Đề thi học kì môn tiếng anh lớp 8 PGD nông sơn

Đề thi học môn tiếng anh lớp 4

Đề thi học kì môn tiếng anh lớp 4
... England January Music This is my (0) friend, Linda She is from (1) _ She is ten years old Her birthday is in (2) Her favorite subject is_(3) Her hobby is (4) She can sing many ... play the piano d I’m from America e It’s on the third of February GOOD LUCK! ANSWER KEYS I LISTENING (15’) Question 1: Listen and number (1pt) a-2 b -4 c- d-3 Question Listen and tick (v) (1pt) 1-c ... Hakim- Malaysia PART II: READING AND WRITING (20’) Question 4: Look and read Put a tick (v) or a cross (x) in the box (1 point) 1- x 2- v 3- x 4- v Question 5: Look at the pictures and the letters...
 • 5
 • 135
 • 2

ĐỀ THI HỌC 2 TIẾNG ANH LỚP 6 pdf

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 TIẾNG ANH LỚP 6 pdf
... afternoon (sometimes) (đặt trạng từ vào vị trí câu) …………………………………………………………………………… 2. I am going to visit Ha Noi this summer vacation (đặt câu hỏi cho từ gạch dưới) …………………………………………………………………………? ... 19/ ………………… sports does she play ? a How b Where c Who d Which 20 / What’s…………………… dinner ? There is some meat and some rice a at b in c for d on II/ Chọn dạng ... is / long / to / going ? →………………………………………………………………………… V Phát sai sửa lại : I go to Huong pagoda this summer vacation ……………………………………… How many orange you want ……………………………………… ...
 • 3
 • 558
 • 15

ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN TIẾNG ANH LỚP 5- CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN TIẾNG ANH LỚP 5- CÓ ĐÁP ÁN
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỬA LÒ BÀI THI HỌC KỲ II TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHI TÂN HỌ TÊN: ………………………………… MÔN TIẾNG ANH - LỚP NĂM HỌC 2013 - 2014 - Thời gian: 15 phút (Tờ 2) Lớp ……………………… PART II READING ... TÂN BÀI NGHE HỌC KỲ II MÔN TIẾNG ANH - LỚP - NĂM HỌC 2013 - 2014 Question Listen and number John is planning a picnic on Sunday He’s talking to Tony John: Let’s go for a picnic this Sunday Tony: ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỬA LÒ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHI TÂN ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA KỲ II MÔN TIẾNG ANH- LỚP - NĂM HỌC 2013-2014 Question (4points x 0.25) 2E 3C 4A 5B Yellow walls Green door, windowns...
 • 9
 • 259
 • 4

Đề thi học giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 (1)

Đề thi học giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 (1)
... A That’s incredible B I’ll think about it later C Let’s it together D Thanks all the same 22 Did you a good job in the last driving test? ­ A Not bad, I think! B Don’t it now! C Yes, ... nationality? C Where has she been? D What you think about her? 24 What is your pastime? ­ A I hate my past B Playing tennis is my favorite thing C That’s nonsense D The time to play ... don’t want to, because this leads to quite an improvement in their (7) if they have some rest (8) these changes, some people are working harder than (9) The standard...
 • 5
 • 112
 • 1

Đề thi học giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 (2)

Đề thi học giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 (2)
... A That’s incredible B I’ll think about it later C Let’s it together D Thanks all the same 22 Did you a good job in the last driving test? ­ A Not bad, I think! B Don’t it now! C Yes, ... nationality? C Where has she been? D What you think about her? 24 What is your pastime? ­ A I hate my past B Playing tennis is my favorite thing C That’s nonsense D The time to play ... been (2) _ Most people are working for fewer hours per week than they used to, and manufacturers and advertising agencies are becoming much more interested in how people spend this extra...
 • 4
 • 138
 • 1

Đề thi học giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 (3)

Đề thi học giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 (3)
... VIỆT NAM Độc lập ­ Tự ­ Hạnh phúc ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN ANH VĂN ( ĐỀ CHÍNH THỨC ) KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP THCS CẤP TỈNH Khóa ngày 27 tháng 02 năm 2008 PHẦN I : NGHE HIỂU ... tiredness and headaches D This helped spread the name and flavour of ‘ Coke’ all over the world E Then a businessman bought Pemberton’s recipe for his creation He did something to the recipe and ... proves its usefulness When there is a fire, or when someone is suddenly taken ill, the first thing one thinks of is, “ Where is the nearest telephone?” so that help can be summoned The doctor then...
 • 7
 • 151
 • 0

Đề thi học giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 (4)

Đề thi học giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 (4)
... and decide which option A, B, C or D best fits each space (10 points) POLAR ADVENTURER In March 199 9, Amyr Klink, a Brazilian yachtsman and polar adventurer, became the first man to circle Antarctica ... trip, had by then _(3) _ millions of copies For his polar adventure, Klink built his _(4) boat He _(5) off 199 8 in from South Georgia and he arrived back there 88 days later­although he _(6) ... B C D If you took more exercise, you might feel healthily A B C D A daily newspaper was published in Germany in 1650, didn’t it? A B C D I think it is necessary to students to wear uniforms when...
 • 6
 • 131
 • 0

Đề thi học giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 (5)

Đề thi học giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 (5)
... You/ be/ anywhere/ lately? 10 I/ miss/ lot Love, Susan The end 25 ®¸p ¸n ®Ò thi chän HSG líp cÊp huyÖn n¨m häc 20 09 2010 I Question I: a c d (10 x 0,25 = 2,5 c b d c II Question II: c d a c pts) ... regularly writes ……… …… for Hoa Hoc Tro Magazine Vietnam declared its ……….…… on September 2nd , 194 5 (economy) ( energy) ( poet) ( depend) Some young people today have a very strange (appear) ... big, with a …(3)… of about 200,000 people …(4)… is a catheral and a university There are five (5) over the River Tyne, …(6)… link Newcastle to the next town, Gateshead, where there is one of...
 • 5
 • 93
 • 0

Đề thi học giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 (6)

Đề thi học giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 (6)
... What does he at 9. 00 in the morning? 6.How many tourists visit in summer? VIII Put in each gap with “ a / an or the ’’ ( points ) 29 They are going to clean ... and makes breaskfast for the hotel guests At 8.00 he drives the island’s children to school At 9. 00 he collects the post from the boat and delivers it to all the houses on the island He also ... passage Then answer the questions (3pts) David is a very busy man He is 60 years old and he has thirteen jobs He is a postman, a policeman, a fire man, a taxi driver, a school bus driver, a boatman,...
 • 3
 • 76
 • 0

Đề thi học giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 (7)

Đề thi học giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 (7)
... ……………………………… Kỳ thi vao 10 nam 2008­20 09 Sinh ngày :…………………… Lớp 9 Hội đồng coi thi : HS trường THCS ……………………… Ngày thi : 10 / 07 / 20 09 Môn Thi : SBD Phòng thi Giám thị ………………… … Số mật mã Anh văn ... in / library / spends / the / He / evening / his 36 HƯỚNG DẪN VẮN TẮT ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN : TIẾNG ANH Question (3điểm) câu 0.2 x 15 = điểm 10 11 12 13 14 15 A D C C A B D B B A A B C A D Question ... 4…………………………………………… 9 …………………………………… 5…………………………………………… 10…………………………………… Question Identify the one underlined word or phrase that must be changed in order to make the sentence correct (2pts) In the 192 0s cinema...
 • 7
 • 145
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi học kì môn tiếng anh lớp 9đề thi học kì môn tiếng anh lớp 7đề thi học kì môn tiếng anh lớp 6đề thi học kì môn tiếng anh lớp 10đề thi học kì môn tiếng anh lớp 11đề thi học kì môn tiếng anh lớp 3Phân tích các vai trò của thuế giá trị gia tăng với nền kinh tế ?Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)sách Ngục kon tum của cựu tù chính trị Lê Vă HiếnMô hình quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay (LA tiến sĩ)Phát biểu ky niem thanh lap truonggiải pháp nằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại khách sạn du lịch và xây dựng nam thanhhuong dan giai mon hoaTiểu luận môn quản trị tài chính phân tích tài chính của công ty cổ phần thép pomina (POM)khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện qui trình phục vụ tại CINNAMON CATHEDRAL hà nộiMột số giải pháp nâng cao hoạt động marketing của khách sạn cầu am 1Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần sản xuất sông hồngĐấu tranh phòng chống tội chống người thi hành công vụ ở Việt Nam (LA tiến sĩ)bài báo cáo thực tập sư phạm trường tiểu học cây gáoĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945 – 1975)Tài trợ xuất nhập khẩuBộ đề thi và đáp án kỳ thi tuyển công chức 2016-2017 các môn nghiệp vụ chuyên ngành [full]Bộ 839 Câu trắc nghiệm Tin học thi công chức năm 2016-2017MỘT SỐ HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌCTác động của việc gia nhập WTO đến hoạt động xuất khẩu của Việt NamHoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập