Nhiên liệu phản lự1

Nhiên liệu phản lực

Nhiên liệu phản lực
... Sử ổn định nhiên liệu phản lực phụ thuộc vào thành phần nhiên liệu ban đầu, nhiên liệu phản lực chứa nhiều lưu huỳnh nên thường làm H2  Nhiệt độ đông đặc: Khi nhiệt độ đông đặc nhiên liệu ảnh ... ổn định nhiên liệu: đối với nhiên liệu phản lực yếu tố ổn định vật lý quan trọng Bên cạnh ổn định mặt hoá học không phần quan trọng Với nhiệt độ làm việc cao yêu cầu bền nhiệt với nhiên liệu cần ...  Nhiên liệu phản lực chủ yếu pha chế từ thành phần cất trực tiếp nên chúng không chứa olefin(hợp chất không no)  Hydrocacbon, lưu huỳnh, mercaptan, hợp chất axít  Phụ gia : Trong nhiên liệu...
 • 19
 • 181
 • 4

Chương 4. Buồng lửa lò hơi và thiết bị đốt nhiên liệu - Phần 1 docx

Chương 4. Buồng lửa lò hơi và thiết bị đốt nhiên liệu - Phần 1 docx
... khói; 4- ghi lò; 5- chùm ống nớc; 6- bao hơi; 7- nắp trớc; 8-nắp sau; 9- ống khói; 1 0- đế lò; 1 1- - áp kế; 1 2- đờng lấy ra; 1 3- van an toàn; 1 4- van xả đáy Trên hình 4 .1 3 trình bày nằm ống ... toàn; 1 2- điều chỉnh khói; 1 3- ống thuỷ; 1 4- cửa vệ sinh; 1 5- cửa cấp nhiên liệu; 1 6- ghi lò; 1 7- bệ lò; 1 8- cửa vệ sinh ống nớc; 1 9- cửa vệ sinh mặt sàng trên; 2 0- ống thuỷ tối; 2 1- áp kế; 2 3- cần ... 2- mặt sàng sau; 3- thân ngoài; 4- thân (ống lò) ; 5- ống lửa; 6- ống nớc; 7- hộp khói; 8- nhiệt hơi; 9- ống góp hơi; 1 0- ống khói; 1 1- xiphon để hút khói; 1 2- đôm hơi; 1 3- cửa vệ sinh Hình 4.6 ...
 • 30
 • 1,279
 • 5

Chương 4. Buồng lửa lò hơi và thiết bị đốt nhiên liệu - Phần 2 doc

Chương 4. Buồng lửa lò hơi và thiết bị đốt nhiên liệu - Phần 2 doc
... thiết bị buồng lửa vạn nhất, buồng lửa phun đốt loại nhiên liệu từ nhiên liệu khí, nhiên liệu lỏng đến loại nhiên liệu rắn Buồng lửa phun có đặc điểm khác so với buồng lửa ghi phải chuẩn bị nhiên ... cấp nhiên liệu từ dới lên: Loại buồng lửa cấp nhiên liệu từ dới lên đợc miêu tả hình vẽ 4.5 2 b) Hình 4.5 2 Buồng lửa cấp nhiên liệu từ dới lên a) sơ đồ nguyên lý buồng lửa; b) vít tải cấp nhiên liệu ... Tuy nhiên, buồng lửa phun có cấu tạo phức tạp hơn, đầu t đắt phải có trình thiết bị chuẩn bị nhiên liệu Trong buồng lửa ghi yêu cầu đập phân loại nhiên liệu hoàn toàn không cần chuẩn bị, buồng lửa...
 • 7
 • 1,709
 • 10

Chương 4. Buồng lửa lò hơi và thiết bị đốt nhiên liệu - Phần 3 (cuối) ppt

Chương 4. Buồng lửa lò hơi và thiết bị đốt nhiên liệu - Phần 3 (cuối) ppt
... gian) 4.6 .7.1 Sơ đồ tập trung Hình 4.4 3 Sơ đồ hệ thống nghiền than tập trung 1-Phễu than nguyên; 2- Thiết bị sấy; 3- Máy nghiền ; 4- Phễu bột; 5- Bơm bột; 6- Phễu bột hơi; 7- Buồng lửa; 8- Quạt ... vành dới nhờ lực đè khối lợng vành lực nén xo áp lực cầu nghiền tác dụng lên nhiên liệu vào khoảng 200 ữ 700 N cần đợc giữ không đổi cách điều chỉnh sức căng xo Nhiên liệu đợc cấp vào phần ... chạy chậm (hình vẽ 4.4 5) * Ưu điểm: - Giảm đợc độ mòn rôto quạt nghiền; - Tăng độ mềm dẻo việc điều chỉnh suất máy cấp bột vào buồng lửa; - Máy nghiền làm việc độc lập với hơi, làm việc đầy...
 • 8
 • 330
 • 2

Công nghệ sản xuất và hệ thống quản lý chất lượng nhiên liệu phản lực jet a1 tại nhà máy lọc dầu dung quất

Công nghệ sản xuất và hệ thống quản lý chất lượng nhiên liệu phản lực jet a1 tại nhà máy lọc dầu dung quất
... NMLD Dung Quất 1.2 Giới thiệu nhiên liệu phản lực Jet A1 11 1.3 Sơ lược Công nghệ sản xuất Hệ thống Quản Chất lượng nhiên liệu phản lực Jet A1 NMLD Dung Quất 11 CHƯƠNG CÔNG ... đánh giá kết luận “Dây chuyền công nghệ sản xuất Hệ thống quản chất lượng nhiên liệu phản lực Jet A1 NMLD Dung Quất đủ điều kiện lực để sản xuất Jet A1 đạt chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ... chuyền công nghệ sản xuất nhiên liệu Jet A1 NMLD Dung Quất Đồ án tốt nghiệp 26 CHƯƠNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NHIÊN LIỆU JET A1 TẠI NMLD DUNG QUẤT Do tính quan trọng yêu cầu nghiêm ngặt chất lượng...
 • 91
 • 594
 • 7

khảo sát tính chất của nhiên liệu phản lực và dầu hỏa

khảo sát tính chất của nhiên liệu phản lực và dầu hỏa
... KHẢO SÁT TÌNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NHIÊN LIỆU PHẢN LỰC VÀ DẦU HỎA A NHIÊN LIỆU PHẢN LỰC (XĂNG MÁY BAY): I KHÁI NIỆM : Nhiên liệu phản lực chủ yếu pha chế từ thành phần ... CHUẨN CỦA NHIÊN LIỆU PHẢN LỰC : Vì máy bay phản lực hoạt động cao, áp suất khí giảm mạnh, để tránh tạo nút bốc nhanh ống dẫn, nhiên liệu phải có áp suất nằm 140 – 219g/cm2 Lưu tính nhiên liệu phản ... nhiên liệu cho đèn dầu hỏa, sử dụng chủ yếu làm nhiên liệu cho máy bay phản lực (nói cách kỹ thuật Avtur, Jet-A, Jet-B, JP-4 hay JP-8) Một dạng dầu hỏa RP-1 cháy ôxy lỏng, sử dụng làm nhiên liệu...
 • 18
 • 624
 • 3

Nghiên cứu tổng hợp metyl este từ dầu dừa và dầu hạt cải trên xúc tác bazơ rắn, sử dụng làm thành phần pha chế nhiên liệu phản lực biokerosen

Nghiên cứu tổng hợp metyl este từ dầu dừa và dầu hạt cải trên xúc tác bazơ rắn, sử dụng làm thành phần pha chế nhiên liệu phản lực biokerosen
... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI *** NGUYỄN THỊ HÀ NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP METYL ESTE TỪ DẦU DỪA VÀ DẦU HẠT CẢI TRÊN XÖC TÁC BAZƠ RẮN, SỬ DỤNG LÀM THÀNH PHẦN PHA CHẾ NHIÊN LIỆU ... lệ từ 0,1 đến 0,5% 1.1.3 Tình hình nghiên cứu tổng hợp sử dụng nhiên liệu phản lực biokerosen giới Việt Nam 1.1.3.1 Tình hình nghiên cứu tổng hợp sử dụng nhiên liệu phản lực biokerosen giới Trên ... -47oC) Thành phần phân đoạn kerosen đƣợc sử dụng làm nhiên liệu phản lực nhiên liệu sinh hoạt dân dụng: a Nhiên liệu phản lực Nhiên liệu dùng cho động phản lực đƣợc chế tạo từ phân đoạn kerosen từ...
 • 170
 • 20
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp metyl este từ dầu dừa và dầu hạt cải trên xúc tác bazơ rắn, sử dụng làm thành phần pha chế nhiên liệu phản lực biokerosen

Nghiên cứu tổng hợp metyl este từ dầu dừa và dầu hạt cải trên xúc tác bazơ rắn, sử dụng làm thành phần pha chế nhiên liệu phản lực biokerosen
... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI *** NGUYỄN THỊ HÀ NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP METYL ESTE TỪ DẦU DỪA VÀ DẦU HẠT CẢI TRÊN XÖC TÁC BAZƠ RẮN, SỬ DỤNG LÀM THÀNH PHẦN PHA CHẾ NHIÊN LIỆU ... lệ từ 0,1 đến 0,5% 1.1.3 Tình hình nghiên cứu tổng hợp sử dụng nhiên liệu phản lực biokerosen giới Việt Nam 1.1.3.1 Tình hình nghiên cứu tổng hợp sử dụng nhiên liệu phản lực biokerosen giới Trên ... -47oC) Thành phần phân đoạn kerosen đƣợc sử dụng làm nhiên liệu phản lực nhiên liệu sinh hoạt dân dụng: a Nhiên liệu phản lực Nhiên liệu dùng cho động phản lực đƣợc chế tạo từ phân đoạn kerosen từ...
 • 170
 • 109
 • 0

Luận án tiến sĩ nghiên cứu tổng hợp metyl este từ dầu dừa và dầu hạt cải trên xúc tác bazơ rắn, sử dụng làm thành phần pha chế nhiên liệu phản lực biokerosen (TT)

Luận án tiến sĩ nghiên cứu tổng hợp metyl este từ dầu dừa và dầu hạt cải trên xúc tác bazơ rắn, sử dụng làm thành phần pha chế nhiên liệu phản lực biokerosen (TT)
... nhiên liệu phản lực sinh học Chế tạo nhiên liệu phản lực sinh học từ tiền chất metyl este tổng hợp Kết cho thấy, với thành phần 10% metyl este từ dầu dừa + 20% metyl este từ dầu hạt cải + 70% nhiên ... tái sử dụng, luận án lựa chọn xúc tác KNO3/Al2O3 cho trình nghiên cứu chuyển hóa dầu nguyên liệu thành metyl este, làm thành phần pha chế nhiên liệu phản lực sinh học biokerosen 3.2 NGHIÊN CỨU ... 92,4 Bảng 3.36 Tổng hợp điều kiện công nghệ tối ưu cho trình tổng hợp metyl este từ dầu dừa dầu hạt cải 15 Điều kiện công nghệ Metyl este từ Metyl este từ dầu dầu dừa hạt cải Lượng dầu, g 100 100...
 • 27
 • 56
 • 0

Luận án tiến sĩ nghiên cứu tổng hợp metyl este từ dầu dừa và dầu hạt cải trên xúc tác bazơ rắn, sử dụng làm thành phần pha chế nhiên liệu phản lực biokerosen

Luận án tiến sĩ nghiên cứu tổng hợp metyl este từ dầu dừa và dầu hạt cải trên xúc tác bazơ rắn, sử dụng làm thành phần pha chế nhiên liệu phản lực biokerosen
... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI *** NGUYỄN THỊ HÀ NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP METYL ESTE TỪ DẦU DỪA VÀ DẦU HẠT CẢI TRÊN XÖC TÁC BAZƠ RẮN, SỬ DỤNG LÀM THÀNH PHẦN PHA CHẾ NHIÊN LIỆU ... lệ từ 0,1 đến 0,5% 1.1.3 Tình hình nghiên cứu tổng hợp sử dụng nhiên liệu phản lực biokerosen giới Việt Nam 1.1.3.1 Tình hình nghiên cứu tổng hợp sử dụng nhiên liệu phản lực biokerosen giới Trên ... xúc tác; d Nghiên cứu trình phối trộn loại biokerosen từ hai nguyên liệu dầu dừa dầu hạt cải với nhiên liệu phản lực thƣơng phẩm Jet A1, nhằm tìm thành phần pha chế thích hợp loại nhiên liệu phản...
 • 197
 • 94
 • 1

Nghiên cứu tổng hợp metyl este từ dầu dừa và dầu hạt cải trên xúc tác bazơ rắn, sử dụng làm thành phần pha chế nhiên liệu phản lực biokerosen

Nghiên cứu tổng hợp metyl este từ dầu dừa và dầu hạt cải trên xúc tác bazơ rắn, sử dụng làm thành phần pha chế nhiên liệu phản lực biokerosen
... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI *** NGUYỄN THỊ HÀ NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP METYL ESTE TỪ DẦU DỪA VÀ DẦU HẠT CẢI TRÊN XÖC TÁC BAZƠ RẮN, SỬ DỤNG LÀM THÀNH PHẦN PHA CHẾ NHIÊN LIỆU ... lệ từ 0,1 đến 0,5% 1.1.3 Tình hình nghiên cứu tổng hợp sử dụng nhiên liệu phản lực biokerosen giới Việt Nam 1.1.3.1 Tình hình nghiên cứu tổng hợp sử dụng nhiên liệu phản lực biokerosen giới Trên ... -47oC) Thành phần phân đoạn kerosen đƣợc sử dụng làm nhiên liệu phản lực nhiên liệu sinh hoạt dân dụng: a Nhiên liệu phản lực Nhiên liệu dùng cho động phản lực đƣợc chế tạo từ phân đoạn kerosen từ...
 • 168
 • 72
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp metyl este từ dầu dừa và dầu hạt cải trên xúc tác bazơ rắn, sử dụng làm thành phần pha chế nhiên liệu phản lực biokerosen

Nghiên cứu tổng hợp metyl este từ dầu dừa và dầu hạt cải trên xúc tác bazơ rắn, sử dụng làm thành phần pha chế nhiên liệu phản lực biokerosen
... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI *** NGUYỄN THỊ HÀ NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP METYL ESTE TỪ DẦU DỪA VÀ DẦU HẠT CẢI TRÊN XÚC TÁC BAZƠ RẮN, SỬ DỤNG LÀM THÀNH PHẦN PHA CHẾ NHIÊN LIỆU ... lệ từ 0,1 đến 0,5% 1.1.3 Tình hình nghiên cứu tổng hợp sử dụng nhiên liệu phản lực biokerosen giới Việt Nam 1.1.3.1 Tình hình nghiên cứu tổng hợp sử dụng nhiên liệu phản lực biokerosen giới Trên ... Thành phần phân đoạn kerosen sử dụng làm nhiên liệu phản lực nhiên liệu sinh hoạt dân dụng: a Nhiên liệu phản lực Nhiên liệu dùng cho động phản lực chế tạo từ phân đoạn kerosen từ hỗn hợp phân...
 • 169
 • 67
 • 0

Khảo sát hoạt động của máy phát điện công suất 2 kVA sử dụng nhiên liệu khí biogas được ủ từ phân heo

Khảo sát hoạt động của máy phát điện công suất 2 kVA sử dụng nhiên liệu khí biogas được ủ từ phân heo
... Khảo sát hoạt động máy phát điện công suất kVA sử dụng nhiên liệu biogas đƣợc từ phân heo 1 .2 Mục đích yêu cầu 1 .2. 1 Mục đích Tận dụng gas sinh từ phân heo đƣợc lên men yếm khí chạy máy phát ... 0,35 2, 35 2, 21 2, 28 2, 25 2, 19 2, 33 2, 29 2, 30 2, 22 2 ,24 1,11 1 ,22 1,18 1,16 1 ,20 1 ,24 1,19 1,14 1,10 1,15 HC 618 557 5 62 608 6 12 610 520 589 574 601 418 369 4 02 411 403 398 390 405 386 395 1 92 134 ... 1 ,20 1,14 1,11 1,10 1,15 1,14 1,10 NOx 0 0 0 0 0 29 ,2 29,3 28 ,3 29 ,0 28 ,3 28 ,9 29 ,4 28 ,3 29 ,4 28 ,9 27 ,2 27,0 26 ,6 27 ,6 26 ,8 26 ,3 26 ,2 26,9 26 ,8 26 ,2 ...
 • 54
 • 546
 • 4

Hệ thống nhiên liệu Diesel điều khiển điện tử dùng ống phân phối

Hệ thống nhiên liệu Diesel điều khiển điện tử dùng ống phân phối
... hành cao ECU điều khiển van điều khiển lượng phun để điều chỉnh lượng nhiên liệu cấp vào khoang bơm cao áp nhờ điều chỉnh áp suất nhiên liệu ECU theo dõi sát áp suất nhiên liệu ống phân phối cảm ... nhiên liệu Common Rail có đặc tính sau: - Áp suất nhiên liệu, lượng phun, thời điểm phun điều khiển điện tử điều khiển tốc độ động đạt độ xác cao - Áp suất nhiên liệu cao việc hoà trộn nhiên liệu ... áp, ống phân phối dầu cao áp đến vòi phun, đường ống cao áp, van an toàn, van xả áp vòi phun - Khối – điện tử: gồm cảm biến tín hiệu, ECU, EDU (nếu có), vòi phun, van điều khiển nạp Hệ thống nhiên...
 • 2
 • 1,184
 • 44

Xem thêm

Từ khóa: tổng quan về nhiên liệu phản lựcnhiên liệu phản lực là gìphụ gia nhiên liệu phản lựcphụ gia chống oxi hóa trong nhiên liệu phản lựcphụ gia cho nhiên liệu phản lựctổng quan quá trình đánh giá chất lượng nhien liệu phản lưcsan xuat nhien lieu phan lucnhien lieu phan luc jet a1sản xuất nhiên liệu phản lựccác đặc tính cơ bản của nhiên liệu phản lựcnhiên liệu phản lực jet a1phân tích nhiên liệuphân loại nhiên liệubộ phận nạp nhiên liệuphân loại pin nhiên liệuGiá trị nhân văn trong tư tưởng hồ chí minh về đoàn kết tôn giáo và sự vận dụng vào xây dựng khối đoàn kết tôn giáo ở tỉnh thái bình hiện nayPhát triển du lịch văn hóa phía nam hà nộiĐÔNG LẠNH cáSự hài lòng của các lớp sinh viên đại trà đối với chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường đại học tài chính marketingNghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý thành phần hữu cơ bằng công nghệ giá thể chuyển động PVA-GEL trong nước thải chế biến thủy sảnNghiên cứu quá trình hình thành hỗn hợp và cháy của động cơ Dual fuel (Biogas-Diesel)Nghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc Berberin của màng Bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốngTNXH hoa Lop 3 bai 54 thúNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc Cimetidine của màng Bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốngNghiên cứu tiềm năng vận tải và phân phối thuốc Curcumin của màng Bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốngBAI DAY PHAN BIET HINH TRÒN, VUONGChapter 5 Counting Discrete Structures for Computer Science (CO1007)đề hsg tỉnh thcs (9)đề hsg tỉnh thcs (10)đề hsg tỉnh thcs (15)đề hsg tỉnh thcs (17)đề thi hsg tỉnh gdtx (1)đề thi hsg tỉnh gdtx (2)đề thi hsg tỉnh gdtx (3)đề thi hsg tỉnh gdtx (5)
Đăng ký
Đăng nhập