MA TRẬN đề KIỂM TRA đáp án học kỳ II lớp 11

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA lần 1 HỌC KỲ 2 – LỚP 12 MÔN TIẾNG ANH ppt

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA lần 1 HỌC KỲ 2 – LỚP 12 MÔN TIẾNG ANH ppt
... ĐIỂM 1. 25 điểm 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 1. 25 điểm (0 .25 câu) Chọn từ nhóm từ để hoàn thành câu sau D B B D 10 B 11 D 12 C 13 B 14 B 15 C 16 A 17 B 18 B .19 D 20 A 21 C 22 A 23 C 24 C 25 A 5điểm (0 .25 ... điểm: 1, 25 Số điểm: Tỉ lệ : 12 .5 1, 25 Tỉ lệ: 12 .5 T Tổng số T Tổng số câu: 40 câu: 15 Tổng số Tổng số điểm: 10 điểm: 3.75 T Tổng số câu: 15 Tổng số điểm: 3.75 T Tổng số câu: 10 Tổng số điểm: 2. 5 Kỳ ... valuable D carefully D that A because C from 1. 25 điểm (0 .25 câu) 1. 25 điểm (0 .25 câu) THPT Tháp Chàm PRTC, Ninh Thuận: thptthapcham@ninhthuan.edu.vn Trang 6/6 ...
 • 6
 • 1,417
 • 23

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II MÔN TIẾNG ANH - THCS Mường Bám doc

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II MÔN TIẾNG ANH - THCS Mường Bám doc
... TRƯỜNG THCS MƯỜNG BÁM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II Năm học: 2011 – 2012 Môn: Tiếng Anh Thời gian: 45 phút ( Không kể thời gian phát đề ... would like some vegetables Phòng GD & ĐT Thuận Châu Trường THCS Mường Bám ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II Năm học: 2011 – 2012 Môn: Tiếng Anh Thời gian: 45 phút Họ tên:………………………………………………………… Lớp:…… ... Beach II Language focus : (2,5 điểm) câu 0.25đ 1-C 6-C 2-B 7-B 3-C 8-C 4-A 9-C 5-B 10 – C III Write: (2,5 điểm) câu 0.5đ Is there any meat? She has long black hair How much is a sandwich? How many...
 • 6
 • 947
 • 4

MA TRẬN + ĐỀ KIỂM TRA LÝ 8 HỌC KỲ II

MA TRẬN + ĐỀ KIỂM TRA LÝ 8 HỌC KỲ II
... MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Tên chủ đề Nhận biết TNKQ Thông hiểu TL TNKQ TL Vận dụng Cấp độ thấp TNKQ TL Cấp độ cao TNKQ ... C26,7 C23,11 C27,12 4 3.0 2.0 5.0 Trường ……………… Lớp: 8A… Họ tên: ……………………………………… Điểm Thứ……ngày………tháng…… năm 2013 Kiểm tra : 45 phút Môn : Vật Lời phê giáo viên I - TRẮC NGHIỆM : ( 4.0 đ ) Câu ... ĐÁP ÁN Kiểm tra t Vật ( 2012 – 2013 ) I TRẮC NGHIỆM: ( 4.0 điểm ) Mỗi câu đạt 0.5 đ Câu A Câu B Câu D Câu D Câu B Câu C Câu C Câu A II TỰ LUẬN: ( 6.0 điểm ) Câu 9:...
 • 10
 • 330
 • 0

De kiem tra + Dap an hoc ki II Sinh hoc 10

De kiem tra + Dap an hoc ki II Sinh hoc 10
... thể vi sinh vật, ban đầu có 10 tế bào Thời gian hệ 20 phút, số tế bào quần thể sau là: A 104 .23 B 104 .24 C 104 .25 D 104 .26 Câu 14 Trong điều ki n nuôi cấy không liên tục, số lượng vi sinh vật ... thể vi sinh vật, ban đầu có 10 tế bào Thời gian hệ 20 phút, số tế bào quần thể sau là: A 104 .23 B 104 .26 C 104 .24 D 104 .25 Câu 33 Trong điều ki n nuôi cấy không liên tục, số lượng vi sinh vật ... thể vi sinh vật, ban đầu có 10 tế bào Thời gian hệ 20 phút, số tế bào quần thể sau là: A 104 .23 B 104 .24 C 104 .25 D 104 .26 Câu 19 Trong điều ki n nuôi cấy không liên tục, số lượng vi sinh vật...
 • 13
 • 315
 • 3

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT HỌCII potx

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT HỌC KÌ II potx
... MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II (2010 - 2011) MÔN: SINH LỚP 11- CƠ BẢN Mức độ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Vận...
 • 2
 • 219
 • 0

TRƯỜNG THPT ĐỐC BINH KIỀU MA TRẬN ĐỂ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 2 LỚP 12 MÔN ĐỊA

TRƯỜNG THPT ĐỐC BINH KIỀU MA TRẬN ĐỂ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 2 LỚP 12 MÔN ĐỊA
... tác động mạnh mẽ đến phát triển ngành kinh tế khác.( Dẫn chứng) Thang điểm 0,5 0,5 0,5 0 ,25 0 ,25 0,5 0 ,25 0 ,25 - Thế mạnh khoáng sản: + Là vùng giàu tài nguyên khoáng sản bậc nước ta Với nhiều loại: ... hóa nảy sinh hậu như: ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự xã hội… - Vì: + Ngành có nguồn nguyên, nhiên liệu phong phú với trữ lượng lớn.( Dẫn chứng) + Ngành mang lại giá trị sản xuất lớn cho ... cấu kinh tế + Thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương, vùng nước + Tạo thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa lớn, sử dụng lao động chuyên môn kĩ thuật… + Tạo nhiều việc làm thu nhập - Tiêu...
 • 3
 • 496
 • 0

ma trậnkiểm tra 1 tiết học kỳ ii

ma trận và kiểm tra 1 tiết học kỳ ii
... sau: Vào lúc là: 200C; lúc 13 270C lúc 21 210 C Em cho biết cách tính nhiệt độ trung bình ngày tính nhiệt độ TB ngày hôm đó? Hết./ Câu ý a b a b a b HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HỌC KỲ II MÔN ... 2.điểm=20% TSĐ :10 đ =10 0% điểm = 20 % điểm = 30 % điểm = 30 % điểm=20% TSĐ:2.5 đ =25% LỚP VỎ KHÍ - Trình bày giới hạn đặc điểm đới khí hậu Trái Đất ĐỀ KIỂM TRA TỪ MA TRẬN: Câu 1: ( 2,5 điểm)Em ... ngày lần vào giờ: giờ, 13 21 tình nhiệt độ TB Tính nhiệt độ TB ngày 8/3: 200C + 270C + 210 C = 22,60C Điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm điểm (0,5điểm) (1, 5điểm) 0,5điểm 0,5điểm 0,5điểm (1 iểm) 0,5điểm...
 • 5
 • 340
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ ii lớp 6

Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ ii lớp 6
... 01/ 01/ 01 5 Lê Chí Nam 02/02/02 Đậu Trung Nam 03/03/03 Lê Thị Nữ 04/04/04 5 Lưu Trang Nữ 05/05/05 8 Trần Gia Nam 06/ 06/ 06 Hà Đông Nữ 07/07/ 01 10 10 Võ Khí Nam 08/08/02 3 Mai Thanh Nữ 09/09/03 10 ... Tin học Hà tĩnh, ngày tháng năm 20 06 Giám đốc Trung tâm ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRUNG TÂM CITA ĐÔNG HÀ ĐỀ THI HẾT MÔN (Thi hết học phần Microsofr Excel) Thời gian: 90phút Họ tên học viên: Lớp ... ”Trung” c./ ”Tâm” b./ ”Ci” d./ ”Ta” 10 .Trong địa sau, địa địa ô: a./ $Z1 b./ $4$T c./ BB$9 d./ C6 PHẦN II - THỰC HÀNH Tạo bảng tính sau lưu với tên Bai 01 + SBD (của học viên) mật mở tệp Cita TT Ho...
 • 4
 • 802
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KỲ II, LỚP 7 Đề số 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KỲ II, LỚP 7 Đề số 1
... luận (6 điểm) Câu 17 (1, 5 điểm) Theo dõi điểm kiểm tra miệng môn Toán học sinh lớp 7A trường THCS sau năm học, người ta lập bảng sau: Điểm số 10 Tần số 10 N=40 a) Dấu hiệu điều tra ? Tìm mốt dấu ... điều tra ? Tìm mốt dấu hiệu ? b) Tính điểm trung bình kiểm tra miệng học sinh lớp 7A c) Nhận xét kết kiểm tra miệng môn Toán bạn lớp 7A Câu 18 (2 điểm) Cho đa thức: f(x) = x3 - 2x2 + 3x + g(x) ... - 3x4 + 2x2 – x2 + C 4x5 – 3x4 + 5x3 – x2 + 2x + D 1+ 2x – x2 + 5x3 – 3x4 + 4x5 Câu 10 Số sau nghiệm đa thức g(y) = A B C - 2 y +1 D - Câu 11 Trên hình ta có MN đường trung trực đoạn thẳng AB...
 • 4
 • 281
 • 3

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KỲ II, LỚP 8 Đề số 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KỲ II, LỚP 8 Đề số 1
... < - y Câu Mệnh đề ? A Số a số âm 3a < 5a B Số a số dương 3a > 5a C Số a số dương 5a < 3a D Số a số âm 5a < 3a Câu Hình vẽ biểu diễn tập nghiệm bất phương trình 3x - < -1 A B C D Câu Giá trị x ... là: A - 3x + Câu 10 Biết A 5cm B x + C – x + D 3x + MN = MN = 2cm Độ dài đoạn PQ bằng: PQ B 10 cm C 10 cm D 2cm Câu 11 Trong Hình biết MM' // NN', MN = 4cm, OM’ = 12 cm M’N’ = 8cm Số đo đoạn thẳng ... 6cm B 8cm C 10 cm D 5cm Hình Câu 12 Trên hình có MN // BC Đẳng thức là: MN AM = BC AN BC AM = C MN AN MN AM = BC AB AM AN D = AB BC A B Hình Câu 13 Một hình hộp chữ nhật có A mặt, đỉnh, 12 cạnh...
 • 4
 • 263
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KỲ II, LỚP 8 Đề số 2

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KỲ II, LỚP 8 Đề số 2
... A 0,7 x > - 2, 1 ⇔ x > - 0,3 B 0,7 x > - 2, 1 ⇔ x < -3 C 0,7 x > - 2, 1 ⇔ x > D 0,7 x > - 2, 1 ⇔ x > - Câu Bất phương trình bất phương trình bậc ẩn ? A B x + > >0 2x + C 2x2 + > D x +2 ...
 • 4
 • 204
 • 1

Đề kiểm tra chất lượng học kỳ I lớp 11

Đề kiểm tra chất lượng học kỳ I lớp 11
... x a ) (∑ C 6i x6− i ( − b )i ) k 3− k k =0 a)Ta có: k i= 0  k i k  = ∑  ∑ C3 C6 a (− b )i x 9− k − i ÷ k =  i= 0  +) Số hạng chứa x7 tương ứng v i – k – i = hay k + i =  k = 0, i =  Suy ra: ... v i – k – i = hay k + i =  k = 0, i = Suy ra:  (do ≤ k ≤ ≤ i ≤ 6, i, k số tự nhiên)  k = 1, i = 2 0.25 1 Vậy hệ số x8 là: −C3 C6b + C3C6 a = ⇔ −6a + 3b = (2)…………………… Gi i hệ gồm (1) (2) ta (a ... bán kính (C) là: I( 1; 1) , R = r r G i I’(x’ ; y’) = Tv ( I ) Theo biểu thức tọa độ phép tịnh tiến theo v = (0; −1) ta có: 0.25 x ' = 1+ Vậy I (1; 0) R’ = R = (t/c phép tịnh tiến)   y ' =...
 • 4
 • 156
 • 0

Đề kiểm tra số 3 - Học kỳ II, Lớp 9

Đề kiểm tra số 3 - Học kỳ II, Lớp 9
... mark) 1.T 2.F 3. F IV.Writing (Each right answer gets 0.5 mark) 1.It st arted to rain ,so we couldn’t keep on cleaning the beach 2.People are worried that the oil will pollute the sea 3. I suggest ... sea.People are worried.( Using that clause) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. Mary is having a bad cold.She should stay in bed I suggest that………………………………………………………………………………………………………...
 • 2
 • 179
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ma trận đề kiểm tra toán 9 học kì iima tran de kiem tra gdcd 9 hoc ki iiđề kiểm tra vật lý học kỳ 2 lớp 11đề kiểm tra tiếng anh học kỳ ii lớp 7đề kiểm tra tiếng anh học kỳ 2 lớp 11đề kiểm tra vật lý học kỳ 1 lớp 11de kiem tra mon sinh hoc ky 1 lop 11đề kiểm tra vật lý học kỳ ii lop 8ma trận đề kiểm tra môn sinh học 10ma trận đề kiểm tra môn hóa học lớp 8ma trận đề kiểm tra môn sinh học lớp 10ma trận đề kiểm tra môn hóa học 12ma tran đề kiểm tra mon hóa học 11 ki 1ma trận đề kiểm tra môn tin học lớp 10ma trận đề kiểm tra môn sinh học 11Một số dạng toán phương trình nghiệm nguyên và phương pháp giảiTập bài giảng chuyên đề triết họcTập bài giảng đạo đức và phương pháp giáo dục đạo đức ở tiểu họcTập bài giảng những vấn đề của thời đại ngày nayTập bài giảng xử lý tình huống chính trịPhương pháp dạy học mỹ thuật ở tiểu họcTài liệu tập huấn phương pháp và kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học môn hóa họcBài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS36Quản lý chi ngân sách nhà nước tại liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt namgiáo án tu chon văn 12ThS.Phan Anh Thế: Kỹ thuật trồng dưa chuộtQuy trình sản xuất Sơri VietGapLàng chiến đấu vùng đồng bằng bắc bộ trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp (1945 – 1954) (tt)Hướng dẫn kỹ thuật cho hoạt động chăn nuôiGIÁO án SINH 9 ĐÚNG CHUẨN KIỂM TRA kì II CÓ CỘT PHÁT TRIỂN NĂNG LỰCMột số phương pháp giải bài toán dựng hìnhPhát triển tư duy cho học sinh thông qua một số bài toán phân tích đa thức thành nhân tử và các ứng dụngKế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàngLập kế hoạch kinh doanh - Viết báo cáo ý tưởng kinh doanhHoàn thiện hoạt động marketing bất động sản tại công ty cổ phần dịch vụ bất động sản an cư
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập