RELATIVE CLAUSES - MỆNH ĐỀ QUAN HỆ (Đầy đủ và chi tiết)

Tài liệu Relative Clauses (Mệnh đề quan hệ) pptx

Tài liệu Relative Clauses (Mệnh đề quan hệ) pptx
... dùng that which Quan sát câu ta thấy who/that đóng vai trò chủ từ mệnh đề quan hệ, trường hợp ta không phép lược bỏ who/that Khi who/that đóng vai trò túc từ (object) mệnh đề quan hệ lược bỏ ... bỏ relative clause ta xác định cụ thể đối tượng nói tới đối tượng Relative clause làm công việc bổ sung thêm thông tin đối tượng mà Các mệnh đề liên hệ gọi Extra Information Clause tức mệnh đề ... Clause Xét lại tất ví dụ ta thấy relative clause bảo ta biết cụ thể người hay vật ta nói tới Trong câu bỏ relative clause ta xác định nói đến đối tượng Nhưng relative clause Xét ví dụ: Tom’s...
 • 6
 • 461
 • 2

Unit 28. Relative Clauses (Mệnh đề quan hệ) ppsx

Unit 28. Relative Clauses (Mệnh đề quan hệ) ppsx
... dùng that which Quan sát câu ta thấy who/that đóng vai trò chủ từ mệnh đề quan hệ, trường hợp ta không phép lược bỏ who/that Khi who/that đóng vai trò túc từ (object) mệnh đề quan hệ lược bỏ ... bỏ relative clause ta xác định cụ thể đối tượng nói tới đối tượng Relative clause làm công việc bổ sung thêm thông tin đối tượng mà Các mệnh đề liên hệ gọi Extra Information Clause tức mệnh đề ... nghiêng gọi relative clause, đứng sau the man dùng để xác định danh từ the man Nếu bỏ mệnh đề có câu hoàn chỉnh: The man is my friend Nhưng câu không cho biết cụ thể the man Trong câu có mệnh đề liên...
 • 14
 • 200
 • 0

RELATIVE CLAUSES (MỆNH ĐỀ QUAN HỆ) ppsx

RELATIVE CLAUSES (MỆNH ĐỀ QUAN HỆ) ppsx
... found a cat whose leg was broken III Dạng rút gọn mệnh đề quan hệ V-ing - Nếu động từ mệnh đề quan hệ thể chủ động (active), ta bỏ đại từ quan hệ trợ động từ, đưa động từ nguyên thể thêm “ing” ... (which) I bought yesterday is very beautiful THAT - That đại từ quan hệ người lẫn vật - That dùng thay cho who, whom, which mệnh đề quan hệ xác định - That không đứng sau dấu phẩy E.g + That is ... WHOM - Whom đại từ quan hệ người - Whom thay cho danh từ đại từ người đóng vai trò làm tân ngữ câu phụ - Vị trí : đứng sau danh từ đại từ mà thay theo sau chủ ngữ động từ mệnh đề quan hệ E.g + We...
 • 6
 • 840
 • 3

RELATIVE CLAUSES-Mệnh đề quan hệ

RELATIVE CLAUSES-Mệnh đề quan hệ
... III CÁC LOẠI MỆNH ĐỀ QUAN HỆ: Có hai loại mệnh đề quan hệ: mệnh đề quan hệ xác định mệnh đề quan hệ không xác định Mệnh đề quan hệ xác định (Defining relative clauses): mệnh đề dùng để xác định ... MỆNH ĐỀ QUAN HỆ: Mệnh đề quan hệ rút thành cụm phân từ: Mệnh đề quan hệ chứa đại từ quan hệ làm chủ từ who, which, that rút gọn thành cụm phân từ (V-ing) khứ phân từ (V3/ed) * Nếu mệnh đề quan hệ ... với this , that, these, those IV MỘT SỐ LƯU Ý TRONG MỆNH ĐỀ QUAN HỆ: Nếu mệnh đề quan hệ có giới từ giới từ đặt trước sau mệnh đề quan hệ (chỉ áp dụng với whom vàwhich.) Ex: Mr Brown is a nice...
 • 4
 • 159
 • 2

50 câu mệnh đề quan hệ Có lời giải chi tiết

50 câu mệnh đề quan hệ Có lời giải chi tiết
... occasion A invited B invite C to invite D inviting LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Đại từ QH who dùng để thay cho danh từ trước his new neighbor mở đầu MĐQH, chức làm chủ ngữ MĐQH Dịch nghĩa: Colin nói ... với Câu 8: A Đại từ QH who dùng để thay cho danh từ trước the boy mở đầu MĐQH, chức làm chủ ngữ MĐQH Đáp án C,D thiếu đại từ QH Vì last night nên câu cần chia QKĐ Chọn A Dịch nghĩa: Bạn ... nghĩa: Anh người giải vấn đề Câu 37: B Giảm MĐQH: MĐ chứa to be tính từ, ta lược bỏ đại từ QH to be Dịch nghĩa: người phụ nữ mà tức giận với chồng cô nói hết bí mật riêng tư chồng Câu 38: C Giảm...
 • 14
 • 576
 • 0

Giảm mệnh đề quan hệ có lời giải chi tiết

Giảm mệnh đề quan hệ  có lời giải chi tiết
... giảm mệnh đề quan hệ động từ mệnh đề quan hệ chia tiếp diễn Phương án A Dịch nghĩa: Người đàn ông đứng anh trai Câu 2: Đáp án: B Một khứ phân từ sử dụng trường hợp giảm mệnh đề quan hệ mệnh đề ... giảm mệnh đề quan hệ mệnh đề quan hệ diễn tả hành động mang tính chủ động, chia đơn giản Phương án B Câu 10: Đáp án: A Ta sử dụng phân từ trường hợp giảm mệnh đề quan hệ mệnh đề quan hệ diễn tả ... hợp giảm mệnh đề quan hệ mệnh đề quan hệ theo sau số thứ tự: the first, second, , sau the last/only cấp so sánh Phương án A Dịch nghĩa: Anh người giải vấn đề Bán đề thi file word, lời giải chi...
 • 10
 • 184
 • 3

Mệnh đề quan hệ có lời giải chi tiết

Mệnh đề quan hệ  có lời giải chi tiết
... B.which C.whom D.Whose Bán đề thi file word, lời giải chi tiết Email : anhdungdevelopment@gmail.com SĐT : 0982.563.365 LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án: A “who” đại từ quan hệ thay cho danh từ người, ... đề gặp phải Anh nói với chịu lắng nghe Câu 14: Đáp án: A Bán đề thi file word, lời giải chi tiết Email : anhdungdevelopment@gmail.com SĐT : 0982.563.365 Đối với mệnh đề quan hệ liên hợp, ... từ quan hệ thay cho danh từ người, đóng vai trò chủ ngữ mệnh đề quan hệ Phương án C Dịch nghĩa: Chỉ số người làm việc công ty đủ điều kiện Beingdiscussed Bán đề thi file word, lời giải chi...
 • 10
 • 226
 • 1

Chuyên đề 2: Relative clause (Mệnh đề quan hệ) ppt

Chuyên đề 2: Relative clause (Mệnh đề quan hệ) ppt
... is our new boss A smoke B smoking C smoken D to smoke Fill in the blank with a siutable pronoun relative 120 Can you see the woman 121 The place is sitting on the bench? they met will always...
 • 8
 • 337
 • 3

Menh de quan he- trac nghiem va tu luan

Menh de quan he- trac nghiem va tu luan
... B at which C in where D where 37.The man she loves has been captured by the enemy A who B whom C whose D which 38.The student _ you just met is in one of my classes A his parents B whose ... where 32.The new model, _ has just come out, is the best so far A who B whom C whose D which 33.The rumour we heard yesterday is not true A that B which C no word is needed D all are correct ... smallest of that 29.The decision was postponed, was exactly what he wants A which B that C who D whom 30.All the people have gone into the room are still young Chu thi van anh yen dung no high...
 • 3
 • 357
 • 10

600 bài tập về Mệnh đề quan hệ, Liên từ các dạng mệnh đề có lời giải chi tiết

600 bài tập về Mệnh đề quan hệ, Liên từ và các dạng mệnh đề có lời giải chi tiết
... whom dùng để thay cho danh từ người trước The man mở đầu MĐQH, chức làm tân ngữ MĐQH Cấu trúc Get st from sb: lấy từ ai, từ Với động từ giới từ kèm, giới từ đặt trước whom Dịch nghĩa: ... & B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A Đại từ QH who dùng để thay cho danh từ trước The boy mở đầu MĐQH, chức làm chủ ngữ MĐQH Dịch nghĩa: Cậu bé mà ngồi cạnh bạn bạn Câu 2: Đáp án C Đại từ ... phân từ V-ing thay cho chủ ngữ + động từ dạng chủ động coming= which came Dịch nghĩa: Tôi bị đánh thức tiếng cười từ phòng bên cạnh Câu 44: A Giảm MĐQH: phân từ V-ing thay cho chủ ngữ + động từ dạng...
 • 189
 • 577
 • 1

DE CUONG ON TAP HKI DAY DU VA CHI TIET

DE CUONG ON TAP HKI DAY DU VA CHI TIET
... dãy VI DU HIU CHIA HT Bi 1: Trong cỏc s: 4827; 5670; 6915; 2007 a) S no chia ht cho m khụng chia ht cho 9? b) S no chia ht cho c 2; 3; v 9? Bi 2: Trong cỏc s: 825; 9180; 21780 a) S no chia ht ... im ca on thng BC Tớnh BM, OM Bi 7: Trờn tia Ox v on thng OM v ON cho OM = cm, ON = cm a/ im M cú nm gia hai im O v N khụng? Ti sao? b/ Tớnh di on thng MN c/ im M cú l trung im ca on thng ON khụng? ... chia ht cho c v nhng khụng chia ht cho d) S 5a27b chia ht cho c 2; v e) S 2a19b chia ht cho c 2; v f) S 7a142b chia ht cho c 2; v g) S 2a41b chia ht cho c 2; v h) S 40ab chia ht cho c 2; v Bi 6:...
 • 17
 • 173
 • 0

Đại số 11 - Chương IV(đầy đủ chi tiết)

Đại số 11 - Chương IV(đầy đủ và chi tiết)
... hạn dãy số, cấp số, giới hạn hàm số, hàm số liên tục ứng dụng Kĩ : - Tính giới hạn dãy số dựa vào định lí học - Thực phép biến đổi đại số để tính giới hạn có dạng vô định - Chứng minh hàm số liên ... dãy số un = 2n-3, nghĩa tìm giới hạn sau: - Với M=1000, tìm số hạng a) lim n dãy lớn M? Ví dụ 2: Xét dãy số b) lim (-2 n) un>M, ∀n ≥ 502 un =-2 n+3, n=1,2,… - Với M=2000, tìm số hạng - Với M =-1 000, ... ).f( ) = - × = - 35 < Giáo án Đại số - Giải Tích 11 Năm học: 200 8-2 009 nên theo định lí 3, phương trình x3 + 2x - = có nghiệm ( 0; ) b) Phương trình sau có nghiệm hay không khoảng (-4 ; 0) : x...
 • 26
 • 290
 • 1

Các dạng toán thường gặp ở lớp 4 đầy đủ chi tiêt

Các dạng toán thường gặp ở lớp 4 đầy đủ và chi tiêt
... õy cú chia ht cho hay khụng a 45 9 + 690 236 b 45 4 - 3 74 Gii: a 45 9, 690, 236 u l s chia ht cho nờn 45 9 + 690 + 236 chia ht cho b 45 4 chia ht cho v 3 74 khụng chia ht cho nờn 45 4 - 3 74 khụng chia ... nhn thy: 45 x 128 90 x 64 = 45 x (2 x 64) 90 x 64 = (45 x 2) x 64 90 x 64 = 90 x 64 90 = Trong tớch cú tha s bng Vy tớch ú bng 0, tc l: (45 x 46 + 47 x 48 ) x (51 x 52 49 x 48 ) x (45 x 128 ... + 5988 +7 948 ; b, x x x x 50 x 25 x 125; 31 Trờng tiểu học Hợp Thanh B Năm học 2013 - 20 14 Các dạng toán thờng gặp lớp c, (45 x 46 + 47 x 48 ) x (51 x 52 - 49 x 48 ) x (45 x 128 - 90 x 64) x (1995...
 • 98
 • 4,750
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: bài tập về mệnh đề quan hệ xác định và không xác địnhmenh de quan he gioi han va khong gioi hanđầy đủ và chi tiết hàng tháng quý năm hàng quý công ty đều mời kiểm toán về kiểm tra hệ thống sổ sách chứng từ công bố đại chúng báo cáo tài chínhkết quả kiểm tra chi tiết được ktv tổng kết trên trang giấy làm việc một cách đầy đủ và chi tiết để làm cơ sở đưa ra kết luận kiểm toánđtm đầy đủ và chi tiếtcần ban hành kịp thời đầy đủ và chi tiết các văn bản hướng dẫn cụ thể những quy định của bộ luật lao động đã được sửa đổi bổ sung về phần chế độ kỷ luật lao độngmệnh đề quan hệ relative clausesmệnh đề quan hệ rút gọn reduced relative clausescách dạy mệnh đề quan hệ trong tiếng anhcác ví dụ về mệnh đề quan hệmột số kinh nghiệm dạy mệnh đề quan hệ tiếng anh lớp 11 – chương trình chuẩnđề thi mệnh đề quan hệkiểm tra mệnh đề quan hệcách dùng mệnh đề quan hệ trong tiếng anhcách rút gọn mệnh đề quan hệ2000 Từ vựng thi TOPIK thường gặpHỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC vật lý 12 và các CÔNG THỨCBảng tính cống hộp 2x2m kèm theo bản vẽĐóng góp của lê lợi trong khởi nghĩa lam sơn 1418 – 1427Quách xuân kỳ người cộng sản trung kiên và cuộc kháng chiến chống thực dân pháp của nhân dân bố trạch qua nhật ký của ông (1947 1949)Hoàn thiện công tác kế toán hàng tồn khoPhân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần gốm sứ và xây dựng cosevco quảng bìnhThực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần gốm sứ và xây dựng cosevco quảng bìnhThực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần gốm sứ và xây dựng cosevco quảng bìnhNghiên cứu cấu trúc tổ thành của trạng thái rừng giàu ở huyện bố trạch phục vụ công tác quy hoạch bảo vệ phát triển rừngGiá trị của truyền thông tôn giáo trong điều kiện đa dạng tôn giáo tại việt nam hiện nay từ góc nhìn xã hội họcTiếp cận hệ thống về thực thể tôn giáo một cách nhìn khác về tôn giáoGiải pháp phát triển dịch vụ thanh toán điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín (sacombank)Quản lý dự án đầu tư các công trình đê điều ở tỉnh phú thọDạy đọc hiểu hai tác phẩm Đồng chí và Làng cho học sinh lớp 9 huyện Văn Yên Yên Bái (LV thạc sĩ)Sắc thái nữ quyền trong nhân vật nữ lệch của chèo cổ (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên trong đoàn viên, thanh niên khu vực xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 20162020Nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ của Công an tỉnh Bắc Giang giai đoạn 20152020Sách Bài Tập Tiếng Anh 10 Chương Trình Mới Lưu Hoằng TríAPPLY SOME SOFT SKILLS IN COMMUNICATION TO MEET MEET THE EMPLOYER’S REQUIREMENTS FOR ENGLISH MAJORED SENIORS AT QUANG BINH UNIVERSITY ĐINH THỊ THẢO NHUNG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập