skkn HD học sinh cách đặt câu kiểu ai làm gì

TN về công việc GĐ - Câu kiểu Ai làm gì?

TN về công việc GĐ - Câu kiểu Ai làm gì?
... năm 2010 Luyện từ câu: Từ ngữ công việc gia đình - Câu kiểu Ai làm gì? Thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2010 Luyện từ câu: Từ ngữ công việc gia đình -Câu kiểu Ai làm gì? 1.Hãy kể tên việc em l àm nhà ... toán Ai làm gì? Thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2010 Luyện từ câu: Từ ngữ công việc gia đình -Câu kiểu Ai làm gì? VBT/56 2.Tìm phận câu trả lời cho câu hỏi Ai ?, Làm gì? (bằng cách gạch gạch (-) dưới ... từ câu: Từ ngữ công việc gia đình - Câu kiểu Ai làm gì? 2.Tìm phận câu trả lời cho câu hỏi Ai? , Làm gì? a)Chi đến tìm cúc màu xanh b) Cây xòa cành ôm cậu bé c) Em học thuộc đoạn thơ d) Em làm...
 • 12
 • 398
 • 0

Từ ngữ về công việc trong gia đình- câu kiểu Ai làm gì? - Lê Thị Hạnh

Từ ngữ về công việc trong gia đình- câu kiểu Ai làm gì? - Lê Thị Hạnh
... phận câu trả lời cho câu hỏi Ai? Làm gì? a) Chi đến tìm cúc màu xanh b) Cây xoà cành ôm cậu bé c) Em học thuộc đoạn thơ d) Em làm ba tập toán Ai làm gì? M: Bài 3: Chọn xếp từ ba nhóm sau thành câu ... cậu bé c) Em học thuộc đoạn thơ d) Em làm ba tập toán Ai M: làm gì? Thứ tư ngy 17 tháng 11 nm 2010 LUYN T V CU Bi 2: Tìm phận câu trả lời cho câu hỏi Ai? Làm gì? a) Chi đến tìm cúc màu xanh b) Cây ... Ghép tiếng sau thành từ có hai tiếng: thư ơng, yêu, mến câu theo -Hãy đặt Yêu mẫu Ai ( gì, gì) mến gì? thương Thứ tư ngy 17 tháng 11 nm 2010 LUYN T V CU Bi 1: Hãy kể tên việc em làm nhà giúp cha...
 • 15
 • 702
 • 7

On Cau Kieu Ai Lam gi. HKI 2010

On Cau Kieu Ai Lam gi. HKI 2010
... dân tộc 10.Kim Đồng dũng cảm hi sinh tuổi trẻ III.Đặt câu theo mẫu câu Ai (con gì,cái gì) làm gì? a .Ai làm gì? b.Con làm gì? c.Cái làm gì? ...
 • 2
 • 995
 • 3

Giáo án luyện từ và câu " Từ ngữ về công việc gia đình Câu kiểu : Ai làm gì? " pot

Giáo án luyện từ và câu
... Luyện từ câu Từ ngữ công việc gia đình Câu kiểu : Ai làm gì? Thứ bảy, ngày 15 tháng 11 năm 2008 Luyện từ câu Từ ngữ công việc gia đình Câu kiểu : Ai làm gì? Bài 1: Hãy kể tên việc em làm nhà giúp ... Em làm tập toán Ai M: Làm Chi đến tìm cúc màu xanh Thứ bảy, ngày 15 tháng 11 năm 2008 Luyện từ câu Từ ngữ công việc gia đình Câu kiểu : Ai làm gì? *Bài 2: Tìm phận câu trả lời cho câu hỏi Ai? Làm ... nấu cơm, Thứ bảy, ngày 15 tháng 11 năm 2008 Luyện từ câu Từ ngữ công việc gia đình Câu kiểu : Ai làm gì? *Bài 2: Tìm phận câu trả lời cho câu hỏi a) b) c) d) Ai? Làm gì? Chi đến tìm cúc màu xanh...
 • 10
 • 1,194
 • 10

Giáo án lớp 2 môn Luyện Từ Và Câu: BÀI 14 : MRVT-TỪ NGỮ VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH CÂU KIỂU AI LÀM pot

Giáo án lớp 2 môn Luyện Từ Và Câu: BÀI 14 : MRVT-TỪ NGỮ VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH CÂU KIỂU AI LÀM GÌ pot
... động dạy học : Hoạt động DẠY Tl 15 * Hoạt động 1: Hướng dẫn làm ph Hoạt động HỌC BT 1 ,2 Mục tiêu : Tìm từ nói tình cảm anh chị em Sắp xếp từ -Hs đọc yêu cầu thành câu -Hs tìm Bài tập : Cho hs đọc ... cầu Mục tiêu : Hs biết chọn dấu điền -Hs làm vào VBT vào chỗ trống -Hs đọc lại Bài tâp : Đính BT lên bảng -GV gợi ý -Chấm, nhận xét 4.Củng cố : ( phút) - Cho hs tìm số nói tình cảm thương yêu ... tìm từ -Nhận xét chốt lại : nhường nhịn, -Hs đọc yêu cầu giúp đỡ, chăm sóc -Trao đổi nhóm đôi Bài tâp : Đính BT lên bảng -Đại diện nhóm trình bày 10 -Nhận xét ph * Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT...
 • 3
 • 283
 • 0

Giáo án lớp 2 môn Luyện Từ Và Câu: BÀI 13 : MRVT-TỪ NGỮ VỀ CÔNG VIỆC GIA ĐÌNH CÂU KIỂU AI LÀM ppt

Giáo án lớp 2 môn Luyện Từ Và Câu: BÀI 13 : MRVT-TỪ NGỮ VỀ CÔNG VIỆC GIA ĐÌNH CÂU KIỂU AI LÀM GÌ ppt
... khen ngợi 15 * Hoạt động 2: Hướng dẫn làm ph BT 2, 3 Mục tiêu : Tìm phận trả lời cho câu hỏi Ai làm ?, xếp từ -Hs đọc yêu cầu thành câu -Trao đổi làm theo nhóm Bài tâp : Đính BT lên bảng -Các nhóm ... xét -Hs làm vào VBT Bài tâp : Đính tranh lên bảng -Hs đọc lại -GV gợi ý -Chấm, nhận xét 4.Củng cố : ( phút) - Cho hs nêu lại số việc em làm giúp cha mẹ - Hs biết giúp cha mẹ làm công việc phù ... dạy học : Hoạt động DẠY Tl 10 * Hoạt động 1: Hướng dẫn làm ph Hoạt động HỌC BT Mục tiêu : Hs kể việc làm em giúp cha mẹ -Hs đọc yêu cầu Bài tập : Cho hs đọc yêu cầu -Hs suy nghĩ kể cho lớp nghe...
 • 3
 • 379
 • 2

Giáo án tiếng việt lớp 2 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Từ ngữ về công việc gia đình câu kiểu ai làm ? pdf

Giáo án tiếng việt lớp 2 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Từ ngữ về công việc gia đình câu kiểu ai làm gì ? pdf
... 3.Củng cố – Dặn dò Hôm học Em Linh quét dọn nhà cửa kiến thức g ? Dặn nhà học đặt câu theo mẫu Ai Ôn mẫu câu Ai? làm làm g ? g ? từ ngữ hoạt động ... phụ yêu cầu hs gạch gạch lớp làm vào Vở tập nháp trước phận trả lời a)Chi tìm đến cúc cho câu hỏi Ai? , gạch màu xanh gạch trước trả lời b)Cây xoà cành ôm cho câu hỏi làm g ? cậu bé Nhận xét,cho ... d)Em làm tập toán Gọi nhóm hs, Chọn xếp từ nhóm em.Phát thẻ từ ba nhóm sau thành câu cho hs nêu yêu cầu Nhận thẻ từ ghép phút nhóm HS lớp viết vài ghép nhiều câu nháp có nghĩa theo mẫu Ai Em...
 • 5
 • 1,572
 • 9

slide luyện từ và câu lớp 2 -từ ngữ về tình cảm gia đình, câu kiểu ai làm gì, dấu chấm, dấu chấm hỏi

slide luyện từ và câu lớp 2 -từ ngữ về tình cảm gia đình, câu kiểu ai làm gì, dấu chấm, dấu chấm hỏi
... Từ câu: Luyện Từ câu: Luyện Từ câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ tình cảm gia đình Câu kiểu Ai làm gì? Dấu chấm, dấu chấm hỏi Luyện Từ câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ tình cảm gia đình Câu kiểu Ai làm gì? ... lỗi Luyện Từ câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ tình cảm gia đình Câu kiểu Ai làm gì? Em làm để bày tỏ tình cảm với người thân Luyện Từ câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ tình cảm gia đình Câu kiểu Ai làm ... em: Câu trả lời em: lời câu hỏi Câu trả lời là: Câu trả lời là: Sai tiếp tục Sai tiếp tục Kiểm tra Kiểm tra Làm Lại Làm Lại Luyện Từ câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ tình cảm gia đình Câu kiểu Ai làm...
 • 21
 • 467
 • 1

LTVC: Câu kiểu ai làm

LTVC: Câu kiểu ai làm gì
... đình Câu kiểu Ai làm gì? Bài 3: Chọn xếp từ ba nhóm sau thành câu Em,chị em, Quét dọn,giặt, Nhà cửa,sách vở, Linh,cậu bé Ai xếp,rửa Làm ? bát đũa,quần áo M : Em quét dọn nhà cửa Luyện từ câu Mở ... vốn từ: Từ ngữ công việc gia đình Câu kiểu Ai làm gì? Củng cố Chốt lại Nhận xét tiết học 5.Dặn dò: Về xem lại xem trước : Từ ngữ tình cảm gia đình Câu kiểu Ai làm ? Chào tạm biệt quý thầy cô.Chúc ... ngữ công việc gia đình Câu kiểu Ai làm gì? Ai Làm ? Em quét dọn nhà cửa Chị em giặt quần áo Linh xếp sách Cậu bé rửa bát đũa Thứ năm ngày 18 tháng 12 năm 2010 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Từ...
 • 9
 • 57
 • 0

Câu kiểu ai làm

Câu kiểu ai làm gì
... kể tên việc em làm giúp cha mẹ ? Quét nhà, rửa chén, lau nhà, trông em, … Thứ hai, ngày 20 tháng 12 năm 2010 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ tình cảm gia đình Câu kiểu Ai làm gì? Bài 1: Hãy ... thương yêu, quý mến,… Thứ hai, ngày 20 tháng 12 năm 2010 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ tình cảm gia đình Câu kiểu Ai làm gì? Bài 2: Sắp xếp từ nhóm sau thành câu: Anh Chị Em Chị em Anh ... Thứ hai, ngày 20 tháng 12 năm 2010 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ tình cảm gia đình Câu kiểu Ai làm gì? Bài 3: Em chọn dấu chấm hay dấu chấm hỏi để điền vào ô trống? Bé nói với mẹ: - Con xin...
 • 5
 • 276
 • 0

LT&C T13 TN VỀ CÔNG VIỆC GIA ĐÌNH. CÂU KIỂU AI LÀM GÌ?

LT&C T13 TN VỀ CÔNG VIỆC GIA ĐÌNH. CÂU KIỂU AI LÀM GÌ?
... Em làm tập toán Ai Làm gì? Chọn xếp từ ba nhóm sau thành câu: Em Chị em , quét dọn , giặt nhà cửa , sách Linh, Cậu bé xếp , rửa quần áo , bát đũa Ai Làm gì?  Các em chọn ý nhất: Kể tên công việc ... Bài mới: 1.Hãy kể tên việc em làm nhà giúp cha mẹ - Quét nhà - Chơi với em - Nhặt rau - Tưới - Lau bàn ăn sau nhà ăn cơm xong Tìm phận câu trả lời cho câu hỏi Ai? , Làm gì? a, Chi đến tìm cúc ... việc làm nhà giúp cha mẹ: a, Học bài, xếp sách vở, rửa chén bát b, Chơi với em, tưới cây, lau nhà c, Chơi thể thao, đọc bài, giặt quần áo  Các em chọn ý nhất: Câu cấu tạo theo mẫu: Ai? , Làm gì?...
 • 11
 • 93
 • 0

SKKN - HD HOC SINH SU DUNG DDDH

SKKN - HD HOC SINH SU DUNG DDDH
... Thành Mẫn- Tổ : Vật L - Hóa – Sinh –CN III-TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM : Năm học 200 9-2 010 1)Đo lực đẩy Ác-Si-Mét ( FA ): -Treo khối nhựa màu vào lực kế(hình 8.1) Ghi giá trò trọng lượng P vật -Nhúng ... Mẫn- Tổ : Vật L - Hóa – Sinh –CN Năm học 200 9-2 010 - Làm thí nghiệm: bố trí, lắp ráp, vận hành thiết bò - Thu thập tài liệu, số liệu thực nghiệm - Thay đổi điều kiện thí nghiệm 2.Thao tác tư - ... thực hiện: Lê Thành Mẫn- Tổ : Vật L - Hóa – Sinh –CN (Vật lý 6) Năm học 200 9-2 010 I- Mục đích - Giúp học sinh biết cách xác đònh khối lượng riêng vật rắn không thấm nước II- Dụng cụ: Cân đòn Bình...
 • 11
 • 255
 • 1

skkn HD học sinh lớp 1 sử dụng thư viện

skkn HD học sinh lớp 1 sử dụng thư viện
... vào thư viện để mượn sách, báo tự phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu Những năm học trước có học sinh từ khối đến khối đến thư viện đọc sách, báo năm học 2 014 – 2 015 học sinh lớp đến thư viện để ... đồng chấm SKKN Nguyễn Thị Bình TRANG 1 1,2 2 2 3 3,4 4,5 5 5,6,7 7 7,8 9 10 11 12 13 10 Hướng dẫn học sinh lớp làm quen với thư viện trường TH Phan Bội Châu TÀI LIỆU THAM KHẢO TT TÊN SÁCH 01 Tài ... nghiệp vụ thư viện: dùng cho thư viện phổ thông Sổ tay công tác thư viện trường học Một số chuyên đề nghiệp vụ thư viện trường học Hội thi giáo viên thư viện với công tác thư viện trường học Phương...
 • 12
 • 29
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: từ chỉ sự vật cau kiểu ai làm gì lớp 3giáo án lớp 2 môn luyện từ và câu bài 14 mrvttừ ngữ về tình cảm gia đình câu kiểu ai làm gì potluyen tu va cau mo rong von tu ve tinh cam gia dinh cau kieu ai lam gi lop 2từ ngữ về công việc gia đình câu kiểu ai lam gi lớp 2cau kieu ai lam gitừ ngữ về tình cảm gđ câu kiểu ai làm gìtừ ngữ về tình cảm gia đình câu kiểu ai làm gì dấu chấm dấu chấm hỏitiết14 từ ngữ về tình cảm gia đình câu kiểu ai làm gì dấu chấm dấu chấm hỏitiết 13 mở rộng vốn từ từ ngữ về công việc gia đình câu kiểu ai làm gìluyện từ và câu từ ngữ về tình cảm gia đình câu kiểu ai làm gì dấu chấm dấu chấm hỏitừ ngữ về tình cảm gia đình câu kiểu ai làm gì dấuchấm dấu chấm hỏicách đặt câu hỏi khi đánh giá nội bộcách đặt câu hỏi về thời gian trong tiếng anhcách đặt câu hỏi mở trong giao tiếptên riêng cách viết tên riêng câu kiểu ai là gìSlide bài giảng Kế toán quản trị chương 3Slide bài giảng Kế toán quản trị chương 7Slide bài giảng Kế toán quản trị chương 1Slide bài giảng Kế toán quản trị chương 4ĐỊNH LÍ TALÉT TRONG TAM GIÁCTóan Quan hệ vuông góc trong không gianVat ly 7 bai 25 hieu dien theBai 16 quyen tu do tin nguong va ton giaoBáo cáo môn CSDL nâng cao quản lý bến xeGiáo Án Máy Khởi Động ( Chuẩn Power point)BC môn ATTT IPSecNâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên Thống Nhất (LV thạc sĩ))Đánh giá kiến thức kỹ năng thực hành của mẹ bệnh nhân nhi hen phế quản trước và sau tham gia chương trình quản lý henĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC LÀM VIỆC CỦA LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - NGỤ Ý CHO ĐÀO TẠO NGHỀĐánh giá sự hài lòng của người bệnh tại khoa bệnh - Bệnh viện Bạch MaiĐề tài THIẾT KẾ HỆ THỐNG LY HỢP CHO XE TẢI 8 TẤNĐề tài vận dụng các quan điểm hiện đại của lý luận dạy học trong việc thiết kế phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoáĐề tài Báo cáo tài chính công ty tư vấn xây dựng Long BiênĐỀ TÀI BÁO CÁO THIẾT KẾ NHÀ MÁY BÊTÔNGĐề tài Các nhóm vi sinh vật gây bệnh thường gặp trong môi trường nước. Vi sinh vật chỉ thị, ý nghĩa của vi sinh vật chỉ thị
Đăng ký
Đăng nhập