LTDH hình học không gian

Tóm tắt các kiến thức hình học không gian LTDH

Tóm tắt các kiến thức hình học không gian LTDH
... B 2 S= abc 4R S = pr S = p( p − a ) ( p − b) ( p − c) ( công thức Hê-rông ) BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN CHƯƠNG I : KHỐI ĐA DIỆN & THỂ TÍCH CỦA CHÚNG CÁC BÀI TẬP VỀ HÌNH CHÓP Bài 1: Cho lăng trụ ... trụ: TÍNH CHẤT Trong hình lăng trụ: A/ Hình lăng trụ hình đa diện có mặt song song gọi đáy cạnh không thuộc đay song song với E/ B/ C/ D/ Sxq tổng diện Stp = Sxq + diện tích hai đáy - Các mặt ... b⊥a   a ⊥ b;a ⊥ c a c b 4) Góc a a b a/ a/ đường thẳng mặt phẳng Định nghĩa: Nếu đường thẳng a không vuông góc với mp ( α ) góc a hình chiếu a/ mp ( α ) gọi góc a mp ( α ) II.MẶT PHẲNG VUÔNG...
 • 25
 • 352
 • 4

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ KẾT HỢP VỚI PHẦN MỀM GEOMETER’S SKETCHPAD TRONG DẠY HỌC MỘT SỐ CHỦ ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 11

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ KẾT HỢP VỚI PHẦN MỀM GEOMETER’S SKETCHPAD TRONG DẠY HỌC MỘT SỐ CHỦ ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 11
... kiến:”Sử dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyêt vấn đề kết hợp với phần mềm Geometer’s Sketchpad dạy học một số chủ đề của hình học không gian 2/Lĩnh vực áp dụng ... phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề kết hợp với sử dụng phần mềm Geometer’s Sketchpad dạy học một số chủ đề của hình học không gian lớp 11 Mục đích- ... S,G,I thẳng hàng C: Vận dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề kết hợp với sử dụng phần mềm Geometer’s Sketchpad dạy học một số chủ đề xác định giao...
 • 16
 • 691
 • 7

Sử dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyêt vấn đề kết hợp với phần mềm Geometer’s Sketchpad trong dạy học một số chủ đề của hình học không gian

Sử dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyêt vấn đề kết hợp với phần mềm Geometer’s Sketchpad trong dạy học một số chủ đề của hình học không gian
... kiến: Sử dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyêt vấn đề kết hợp với phần mềm Geometer’s Sketchpad dạy học một số chủ đề của hình học không gian 2/Lĩnh vực áp dụng ... dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề kết hợp với sử dụng phần mềm Geometer’s Sketchpad dạy học một số chủ đề của hình học không gian lớp 11” Mục đích- ... toán hình học không gian của học sinh rất hạn chế III/Các giải pháp A /Phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề( PPDHPH và GQVĐ) Là phương pháp dạy học mà người...
 • 16
 • 499
 • 8

HƯỚNG DẪN DÙNG SKETCHPAD TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

HƯỚNG DẪN DÙNG SKETCHPAD TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
... công cụ trên, công cụ giúp ta dựng điểm tùy ý không gian với tọa độ hệ trục cho trớc Hình 2.4 Trong hệ trục cho trớc, muốn dựng điểm tùy ý không gian: - Vào Custom Tool | 2.Dung | Diem y KG - ... công cụ đợc dùng để dựng hình không gian Sau trình bày chi tiết cách sử dụng Công Cụ Thờng Dùng HetrucOxyz Hình 1.1 Công cụ dùng để thiết lập hệ trục toạ độ Đề không gian quay đợc Có lựa chọn: Oxyz(O): ... Tool | TrongMp(ABCD) | Dt vuongoc Doan-(ABCD), nháy chuột vào số: A, B, C, D điểm M, N, P ta có đờng thẳng 29 Ví dụ: Trong hệ trục cho trớc, tia Ox ta dựng điểm A, tia Oy dựng điểm B Trong mặt...
 • 41
 • 1,081
 • 23

bài tập hình học không gian có đáp án

bài tập hình học không gian có đáp án
... nội tiếp hình chóp Vấn đề 3: Tính diện tích xung quanh hình trụ thể tích khối trụ Bài 1: Trong không gian cho hình vuông ABCD cạnh a Gọi H I trung điểm cạnh AB CD Khi quay hình vuông quanh trục ... đề 5: Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần hình nón thể tích khối nón Bài 1: Trong không gian cho tam giác OIM vuông I Góc IOM=300 cạnh IM=a Khi quay tam giác OIM quanh cạnh góc vuông ... ngoại tiếp nội tiếp hình nón 2) Xác định α để tỉ số R/r đạt giá trị nhỏ ĐÁP ÁN PHẦN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN Vấn đề 1: Tính thể tích khối chóp Hình chóp đều: Bài 1) a3 a tan ϕ ; d ( A, ( SBC ) ) =...
 • 21
 • 4,534
 • 7

Chuyên đề ôn thi đại học môn toán - Bài tập Hình học không gian doc

Chuyên đề ôn thi đại học môn toán - Bài tập Hình học không gian doc
... Tính diện tích thi t diện MNPQ theo a x 3) Tính thể tích khối ABCDMNPQ theo a x Bài 19: Cho hình vuông ABCD cạnh a I điểm cạnh AB Qua I dựng đường vuông góc với mặt phẳng hình vuông lấy điểm S ... ngoại tiếp tứ diện OABC Bài 18: Cho hình chóp SABCD có đáy hình vuông ABCD cạnh a Cạnh SA=a vuông góc với đáy 1) Tính thể tích diện tích toàn phần tứ diện SBCD 2) Gọi MNPQ thi t diện hình chóp mặt ... khối ABCD phân chia thi t diện AMN 3) Tính thể tích khối ABCMN Bài 17: Cho tứ diện OABC có cạnh OA,OB,OC đôi vuông góc với OA=BC=a góc OCB= α 1) Chứng minh tứ diện có cạnh đối vuông góc hình chiếu...
 • 3
 • 219
 • 0

hình học không gian ôn thi Đại học

hình học không gian ôn thi Đại học
... Kho ng cách gi a ng th ng chéo không gian Khi tính kho ng cách gi a ng th ng chéo a b không gian ta tìm o n vuông góc chung c a ng th ng ó, N u vi c tìm o n vuông góc chung g p khó khăn ta ti ... n (P)) Ph n 5: Các toán tính góc gi a ng th ng chéo không gian Khi c n tính góc gi a ng th ng chéo a b không gian ta ph i tìm ng th ng trung gian c song song v i a c c t b Khi ó góc t o b i a ... giá tr c a α Câu 12) Cho hình vuông ABCD G i S i m không gian cho SAB tam giác u (SAB) vuông góc v i (ABCD) a) Ch ng minh r ng (SAB) vuông góc v i (SAD) (SAB) vuông góc v i (SBC) b) Tính góc t...
 • 22
 • 227
 • 0

BI KÍP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 11 CHUYÊN SƯ PHẠM

BI KÍP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 11 CHUYÊN SƯ PHẠM
... đoạn MN cho IM=mIN Tìm quỹ tích I Bài 56: Cho hai tia Ax,By chéo , AB vuông góc với Ax,By M không gian MH, MK vuông góc với Ax,By AH + BK=AB; MH=MK Tìm quỹ tích M Gợi ý : Vẽ hình lập phương ... Cho hai đường thẳng chéo a,b vuông góc với nhau, AB đương vuông góc chung, O trung điểm AB, M không gian cho với H,K hình chiếu M lên a,b MO=MH=MK Tìm quỹ tích M Gợi ý: Vẽ hình lập phương Bài 62: ... a) CM: AC’ ⊥(MNP) b) Tính nhị diện (P,AC,M) Gợi ý : a) (MNP) // (BDA’) // (D’B’C)( dùng tales không gian) b) (P,AC,M) = 1800 – (M,AC,B) – (P,AC,D) Bài 83: Cho Ox,Oy,Oz đôi vuông góc, A,A’;B,B’;C,C’...
 • 17
 • 469
 • 4

TRỌNG TÂM HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

TRỌNG TÂM HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
... hình tròn tâm O O' , bán kính đáy chiều cao a Trên đường tròn đáy tâm O lấy điểm A, đường tròn đáy tâm O' lấy điểm B cho AB = 2a.Tính thể tích khối tứ diện OO'AB a3 ĐS: 12 10 Trong khơng gian cho ... (SBC) 8.Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh đáy a Gọi G trọng tâm tam giác SAC khoảng cách từ G đến mặt bên (SCD) a Tính khoảng cách từ tâm O đáy đến mặt bên (SCD) tính thể tích khối chóp S.ABCD ... Gọi G trọng tâm ABC , SG   ABC  , SB  3a a 14 Tính thể tích S ABC kh/c từ B đến  SAC  , h  3VSABC  a S SAC  6.Cho hình thoi ABCD cạnh a, góc BAD  600 Gọi G trọng tâm tam giác ABD,...
 • 91
 • 151
 • 0

skkn một số bài toán hình học không gian trong giảng dạy học sinh giỏi khối 12

skkn một số bài toán hình học không gian trong giảng dạy học sinh giỏi khối 12
... học không gian giảng dạy học sinh giỏi khối 12 BM03-TMSKKN Tên SKKN : MỘT SỐ BÀI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN TRONG GIẢNG DẠY HỌC SINH GIỎI KHỐI 12 I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Qua nhiều năm dạy ... việc bồi dưỡng học sinh giỏi khối 12, đã soạn một số các nội dung về hình học không gian nâng cao phù hợp với đối tượng học sinh mà mình tham gia giảng dạy II CƠ SỞ LÝ ... CỦA ĐỀ TÀI Trên đã trình bày một số dạng toán hình học không gian nhằm nâng cao khả giải quyết bài toán hình học không gian của các em học sinh, từ đó các em có thể đạt...
 • 24
 • 148
 • 0

30 bài toán chọn lọc hình học không gian hay

30 bài toán chọn lọc hình học không gian hay
... Toán 12 – Hình học không gian Trần Gia Huy 2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng ì x = -1 + 2t x y -1 z + ï d1 : ... hệ í x + y + z + Þ M ( -4;3; ) ï A ' B : -1 = = 16 ỵ 11 Toán 12 – Hình học không gian Trần Gia Huy 18) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A(-1;2;3), B(0;3;1), C(2;2;-1) D(4;-2;1) Tìm ... điểm A đến mặt phẳng (P) đạt giá trò lớn 20) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho A(2;3;-1), đường thẳng d : Giải Toán 12 – Hình học không gian 12 Trần Gia Huy Kẻ AH ^ (P), AE ^ d, ta có :...
 • 16
 • 83
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: SLIDE MÔN JAVA CHƯƠNG 2 CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN TRONG JAVAChế tạo ECU điều khiển phun xăng đánh lửa cho xe gắn máy và giới thiệu mạch điện xe SHiMẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN PHUN XĂNG ĐIỆN TỬỨng dụng của sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) trong phân tích thực phẩm Báo cáo khoa họcNghiên cứu mô hình phân cụm có thứ bậc các đồ thị dữ liệu (LV thạc sĩ)Hiệu quả kinh tế cây chè của hộ nông dân huyện tủa chùa, tỉnh điện biênThủy vân thuận nghịch trên ảnh số và một số ứng dụng trong y tếGiải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng tại ngân hàng techcombank chi nhánh quảng ninhNghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa thuần chất lượng tại thị xã đông triều, tỉnh quảng ninhXây dựng các lược đồ thủy vân bền vững bằng cách kết hợp phép biến đổi DWT và SVDKinh tế, văn hóa châu Lục Yên, tỉnh Tuyên Quang nửa đầu thế kỷ XIX (LV thạc sĩ)Nghiên cứu, so sánh và đánh giá độ an toàn của hệ mật mã rabin và RSAĐịnh lượng đồng thời paracetamol, chlorpheniramine maleate và phenylephrine hydrochloride trong thuốc decolgen forte bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và phương pháp quang phổ hấp thụ phâHoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình đê điều tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bắc ninhỨng dụng một số kỹ thuật khai phá dữ liệu trong xây dựng mô hình dự báo lưu lượng giao thông theo loại hình phương tiệnPhủ định của phủ địnhLuận văn mạng truy nhậpOxford Discover: 3: Writing and SpellingLực lượng sản xuất quan hệ sản xuấtGiai cấp đấu tranh giai cấp cách mạng xã hội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập