LTDH hệ phương trình

HỆ PHƯƠNG TRÌNH MŨ-LOGARIT

HỆ PHƯƠNG TRÌNH MŨ-LOGARIT
... Cho phương trình Tìm Không khó (1) để phương trình (1) có nghiệm thuộc đoạn Bạn thấy tập này: Bài : 5064 Rất dễ Dễ Tự luận Toán | Xem giải Không khó Cho phương trình Xác định tham số để phương ... luận Toán | Xem giải Giải phương trình Bạn thấy tập này: Bài : 11075 Tự luận Toán | Xem giải Giải phương trình Bạn thấy tập này: Bài : 11071 Tự luận Toán | Xem giải Giải phương trình Bạn thấy tập ... Giải phương trình Bạn thấy tập này: Bài : 8252 Rất dễ Dễ Tự luận Toán | Xem giải Không khó Giải bất phương trình : Bạn thấy tập này: Bài : 8246 Rất dễ Dễ Tự luận Toán | Xem giải Không khó Giải phương...
 • 7
 • 366
 • 1

Hệ phương trình bậc nhất

Hệ phương trình bậc nhất
... ̣ phương trình của ̣ phương trình đã cho để đươc môṭ phương trình mới ̣ Bước 2: Dùng phương trình mới ấ y để thay thế cho một hai phương trình của ̣ (và giữ nguyên phương trình ... Bước Từ mô ̣t phương trình của ̣ đã cho (coi là phương trình thứ nhấ t) ta biểu diễn mô ̣t ẩn theo ẩn rồ i thế vào phương trình thứ hai để đươ ̣c mô ̣t phương trình mới (chỉ ... Giải ̣ phương trình: x − y = x = y +1 x = ⇔ ⇔  2 x + y = 2( y + 1) + y =  y = Vâ ̣y: Hê ̣ phương trình đã cho có mô ̣t nghiê ̣m: (x ; y) = (2 ; 1) Bài tâ ̣p Giải các ̣ phương trình...
 • 9
 • 209
 • 2

Kỹ năng giải hệ phương trình

Kỹ năng giải hệ phương trình
... đơn điệu * Loại thứ , phương trình hệ có dạng f(x)=f(y) , phương trình lại giúp ta giới hạn x,y thuộc tập D để để hàm f đơn điệu  x − 5x = y − 5y ( 1)  Ví dụ Giải hệ phương trình  ( 2) x ... x=y=1 IV.HỆ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ Với phương pháp này, cần lưu ý phát biểu thức không âm nắm vững cách vận dụng bất đẳng thức 2xy  = x2 + y x + x − 2x +  Ví dụ Giải hệ phương trình  2xy ... hai mà giải thường dẫn đến hai trường hợp (1) (2) Đặt a=x4 ≥0 giải phương trình ta a=  x + x − 2x + = 3y −1 +  Ví dụ Giải hệ phương trình  x −1  y + y − 2y + = +  Giải a + a + = 3b  Đặt...
 • 4
 • 592
 • 8

Chuyên đề hệ phương trình. bất phương trình lượng giác

Chuyên đề hệ phương trình. bất phương trình lượng giác
... √ ) √ Phương trình ( ) có nghiệm Khi đó, ta đặt √ Phương trình trở thành : ( ) ( [ ) Cách khác :  Chia vế phương trình cho , phương trình trở thành : ( )  Chia vế phương trình cho , phương ... CHƯƠNG : PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC I PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN BÀI TẬP TỰ LUYỆN 13 II CÁC DẠNG PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC ĐƯA VỀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN 20 PHƯƠNG TRÌNH ... Thay vào phương trình, ta 16 ) ) www.VNMATH.com Chương : Phương trình lượng giác [ [ ( [ ) Kết hợp với ( ), ta nhận nghiệm nghiệm phương trình f Để ý : ( Phương trình có nghiệm g ) Phương trình...
 • 200
 • 938
 • 119

Ôn tập về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Ôn tập về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
... giá trị bằng: Cho hệ phương trình: Chọn câu trả lời đúng: Hệ phương trình có nghiệm là: A B C D 12, Hệ phương trình: Chọn câu trả lời đúng: A B C D 13, có nghiệm là: Hệ phương trình Chọn câu ... là: A B C D 14, Hệ phương trình Chọn câu trả lời đúng: A B C D có nghiệm là: 15, Cho hệ phương trình Chọn câu trả lời đúng: Khi hệ phương trình có nghiệm là: A B C D 16, Để hệ phương trình Chọn ... bằng: A B C D 17, Cho hệ phương trình Chọn câu trả lời đúng: A B Với a = b = hệ phương trình có nghiệm: C D 18, Cho hệ phương trình: Chọn câu trả lời đúng: A Khi a = hệ phương trình có nghiệm...
 • 8
 • 249
 • 0

PHƯƠNG PHÁP CỰC TIỂU HÓA GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH PHI TUYẾN pptx

PHƯƠNG PHÁP CỰC TIỂU HÓA GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH PHI TUYẾN pptx
... phương pháp để giải hệ phương trình phi tuyến (2) phương pháp lặp”, phương pháp cực tiểu hoá”…  Để nghiên cứu sâu phương pháp giải hệ phương trình phi tuyến (2) chọn phương pháp “cực tiểu hoá” ... nghiên cứu hệ phương trình có dạng Hệ phương trình dạng (1) dạng (2) gọi hệ phương trình phi tuyến  Có nhiều nhà khoa học tiếng đề cập đến hệ phương trình phi tuyến (2) , có nhiều phương pháp ... tài: Phương pháp cực tiểu hoá giải hệ phương trình phi tuyến” Mục đích nghiên cứu  Nghiên cứu ứng dụng Phương pháp cực tiểu hoá để giải hệ phương trình phi tuyến 3 Nhiệm vụ nghiên cứu  Phương...
 • 10
 • 469
 • 1

PHƯƠNG PHÁP LẶP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH PHI TUYẾN pptx

PHƯƠNG PHÁP LẶP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH PHI TUYẾN pptx
... cứu phương pháp lặp giải hệ phương trình phi tuyến n ẩn số 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu  Nghiên cứu phương pháp lặp giải hệ phương trình phi tuyến Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết phương pháp lặp ... giải phương trình, hệ phương trình dạng (2) phù hợp với lực Tôi nghiên cứu phương pháp giải cho trường hợp phi tuyến Có nhiều phương pháp giải phương trình hệ phương trình phi tuyến , song phương ... Nghiên cứu phương pháp lặp tổng quát giải hệ phương trình phi tuyến, ứng dụng vào tập cụ thể có sử dụng máy tính điện tử để giải  Thảo luận chung phương pháp lặp giải hệ phương trình phi tuyến...
 • 19
 • 654
 • 16

tuyển tập 60 bài toán giải hệ phương trình hay

tuyển tập 60 bài toán giải hệ phương trình hay
... = hay x+y = 4x2 = − x − 3y 4x2 = − x − 3y √ Với x + y = ta tìm đc x = ± 17 hay y = − x Với x + y = thay vào (2) phương trình VN KL Bài 16.1  x3 + 7y = (x + y)2 + x2 y + 7x + (1) Giải hệ phương ... ta có hay (x2 − 3x − 1)3 = −27(x3 − 3x − 1) D D ⇒ x = hay 28x5 + 47x4 − 44x3 − 151x2 − 83x − 13 = ⇒ x = hay x ≈ −1, 53209 từ suy y Bài 16   2x2 + y (x + y) + x (2x + 1) = − 2y Giải hệ phương ... lượt vào phương trình (1) hệ ta (−1; 4), (−1; −4) nghiệm hệ Bài 6x2 y + 2y3 + 35 = (1) Giải hệ phương trình: 5x2 + 5y2 + 2xy + 5x + 13y = (2) ww Giải Lấy phương trình (1) cộng với lần phương...
 • 19
 • 6,313
 • 44

phương pháp giải phương trình và hệ phương trình

phương pháp giải phương trình và hệ phương trình
... pháp a Thế túy Phương pháp B1: Chọn phương trình đơn giản hệ B2: Đưa phương trình dạng tích cách sau + Dùng biến thiên tham số + Đặt nhân tử trực tiếp + Rút trực tiếp B3: Thế vào phương trình lại ... phụ Phƣơng pháp B1: Chọn phương trình bậc cao hơn, nhóm thành thành phần B2: Cố gắng nhóm phương trình lại thành phần tạo phương trình Chú ý: Dạng thường nhân chia hai vế phương trình hệ cho để ... phƣơng trình Ví dụ a.√ b.√ c √ √ √ √ √ √ √ Phân tích: Những phương trình đơn giản, cần bình phương vế toán giải Tuy nhiên, trình bình phương cần chuyển vế thích hợp, cho việc tính toán sau đơn...
 • 53
 • 316
 • 1

Một số hệ phương trình cơ bản

Một số hệ phương trình cơ bản
... GỒM PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VÀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI 16 II HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỐI XỨNG LOẠI 17 III HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỐI XỨNG LOẠI 29 IV HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẲNG CẤP 35 D HỆ PHƯƠNG TRÌNH VƠ TỈ 42 E.HÊ PHƯƠNG ... Một số hệ phương trình Trang PHẦN 1.HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN A.HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 4 I.HỆ PHƯƠNG TRÌNH CỔ ĐIỂN B.HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT BA ẨN 13 C.HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI ... Hệ phương trình gốm phương trình bậc phương trình bậc hai: Phương pháp: ax + by = c Có dạng :  2 dx + exy + fy + gx + hy = k Từ phương trình bậc nhất, ta tính y theo x ( hay x theo y) vào phương...
 • 38
 • 294
 • 0

Hệ Phương Trình 400 bai

Hệ Phương Trình 400 bai
... x  y x y    14  399  3   x y   x y       9       x x  2 2  y x y 400   2  y ( x   1)  3( x  1) 14 x y ...
 • 14
 • 510
 • 11

Chuyên đề bất phương trình - hệ phương trình pps

Chuyên đề bất phương trình - hệ phương trình pps
... > * * Thái Thanh Tùng * Chuyên đề: Phương trình− Bất phương trình− hệ phương trình Mũ_Logarit MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH− BẤT PHƯƠNG TRÌNH− HỆ PHƯƠNG TRÌNH MŨ-LOGARIT I Biến đổi thành ... Chuyên đề: Phương trình− Bất phương trình− hệ phương trình Mũ_Logarit log b x 1 log a x ;(logaax=x); logax= ;(logab= ) log b a log b a α logba.logax=logbx; alogbx=xlogba IV Phương trình bất phương ... thường phải đưa phương trình – hệ phương trình – bất phương trình mũ sử dụng phương pháp 1.Dạng 1: Khác số: Ví dụ: Giải phương trình log x = log3 ( x + 2) Đặt t = log x ⇒ x = 7t Khi phương trình...
 • 6
 • 168
 • 1

phương trình, hệ phương trình đại số ôn thi đại học có giải

phương trình, hệ phương trình đại số ôn thi đại học có giải
... − n)2 < ⇒ phương trình luôn có phân biệt ≠ m,n 22 Vấn đề PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ BẬC HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC – BẬC I KIẾN THỨC CẦN NHỚ: PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ BẬC Dạng 1: Phương trình trùng phương: ax ... α = b ⎩ 39 Vấn đề PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ BẬC HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC – BẬC I KIẾN THỨC CẦN NHỚ: PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ BẬC Dạng 1: Phương trình trùng phương: ax + bx + c = (a ≠ 0) ta phương trình : x at ... hợp sau: Phương trình cho có nghiệm x = Thế vào phương trình cho: 3m – = ⇔ m = Thế m = vào phương trình cho: x − 2x + = ⇔ x = (kép) ⇒ m = nhận * Phương trình cho có nghiệm x = : Thế vào phương...
 • 80
 • 283
 • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập