NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA RƠM RẠ XỬ LÝ BẰNG CHẾ PHẨM Trichoderma ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRỒNG LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

ảnh hưởng của các khẩu phần thức ăn lên sinh trưởng, chuyển hóa thức ăn hiệu quả kinh tế trên heo thịt

ảnh hưởng của các khẩu phần thức ăn lên sinh trưởng, chuyển hóa thức ăn và hiệu quả kinh tế trên heo thịt
... (kg/con) heo c có kh i lư ng 83 cao heo 82,8 Sinh trư ng tích lũy (kg/con) heo tăng 35,5 th p heo c 36,6 Sinh trư ng t i (g/con/ngày) heo 600 heo c 608 i u úng v i Võ Văn Ninh (2000) heo giai ... giai o n ang tăng Cách cho ăn: cân kh i lư ng m i lo i th c ăn trư c cho ăn sáng hôm sau cân ph n th c ăn th a c a m i ô l i (n u có) Cho heo ăn b sung thêm rau mu ng sau cho ăn th c ăn tinh (rau ... tri n c a heo thí nghi m ánh giá s sinh 3.3 CÁC CH TIÊU THEO DÕI 3.3.1 Kh i lư ng heo Heo thí nghi m t ng ô chu ng c cân vào u thí nghi m cân vào giai o n cu i c a thí nghi m Heo c cân vào sáng...
 • 84
 • 250
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến năng suất, chất lượng 2 giống sắn km414 hl28 tại trường đại học nông lâm thái nguyên

nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến năng suất, chất lượng 2 giống sắn km414 và hl28 tại trường đại học nông lâm thái nguyên
... (lỏ) KM414 HL28 KM414 HL28 KM414 HL28 KM414 HL28 15. 625 (c) 2, 03 2, 43 21 4,6 25 4,4 27 9,6 316,7 116,7 126 ,0 16.667 1,85 12. 500 2, 16 2, 55* 22 7,9 27 7,1* 29 0,7 339,1* 119,0 130,3 10.000 2, 35* 2, 47 26 9,1* ... (cõy/ha) KM414 HL -28 KM414 HL -28 KM414 HL -28 KM414 HL -28 KM414 HL -28 15. 625 (c) 22 ,22 27 ,48 4 ,2 4,18 8,8 9,47 2, 48 2, 15 1,38 1,85 16.667 23 , 42 25,18 4 ,26 4,06 7,4 8,6ns 2, 25 1,91 1 ,24 1,63 12. 500 24 ,33 ... on 20 08 -20 12 Nm 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 Din tớch (triu ha) 18,861 19,094 19 ,29 3 20 ,060 19,991 Nng sut (tn/ha) 12, 27 12, 32 12, 47 12, 78 12, 83 25 6,404 25 6, 529 Sn lng (triu tn) 23 1,540 23 5 ,28 9 24 0,659...
 • 110
 • 173
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số giải pháp kỹ thuật lên chất lượng trứng, ấu trùng hiệu quả ương giống cá chim Vây vàng (Trachinotus blochii Lacepède, 1801) tại tỉnh Khánh Hòa

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số giải pháp kỹ thuật lên chất lượng trứng, ấu trùng và hiệu quả ương giống cá chim Vây vàng (Trachinotus blochii Lacepède, 1801) tại tỉnh Khánh Hòa
... chim võy vng l rt cn thit Xut phỏt t nhng v n trờn, ti: Nghiờn cu nh hng ca mt s gii phỏp k thut lờn cht lng trng, u trựng v hiu qu ng ging cỏ chim võy vng (Trachinotus blochii Lacepede, 1801) ... cũn cao (Li Vn Hựng & CTV, 2011) 1.2 c im sinh hc ca cỏ chim võy vng 1.2.1 Phõn loi v phõn b Cỏ chim võy vng (Trachinotus blochii Lacepede, 1801), tờn ting Anh l snubnose pompano, thuc h cỏ kh Carangidae, ... ú cỏ chm, cỏ giũ v cỏ chim chim sn lng ch yu V sn xut ging, nm 2012 sn xut c 24,0 triu con, nm 2013 l 23,8 triu con, ú cỏ chm chim khong 22 triu, cỏ giũ 0,4 triu con, cỏ chim 1,1 triu, cũn li...
 • 200
 • 64
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số giải pháp kỹ thuật lên chất lượng trứng, ấu trùng hiệu quả ương giống cá chim vây vàng (trachinotus blochii lacepède, 1801) tại tỉnh khánh hòa (TT)

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số giải pháp kỹ thuật lên chất lượng trứng, ấu trùng và hiệu quả ương giống cá chim vây vàng (trachinotus blochii lacepède, 1801) tại tỉnh khánh hòa (TT)
... Khánh Hòa 2 Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng số giải pháp kỹ thuật lên chất lượng trứng, ấu trùng hiệu ương giống chim vây vàng Khánh Hòa Ảnh hưởng loại thức ăn tươi, phần ăn hàm lượng ... xuất giống chim vây vàng cần thiết Xuất phát từ vấn đề trên, đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng số giải pháp kỹ thuật lên chất lượng trứng, ấu trùng hiệu ương giống chim vây vàng ( Trachinotus blochii ... LUẬN ÁN Đề tài luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng số giải pháp kỹ thuật lên chất lượng trứng, ấu trùng hiệu ương giống chim vây vàng ( Trachinotus blochii Lacepede, 1801) Khánh Hòa Chuyên ngành: Nuôi...
 • 23
 • 71
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của viên nén kết hợp với chế phẩm agrotain đến sinh trưởng, phát triển năng suất của giống lúa bắc thơm 07 tại gia lâm hà nội

nghiên cứu ảnh hưởng của viên nén kết hợp với chế phẩm agrotain đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa bắc thơm 07 tại gia lâm hà nội
... lý tiến hành ñề tài Nghiên cứu ảnh hưởng phân viên nén kết hợp với chế phẩm Agrotain tới sinh trưởng, phát triển suất giống lúa Bắc Thơm 07 Gia Lâm, Nội hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Tất Cảnh - ... 4.1 Ảnh hưởng mức ñạm bón dạng phân viên nén kết hợp với chế phẩm Agrotain ñến thời gian sinh trưởng giống lúa BT07 4.2 15 37 Ảnh hưởng mức ñạm bón dạng phân viên nén kết hợp với chế phẩm Agrotain ... dạng phân viên nén kết hợp với chế phẩm Agrotain ñến số diện tích (LAI) giống lúa BT07 4.1.7 Ảnh hưởng mức ñạm bón dạng phân viên nén kết hợp với chế phẩm Agrotain ñến số SPAD giống lúa BT07 4.1.8...
 • 113
 • 27
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến năng suất, chất lượng giống khoai lang shan thàng i tại xã shan thàng, thành phố lai châu, tỉnh lai châu

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến năng suất, chất lượng giống khoai lang shan thàng i tại xã shan thàng, thành phố lai châu, tỉnh lai châu
... Đ I HỌC TH I NGUYÊN TRƯỜNG Đ I HỌC NÔNG LÂM SÙNG A HỒ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG GIỐNG KHOAI LANG SHAN THÀNG I T I SHAN THÀNG, THÀNH ... suất, chất lượng giống khoai Khoai lang Shan thàng I vụ Hè Thu 2014 Shan Thàng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu - Xác định ảnh hưởng số tổ hợp phân khoáng đến suất, chất lượng giống khoai Khoai ... định ảnh hưởng th i i m trồng đến suất, chất lượng giống khoai Khoai lang Shan thàng I vụ Hè Thu 2014 Shan Thàng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu - Xác định ảnh hưởng mật độ trồng đến suất,...
 • 79
 • 16
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số giải pháp kỹ thuật lên chất lượng trứng, ấu trùng hiệu quả ương giống cá chim vây vàng (trachinotus blochii lacepède, 1801) tại khánh hòa

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số giải pháp kỹ thuật lên chất lượng trứng, ấu trùng và hiệu quả ương giống cá chim vây vàng (trachinotus blochii lacepède, 1801) tại khánh hòa
... cỏ chim võy vng l rt cn thit Xut phỏt t nhng trờn, ti: Nghiờn cu nh hng ca mt s gii phỏp k thut lờn cht lng trng, u trựng v hiu qu ng ging cỏ chim võy vng (Trachinotus blochii Lacepede, 1801) ... cũn cao (Li Vn Hựng & CTV, 2011) 1.2 c im sinh hc ca cỏ chim võy vng 1.2.1 Phõn loi v phõn b Cỏ chim võy vng (Trachinotus blochii Lacepede, 1801), tờn ting Anh l snubnose pompano, thuc h cỏ kh Carangidae, ... , ú cỏ chm, cỏ giũ v cỏ chim chim sn lng ch yu V sn xut ging, nm 2012 sn xut c 24,0 triu , nm 2013 l 23,8 triu con, ú cỏ chm chim khong 22 triu, cỏ giũ 0,4 triu con, cỏ chim 1,1 triu, cũn li l...
 • 207
 • 60
 • 0

Tài liệu ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BIOGRO, PHƯƠNG PHÁP TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC ĐẾN NĂNG SUẤT PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRÊN RUỘNG LÚA potx

Tài liệu ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BIOGRO, PHƯƠNG PHÁP TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRÊN RUỘNG LÚA potx
... giảm phân đạm hóa học giảm khí thải metan oxid nitơ Đề tài thực nhằm đánh giá ảnh hưởng phân vi sinh BioGro, phương pháp tưới tiết kiệm nước đến suất khí thải metan, oxid nitơ từ ruộng lúa Kết ... này, lúa chưa trổ nên không ảnh hưởng đến thụ phấn suất lúa ảnh hưởng đến việc phát thải khí CH4 N2O 3.2.2 Lượng phát thải khí metan Lượng phát thải khí metan tăng dần theo thời gian trồng lúa ... thường Phương pháp tưới tiết kiệm nước làm giảm lượng khí metan sinh lại làm tăng phát thải khí oxid nitơ giai đoạn lúa đẻ nhánh Từ khóa: phân BioGro, phương pháp tưới ướt khô xen kẽ (AWD), suất lúa, ...
 • 9
 • 220
 • 2

ẢNH HƯỞNG CỦA KALI PHUN LÁ GIAI ĐOẠN TIỀN THU HOẠCH ĐẾN NĂNG SUẤT PHẨM CHẤT TRÁI XOÀI CHÂU NGHỆ SAU THU HOẠCH pot

ẢNH HƯỞNG CỦA KALI PHUN LÁ GIAI ĐOẠN TIỀN THU HOẠCH ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT TRÁI XOÀI CHÂU NGHỆ SAU THU HOẠCH pot
... KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Năng suất xoài Châu Nghệ phun kali Diễn biến số trái/ phát hoa sau phun kali Hình cho thấy số trái phát hoa giảm nhanh từ tuần thứ đến tuần thứ sau phun, tuần thứ đến tuần ... Diễn biến số trái/ phát hoa xoài Châu Nghệ từ tuần thứ đến tuần thứ sau phun kali huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Số trái phát hoa sau tuần phun kali Số trái phát hoa sau tuần phun kali nghiệm thức ... phân kali thích hợp để gia tăng suất, phẩm chất trái kéo dài thời gian bảo quản trái sau thu hoạch PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP Thí nghiệm thực huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Vườn xoài Châu Nghệ...
 • 8
 • 166
 • 1

Đánh giá ảnh hưởng của thức ăn viên công nghiệp thức ăn chế biến lên tốc độ tăng trưởng hiệu quả kinh tế của cá rô phi vằn đơn tính dòng GIFT

Đánh giá ảnh hưởng của thức ăn viên công nghiệp và thức ăn chế biến lên tốc độ tăng trưởng và hiệu quả kinh tế của cá rô phi vằn đơn tính dòng GIFT
... tài: Đánh giá ảnh hưởng thức ăn viên công nghiệp thức ăn chế biến lên tốc độ tăng trưởng hiệu kinh tế phi vằn đơn tính dòng GIFT (Oreochromis niloticus) nuôi ... gây chết cho khoảng 0,3-1mg/l Hàm lượng DO tốt cho phát triển sinh trưởng 4.4 Ảnh hưởng loại thức ăn đến tốc độ tăng trưởng phi vằn đơn tính dòng GIFT Để đánh giá ảnh hưởng loại thức ... loại thức ăn đến tốc độ tăng trưởng phi đơn tính dòng GIFT, tiến hành bố trí thí nghiệm nuôi phi đơn tính dòng GIFT với hai nghiệm thức: Nghiệm thức sử dụng thức ăn viên công ty Proconco...
 • 45
 • 204
 • 0

ảnh hưởng của chế phẩm men vi sinh sotibac sotizyme lên khả năng sinh trưởng hiệu quả kinh tế của heo con sau cai sữa

ảnh hưởng của chế phẩm men vi sinh sotibac và sotizyme lên khả năng sinh trưởng và hiệu quả kinh tế của heo con sau cai sữa
... & SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: CHĂN NUÔI THÚ Y Tên đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM MEN VI SINH SOTIBAC SOTIZYME LÊN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA HEO CON SAU CAI ... & SINH HỌC ỨNG DỤNG QUÁCH TIẾN NAM ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM MEN VI SINH SOTIBAC SOTIZYME LÊN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA HEO CON SAU CAI SỮA Cần Thơ, Ngày Tháng Năm 2010 CÁN ... cầu thực tế Trại Chăn Nuôi Thực Nghiệm Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, tiến hành đề tài Ảnh hưởng men vi sinh Sotibac Sotizyme lên khả sinh trưởng hiệu kinh tế heo sau cai sữa Mục...
 • 59
 • 274
 • 0

ảnh hưởng của các mức độ bổ sung khoai mì lát trong khẩu phần trên tăng trọng, khả năng tiêu hóa hiệu quả kinh tế của thỏ lai

ảnh hưởng của các mức độ bổ sung khoai mì lát trong khẩu phần trên tăng trọng, khả năng tiêu hóa và hiệu quả kinh tế của thỏ lai
... Thu, 2004) 2.6 TH C N 2.6.1 Khoai lát Là c khoai ã g t b v , x t lát ph i khô Khi dùng kh u ph n khoai lát c nghi n thành b t khoai hay nguyên mi ng Khoai lát r t giàu n ng l ng 3097 ... NÔNG NGHI P VÀ SINH H C NG D NG B MÔN CH N NUÔI o0o NH H NG C A CÁC M C B SUNG KHOAI MÌ LÁT TRONG KH U PH N TRÊN T NG TR NG, KH N NG TIÊU HÓA D NG CH T VÀ HI U QU KINH T C A TH LAI C n Th ... b sung khoai lát c a th T l tiêu hóa d ng ch t ã khoai lát kh u ph n ã c i thi n k t ng tr ng c c i thi n k t ng d n m c M c khoai lát t i u kh u ph n nuôi th t ng tr cho hi u qu kinh...
 • 52
 • 103
 • 1

Ảnh hưởng của chế độ dinh dưỡng phương thức cho ăn đến năng suất, chất lượng sữa hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi bò sữa nông hộ Ba Vì

Ảnh hưởng của chế độ dinh dưỡng và phương thức cho ăn đến năng suất, chất lượng sữa và hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi bò sữa nông hộ Ba Vì
... dù cho suất chất lượng sữa cao phải quy mô chăn nuôi từ 17 vắt sữa trở lên, phương thức chăn nuôi TMR đem lại hiệu kinh tế cao hai phương thức chăn nuôi lại Nghĩa là, với quy mô chăn nuôi ... suất chất khô sữa ăn TMR cao Ảnh hưởng chế độ dinh dưỡng phương pháp cho ăn đến chất lượng sữa lai HF nuôi Ba thể bảng 5: Bảng Chất lượng sữa lô thí nghiệm Mùa vụ Chỉ tiêu Tỷ lệ mỡ sữa ... thất thoát thức ăn phương thức cho ăn TMR nhỏ đáng kể so với phương thức cho ăn truyền thống 3.2 Năng suất v c ất lượng sữa t í ng ệm Bảng Năng suất sữa tiêu tốn thức ăn cho tạo sữa thí nghiệm...
 • 12
 • 81
 • 2

Ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến năng suất hiệu quả kinh tế của giống sắn KM94 trên đất gò đồi tỉnh Nghệ An

Ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến năng suất và hiệu quả kinh tế của giống sắn KM94 trên đất gò đồi tỉnh Nghệ An
... tài: Ảnh hưởng số biện pháp kỹ thuật canh tác đến suất hiệu kinh tế giống sắn KM94 đất đồi tỉnh Nghệ An 1.2 Mục tiêu nghiên cứu */ Mục tiêu tổng quát: Nâng cao suất sắn, giảm suy thoái đất, ... QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 43 45 3.1 Năng suất số giống sắn đất đồi tỉnh Nghệ An 3.2 Nghiên cứu thời vụ thích hợp giống sắn KM94 45 46 3.2.1 Ảnh hưởng thời vụ đến sinh trưởng giống sắn ... cho sắn có quan hệ chặt chẽ với Ảnh hưởng mức độ phân bón mật độ khác giống sắn KM94 khác Tác giả mức độ phân bón có ảnh hưởng đến chiều cao giống sắn KM94, đặc biệt ảnh hưởng đến suất củ tươi Năng...
 • 98
 • 74
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ảnh hưởng của khẩu phần ăn có cây ngô ủ chua đến năng suất sữa của đàn bò thí nghiệm 71ảnh hưởng của khẩu phần ăn có cây ngô ủ chua đến năng suất sữa của đàn bò thí nghiệmnghiên cứu xác định giống và một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất cà chua tại đồng bằng sông hồng luận án tiến sĩ nông nghiệp hμ néiphương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian xử lý đến khả năng xử lý của vi khuẩnnghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ vi sinh tới năng suất hàm lượng no3 của rau cải bắp và hóa tính đất trồng rau tại thị xã hà gianganh huong cua thoi diem xu ly nano bac đến cà chuaảnh hưởng của thời điểm xử lý nano bạc tới sự sinh trưởng phát triển của cà chuacac yeu to anh huong den nang suat lua cac tinh db song cuu longnội dung nghiên cứu hiệu quả kinh tế trong nuôi trồng thủy sảnvấn đề vận hành hướng phát triển và hiệu quả kinh tế của hệ thống fmstheo dõi tốc độ tăng trưởng và hiệu quả kinh tế của tôm thẻ chân trắng nuôi ở các mật độ khác nhau tại trại ty phụng tại xã lộc thủy huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huếdanh gia hieu qua kinh te nuoi tom o xa huong phong thua thien huechuyen de tot nghiep hieu qua kinh te nuoi lon o huong toan thua thien huechuyen de tot nghiep hieu qua kinh te nuoi lon o xa huong phong thua thien hueđánh giá sinh trưởng và hiệu quả kinh tế của một số mô hình trồng bời lời đỏ litsea glutinosa roxb tại một số huyện ở gia lai240 writing topics with sample LIKE TEST PREPĐánh giá năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học chương mắt và các dụng cụ quang học - vật lý 11Đánh giá năng lực đọc hiểu văn bản nghị luận theo tiếp cận PISATổng hợp công thức toán cơ bản giải tích 1 đầy đủke hoach tin hoc 2016 2017Các khái niệm Cơ sở hạ tầngThực trạng giao thông đường bộOOP Lập trình hướng đối tượng Chương 2 : Java cơ bảnkhả năng chống oxi hoá của tảo navicula incertatài liệu bài giảng hayTiêu chuẩn Châu Âu EC9: Kết cấu nhôm phần 1.2: Kết cấu chịu lửa (Eurocode9 BS EN1999 1 2 e 2007 structural fire design Design of aluminum structures part 1.2: Structural fire design)Tiêu chuẩn Châu Âu EC9: Kết cấu nhôm phần 1.4: Cừ nhôm cán nguội (Eurocode9 BS EN1999 1 4 e 2007 cold formed structural sheeting Design of aluminum structures part 1.4: Coldformed structural sheeting)Tiểu luận quan điểm của đảng về phát triển kinh tế hàng hoá thị trường định hướng XHCNTiểu luận trong điều kiện hiện nay của nước ta, muốn tăng thu nhập quốc dân thì phải làm gìTiêu chuẩn Châu Âu EC8: Kết cấu chống động đất phần 6: Thiết kế tháp, ống khói (Eurocode8 BS EN1998 6 e 2005 Design of structure for earthquake resistance part 6:Towers, masts and chimneys)Tiêu chuẩn Châu Âu EC9: Kết cấu nhôm phần 1.1: Quy định chung (Eurocode9 BS EN1999 1 1 e 2007 general structural rules Design of aluminum structures part 1.1: General structural rules)Tiểu luận biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng HCM (16)Tiểu luận công cụ lao động và vai trò của nóTiểu luận giá trị của thuyết chính danh trong triết học nho giaTiêu chuẩn Châu Âu EC5: Kết cấu gỗ phần 2: Thiết kế cầu (Eurocode5 EN1995 2 e 2004 Design of timber structures part 2: Bridge)
Đăng ký
Đăng nhập