Tiểu luận báo hiệu trong mạng truy nhập UMTS

Báo cáo báo hiệu trong mạng truy nhập UMTS

Báo cáo báo hiệu trong mạng truy nhập UMTS
... GSM UMTS UMTS phát triển lên từ nước sử dụng GSM Một phần quan trọng mạng truy nhập UMTS hệ thống báo hiệu Hôm tim hiểu đề Chương I: Giới thiệu chung Mô hình mạng khái niệm Toàn kiến trúc mạng UMTS ... truy n tín hiệu điều khiển Ngoài miền CS PS biểu diễn hình 1.2 mạng chứa miền khác Hình 1.2: Kiến trúc mạng UMTS – thành phần mạng kết nối để truy n liệu người dùng Mạng truy nhập vô tuyến UMTS, ... khác Do đó, tầng truy nhập chứa giao thức điều khiển hoạt động thiết bị người dùng (User Equipment - UE) mạng truy nhập Tầng không truy nhập gồm giao thức điều khiển hoạt động UE mạng lõi (miền...
 • 38
 • 287
 • 0

tìm hiểu các phương pháp bảo vệ trong mạng truy nhập sợi quang

tìm hiểu các phương pháp bảo vệ trong mạng truy nhập sợi quang
... Thành Về truy nhập vô tuyến có truy nhập vô tuyến cố định truy nhập vô tuyến di động Mạng truy nhập Truy nhập hữu tuyến Truy nhập cáp đồng Truy nhập cáp quang Truy nhập vô tuyến Truy nhập vô tuyến ... Chương PHÂN TÍCH CÁC CÔNG NGHỆ TRONG MẠNG TRUY NHẬP š@?› 1.1 Giới thiệu tổng quan mạng truy nhập: Trước giới thiệu công nghệ truy nhập, tìm hiểu mạng truy nhập, ảnh hưởng đến toàn mạng viễn thông ... điểm mạng truy nhập đồng thời trình bày công nghệ truy nhập gồm truy nhập hữu tuyến (truy nhập cáp đồng - truy nhập cáp quang) truy nhập vô tuyến (truy nhập vô tuyến cố định – truy nhập vô tuyến...
 • 119
 • 87
 • 0

Tiểu luận TỐI ƯU HÓA MẠNG TRUY NHẬP

Tiểu luận TỐI ƯU HÓA MẠNG TRUY NHẬP
... Nhóm Page 17 Kỹ thuật tối ưu CHƯƠNG Tối ưu hóa mạng truy nhập 7.1 Giới thiệu Mạng truy cập viễn thông phần mạng lưới kết nối tổng đài nội hạt cho khách hàng Hiện hầu hết mạng truy cập cáp đồng băng ... cung cấp mạng, tình trung bình chi phí thấp đáng kể so với mạng tốt từ tối ưu xác định 7.5 Thảo luận kết luận Chương giới thiệu thể dựa di truy n sử dụng cho vấn đề quy hoạch truy cập mạng động ... ý loại nút GA sử dụng để tối ưu hóa tất loại mạng thành phần chúng Trong thực tế, mô hình dễ dàng mở rộng để công nghệ mạng khác - chẳng hạn mạng tập trung - tối ưu hóa Một tính phương pháp tiếp...
 • 39
 • 210
 • 0

Truyền tải báo hiệu trong mạng NGN luận văn tốt nghiệp đại học

Truyền tải báo hiệu trong mạng NGN luận văn tốt nghiệp đại học
... sẵn sàng phục vụ cuôc gọi mới xlvi §å ¸n tèt nghiÖp §¹i häc Môc lôc CHƯƠNG TRUYỀN TẢI BÁO HIỆU SỐ TRONG NGN Như đã đề cập ở các chương trước, chúng ta thấy rằng hiện ngành công ... qua mạng NGN, chương này được dành để tìm hiểu những vấn đề tổng quan và bản nhất của hệ thông báo hiệu sô 2.1 Giới thiệu chung báo hiệu hệ thống báo hiệu số Trong mạng ... THÊHÊMƠI NGN ix 1.1 Tông quan vê NGN x 1.1.1 Khai niêm x 1.1.2 Đăc điêm cua NGN .xi 1.1.3 Kiên truc cua mang NGN xii 1.1.4 Cac phân chinh cua mang NGN...
 • 109
 • 29
 • 0

Các giao thức báo hiệu trong mạng NGN.doc

Các giao thức báo hiệu trong mạng NGN.doc
... Các kiểu báo hiệu Trong thuật ngữ CCS No.7, hai nút báo hiệu có khả trao đổi tin báo hiệu với thông qua mạng báo hiệu ta nói chúng tồn liên kết báo hiệu Các mạng báo hiệu sử dụng kiểu báo hiệu ... điểm báo hiệu mối liên hệ báo hiệu đến 224 SCCP nối Kết luận chơng Trong phần trình bày tổng quan giao thức báo hiệu mạng NGN Qua thấy đợc vai trò quan trọng giao thức SIP mô hình mạng NGN Các giao ... Chơng II Cácgiao thức báo hiệu mạng NGN Điểm chuyển tiếp báo hiệu STP ( Signalling Transfer Point ) Điểm chuyển tiếp báo hiệu điểm báo hiệu có khả định tuyến cho tin, chuyển tin báo hiệu từ đờng...
 • 21
 • 1,489
 • 25

BÁO HIỆU TRONG MẠNG THẾ HỆ SAU NGN

BÁO HIỆU TRONG MẠNG THẾ HỆ SAU NGN
... trình báo hiệu gọi sử dụng H.225 4.4 Giao thức báo hiệu điều khiển H.245 Báo hiệu điều khiển H.245 giống báo hiệu điều khiển Q.931 tất tin có Q.931 sử dụng H.245 mà có khác biệt đònh Báo hiệu ... họa hình sau: Dòch vụ tính cước Điều khiển gọi liên mạng (2 mạng khác loại) Bộ quản lý gọi GW RTP RTCP H.225.0 RAS (client) H.225.0 Báo hiệu gọi Lớp điều khiển gọi báo hiệu SCN H.245 Báo hiệu điều ... kênh báo hiệu điều khiển H.245 Quá trình thực báo hiệu Quá trình thực gọi tiêu biểu H.323 bao gồm giai đoạn sau: − Khám phá GK đăng ký: sử dụng báo hiệu RAS − Thiết lập gọi: sử dụng báo hiệu...
 • 18
 • 417
 • 8

Giao thức báo hiệu trong mạng thế hệ sau

Giao thức báo hiệu trong mạng thế hệ sau
... 6.3kbps) G.729 (8kbps) Giao thức mã hóa giải mã cho tín hiệu hình bao gồm: h.261 H.263 Giao thức báo hiệu RAS, giao thức báo hiệu gọi H.245 3.3.1 Giao thức báo hiệu RAS (H.225.0) Giao thức RAS (Registration, ... 100GB-1T cho ngân hàng Voicemail  Giao diện Ethernet (với mạng IP) thực với đầy đủ khả dự phòng CHƯƠNG 2: CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU TRONG MẠNG NGN 2.1 Giao thức báo hiệu gọi 2.1.1 H323 Khi đề cập đến ... cuối có hệ thống mạng với số đặc điểm sau: Mạng NGN mạng chuyển mạch gói hay mạng toàn IP  Có phân tách dịch vụ ứng dụng với mạng truyền dẫn  Mạng NGN hệ thống mạng mở  Mạng NGN mạng dải...
 • 94
 • 353
 • 8

kỹ thuật Radio over Fiber những ứng dụng của nó trong mạng truy nhập vô tuyến 1

kỹ thuật Radio over Fiber những ứng dụng của nó trong mạng truy nhập vô tuyến 1
... Chương 1: thuật Radio over Fiber 1. 2 Xu mạng truy nhập tuyến chuyển sang băng tần milimet 1. 2 .1 Mạng truy nhập tuyến Mạng truy nhập tuyến chia làm loại tuyến di động (mobile) mạng ... Các kỹ thuật để truy n dẫn tín hiệu tuyên từ CS tới BS ngược lại gọi kỹ thuật RoF Còn mạng truy nhập tuyến dựa kỹ thuật RoF gọi mạng truy nhập tuyến RoF mà ta gọi tắt mạng RoF Chương 1: ... ngại với kỹ thuật vấn đề tán sắc mà chúng cần phải giải Hình 1. 10 mô tả hệ thống sử dụng kỹ thuật RoF sử dụng EAT Hình 1. 10 Bộ thu phát xạ electron EAT mạng 1. 9 So sánh kỹ thuật Như vậy, kỹ thuật...
 • 26
 • 557
 • 2

kỹ thuật Radio over Fiber những ứng dụng của nó trong mạng truy nhập vô tuyến 2.doc

kỹ thuật Radio over Fiber những ứng dụng của nó trong mạng truy nhập vô tuyến 2.doc
... đa truy nhập thứ hai, độc lập với lớp đa truy nhập tuyến Kỹ thuật đa truy nhập lớp quang đa dạng, sử dụng kỹ thuật SCM (FDMA), CDMA, TDMA, WDM… 28 Chương 2: Kết hợp kĩ thuật Radio over Fiber ... Kỹ thuật WDM cho phép triển khai đa dịch vụ mạng 29 Chương 2: Kết hợp kĩ thuật Radio over Fiber mạng truy nhập không dây Kỹ thuật RoF mà ta nghiên cứu chương kỹ thuật truy n dẫn tín hiệu tuyến ... điều chế tuyến giao thức lớp tuyến (2) BS đơn giản, nhỏ (3) kiến trúc mạng tập trung Trong chương này, tìm hiểu ứng dụng kỹ thuật RoF lên kiểu mạng truy nhập tuyến khác cho ứng dụng khác...
 • 30
 • 770
 • 4

kỹ thuật Radio over Fiber những ứng dụng của nó trong mạng truy nhập vô tuyến 3.doc

kỹ thuật Radio over Fiber những ứng dụng của nó trong mạng truy nhập vô tuyến 3.doc
...  (3.3.11) 3.4 Tuyến uplink Tuyến uplink sử dụng kỹ thuật hạ tần để đưa tín hiệu tần số RF xuống tần số IF (kỹ thuật IF over Fiber) với tín hiệu LO lấy từ thành phần truy n dẫn tuyến uplink Do ... số, cách tách sóng đầu cuối ta biết tuyến RoF sử dụng kỹ thuật remote heterodyne, tức dao động tạo đầu phát Ta sử dụng kết kỹ thuật heterodyning phân tích tuyến quang A A a Eupp – Nhánh f b.Elow ... khiến cho dây dẫn lớn hơn, dẫn tới chi phí bỏ cho mạng nhiều Điều cuối tuyến sử dụng kỹ thuật remote hetorodying cho tuyến downlink remote LO cho tuyến uplink, nên suy hao làm cho tín hiệu tách...
 • 19
 • 382
 • 2

kỹ thuật Radio over Fiber những ứng dụng của nó trong mạng truy nhập vô tuyến 4.doc

kỹ thuật Radio over Fiber những ứng dụng của nó trong mạng truy nhập vô tuyến 4.doc
... chứng minh cho kỹ thuật (3) Hoặc tìm hiểu ứng dụng kỹ thuật RoF vào mạng truy nhập khác tìm hiểu sâu kỹ thuật mạng truy nhập để bổ sung cho ứng dụng mạng truy nhập kỹ thuật có nhiều ứng dụng ... sâu kỹ thuật ứng dụng hay tìm hiểu kỹ thuật ứng dụng kỹ thuật RoF đề cập tài liệu (2) Tìm hiểu cấu hình mạng có sử dụng kỹ thuật RoF Mỗi cấu có ưu nhược điểm riêng ứng dụng phù hợp cho số loại mạng ... dụng thực tế ý nghĩa kỹ thuật lớn Tuy nhiên, phía môn thông tin quang, nên tìm hiểu (1) (2) nêu thuộc phạm vi quang Các vấn đề nêu (3) mang đậm tính chất mạng kỹ thuật phần tuyến Cuối cùng, em...
 • 2
 • 577
 • 6

GIAO THỨC BÁO HIỆU TRONG MẠNG NGN

GIAO THỨC BÁO HIỆU TRONG MẠNG NGN
... dung báo cáo • • • • Mạng viễn thông NGN Các công nghệ sử dụng mạng NGN Các thành phần cấu trúc mạng NGN Các giao thức báo hiệu mạng NGN (Giao thức báo hiệu gọi H323, SIP; giao thức báo hiệu ... TRONG CẤU TRÚC MẠNG NGN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU TRONG MẠNG NGN Giao thức báo hiệu gọi (H323 – ITU-T, SIP - IETF) • Giao thức báo ... KẾT LUẬN • Trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp em nghiên cứu tổng quan giao thức mạng NGN • Em tập trung nghiên cứu giao thức báo hiệu gọi H.323 triển khai giao thức báo hiệu H.323 mạng Hà Nội...
 • 29
 • 278
 • 3

Giao thức báo hiệu trong mạng thế hệ sau

Giao thức báo hiệu trong mạng thế hệ sau
... bao g m: h.261 H.263 Giao th c báo hi u RAS, giao th c báo hi u cu c g i H.245 3.3.1 Giao th c báo hi u RAS (H.225.0) Giao th c RAS (Registration, Admission and Status) giao th c c s d ng th ... hi u ng d ng Trong ó em t p trung ch y u vào th c báo hi u m ng th h sau tài Giao óng vai trò quan tr ng ho t ng c a m ng NGN, s lý thuy t ó em tìm hi u vi c ng d ng giao th c báo hi u NGN ... hai giao th c SGCP IPDC Trong ó ITU-T nghiên c u phát tri n ưa m t giao MDCP ( Media Device Control Protocol ) Hai giao th c b n hồn tồn gi ng nhau, nên tháng – 1999 hai t ch c ã h p nh t hai giao...
 • 90
 • 267
 • 0

Tài liệu Ứng dụng công nghệ PLC trong mạng truy nhập viễn thông ppt

Tài liệu Ứng dụng công nghệ PLC trong mạng truy nhập viễn thông ppt
... đến mạng lõi quản lý mạng truy nhập PLC 2.4.1 Các mô hình kết nối Việc kết nối mạng truy nhập PLC đến mạng lõi nhiều hình thức như: - Sử dụng hạ tầng mạng quang mạng cáp sẵn có - Sử dụng mạng ... - Ứng dụng công nghệ PLC mạng lưới truy n tải điện trung Các mô hình kết nối mạng truy nhập đến mạng lõi: - Mô hình hình - Mô hình mạng bus - Mô hình mạch vòng Ring a Mạng bus b Mạng hình c Mạng ... hình kết nối mạng truy nhập mạng lõi 2.4.2 Quản lý mạng truy nhập PLC Do đặc điểm mạng PLC phân bố rộng, nên việc tối ưu hệ thống quản lý mạng vô quan trọng Quản lý mạng truy nhập PLC bao gồm...
 • 7
 • 499
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: báo hiệu trong mạng atmcông nghệ adsl và khả năng ứng dụng kỹ thuật xdsl trong mạng truy nhập việt namcác giao thức báo hiệu trong mạng ngngiao thức báo hiệu trong mạng ngnmẫu trang trí bìa tiểu luận báo cáo trong wordgiao thức báo hiệu trong mạng mplsgiao thức báo hiệu trong mạng truyền thônghệ thống báo hiệu trong mạng ngnbáo hiệu trong mạng ngnbao cao mon mang truy nhaptìm hiểu về mạng truy nhập quang ftthcông nghệ truyền dẫn trong mạng truy nhâpkhả năng ứng dụng kỹ thuật xdsl trong mạng truy nhập việt namtìm hiểu về mạng truy nhậpbao hieu trong mangĐề tài nghiên cứu khoa học đề tài Phát triển cà phê bền vững tại Việt NamĐề tài nghiên cứu khoa học Hiệu quả cho vay tiêu dùng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ABC) – chi nhánh Sài Gòn – Thực trạng và giải phápĐề tài Nghiên cứu Khoa học Những bài toán chứng minh bằng phương pháp phản chứng trong phổ thôngNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự liên kết trong chuỗi cung cứng sản phẩm dừa tại tỉnh Bến Tre (LV thạc sĩ))Đề án tốt nghiệp Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tăng giá trị gia tăng và phát triển bền vữngĐề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi, mô bệnh học, nhiễm các týp Helicobacter pylori trong viêm teo niêm mạc dạ dàyĐánh giá kết quả phẫu thuật u nguyên bào thần kinh đệm ác tính (Glioblastoma) tại Bệnh viện Việt ĐứcĐÁNH GIÁ KHẨU PHẦN CỦA TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON HOA BAN - TÔNG LẠNH 1Đánh giá kiến thức thái độ và tỉ lệ tuân thủ rửa tay của nhân viên y tế tại khoa ngoại và khoa nội BVĐK Đống Đa - HN trước và sau can thiệp nhằm tăng cường vệ sinh bàn tay 2010 - 2011Đánh giá lượng tồn dư thuốc kích thích tăng trọng trong thịt gia súc, gia cầmKiem tra UML dap ande toan lop 4 theo thong tu 22Novel enzyme technology for food applicationsĐề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu chỉ số giá hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và điều hành quản lý Nhà nước về thương mạiĐề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu tác động ảnh hưởng của hàng rào kỹ thuật thương mại (TBT) Nhật Bản đối với xuất khẩu hàng nông, lâm, thuỷ sản của Việt nam và giải pháp khắc phụcĐề tài NCKH cấp Bộ Tác động của Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA) tới quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn QuốcĐề tài NCKH cấp Bộ Xây dựng dữ liệu phục vụ tra cứu, tìm kiếm thông tin khoa học và công nghệ và thị trường cho các nhóm ngành hàng thuộc ngành hóa chấtĐề tài Nghiên cứu biện pháp móng Top - Base xử lý nền đất yếu dưới móngĐề tài Nghiên cứu chẩn đoán và xử trí chửa ngoài tử cung năm 2008 và năm 2003 tại bệnh viện Phụ sản Trung ươngĐề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật vá nhĩ của viêm tai giữa mạn tính
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập