Đặc điểm mô bệnh học ở tôm sú (hoại tử máu)

tìm hiểu đặc điểm bệnh học tôm (p.monodon) bệnh hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan lập biểu

tìm hiểu đặc điểm mô bệnh học ở tôm sú (p.monodon) bệnh hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan lập biểu mô
... bệnh học tôm bệnh hoại tử quan tạo máu quan lập biểu (IHHNV)” thực Mục tiêu: tả đặc điểm bệnh học tôm nhiễm IHHNV Việt Nam Nội dung: Xét nghiệm IHHNV tôm giống PCR nhằm tìm ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN NGUYỄN THUỲ NGÂN TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC TÔM SÚ (P.monodon) BỆNH HOẠI TỬ CƠ QUAN TẠO MÁU VÀ CƠ QUAN LẬP BIỂU MÔ (IHHNV – Infectious Hypodermal ... thành ngày hôm Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu i TÓM TẮT Để tìm hiểu đặc điểm bệnh học bệnh hoại tử quan tạo máu quan lập biểu (IHHNV) tôm giống, trước tiên ứng...
 • 34
 • 341
 • 0

ĐẶC ĐIỂM BỆNH HỌC CÁ ĐIÊU HỒNG (Oreochromis sp.) NHIỄM VI KHUẨN Streptococcus agalactiae TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC NGHIỆM ppt

ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC Ở CÁ ĐIÊU HỒNG (Oreochromis sp.) NHIỄM VI KHUẨN Streptococcus agalactiae TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC NGHIỆM ppt
... sinh hóa, khả gây bệnh vi khuẩn Streptococcus sp điêu hồng nghiên cứu bệnh học điêu hồng hạn chế Biến đổi học điêu hồng bệnh vi khuẩn S agalactiae điều kiện gây cảm nhiễm nhằm cung ... Hội nghị khoa học thủy sản lần 4: 289-301 Trường Đại học Cần Thơ ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC CÁ ĐIÊU HỒNG (Oreochromis sp.) NHIỄM VI KHUẨN Streptococcus agalactiae TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC NGHIỆM Đặng Thụy ... thí nghiệm Vi khuẩn S agalactiae chủng S09-01 từ sưu tập vi khuẩn Khoa Thủy sản, trường Đại học Cần Thơ phân lập từ điêu hồng bị bệnh phù mắt xuất huyết Vi khuẩn nuôi tăng sinh 100 ml môi...
 • 14
 • 293
 • 3

BÁO CÁO " ĐẶC ĐIỂM BỆNH HỌC TÔM (Penaeus monodon) CÓ DẤU HIỆU BỆNH PHÂN TRẮNG NUÔI MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG " docx

BÁO CÁO
... Dấu hiệu bệnh tôm ao phân trắng (A) Những đoạn phân trắng thu góc ao, (B) Gan tôm mềm nhũn, màu trắng sữa 182 Tạp chí Khoa học 2008 (1): 181-186 Trường Đại học Cần Thơ 3.2 Đặc điểm bệnh ... Thông tin bệnh học từ báo cáo cho thấy cần phải nghiên cứu để xác định tác nhân gây bệnh phân trắng tôm, dịch tể bệnh hướng phòng trị hiệu KẾT LUẬN Tôm bị bệnh phân trắng nuôi Sóc Trăng, ... học xác định tác nhân gây bệnh phân trắng tôm (Penaeus monodon) nuôi Đồng Bằng Sông Cửu Long (mã số: B2006-16-36) TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Quang Tề 2003 Bệnh tôm nuôi biện pháp phòng trị Nhà...
 • 6
 • 306
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " ĐẶC ĐIỂM BỆNH HỌC TÔM (Penaeus monodon) CÓ DẤU HIỆU BỆNH PHÂN TRẮNG NUÔI MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG" pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... chí Khoa học 2008 (1): 181-186 Trường Đại học Cần Thơ Do nghiên cứu thực nhằm xác định đặc điểm bệnh học tôm nuôi dấu hiệu teo gan phân trắng Kết nghiên cứu nhằm cung cấp liệu sở cho nghiên ... Thông tin bệnh học từ báo cáo cho thấy cần phải nghiên cứu để xác định tác nhân gây bệnh phân trắng tôm, dịch tể bệnh hướng phòng trị hiệu KẾT LUẬN Tôm bị bệnh phân trắng nuôi Sóc Trăng, ... Dấu hiệu bệnh tôm ao phân trắng (A) Những đoạn phân trắng thu góc ao, (B) Gan tôm mềm nhũn, màu trắng sữa 182 Tạp chí Khoa học 2008 (1): 181-186 Trường Đại học Cần Thơ 3.2 Đặc điểm bệnh...
 • 6
 • 261
 • 2

ĐẶC ĐIỂM BỆNH HỌC VÀ HÓA MIỄN DỊCH CỦA SARCÔM BAO HOẠT DỊCH TÓM pdf

ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC VÀ HÓA MÔ MIỄN DỊCH CỦA SARCÔM BAO HOẠT DỊCH TÓM pdf
... bố sarcôm BHD theo tuổi, giới, vị trí u - Tìm hiểu số đặc điểm học hoá miễn dịch sarcôm bao hoạt dịch ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu Gồm 44 sarcôm bao hoạt dịch ... Về đặc điểm bệnh học Sarcôm bao hoạt dịch thuật ngữ để sarcôm mềm trước tìm thấy khớp có cấu trúc giống bao hoạt dịch, có biến thể hai pha ghi nhận Những nghiên cứu gần cho thấy sarcôm bao ... * Bộ môn Giải phẫu bệnh - Đại học Y Hà Nội Sarcôm bao hoạt dịch u ác tính gặp với tỷ lệ mắc bệnh 2,75/100.000 dân (2) Mặc dù tên gọi nguồn gốc tế bào u chưa xác định, nên sarcôm bao hoạt dịch...
 • 21
 • 323
 • 0

đặc điểm bệnh học gan của tôm dưới tác động của nông dược

đặc điểm mô bệnh học gan của tôm dưới tác động của nông dược
... tiu qun gan ty tụm sỳ bỡnh thng mt ct ngang (H&E) Mu nghim thc i chng 23 Hỡnh 4.6 Cu to ng tiu qun gan ty tụm cng xanh bỡnh thng mt ct ngang 24 Hỡnh 4.7 C quan gan ty tụm ... sang giai on teo gan, lỳc ny tụm cú hin tng b n kộo di v bt u cht Kim tra gan tụm thy cú hai du hiu c trng: gan b chai cng v teo nh li bng 1/3 th tớch gan bỡnh thng; du hiu cũn li l gan tụm nhng ... gan ty tụm sỳ bỡnh thng mt ct ngang (H&E) Mu nghim thc i chng A: ng tiu qun gan ty ( ) (10X) B: Xoang ng tiu qun gan ty ( ), t bo mỏu ( ), t bo B ( ) (40X) 23 A B Hỡnh 4.6 Cu to ng tiu qun gan...
 • 57
 • 165
 • 1

Đặc điểm bệnh học gan tụy của tôm dưới tác động của nông dược

Đặc điểm mô bệnh học gan tụy của tôm dưới tác động của nông dược
... tiu qun gan ty tụm sỳ bỡnh thng mt ct ngang (H&E) Mu nghim thc i chng 23 Hỡnh 4.6 Cu to ng tiu qun gan ty tụm cng xanh bỡnh thng mt ct ngang 24 Hỡnh 4.7 C quan gan ty tụm ... sang giai on teo gan, lỳc ny tụm cú hin tng b n kộo di v bt u cht Kim tra gan tụm thy cú hai du hiu c trng: gan b chai cng v teo nh li bng 1/3 th tớch gan bỡnh thng; du hiu cũn li l gan tụm nhng ... gan ty tụm sỳ bỡnh thng mt ct ngang (H&E) Mu nghim thc i chng A: ng tiu qun gan ty ( ) (10X) B: Xoang ng tiu qun gan ty ( ), t bo mỏu ( ), t bo B ( ) (40X) 23 A B Hỡnh 4.6 Cu to ng tiu qun gan...
 • 57
 • 166
 • 3

ĐẶC ĐIỂM BỆNH HỌC CÁ RÔ (ANABAS TESTUDINEUS) NHIỄM VI KHUẨN AEROMONAS HYDROPHILA VÀ STREPTOCOCCUS SP. TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC NGHIỆM ppt

ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC CÁ RÔ (ANABAS TESTUDINEUS) NHIỄM VI KHUẨN AEROMONAS HYDROPHILA VÀ STREPTOCOCCUS SP. TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC NGHIỆM ppt
... biến đổi học cảm nhiễm vi khuẩn A hydrophila Streptococcus sp điều kiện phòng thí nghiệm bao gồm ảnh hưởng cảm nhiễm vi khuẩn đến cấu trúc số quan góp phần giúp cho vi c chẩn ... trọng Trong số vi khuẩn gây bệnh xuất huyết Aeromonas hydrophila vi khuẩn công bố nhiều có khả gây bệnh nhiều loài nước khắp giới với dấu hiệu bệnh nhiễm vi khuẩn gồm nhiễm trùng máu, ... trình nghiên cứu đặc điểm sinh lý, sinh hóa, khả gây bệnh vi khuẩn A hydrophila Streptococcus sp nhiều loài nước Tuy nhiên, công trình nghiên cứu bệnh bệnh học hạn chế Trong báo cung...
 • 11
 • 222
 • 0

bệnh học tôm

mô bệnh học ở tôm
... Bên lớp biểu trụ đơn Lớp vỏ bọc LỚP KITIN (Cuticle) – MÔ KHỎE Epicuticle: tâm sừng ngoài; Connective tissue: liên kết; Epithelial cells: tế bào biểu bì; Muscle tissue: TUYẾN BÀI ... thống dày Hệ tiêu hóa GAN TỤY (Hepatopancreas) – MÔ KHỎE Hệ tiêu hóa GAN TỤY (Hepatopancreas) – MÔ KHỎE Hệ tiêu hóa GAN TỤY (Hepatopancreas) – MÔ KHỎE MANG (GILL)  Là quan hô hấp nằm gốc đôi ... lực hay gọi lớp liên kết chứa sợi tạo keo sợi lưới mỏng  Chức năng: thải sản phẩm trung gian sản phẩm cuối trình trao đổi chất lượng Tuyến râu TUYẾN RÂU (Antennal gland) – MÔ KHỎE Tuyến râu...
 • 20
 • 197
 • 0

Nhận xét đặc điểm bệnh học và bộc lộ thụ thể yếu tố phát triển biểu bì trong ung thư biểu tuyến của phổi

Nhận xét đặc điểm mô bệnh học và bộc lộ thụ thể yếu tố phát triển biểu bì trong ung thư biểu mô tuyến của phổi
... O TO B Y T TRNG I HC Y H NI PHNG QUANG THNH NHậN XéT ĐặC ĐIểM BệNH HọC V BộC Lộ THụ THể YếU Tố PHáT TRIểN BIểU TRONG UNG THƯ BIểU TUYếN CủA PHổI LUN VN THC S Y HC H NI - 2011 LI CM N ... NSCLC Non small cell lung cancer (ung th phi khụng t bo nh ) MBH: Mụ bnh hc TCYTTG: T chc y t th gii TKNT: Thn kinh ni tit UTBM: Ung th biu mụ UTBMT: Ung th biu mụ tuyn UTP: Ung th phi NOS Not otherwise ... thc trung bỡnh vi ht nhõn nh - Mu ung th biu mụ tiu ph qun ph nang ny cú th ging ung th biu mụ tuyn th phỏt di cn vo phi Ung th biu mụ tuyn typ tiu ph qun- ph nang ch nhy v khụng ch nhy - Mt ung...
 • 101
 • 257
 • 0

BỆNH HỌC TÔM BỆNH

MÔ BỆNH HỌC Ở TÔM BỆNH
... (X40) Bệnh đầu vàng Mang – Mơ bệnh CƠ QUAN LYMPHOID – Mơ bệnh Bệnh đầu vàng TƠM BỊ BỆNH YHV VÀ WSSV Bệnh teo gan tụy tơm he (Hepatopancreatic Parvovirus – HPV) Dấu hiệu bệnh lý • Mơ bệnh thể ... Mơ Khoẻ Sự biến đổi cấu trúc mơ bệnh Bệnh MBV (Monodon Baculovirus )ở tơm sú Hội chứng đốm trắng Dấu hiệu mơ bệnh học tuyến râu: MBV gây giảm ăn chậm tăng trưởng, tơm thường bị còi nhiều bề ... nhân bắt màu xanh tím thuốc nhuộm H&E Bệnh MBV…… (H&E) Bệnh MBV…… (Feulgen stain) Hội chứng đốm trắng (White Spot Syndrome Virus – WSSV) Dấu hiệu mơ bệnh học lớp vỏ bọc ngồi lớp biểu mơ vỏ: Tơm...
 • 74
 • 231
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu sự biểu lộ của egfr her2 và mối liên quan với lâm sàng nội soi mô bệnh học ở bệnh nhân ung thư biểu mô dạ dàybệnh gan ở tôm súbệnh mbv ở tôm súnghiên cứu hiệu quả của phác đồ amoxicillinclarithromycin rabeprazol 14 ngày về lâm sàng nội soi tiệt trừ helicobacter pylori và mô bệnh học ở các bệnh nhân viêm dạ dày mãnđặc điểm dịch tễ học và biện pháp phòng chống bệnh sán lá gan lớn ở việt namđặc điểm lâm sàng afp mô bệnh học trong ung thư biểu mô tế bào gannghiên cuu dac diem hung thu hoc mon toan cua hoc sinh tieu hoc va bien phap tam li su pham nang cao hung thu hoc mon toan o cac emnghiên cứu đặc điểm hứng thú học môn toán của học sinh tiểu học và biện pháp tâm lý sư phạm nâng cao hứng thú học môn toán ở các emđặc điểm dịch tễ học bệnh dại ở ngƣời tại việt nam 20012010nghiên cứu đặc điểm lâm sàng nội soi mô bệnh học nhiễm các týp helicobacter pylori trong viêm teo niêm mạc dạ dàymột số đặc điểm dịch tễ học bệnh sởi đặc biệt là bệnh sởi ở trẻ em đã được tiêm văcxin ở hà nội và các vùng lân cậntóm tắt luận án đặc điểm dịch tễ học nhiễm khuẩn phổi bệnh viện tại khoa hồi sức tích cực bệnh viện bạch mai 20082009đặc điểm dịch tễ học bệnh hen phế quản ở trẻ em 1314 tuổi và hiệu quả can thiệp bằng giáo dục sức khỏe ở hai quận của hà nộinghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng mô bệnh học ung thư biểu mô cổ tử cung giai đoạn ib iia trước và sau xạ trị tiền phẫunghiên cứu đặc điểm lâm sàng mô bệnh học của viêm thận lupus tại khoa thậntiết niệu bệnh viện nhi trung ươngTiểu luận Điều khiển các quá trình công nghệ hóa học quá trình ngưng tụ nhiệt độ thấp chế biến khí đồng hànhẢnh hưởng của một số chất điều hòa sinh trưởng thực vật đến quá trình tái sinh chồi và ra rễ của cây Chùm Ngây trong nuôi cấy invitroIđêan đơn thức không chứa bình phươngNGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI MỘT SỐ YẾU TỐ NHÂN KHẨU HỌC THUỘC KHU VỰC HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNHToán tử đơn điệu trong không gian HIlbertTiểu luận Điều khiển các quá trình công nghệ hóa học Tự động hóa quá trình sản xuất axit axetic bằng phương pháp oxi hóa axetaldehytNhu cầu thành đạt trong học tập của sinh viên trên địa bàn thành phố hà nộiPhát triển du lịch văn hóa phía nam hà nộiStress của giáo viên trường mầm non tư thụcCấu tạo và chức năng của ngực côn trùng chânTHỰC TẬP KHẢO SÁT BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNGQUY TRÌNH BẢO DƯỠNG DUY TU SÂN BAY DÂN DỤNG VIỆT NAMTHỊ TRƯỜNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DAN LÀONghiên cứu hệ thống vận tải và phân phối thuốc 3 Curcumin của Bacterial cellulose lên men từ nước vo gạo định hướng sử dụng qua đường uốngNghiên cứu khả năng ghi nhớ và học lực của học sinh trường Trung học phổ thông Hồng Thái - Hà NộiNghiên cứu ổn định nền đường đắp trên nền đất yếu gia cố bằng cọc xỉ than từ nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà VinhNghiên cứu quá trình hình thành hỗn hợp và cháy của động cơ Dual fuel (Biogas-Diesel)Nghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc Berberin của màng Bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốngNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc Berberin của màng Bacterial cellulose lên men từ nước vo gạo định hướng sử dụng qua đường uốngNghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh vật chịu mặn để xử lý môi trường nền đáy tại Khu vực Âu Thuyền Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập