Luận văn công tác xác định phí và bồi thường tổn thất trong bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại công ty CP bảo hiểm petrolimex PJICO

Nâng cao hiệu quả trong công tác xác định phí bồi thường tổn thất trong bảo hiểm vật chất xe giới tại Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO)”

Nâng cao hiệu quả trong công tác xác định phí và bồi thường tổn thất trong bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO)”
... tài: Nâng cao hiệu công tác xác định phí bồi thờng tổn thất bảo hiểm vật chất xe giới Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) để làm chuyên đề thực tập ... tài, phần mở đầu kết luận, bao gồm ba chơng: Chơng I: Khái quát chung bảo hiểm vật chất xe giới Chơng II: Thức trạng công tác xác định phí bồi thờng tổn thất bảo hiểm vật chất xe giới công ty PJICO ... vật chất xe giới công ty bảo hiểm đời sống nhân dân Tác dụng bảo hiểm vật chất xe giới Cũng giống nh bảo hiểm nói chung, bảo hiểm vật chất xe giới tác dụng đặc trng Thứ nhất: Giúp ổn định tình...
 • 85
 • 210
 • 0

xác định chi phí bồi thường tổn thất trong bảo hiểm vật chất xe giới

xác định chi phí và bồi thường tổn thất trong bảo hiểm vật chất xe cơ giới
... thờng, chi trả cao ngời bảo hiểm số tiền bảo hiểm Trong bảo hiểm vật chất xe giới, số tiền bảo hiểm đợc xác định theo ba trờng hợp: - Số tiền bảo hiểm nhỏ giá trị bảo hiểm: đợc gọi bảo hiểm dới ... hiểm vật chất xe giới công ty bảo hiểm đời sống nhân dân Tác dụng bảo hiểm vật chất xe giới Cũng giống nh bảo hiểm nói chung, bảo hiểm vật chất xe giới có tác dụng đặc trng Thứ nhất: Giúp ổn định ... Nội dung bảo hiểm vật chất xe giới Bảo hiểm vật chất xe giới loại hình bảo hiểm tài sản Đây loại hình bảo hiểm không bắt buộc, chủ xe lựa chọn bảo hiểm hay không bảo hiểm, bảo hiểm tham gia hình...
 • 85
 • 285
 • 0

Vấn đề giải quyết khiếu nại bồi thường tổn thất trong bảo hiểm hàng hải tại các công ty bảo hiểm ở việt nam

Vấn đề giải quyết khiếu nại và bồi thường tổn thất trong bảo hiểm hàng hải tại các công ty bảo hiểm ở việt nam
... VẤN ĐỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ BỒI THƯỜNG TỔN THẤT TRONG BẢO HIỂM HÀNG HẢI TẠI CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM VIỆT NAM II.1/ Quy trình giải khiếu nại bồi thường tổn thất Quy trình nhiều công ty có khác ... hàng hải công ty bảo hiểm Việt Nam 11 III/ MỘT SỐ VỤ KHIẾU NẠI VÀ BỒI THƯỜNG TỔN THẤT TRONG BẢO HIỂM HÀNG HẢI TẠI CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM VIỆT NAM 15 Bồi thường thiệt hại lô hàng ... GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ BỒI THƯỜNG TỔN THẤT TRONG BẢO HIỂM HÀNG HẢI TẠI CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM VIỆT NAM II.1/ Quy trình giải khiếu nại bồi thường tổn thất Giám định tổn thất ...
 • 30
 • 2,747
 • 2

Vấn đề giải quyết khiếu nại bồi thường tổn thất trong bảo hiểm hàng hải tại các công ty bảo hiểm ở Việt Nam

Vấn đề giải quyết khiếu nại và bồi thường tổn thất trong bảo hiểm hàng hải tại các công ty bảo hiểm ở Việt Nam
... chung giải khiếu nại bồi thường tổn thất bảo hiểm hàng hải Việt Nam Vấn đề giải khiếu nại bồi thường tổn thất bảo hiểm hàng hải công ty bảo hiểm Việt Nam Một số vụ khiếu nại bồi thường tổn thất bảo ... BỒI THƯỜNG TỔN THẤT TRONG BẢO HIỂM HÀNG HẠI TẠI MỘT SỐ CÔNG TY BẢO HIỂM TẠI VIỆT NAM Vụ việc thứ Bảo Việt bồi thường thiệt hại lô hàng phân Urea chở rời Tổng công ty Vigecam Tóm tắt việc:  Tổng ... thất bảo hiểm hàng hải công ty bảo hiểm Kết luận Quy trình giải khiếu nại bồi thường tổn thất BƯỚC 1: GIÁM ĐỊNH TỔN THẤT Khi xảy tổn thất: Công ty bảo hiểm: cử giám định viên định công ty giám...
 • 30
 • 234
 • 0

BẢO HIỂM VẬN TẢI “Vấn đề giải quyết khiếu nại bồi thường tổn thất trong bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển”

BẢO HIỂM VẬN TẢI “Vấn đề giải quyết khiếu nại và bồi thường tổn thất trong bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển”
... BẢO HIỂM VẬN TẢI Quy trình bồi thường 10 III MỘT SỐ VỤ KHIẾU NẠI VÀ BỒI THƯỜNG TỔN THẤT TRONG BẢO HIỂM HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN Ở VIỆT NAM : Bảo Việt Việt Nam bồi thường ... bảo hiểm cho hàng hoá xuất nhập vận chuyển đường biển quan trọng ngày khẳng định vai trò thương mại quốc tế II.VẤN ĐỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ BỒI THƯỜNG TỔN THẤT TRONG BẢO HIỂM HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN ... nhiều khiếu nại tổn thất giải thỏa đáng bồi thường hợp lý Với mong muốn tìm hiểu sâu thực trạng nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải Việt Nam, em xin lựa chọn đề tài “Vấn đề giải khiếu nại bồi thường tổn thất...
 • 17
 • 167
 • 0

khóa luận tốt nghiệp thực trạng giám định bồi thường tổn thất trong bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển tại tổng công ty bảo minh

khóa luận tốt nghiệp thực trạng giám định và bồi thường tổn thất trong bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển tại tổng công ty bảo minh
... ĐỊNH VÀ BỔI THƯỜNG TỔN THẤT TRONG BẢO HIỂM H À N G H Ó A VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO MINH ì GIỚI THIỆU TỔNG C Ô N G TY BẢO MINH Quá t ì h hình thành phát triển Tổng Công ty ... Quy trình giám định tổn thất hàng hóa vận chuyển đường biển 42 Thực trạng giám định tổn thất Bảo Minh 45 Bồi thường tổn thất cho hàng hoa vận chuyển đường biển 48 IU Đ Á N H GIÁ THỰC TRẠNG C Ô ... tình hình thực tiễn đó, người viế t khóa luận tốt nghiệp định lựa chọn đề tài cho là: "Thực trạng giám định bồi thường tổn thất bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường biển Tổng công ty Bảo Minh" Ngoài...
 • 89
 • 524
 • 3

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH BỒI THƯỜNG TỔN THẤT TRONG BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE GIỚI TẠI PJICO

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH VÀ BỒI THƯỜNG TỔN THẤT TRONG BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI TẠI PJICO
... gia công tác giám định bồi thường, lập hồ sơ bồi thường em xin đề xuất số giải pháp đưa vài ý kiến tham khảo để công ty hoàn thiện công tác giám định bồi thường tổn thất bảo hiểm vật chất xe giới, ... lượng hiệu công tác 4 Giải pháp hoàn thiện công tác giám định bồi thường tổn thất bảo hiểm vật chất xe giới PJICO 4.1 Nâng cao trình độ chuyên môn giám định viên Công tác bồi thường công ty đạt ... giám định viên làm công tác giám định Vì có giám định xác, kịp thời thiệt hại công tác bồi thường tổn thất nhanh chóng xác Muốn vậy, công ty cần phải quan tâm tới số vấn đề sau: - Hành lang pháp...
 • 14
 • 381
 • 0

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH BỒI THƯỜNG TỔN THẤT TRONG BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE GIỚI TẠI PJICO

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH VÀ BỒI THƯỜNG TỔN THẤT TRONG BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI TẠI PJICO
... PJICO thành công Thực trạng công tác giám định bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe giới PJICO Công tác giám định bồi thường khâu quan trọng hoạt động kinh doanh bảo hiểm Giám định ... bảo hiểm vật chất xe giới PJICO Tình hình giám định bồi thường bảo hiểm vật chất xe PJICO trình bày qua bảng số liệu Bảng 2.7: Tình hình giám định bồi thường BH vật chất xe ô tô PJICO, Giai đoạn ... lý, hướng dẫn công tác giám định bồi thường chi nhánh - Chất lượng công tác tra - kiểm tra công tác giám định - bồi thường đơn vị yếu - Hệ thống quy trình hướng dẫn giám định - bồi thường có chưa...
 • 33
 • 434
 • 0

Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giám định tổn thất bồi thường tổn thất trong bảo hiểm vật chất xe giới tại công ty bảo minh thăng long

Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giám định tổn thất và bồi thường tổn thất trong bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại công ty bảo minh thăng long
... thất bồi thường tổn thất bảo hiểm vật chất xe giới công ty Bảo Minh Thăng Long Chương Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giám định giám định bồi thường tổn thất bảo hiểm vật chất xe giới công ... SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁM ĐỊNH TỔN THẤT VÀ BỒI THƯỜNG TỔN THẤT TRONG BẢO HIỂMVẬT CHẤT XE CƠ GIỚI TẠI BẢO MINH THĂNG LONG 3.1 Những thuận lợi khó khăn giám định tổn thất bồi thường ... định tổn thất bảo hiểm vật chất xe giới theo quy định hướng dẫn giám định bồi thường bảo hiểm xe giới Tổng Công ty Bảo Minh Quy trình giám định tổn thất bảo hiểm vật chất xe giới Tổng Công ty Bảo...
 • 84
 • 560
 • 1

luận văn:Hoàn thiện công tác giám định bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe giới tại Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex doc

luận văn:Hoàn thiện công tác giám định và bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex doc
... trạng công tác giám định bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe giới PJICO 46 3.1 Quy trình giám định bảo hiểm vật chất xe giới PJICO 46 3.2 Quy trình bồi thường bảo hiểm vật ... luận chung nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe giới Chương 2: Thực trạng công tác giám định, bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe giới PJICO Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác giám ... GIÁM ĐỊNH VÀ BỒI THƯỜNG TỔN THẤT TRONG BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI TẠI PJICO Giới thiệu Công ty cổ phần bảo hiểm PETROLIMEX (PJICO) 1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex...
 • 86
 • 256
 • 1

Công tác giám định bồi thường tổn thất trong nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe giới tại Công ty bảo hiểm dầu khí Thăng Long

Công tác giám định và bồi thường tổn thất trong nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty bảo hiểm dầu khí Thăng Long
... Chương I: Tổng quan nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe giới công tác giám định bồi thường tổn thất Chương II: Thực trạng công tác giám định bồi thường tổn thất bảo hiểm vật chất xe giới PVI Thăng Long ... định bồi thường tổn thất Bảo hiểm vật chất xe giới 2.2.2.1 Quy trình giám định bồi thường tổn thất Bảo hiểm vật chất xe giới Với phương châm “ Trung thành, tận tụy” xác định công tác giám định bồi ... ba tổn thất phải tiến hành truy đòi trách nhiệm bên thứ ba CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH VÀ BỒI THƯỜNG TỔN THẤT BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ THĂNG LONG...
 • 76
 • 1,151
 • 3

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ TRONG CÔNG TÁC XÁC ĐỊNH PHÍ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE GIỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ TRONG CÔNG TÁC XÁC ĐỊNH PHÍ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX
... nhiều chủ xe tham gia đảm bảo tính công khách hàng tham gia bảo hiểm Công ty Cần có phận chuyên định phí bảo hiểm chuyên nghiệp phục vụ cho công tác tính phí, để phí bảo hiểm tính xác kịp thời ... diễn biến phức tạp, dẫn đến phí bảo hiểm nghiệp vụ bảo hiểm vật chất thân xe ôtô cao Khâu giám định giải bồi thường bảo hiểm vật chất xe giới tồn nhiều hạn chế Công ty thực chế độ phân cấp bồi ... quy định công ty phí bảo hiểm như: tự tiện giảm phí cho khách hàng, hay biển thủ phí, chậm nộp phí cho Công ty theo quy định Truy thu đối tượng nợ đọng phí bảo hiểm vấn đề cộm toàn công ty Bên...
 • 13
 • 187
 • 0

MỘT số KIẾN NGHỊ TRONG CÔNG tác xác ĐỊNH PHÍ bảo HIỂM vật CHẤT XE GIỚI tại CÔNG TY cổ PHẦN bảo HIỂM AAA

MỘT số KIẾN NGHỊ TRONG CÔNG tác xác ĐỊNH PHÍ bảo HIỂM vật CHẤT XE cơ GIỚI tại CÔNG TY cổ PHẦN bảo HIỂM AAA
... dụng phí bảo hiểm vật chất xe giới Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA 1.Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe giới Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA Thành lập bối cảnh thị trường bảo hiểm ... lần công ty bảo hiểm trả tiền bảo hiểm Chương II : Tình hình áp dụng phí bảo hiểm vật chất xe giới Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA I Sơ lược công ty Lịch sử hình thành trình phát triển Công ty Cổ Phần ... Nguyên tắc xác định phí bảo hiểm vật chất xe giới Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA Nếu lĩnh vực kinh doanh khác, giá sản phẩm xác định sở chi phí thực tế phát sinh lĩnh vực bảo hiểm, phí bảo hiểm – giá...
 • 70
 • 144
 • 0

Hoàn thiện công tác giám định bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe giới tại Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.DOC

Hoàn thiện công tác giám định và bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.DOC
... chung nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe giới Chương 2: Thực trạng công tác giám định, bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe giới PJICO Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác giám định- bồi ... trên, em chọn đề tài Hoàn thiện công tác giám định bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe giới Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex” để nghiên cứu Ngoài phần mở đầu phần kết luận, chuyên ... vật tư Hoạt động giám định bồi thường thiệt hại bảo hiểm vật chất xe giới 4.1 Vai trò công tác giám định bồi thường Giám định bồi thường coi nhiệm vụ quyền lợi doanh nghiệp bảo hiểm Nó đóng vai...
 • 82
 • 965
 • 7

Hoàn thiện công tác giám định bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe giới tại Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

Hoàn thiện công tác giám định và bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex
... sâu vào thực tế Vì lý trên, em chọn đề tài Hoàn thiện công tác giám định bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe giới Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex để nghiên cứu Ngoài phần ... thành công Thực trạng công tác giám định bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe giới PJICO Công tác giám định bồi thường khâu quan trọng hoạt động kinh doanh bảo hiểm Giám định xác ... BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI TẠI PJICO Giới thiệu Công ty cổ phần bảo hiểm PETROLIMEX (PJICO) 1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) doanh nghiệp cổ phần...
 • 100
 • 392
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: lý luận chung về bảo hiểm thân tàu biển và công tác giám định bồi thường tổn thất trong bảo hiểm thân tàu biểncông tác giám định và bồi thường tổn thất trong nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại công ty bảo hiểm dầu khí thăng longcông tác giám định và bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại bảo minh hà nộicông tác giám định bồi thường bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại công ty bảo hiểm dầu khí hà nộiii thực trạng công tác quản lý chi phí bồi thường bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại pvi thăng longkhái niệm công tác giám định bồi thường tổn thất trong bảo hiểm thân tàugiải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại công ty cổ phần bảo hiểm nhà rồng chi nhánh tại hà nội trong thời gian tớicâu 9 vấn đề bồi thường tổn thất trong bảo hiểm hàng khôngluận văn nghiên cứu xác định hàm lượng zn cd pb cu trong các mô của ngao dầu ở vùng biển đồ sơn hải phòng luận văn thạc sỹ hóa họccông tác đề phòng và hạn chế tổn thất trong bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở pjicoquan điểm hoàn thiện công tác xác định giá đất bồi thường thiệt hại khi giải phóng mặt bằng trong thời gian tớimột số giải pháp nhằm hoàn hiện công tác xác định giá đất bồi thường thiệt hại khi giải phóng mặt bằngmột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xác định giá đất bồi thường thiệt hạii khái quát chung về bảo hiểm vật chất xe cơ giới và công tác quản lý chi phí bồi thườngcông tác giám định và bồi thường tổn thấtĐánh giá khả năng tăng cường tích lũy tinh bột ở cây thuốc lá chuyển gen AGPS và AGPL mã hóa Enzyme Agpase ở cây sắn (LV thạc sĩ)Dạy học phát hiện và sửa chữa sai lầm trong giải toán hình học không gian cho học sinh trung học phổ thông (LV thạc sĩ)Giải pháp kỹ thuật sản xuất sắn tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả bảo mật thông tin trên mạng truyền số liệu đa dịch vụ (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tính toán thiết kế các mạch tích hợp giao thoa đa mode dùng trong mạng toàn quang (LV thạc sĩ)TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ CĂN HỘ CHUNG CƯ 9.03 MANDARIN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA MITSUBISHI HEAVY VRF KXNghiên cứu quy trình nhân nhanh một số giống mía mới bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm và biểu hiện gen liên quan đến tính kháng mọt phân lập từ cây ngô (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động đánh giá học sinh theo Thông tư 30.2014. TT BGDĐT ở các trường tiểu học thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống khoai tây có triển vọng trồng trong điều kiện sản xuất vụ Đông năm 2015 tại tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống đậu tương tại thành phố Yên Bái Tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý lao động tại công ty cổ phần cấu kiện bê tông Hoàng Anh Nam Định (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của dẫn xuất 2(4,6diclo8metyl quinolin2yl)5,7di(tertbutyl)1,3tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Namdam roi than kinh canh tay 7166 (1)Xây dựng truyền thông cho sản phẩm sữa Vinamilk Probi của công ty cổ phần sữaVinamilkXây dựng chương trình truyền cổ động cho sản phẩm bột giặt Vì dân của công ty TNHH Vico
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập