Xây dựng panel lympo và bộ sinh phẩm chẩn đoán kháng nguyên hòa hợp mô lớp 1

Nghiên cứu xây dựng panel lympho bộ sinh phẩm chẩn đoán kháng nguyên hòa hợp lớp 1

Nghiên cứu xây dựng panel lympho và bộ sinh phẩm chẩn đoán kháng nguyên hòa hợp mô lớp 1
... hành nghiên cứu: Nghiên cứu xây dựng panel lympho sinh phẩm chẩn đoán kháng nguyên hòa hợp lớp I” 3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU [”””\ Nghiên cứu xây dựng dàn panel lympho HLA lớp I cho người Việt Nam ... Hồ Chí Minh Nghiên cứu tạo sinh phẩm chẩn đoán kháng nguyên hòa hợp HLA lớp I 4 NỘI DUNG TIẾN HÀNH [”””\ Để xây dựng panel lympho: 1. 1 Xác đònh kháng nguyên hòa hợp HLA lớp I 15 0 người tình ... HLA: 10 1. 2 .1 Haplotype: 10 1. 2.2 Sự di truyền hệ thống HLA 11 1. 2.3 Sự cân liên kết 12 1. 3 Cấu trúc phân tử HLA 13 1. 3 .1 Cấu trúc phân tử HLA lớp I 13 1. 3.2 Cấu trúc phân tử HLA lớp II 16 1. 3.3...
 • 154
 • 68
 • 0

Nghiên cứu tạo bộ sinh phẩm chẩn đoán HIV có độ nhạy đặc hiệu cao

Nghiên cứu tạo bộ sinh phẩm chẩn đoán HIV có độ nhạy và đặc hiệu cao
... Latex Bộ 50 50 20 test /bộ Độ nhạy 95%, độ đặc hiệu 95% 50 20 test /bộ Độ nhạy 97%, độ đặc hiệu 89% Bộ sinh phẩm ELISA Bộ 30 30 30 test /bộ Độ nhạy 100%, độ đặc hiệu 95% 30 30 test /bộ Độ nhạy 97%, độ ... Đủ độ tinh độ đặc hiệu cho SX kit chẩn đoán HIV Bộ sinh phẩm Western Blot (Dot blot) Bộ 50 50 20 test /bộ Độ nhạy 100%, độ đặc hiệu 100% 50 20 test /bộ Độ nhạy 99%, độ đặc hiệu 96% Bộ sinh phẩm ... kit chẩn đoán HIV ELISA, độ nhạy, độ đặc hiệu cao sử dụng cho chẩn đoán HIV kit chẩn đoán HIV ELISA, độ nhạy, độ đặc hiệu cao sử dụng cho chẩn đoán HIV - Lý thay đổi (nếu có) : Qui trình...
 • 183
 • 240
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc phân tử Virus Epstein Barr ở Việt Nam quy trình sản xuất bộ sinh phẩm chẩn đoán

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc phân tử Virus Epstein Barr ở Việt Nam và quy trình sản xuất bộ sinh phẩm chẩn đoán
... CỦA NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC PHÂN TỬ EBV VIỆT NAM VÀ QUI TRÌNH SẢN XUẤT BỘ SINH PHẨM CHẨN ĐỐN Dịch tễ học phân tử bệnh truyền nhiễm xác định sở hiểu rõ đặc điểm cấu trúc phân tử hệ gen và/ hoặc ... đề xuất thực Hai nội dung chính đặt cho đề tài giải là: Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc phân tử virus Epstein- Barr Việt Nam Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc phân tử virus Epstein- Barr Việt Nam hướng nghiên ... TẮC XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT BỘ KIT SHPT 29 1.6 TẦM QUAN TRỌNG CỦA NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC PHÂN TỬ EBV VIỆT NAM VÀ QUI TRÌNH SẢN XUẤT BỘ SINH PHẨM CHẨN ĐỐN 29 1.6.1 Chẩn đốn sớm...
 • 219
 • 425
 • 0

TÌNH HÌNH NHIỄM sán lá GAN lớn TRÊN NGƯỜI tại NGHỆ AN SO SÁNH các bộ SINH PHẨM CHẨN đoán MIỄN DỊCH

TÌNH HÌNH NHIỄM sán lá GAN lớn TRÊN NGƯỜI tại NGHỆ AN và SO SÁNH các bộ SINH PHẨM CHẨN đoán MIỄN DỊCH
... 0,05 Kết so sánh kết ba sinh phẩm chẩn đoán sán gan lớn Tổng cộng có 51 trường hợp ca bệnh sán gan lớn chẩn đoán chắn tiêu chẩn chuẩn đoán lâm sàng 109 trường hợp loại trừ bệnh giun sán khác ... nguyên tiết sinh phẩm nước KẾT LUẬN Tại Hưng Hguyên, Nghệ An nhiễm giun đũa 0,4%, tóc 8,8%, giun móc/mỏ 8,6%, sán dây 0,2%, sán nhỏ 0,2% sán gan lớn 0% xét nghiệm phân Tỷ lệ nhiễm sán gan lớn phát ... KAPPA = 0,81 BÀN LUẬN Nhiễm sán gan lớn cộng đồng huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An Kết điều tra tình hình nhiễm sán gan lớn xã Hưng Long Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An biểu diễn bảng Xét...
 • 5
 • 109
 • 2

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN BỘ SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN VI KHUẨN LAO KHÔNG ĐIỂN HÌNH (NONTUBERCULOSIS MYCOBACTERIA NTM) TRÊN BỆNH NHÂN NGHI MẮC BỆNH LAO TẠI VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN BỘ SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN VI KHUẨN LAO KHÔNG ĐIỂN HÌNH (NONTUBERCULOSIS MYCOBACTERIA NTM) TRÊN BỆNH NHÂN NGHI MẮC BỆNH LAO TẠI VIỆT NAM
... thi s i vi ngnh Y t hin T nhng thng kờ nờu trờn, nhúm nghi n cu quyt nh tin hnh ti Nghi n cu phỏt trin b sinh phm chn oỏn vi khun lao khụng in hỡnh trờn bnh nhõn nghi mc bnh lao ti Vit Nam nhm ... 162563 trỡnh t ca vi khun lao (M tuberculosis); 61847 trỡnh t ca vi khun lao khụng in hỡnh M avium (hỡnh 1) T s liu ny cho thy h geneca vi khun lao v vi khun lao khụng in hỡnh ó nghi n cu khỏ sõu ... vy, Nhúm nghi n cu xut nghi n cu s dng k thut chn oỏn phõn t hin i vic chn oỏn phỏt hin sm s cú mt ca vi khun lao khụng in hỡnh (NTM) mu bnh phm ca bnh nhõn nghi mc lao nhng khụng ỏp ng vi cụng...
 • 40
 • 313
 • 3

nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm chẩn đoán lao không điển hình trên người nghi mắc lao tại việt nam

nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm chẩn đoán lao không điển hình trên người nghi mắc lao tại việt nam
... thng kờ nờu trờn, nhúm nghi n cu quyt nh tin hnh ti Nghi n cu phỏt trin b sinh phm chn oỏn vi khun lao khụng in hỡnh trờn bnh nhõn nghi mc bnh lao ti Vit Nam nhm thit k mt b sinh phm n gin, hiu ... phớ, m bo an ton sinh hc v thõn thin vi mụi trng Ni dung 2: To b sn phm th nghim - Xõy dng quy trỡnh chun phỏt hin vi khun MAC ca b sinh phm - Th nghim b sinh phm cp phũng thớ nghim, ỏnh giỏ ... ngi bnh Do vy, Nhúm nghi n cu xut nghi n cu s dng k thut chn oỏn phõn t hin i vic chn oỏn phỏt hin sm s cú mt ca vi khun lao khụng in hỡnh (NTM) mu bnh phm ca bnh nhõn nghi mc lao nhng khụng ỏp...
 • 40
 • 184
 • 0

nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm chẩn đoán lao không điển hình trên người nghi mắc lao tại việt nam

nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm chẩn đoán lao không điển hình trên người nghi mắc lao tại việt nam
... thng kờ nờu trờn, nhúm nghi n cu quyt nh tin hnh ti Nghi n cu phỏt trin b sinh phm chn oỏn vi khun lao khụng in hỡnh trờn bnh nhõn nghi mc bnh lao ti Vit Nam nhm thit k mt b sinh phm n gin, hiu ... phớ, m bo an ton sinh hc v thõn thin vi mụi trng Ni dung 2: To b sn phm th nghim - Xõy dng quy trỡnh chun phỏt hin vi khun MAC ca b sinh phm - Th nghim b sinh phm cp phũng thớ nghim, ỏnh giỏ ... ngi bnh Do vy, Nhúm nghi n cu xut nghi n cu s dng k thut chn oỏn phõn t hin i vic chn oỏn phỏt hin sm s cú mt ca vi khun lao khụng in hỡnh (NTM) mu bnh phm ca bnh nhõn nghi mc lao nhng khụng ỏp...
 • 40
 • 111
 • 0

Nghiên cứu quy trình biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên tái tổ hợp ESA T6CFP10 phục vụ việc chế tạo bộ sinh phẩm chẩn đoán nhiễm lao

Nghiên cứu quy trình biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên tái tổ hợp ESA T6CFP10 phục vụ việc chế tạo bộ sinh phẩm chẩn đoán nhiễm lao
... trên, tiến hành: Nghiên cứu quy trình biểu gen hóa kháng nguyên tái tổ hợp ESAT6/CFP10 phục vụ cho việc chế tạo sinh phẩm chẩn đoán nhiễm lao Đề tài thuộc phần nghiên cứu nhiệm vụ Nghị định thư ... ״ Hợp tác nghiên cứu xây dựng quy trình chế tạo sinh phẩm ELISPOT chẩn đoán nhiễm lao quy mô phòng thí nghiệm‫.״‬ Mục tiêu đề tài: Thiết kế vector biểu gen hóa cho kháng nguyên tái tổ hợp ESAT6/CFP10 ... VECTOR BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA CHO KHÁNG NGUYÊN TÁI TỔ HỢP ESAT6/CFP10 33 3.1.1 Xác định tính ổn định gen hóa protein ESAT6/CFP10 33 3.1.1.1 Kết khuếch đại trình tự gen hóa protein ESAT6/CFP10...
 • 65
 • 162
 • 1

Xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đồi với Quốc lộ 25, Quốc lộ 29 Tỉnh lộ đang khai thác pptx

Xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đồi với Quốc lộ 25, Quốc lộ 29 và Tỉnh lộ đang khai thác pptx
... sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình theo mẫu; - Văn phê duyệt chấp nhận thiết kế quan quản lý đường có thẩm quyền (bảo xác nhận Chủ đầu tư); Kết trúng thầu ... thiết kế vẽ thi công (trong có biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính); b) Số lượng hồ sơ: 01 - Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm vi c kể từ ngày ... hành chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên - Kết thực thủ tục hành chính: Giấy phép - Lệ phí: Không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: + Đơn đề nghị cấp phép thi công - Yêu cầu, điều kiện thực thủ...
 • 3
 • 199
 • 0

Xây dựng chuồng trại vệ sinh thú y trong chăn nuôi ngan Pháp doc

Xây dựng chuồng trại và vệ sinh thú y trong chăn nuôi ngan Pháp doc
... chế thành viên không chăn nuôi vào khu vực chăn nuôi, không nên nuôi vật nuôi khác chó, mèo khu vực chăn nuôi (nếu nuôi phải nhốt lại) Chuẩn bị điều kiện nuôi Chuẩn bị chuồng trại phù hợp với đối ... xung quanh chuồng nuôi Vệ sinh thú ý trình chăn nuôi 3.1 Vệ sinh thức ăn nước uống Máng ăn, máng uống phải rửa phun sát trùng ngâm formol 2% định kỳ tháng lần Hàng ng y thay nước uống rửa lại ... kỳ dọn phân cho ngan, chuồng trại ẩm ướt phải dọn phân ngay, đảm bảo chuồng nuôi khô Độ ẩm: đảm bảo độ ẩm chuồng nuôi từ 60-70% 3.3 Vệ sinh khu vực trại ấp Trước vào khu vực ấp phải có hố sát...
 • 4
 • 454
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tham gia theo dõi các công tác quản lí chất lượng khối lượng tiến độ chi phí xây dựng an toàn và vệ sinh môi trường của dự án của công tynghiên cứu chế tạo panel chuẩn để đánh giá chất lượng sinh phẩm chẩn đoán viêm gan cxây dựng hệ thống haccp cho sản phẩm sữa hoàn toàn nguyên tiệt trùng uhtxây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm mới bàn chải kem đánh răng 2 trong 1 fxây dựng hệ thống đo các thông số chẩn đoáncông tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộvề công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộxây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hỗ trợ học sinh tự học phần hóa vô cơ lớp 11 chương trình nâng cao trường trung học phổ thôngxây dựng một số mẫu bộ xương thuộc lớp thú phục vụ giảng dạy và học tập tại khoa sxây dựng đội ngũ cán bộ và đảng viêntiểu luận đánh giá thực trạng và xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm kem đánh răng colgatexây dựng web bán và giới thiệu văn phòng phẩm với html 5 0thực trạng và giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý trường thpt công lập bến trenghiên cứu xây dựng quy hoạch phân bổ và đề xuất biện pháp bảo vệ tài nguyên nước tỉnh bắc giangxây dựng hoàn thiện và sử dụng các thí nghiệm trong dạy học một số kiến thức chương sóng cơ vật lý 12 theo hướng phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinhNghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai mới tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng giá đất ở và một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 20122015 (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gạo Điện Biên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn nái địa phương, Móng Cái và khả năng sinh trưởng lợn lai thương phẩm nuôi tại trạm nghiên cứu Đồn Đèn, tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Lunchtime Games BookÝ TƯỞNG KỊCH BẢN QUẢNG CÁO QUẢNG CÁO OMO TẾT 2018Các nhân tố liên quan đến bên cung cấp dịch vụ kiểm toán ảnh hưởng tới chất lượng kiểm toán độc lập tại TP hồ chí minhLợi thế và thách thức hậu sáp nhập đối với ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt namBài tập thực hành tính chống thấm với GEO SEEPWTác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần việt namVốn chủ sở hữu và rủi ro mất khả năng thanh toán của các ngân hàng thương mại việt namẢnh hưởng của cơ cấu sở hữu đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tp hồ chí minhẢnh hưởng của dòng tiền đến sự thay đổi lượng tiền mặt được nắm giữ của các công ty việt nam trong điều kiện hạn chế tài chính, thu nhập bất ổn và chi phí đại diệnCác nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phần mềm kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố hồ chí minhCác nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính hợp nhất của các công ty niêm yết tại thành phố hồ chí minhCâu hỏi ôn thi chuyên ngành nông nghiệp chi cục kiểm lâm 2015Đánh giá tác động của quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp tới chất lượng cuộc sống của người dân tại huyện mê linh, thành phố hà nộiNghiên cứu sản xuất oligocarrageenan từ rong sụn kappaphycus alvarezii (doty) doty bằng phương pháp enzyme và ứng dụng trong chế biến và bảo quản surimiBiến đổi của một số đặc trưng khí hậu và các hiện tượng thiên tai có liên quan ở khu vực bắc trung bộ trong những thập kỷ gần đây
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập