Đề thi học kì môn ngữ văn lớp 8 PGD Nông Sơn

đề thi học 1 ngữ văn lớp 8

đề thi học kì 1 ngữ văn lớp 8
... BCD; ACD; ABD; v ABC ti A 1, B1 , C1 , D1 a) Chng minh rng : MA1 MB1 MC1 MD1 AA1 BB1 CC1 DD1 Khụng i b) Tỡm v trớ ca im M biu thc P AM MA1 BM MB1 CM MC1 DM MD1 t giỏ tr nh nht Bi 6: Chng ... 42 x y n ) xn y 51 Z 2x y x ln( y 22 x 2 x) y (1) 0(2) 1 n n 1 n n Sở GD&ĐT Thanh hoá tg 550 tg tg100 tg100 tg (450 10 0 ) tg 18 18 x x (1 x) 18 ) 18 Cos n xdx n Sin n x Cos x Sin ntdt n Sin nt ... 2 013 y (1) Gi s tn ti cỏc s nguyờn x, y tha phng trỡnh Khi dú ta cú (1) ( x y)2 2( x y) 2 011 y ( x y 1) 2 2 011 y Suy ( x y 1) 2 chia ht cho 2 011 IM 1, 5 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 1, 5...
 • 207
 • 258
 • 0

Đề thi học sinh giỏi Ngữ văn lớp 8

Đề thi học sinh giỏi Ngữ văn lớp 8
... đáp án - biểu điểm đề thi học sinh giỏi văn Câu 1: (6 điểm) a Yêu cầu chung: Học sinh cảm nhận đợc hay, đẹp đoạn thơ, biết cách trình bày dới dạng văn cảm thụ ngắn b.Yêu cầu nội dung: ... 14 điểm) * Bài làm học sinh đảm bảo đợc yêu cầu sau: Yêu cầu nội dung: ( 12 điểm) a Mở bài: (1 điểm) - Dẫn dắt vào đề: Tự nhiên khéo léo, hợp lý - Nêu vấn đề: Sáng, rõ, chất văn nghị luận b Thân ... Liệt + Nguyễn Trãi tự hào đất nớc có văn hiến, có truyền thống đánh giặc chống ngoại xâm, có anh hùng hào kiệt c kết bài: ( điểm ) - Khẳng định khái quát lại vấn đề - Suy nghĩ riêng thân Yêu cầu...
 • 4
 • 6,678
 • 40

đề thi học 1 anh văn lớp 8, đề tham khảo số 28

đề thi học kì 1 anh văn lớp 8, đề tham khảo số 28
... : ………………………… Lớp : ……………………………… Điểm số Điểm chữ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I ( Năm học : 2 011 -2 012 ) Môn : Tiếng Anh - Ngày thi :… /12 /2 011 Thời gian : 45 phút ( không kể thời gian phát đề) Giám thị ... : ………………………… Lớp : ……………………………… Điểm số Điểm chữ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I ( Năm học : 2 011 -2 012 ) Môn : Tiếng Anh - Ngày thi :… /12 /2 011 Thời gian : 45 phút ( không kể thời gian phát đề) Giám thị ... : ………………………… Lớp : ……………………………… Điểm số Điểm chữ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I ( Năm học : 2 011 -2 012 ) Môn : Tiếng Anh - Ngày thi :… /12 /2 011 Thời gian : 45 phút ( không kể thời gian phát đề) Giám thị...
 • 11
 • 198
 • 0

đề thi học 1 anh văn lớp 8, đề tham khảo số 1

đề thi học kì 1 anh văn lớp 8, đề tham khảo số 1
... 16 to 30 years of age The Youth Union builds good character, love for the nation, and encourages good citizenship, soft skills and personal fitness The Youth Union was founded on 26th March 19 31 ... founded on 26th March 19 31 by the beloved President Ho Chi Minh It had different names over the years One of its first names was “Vietnam Communist Youth Union” In December 19 76, it was officially ... Grade THE FIRST SEMESTER EXAMINATION-0 01 Give the correct form of the verbs in the brackets 26 She likes at home (stay) 27 I ...
 • 2
 • 183
 • 2

đề thi học 1 anh văn lớp 8, đề tham khảo số 2

đề thi học kì 1 anh văn lớp 8, đề tham khảo số 2
... a (28 ) Therefore, we should (29 ) our deep thanks to Alexander Graham Bell, a (30) , who invented the telephone in 18 76 26 A like B of C for D as 27 A light B fire C sunlight D match 28 ... Grade THE FIRST SEMESTER EXAM-0 02 24 I use a dictionary so that to learn new words, pronunciation and examples A B C D 25 He had doing everything without the help of modern equipment ... the gaps Can you imagine what life would be (26 ) if there were no telephone? You could not call your friends on the phone and talk to them When a (27 ) broke out in your house you could not...
 • 2
 • 190
 • 0

đề thi học 1 anh văn lớp 8, đề tham khảo số 3

đề thi học kì 1 anh văn lớp 8, đề tham khảo số 3
... move to their home villages 31 Why young people prefer the city to the country?  32 Why old people like living in the country?  33 What about the air in the country?  34 Is it easier to get money ... country?  35 What many people after stopping working?  Rewrite these sentences as suggested 36 Mary can’t go to school because she is too young  Mary isn’t _ 37 Lan ... temples; there are a few parks worth visiting Everything has to be small in Tokyo: houses, rooms, shops Long-side streets consists of tiny houses only, and this often creates a toy-like, with small women...
 • 2
 • 178
 • 0

đề thi học 1 anh văn lớp 8, đề tham khảo số 4

đề thi học kì 1 anh văn lớp 8, đề tham khảo số 4
... EXAMINATION-0 04 24 The boy always spends much time to play games A B C D 25 When Jane was younger, she used to singing in a jazz band A B C D 26 The telephone was invented by Bell on 18 76 A B C ... yellow and white with flowers FACTS T F 31 England is not a large country 32 There are high mountains in England 33 There are many towns in England 34 There are not very long rivers 35 In spring ... than the vegetables  The vegetables are _ 40 I have never read a more interesting novel  This is _ THE END Page THE FIRST...
 • 2
 • 170
 • 0

đề thi học 1 anh văn lớp 8, đề tham khảo số 5

đề thi học kì 1 anh văn lớp 8, đề tham khảo số 5
... and answer the questions Alexander Graham Bell was born in 18 47 in Edinburgh, Scotland He moved to Canada and then to the USA in the 18 70s In America, he worked with deaf-mutes at Boston University ... transmitting speech over a long distance This led to the invention of the telephone Thomas Watson was Bell's assistant Bell and Watson introduced the telephone in 18 76 Bell demonstrated his invention ... introduced the telephone in 18 76 Bell demonstrated his invention at a lot of exhibitions He died in 19 22 31 When and where was Alexander Graham Bell born?  32...
 • 2
 • 181
 • 1

đề thi học 1 anh văn lớp 8, đề tham khảo số 6

đề thi học kì 1 anh văn lớp 8, đề tham khảo số 6
... passage and the tasks that follow Once upon a time there ( 26) a girl called Cindy She had to work very hard all day while her lazy sister did nothing One night her sister (27) to a party at the ...  _ Rewrite the following sentences as directed 36 “Can you explain this word to me?” She asked her teacher (use reported speech)  ... run B is running C runs D ran 30 A to see B seeing C saw D see B Answer the following questions 31 What’s her name?  _ 32 Where did Cindy’s sister go one...
 • 2
 • 141
 • 0

đề thi học 1 anh văn lớp 8, đề tham khảo số 7

đề thi học kì 1 anh văn lớp 8, đề tham khảo số 7
... correct form of the verbs in brackets 31 There 12 months in a year (be) 32 At the moment, my mother in the office (work) 33 My sister this place last year (not visit) ... learned a lot of new things A Check True (T) or False (F) FACTS T F 21 He works for a TV station 22 He started working for this company in 2004 23 He doesn’t build roads, dams, bridges 24 He normally ... construction sites But with this new project I spend a lot of time in the workshop Now I am testing a model of one of the new bridges I enjoy it a lot because I have learned a lot of new things A Check True...
 • 2
 • 151
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi học kì môn ngữ văn lớp 6đề thi học kì môn ngữ văn lớp 9đề thi học kì môn ngữ văn lớp 7đề thi học kì môn ngữ văn lớp 11đề thi học kì môn ngữ văn lớp 12đề thi học kì 2 ngữ văn lớp 818 DẠNG TOÁN CƠ BẢN LỚP 4ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI HÓA LỚP 9Quản trị Marketing Hoạch định chính sách sản phẩmTIỂU LUẬN xã hội học GIỚI NAM TÍNH và nữ TÍNH TRONG QUAN NIỆM TRUYỀN THỐNG và ẢNH HƯỞNG của NAM TÍNH và nữ TÍNH TRONG QUAN hệ xã hội500 câu hỏi thi trắc nghiệm tin học văn phòng ôn thi công chức (có đáp án)Bài giảng toán 8 tiết 16TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÀN cầu hóa và NHỮNG tác ĐỘNG đến các nước xã hội CHỦ NGHĨAPile foundation construction inspectiontài liệu tham khảoXác định số lượng và cơ cấu đội tàu khai thác hải sản hợp lý vùng biển vịnh Bắc bộThe facts on file dictionary of organic chemistryCÁU TRÚC báo cáo đánh giá tác động môi trườngChapter 3 các phương pháp đánh giá tác động môi trườngĐồ án tốt nghiệp(có cả soure CODE) Ứng dụng mô hình MVC và công nghệ bootstrap để xây dựng website bán hàng trực tuyếnTÁC ĐỘNG CỦA VĂN HÓA DÂN TỘC TỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA VIETTEL TRONG CÔNG CUỘC ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀIĐồ án WEB(có cả soure CODE) Xây dựng website mạng xã hội lưu trữ chia sẻ tài liệuPHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊNMẪU ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬPTHUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊNBỘ 7 ĐỀ THI CÓ LỜI GIẢI LẬP TRÌNH SQL SERVER
Đăng ký
Đăng nhập