chuyên đề 1 7 hằng đẳng thức đáng nhớ

Chuyên đề sử dụng hằng đẳng thức

Chuyên đề sử dụng hằng đẳng thức
... B=-1 * Chú ý: Quan sát biến đổi toán cách sử dụng đẳng thức A2 – B2 Bài tập 3: Tìm giá trị nhỏ hay giá trị lớn biểu thức sau: a/ A = x2 – 4x + b/ B = x2 + 8x c/ C = - 2x2 + 8x ... c ) = Áp dụng nhận xét vào giải số dạng toán: Dạng 1: Phân tích đa thức thành nhân tử Dạng 2: Tính giá trị biểu thức Dạng 3: Giải phương trình, hệ phương trình Dạng 4: Chứng minh đẳng thức DẠNG ... 133 Vì (144n – 11n) (144 – 11) nên (144n – 11n) 133 * Chú ý: Quan sát biến đổi toán cách sử dụng đẳng thức an – bn = (a- b)(an-1 + an-2b + … + abn-2 + bn-1) (an – bn) (a- b) Bài tập Tìm x, y,...
 • 10
 • 956
 • 24

Chuyên đề 2: CÁC HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ pdf

Chuyên đề 2: CÁC HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ pdf
... : Các đẳng thức vận dụng theo hai chiều ngược Chẳng hạn: (A – B ) = A - 2AB + B ngược lại Bình phương số không âm : ( A – B )  (dấu “ =” xảy  A = B) Ví dụ 4: Cho đa thức 2x - 5x +3.Viết đa thức ... (b + c) + 3a(b + c) - (b + c) - 6a(b + c) = 2a BÀI TẬP VẬN DỤNG: A – Các đẳng thức (1),(2),(3),(4) Bài 6: Tính nhamh kết biểu thức sau: a) 127 +146.127 + 73 ; b) 8 - (18 - 1)(18 + 1) ; c) 100 - ... minh a = b = c Bài : Tìm x tìm n  N biết x + 2x + n - n1 +2 = B – Các đẳng thức (5), (6), (7) : Bài 10 : Rút gọn biểu thức : a) x(x-1)(x+1) – (x+1)(x2-x+1) ; b) 3x2(x+1)(x-1) – (x2-1)(x4+x2+1)+(x2-1)3;...
 • 7
 • 2,388
 • 11

chuyên đề 1- một số dạng phương trình vô tỉ khó cần xem

chuyên đề 1- một số dạng phương trình vô tỉ khó cần xem
... www.VNMATH.com Nguyễn Văn Rin Toán 3A Một số phương pháp giải phương trình tỷ A BI TON M U: Gii phng trỡnh: x x x x (*) (HQG HN, A-2000) Gii: iu ... iu kin) x x x x x x2 x Vi t ta cú phng trỡnh: Page www.VNMATH.com Một số phương pháp giải phương trình tỷ Nguyễn Văn Rin Toán 3A 9 x x 0( PTVN ) 4 Vy nghim ca phng trỡnh l ... 2ab (a b) 3(a b) a b Page www.VNMATH.com Nguyễn Văn Rin Toán 3A Một số phương pháp giải phương trình tỷ a b 2ab 3(a b) ab a b a b a b ab a b a,...
 • 10
 • 59
 • 0

CHUYÊN ĐỀ 1 - PHẤN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ ppt

CHUYÊN ĐỀ 1 - PHẤN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ ppt
... nên có nhân tử x + nên 2x3 + x2 - 5x - = (x + 1) (2x2 - x - 4) Vậy: 2x4 - 3x3 - 7x2 + 6x + = (x - 2)(x + 1) (2x2 - x - 4) Ví dụ 3: 12 x2 + 5x - 12 y2 + 12 y - 10 xy - = (a x + by + 3)(cx + dy - 1) = ... 2y - 1) BÀI TẬP: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 1) x3 - 7x + 10 ) 64x4 + y4 2) x3 - 9x2 + 6x + 16 11 ) a6 + a4 + a2b2 + b4 - b6 3) x3 - 6x2 - x + 30 12 ) x3 + 3xy + y3 - 4) 2x3 - x2 + 5x + 13 ) ... + 19 97x2 + 19 96x + 19 97 = (x4 + x2 + 1) + (19 96x2 + 19 96x + 19 96) = (x2 + x + 1) (x2 - x + 1) + 19 96(x2 + x + 1) = (x2 + x + 1) (x2 - x + + 19 96) = (x2 + x + 1) (x2 - x + 19 97) Ví dụ 7: x2 - x -...
 • 6
 • 590
 • 6

Chuyên đề 1: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ pdf

Chuyên đề 1: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ pdf
...  2  2x   Ví dụ 3: Phân tích đa thức thành nhân tử : 2 2 2 a 2a b  4ab  a c  ac  4b c  2bc  4abc b x  2007 x  2006 x  2007 Giải: a.Dùng phương pháp tách hạng tử nhóm thích hợp: 2a ... nhân tử chung sử dụng đẳng thức    x x  1x  x  1  2007x  206 x  2007  x  x  1x  x  2007  x  x  2007 x  2007 x  2007 x  2007 x 2   x 1 3 Ví dụ 4: Phân tích đa thức ... + 2)2 - (x2)2 = (x4 - x2 + 2)(x4 + x2 + 2) b.Dùng phương pháp đặt nhân tử chung ,tách hạng tử ,nhóm thích hợp để sử dụng đẳng thức x6 - x4 - 2x3 + 2x2 = x2(x4 - x2 - 2x +2)  x     x x...
 • 4
 • 256
 • 1

Chuyen de 1 Phan tích da thuc thanh nhan tu

Chuyen de 1 Phan tích da thuc thanh nhan tu
... số Cho : x = 1; y = -1; z = ta : 12 .( -1) 2.(-2) + ( -1) 2.0.(0 + 1) + 02 .12 . (1 – 0) = k 2.( -1) .( -1) -2 = 2k k = -1 Vậy P = -1( x – y)(y – z)(z – x) = (x – y)(y – z)(x – z) Bài 56: Phân tích đa thức ... b, c nên phép chia M cho abc thương số k, nghĩa : M = k.abc Cho a = b = c = 1, ta : 1. 12 + 1. 12 + 1. 12 + 1. 1 .1 = k .1. 1 .1 k=4 Vậy M = 4.abc Hay: a(b +c – a)2 + b(c +a – b)2 + c(a +b – c)2+ (a +b ... 3)(x2 – 1) = (x2 + 3)(x – 1) (x + 1) 15 Cách : B = x4 + 2x2 - = (3x4 – 3) – 2x4 + 2x2 = 3(x4 – 1) – 2x2(x2 – 1) = 3(x2 – 1) (x2 + 1) - 2x2(x2 – 1) = (x2 – 1) (3( x2 + 1) - 2x2) = (x2 – 1) (x2 +...
 • 24
 • 89
 • 1

Chuyên đề 7 hằng đẳng thức đáng nhớ

Chuyên đề 7 hằng đẳng thức đáng nhớ
... b) 71 6 – 8 (78 + 1) (74 + 1) (72 + 1) Ta có: 71 6 – = (78 )2 – = (78 + 1) (78 – 1) = (78 + 1) (74 + 1) (74 – 1) = (78 + 1) (74 + 1) (72 + 1) (72 – 1) = (78 + 1) (74 + 1) (72 + 1) (7 + 1) (7 – 1) = = (78 + 1) (74 ... dụ 5: Tính nhanh: a) 1532 + 94 153 + 472 = 1532 + 2. 47. 153 + 472 = (153 + 47) 2 = 2002 = 40000 b) 1262 – 152.126 + 577 6 = 1262 – 2.126 .76 + 76 2 = (126 – 76 )2 = 502 = 2500 c) 38.58 – (154 – 1)(154 ... 9x2 + 27x – 27 – x3 + 27 + 9x2 + 18x + – 15 = 27x + 18x + – 15 = 45x = x= 15 Bài tập 11 : Tính giá trị biểu thức: a) A = 49x2 – 56x + 16 , với x = Ta có: A = (7x – 4)2 Với x = thì: A = (7. 2 –...
 • 14
 • 280
 • 5

Chuyên đề 1: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC Dạng tổng quát: Phép nhân đơn thức pdf

Chuyên đề 1: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC Dạng tổng quát: Phép nhân đơn thức pdf
... TẬP: Bài tập 1: Rút gọn bểu thức y  x  2 x  y   y  x  (5 y  x)  Với x  a  2ab  b , y  a  2ab  b Bài tập 2: a)Chứng minh 210  211  212 chia hết cho b) Viết 7.32 thành tổng ba luỹ ... x 1 = x 1 = Nhận xét: Khi tính giá trị biểu thức, ta thường thay chữ số.Nhưng ví dụ cách ví dụ 2, ta lại thay số chữ Bài toán 3: Chứng minh đẳng thức ( x  a )( x  b)  ( x  b)( x  c )  ... 119 117  118 39 Bài tập 4: Chứng minh đẳng thức: ( (a  b  c  ab  bc  ca)(a  b  c)  a(a  bc )  b(b  ca)  c(c  ab) Bài tập 5: Rút gọn biểu thức ( x  a )( x  b)( x  c) biểu a  b...
 • 4
 • 310
 • 6

chuyen de 1 bat dang thuc

chuyen de 1 bat dang thuc
... mãn 10 Cho số thực không âm Tìm Min của: Tìm Max Min biểu thức: 12 11 .Cho số thực dương CMR: thỏa mãn 12 Cho số thực dương =1 CMR: A.BÀI TOÁN VỀ SỐ CÁC CON SỐ VÀ TỔNG CỦA CHÚNG: ví dụ 1: Hỏi ... số có chữ số abcde a a=! suy có cách chọn {1, 2,3 9} b có 10 cách chọn c có 10 cách chọn d có cách chọn {0,3,6,9] e có cách chọn {0,2,4,8} Áp dụ qui tắc nhân suy có 9 .10 .10 .4.5 =18 000 số thỏa yêu ... nhiên chia hết cho CSC vời công ứoc d=9 theo công thức cấp số cộng: suy 9999 =10 08+(n -1) 9 13 suy (n -1) =999 suy n =10 00 Vậy có 10 00 số thỏa yêu cầu đề b.theo cong thức CSC ta có tổng số là: S= Ví dụ...
 • 18
 • 104
 • 0

Chuyên đề 1: Bài toán bất đẳng thức pot

Chuyên đề 1: Bài toán bất đẳng thức pot
... HẢI 11A1 TOÁN THPT CẨM THUỶ Dạng 1: Sử dụng bất đẳng thức Cô si Loại Sử dụng bất đẳng thức Côsi cho hai số ba số để chứng minh bất đẳng thức TUYỂN TẬP CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN 2010 ... TẬP CHUYÊN ĐỀ LUYỆN 11A1 TOÁN THPT CẨM THUỶ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN 2010 LƯU NGỌC HẢI TUYỂN TẬP CHUYÊN ĐỀ LUYỆN 11A1 TOÁN THPT CẨM THUỶ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN 2010 LƯU NGỌC HẢI TUYỂN TẬP CHUYÊN ĐỀ ... TẬP CHUYÊN ĐỀ LUYỆN 11A1 TOÁN THPT CẨM THUỶ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN 2010 LƯU NGỌC HẢI TUYỂN TẬP CHUYÊN ĐỀ LUYỆN 11A1 TOÁN THPT CẨM THUỶ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN 2010 LƯU NGỌC HẢI TUYỂN TẬP CHUYÊN ĐỀ...
 • 18
 • 124
 • 1

Chuyen de BDHSG CM bat dang thuc

Chuyen de BDHSG CM bat dang thuc
... +y + z = CMR: x + 2y + z 4(1 x )(1 y )(1 z ) a b c + + 3)Cho a > , b > 0, c> CMR: b+c c+a a+b 4)Cho x ,y thỏa mãn x y =1 ;CMR: x +y Ví dụ 1)Cho a,b,c > a + b + c = Ví dụ 3: CMR: Cho ... dụ3: (đpcm) Cho x , y thỏa mãn Gợi ý: Đặt x =u , y =v x CMR x + y 2u-v =1 S = x+y = u + v v = 2u-1 thay vào tính S Bài tập 1) Cho a > , b > , c > CMR: 2)Tổng quát m, n, p, q, a, b >0 CMR y ... nên 2.x.y=2 (x-y- )2 Điều luôn Vậy ta có điều phải chứng minh Ví dụ 4: x 1 )CM: P(x,y)= x y + y xy y + , y R 2 2 )CM: a + b + c a + b + c (gợi ý :bình phơng vế) 3)choba số thực khác không...
 • 24
 • 314
 • 8

tiet 7 - Hang dang thuc(tiep theo)

tiet 7 - Hang dang thuc(tiep theo)
... b = vµ a + b = -5 a3 + b3 = (a + b)3 – 3ab(a + b) = (-5 )3 – (-5 ) = -1 25 + 90 = -3 5 Bµi vỊ nhµ -Thc b¶y h»ng ®¼ng thøc (c«ng thøc vµ ph¸t biĨu b»ng lêi) -Lµm vë bµi tËp -Sè 17, 18 (tr5 –sbt) ... (A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3 (A - B)3 = A3 - 3A2B + 3AB2 - B3 *So s¸nh: + Gièng nhau: biĨu thøc khai triĨn cđa hai h»ng ®¼ng thøc nµy ®Ịu cã ... thøc t ý ta cã A3 + B3 = (A + B)(A2 – AB + B2) (6) v L­u ý: Ta quy ­íc gäi A2 - AB + B2 lµ b×nh ph­¬ng thiÕu cđa hiƯu A - B v v ?2 Ph¸t biĨu h»ng ®»ng thøc A3 + B3 = (A + B)(A2 – AB + B2) b»ng lêi...
 • 17
 • 237
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: TIÊU CHUẨN BẢO TRÌ LÒ HƠItiểu luận công nghệ hàn tigbáo cáo Robot GRYPHONquy hoạch tuyến tínhLÝ THUYẾT XẾP HÀNG 1AVICENNA’S DOCTRINE ABOUT ARTERIAL HYPERTENSIONTiêu chuẩn Châu Âu EC3: Kết cấu thép phần 1.12: Mở rộng cho thép mác S700 (Eurocode3 BS EN1993 1 12 e 2007 Design of steel structures part 1.12: Extension rules for steel grade S700)Nghiên cứu mã hóa dựa trên định danh IBE và ứng dụng vào bài toán kiểm soát quyền truy cập trong hệ thống truyền hình trả tiềnNghiên cứu một số thuật toán liên quan đến tập rút gọn trên bảng quyết định nhất quánQUÁ TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ XỬ LÝ NHIỆT ẨM KHÔNG KHÍDƯỢC lâm SÀNG bộ y tế năm 2011bài giảng slide luật hiến phápMột số vấn đề an ninh trong mạng máy tính không dâyMạng nơ ron và ứng dụng dự báo chỉ số tiêu dùngTích hợp chủ bài ĐỐI LƯU - BỨC XẠ NHIỆT môn Vật lý 8Sơ đồ định danh mật và chữ ký số ứng dụng trong thương mại điện tửTìm hiểu điện toán đám mây và thử nghiệm ứng dụng trong hệ thống thông tin nhà trườngPhần mềm soạn thảo và tổ chức ngân hàng câu hỏi cho trắc nghiệm theo chuẩn QTIPhân cụm dữ liệu và ứng dụng trong phân loại cấu trúc proteinskkn PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, ĐỘC LẬP, SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH THÔNG QUA GIẢI TOÁN HÌNH HỌC
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập