Công thức toán THPT 2016

Tổng hợp các công thức toán THPT

Tổng hợp các công thức toán THPT
...  Công thức nhân đôi  sin x = sin x cos x  cos x = cos x − sin x =2cos2x – =1 – sin2x tan x  tan x = − tan x Công thức hạ bậc Gv Nguyễn Bá Hùng − cos x  sin x = + cos x  cos x = Công thức ... bahung2681988@gmail.com B Công thức biến đổi Công thức cộng  sin ( x ± y ) = sin x.cos y ± cos x.sin y sin  cos ( x ± y ) = cos x.cos y m x.sin y tan x ± tan y  tan ( x ± y ) = m x.tan y tan Tích thành tổng  ... x)] >  II LƯỢNG GIÁC A Công thức lượng giác: Hệ thức  sin x + cos x =  tan x.cot x = sin x  tan x = cos x cos x  cot x = sin x  + cot x = sin x  + tan x = cos x Các cung liên kết:  Đối...
 • 6
 • 1,189
 • 51

công thức toán thpt

công thức toán thpt
... đổi dấu) Công thức : a Cơ : đổi hàm, không đổi góc b Cộng : đổi góc a ± b, a, b c Nhân đôi : đổi góc 2a a d Nhân ba : đổi góc 3a a e Hạ bậc : đổi bậc bậc Công thức đổi bậc bậc suy từ công thức nhân ... F( y) = m (1) Dùng công thức đổi + thành nhân, a Dạng : ⎨ (2 ) ⎩x±y = n ⎧x+y =a (2) vào (1) đưa hệ phương trình : ⎨ ⎩x−y = b ⎧ F(x ).F(y) = m Tương tự dạng 1, dùng công thức đổi nhân thành ... a−c biến đổi phương trình (1) dùng Dùng tỉ lệ thức : = ⇔ = b d b+d b−d công thức đổi + thành x d Dạng khác : tìm cách phối hợp phương trình, đưa pt 16 Toán Δ : * Luôn có sẵn pt theo A, B, C : A...
 • 28
 • 229
 • 1

tổng hợp toàn bộ công thức toán thpt

tổng hợp toàn bộ công thức toán thpt
... N = *log a b = log b a II LƯNG GIÁC: A.CÔNG THỨC LƯNG GIÁC Trang 3/13 LTĐH- TOÁN Cung Gv ThS.Khương Nguyễn Hữu Hoàng π Công thức biến đổi: a/Tích thành tổng: cos x.cos y = [ cos( x − y ) + cos( ... cot gx π cot g ( + x ) = −tgx Công thức cộng: sin( x ± y ) = sin x cos y ± sin y cos x cox( x ± y ) = cos x cos y msin x sin y tgx ± tgy tg ( x ± y ) = mtgxtgy Công thức nhân đôi: sin x = 2sin ... hàm số sin: a b c = = = 2R sin A sin B sin C Công thức tính độ dài đường trung tuyến: b2 + c2 a 2 ma = − 2 a + c b2 mb = − 2 a + b c2 mc2 = − 4 Công thức độ dài đường phân giác trong: A 2bc cos...
 • 13
 • 170
 • 1

Tóm tắt công thức toán THPT

Tóm tắt công thức toán THPT
... DeThiThuDaiHoc.com Bảng tóm tắt cơng thức Tốn học phổ thơng www.MATHVN.com Trường PTTH Ngơ Thời Nhiệm F CƠNG THỨC MŨ – LOGARIT CƠNG THỨC MŨ a  a a a    STT n CƠNG THỨC LOGARIT STT loga  ... DeThiThuDaiHoc.com Bảng tóm tắt cơng thức Tốn học phổ thơng www.MATHVN.com Trường PTTH Ngơ Thời Nhiệm Các cơng thức lượng giác  sin x  cos x     cot x sin x sin x  tan x  cos x Cơng thức cộng   ... soạn: Trương Hồi Trung DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com Bảng tóm tắt cơng thức Tốn học phổ thơng Trường PTTH Ngơ Thời Nhiệm Cơng thức biến đổi tích thành tổng cos a cos b   cos(a  b )  cos(a...
 • 23
 • 384
 • 2

Tóm tắt công thức Toán THPT

Tóm tắt công thức Toán THPT
... 1.15 1− t2 • cos x = 1+ t2 Công thức cộng • tan x = • sin(x ± y) = sin x cos y ± sin y cos x • cos(x ± y) = cos x cos y sin x sin y 2t 1− t2 1.19 Công thức nhân đôi Công thức biến đổi 1.19.1 tan ... k2π x = −u + k2π Công thức tính độ dài đường trung tuyến • ma = • mb = a2 + c b2 − • mc = • tan = tan u ⇔ x = u + kπ b2 + c a2 − a2 + b2 c − • cot = cot u ⇔ x = u + kπ 1.20.2 Công thức nghiệm thu ... x = Công thức độ dài đường phân giác 2bc cos • la = • sin x = ⇔ x = kπ b +c A 2ac cos • lb = 1.22.2 C • ( u) = a +b • 1.21.5 Đạo hàm hàm hợp • (u α ) = α.u α−1 u a +c 2ab cos • lc = B Công thức...
 • 12
 • 93
 • 2

Công thức toán thpt và ltdh

Công thức toán thpt và ltdh
... x k   Cơng thức Tốn LTĐH ** Biên soạn Thầy Ninh Cơng Tuấn b) Nhân chia hai vế phương trình với số (khác 0) với biểu thức (khác khơng) c) Thay biểu thức biểu thức khác với biểu thức Lưu ý: + ... Cơng thức Tốn LTĐH ** Biên soạn Thầy Ninh Cơng Tuấn Cơng thức Tốn LTĐH ** Biên soạn Thầy Ninh Cơng Tuấn AB.BC AC thức diện tích: S  4R  Đề cho bán kính đường tròn nội tiếp r, nghĩ tới cơng thức ... Cơng thức Tốn LTĐH ** Biên soạn Thầy Ninh Cơng Tuấn Thầy Ninh Cơng Tuấn - ĐT 0983.363.284 Cơng thức Tốn LTĐH ** Biên soạn Thầy Ninh Cơng Tuấn MỘT SỐ DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT...
 • 46
 • 150
 • 1

Công thức toán THPT

Công thức toán THPT
... Cơng thức tổng hợp 2016 E CƠNG THỨC ĐẠO HÀM 14 Quy tắc 14 Bảng cơng thức tính đạo hàm 14 F CƠNG THỨC MŨ, LOGARIT 15 G CƠNG THỨC NGUN ... a x 2 c1 b x c2 b2  b2 x  c2  c1 c2 Page 14 Cơng thức tổng hợp 2016 F CƠNG THỨC MŨ, LOGARIT CƠNG THỨC MŨ STT a  a.a a n thuaso CƠNG THỨC LOGARIT STT n loga  a1  a a loga a  a0  a  ...  Sn  nu1  n  S  u1(1  q )  n 1 q (q: cơng bội) với q  với q  Nhị thức Niutơn: - Cơng thức khai triển nhị thức Newton: Với nN với cặp số a, b ta có: (a  b)n  n  Cnk ank bk k 0...
 • 28
 • 48
 • 0

tóm tắt kiến thức toán thpt 2016

tóm tắt kiến thức toán thpt 2016
... Cơng thức lƣợng giác: Các cơng thức bản: sin2 a  cos2 a  tana.cota  1  tan2 a  Cơng thức hạ bậc:  cos2a sin2 a  cos2 a  cos2   cos2a  cot a  tan2 a  sin2 a  cos2a  cos2a Cơng thức ... (1)( với P(x), Q(x) nhị thức bậc nhất.)  Cách giải: Lập bảng xét dấu P(x).Q(x) Từ suy tập nghiệm 16 Bất phƣơng trình chứa ẩn mẫu P( x )  Dạng:  (2) (với P(x), Q(x) nhị thức bậc nhất.) Q( x ) ... cầu hai nghiệm phân biệt  > 0) 13 Xét dấu biểu thức bậc f ( x)  ax  b ( a  0) b a ax+b    x trái dấu với a dấu với a 14 Xét dấu biểu thức bậc hai f ( x)  ax2  bx  c ( a  0) 0 0...
 • 41
 • 128
 • 1

THƠ CÔNG THỨC TOÁN VẬT LÝ HÓA THPT

THƠ CÔNG THỨC TOÁN VẬT LÝ HÓA THPT
... yên Hóa trị II dùng nhiều Hóa trị VII yêu hay cần Bài ca hóa trị thuộc lòng Viết thông công thức, đề phòng lãng quên Học hành cố gắng cần chuyên Siêng ôn, luyện tất nhiên nhớ nhiều Bài ca (thơ) ... I Mangan (Mn) rắc rối đời Đổi từ I đến VII thời yên Hóa trị II dùng nhiều Hóa trị VII yêu hay cần Bài ca hóa trị thuộc lòng Viết thông công thức, đề phòng lãng quên Học hành cố gắng cần chuyên ... tổng tang Chia trừ với tích tang, dễ òm CÔNG THỨC NHÂN BA Nhân ba góc bất kỳ, sin ba bốn, cos bốn ba, dấu trừ đặt hai ta, lập phương chỗ bốn, ok 6 .Công thức gấp đôi: +Sin gấp đôi = sin cos +Cos...
 • 16
 • 487
 • 0

công thức toán học thpt

công thức toán học thpt
... 2sin2 x sin2x = CÔNG THỨC BIỂU DIỄN sinx, cosx, tanx theo t = http://tuyensinh247.com/ ; sinx = ; ; CÔNG THỨC NHÂN BA sin 3x = sinx – sin3x tan3x = = cos 3x = Cos x – 3cosx = 11 CÔNG THỨC BIẾN ĐỔI ... Bước 2: Sử dụng công thức: ∫( ( ) ( )) ∫ ( ( ) THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY Thế tích quay quanh Ox ( ) ( ) a S: { b S: { ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ∫ , Công thức: c S : { ( ) ∫ Công thức: ( ) ( ) ( ... √ √ CÔNG THỨC ĐẶC BIỆT CÁCH ĐẶT CÔNG THỨC ∫√ ( ⟦ ) ( ∫√ ) ∈, ⟦ ( ∫√ ( ⟦ ( ∫√ ∫ √( )( x = a +(b – a ) sin2 t ) NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN ( ) Dạng 1: ∫ ( )⟦ ( ( ) ) Đặt: ⟦ { P(x) đa thức...
 • 13
 • 240
 • 0

Công thức toán học lớp 12 ôn thi đại học 2016

Công thức toán học lớp 12 ôn thi đại học 2016
... hàm Đề thi thử Đại học Đề thi thử Đại học môn Toán năm 2014 Đề thi thử Đại học môn Toán thi thử đại học môn Toán năm 2015 Đề Đề thi thử đại học môn Toán khối A Đề thi thử đại học môn Toán khối ... Đò dọc Đề thi thử Đại học Đề thi thử Đại học môn Toán năm 2014 Đề thi thử đại học môn Toán Đề thi thử đại học môn Toán khối A Đề thi thử đại học môn Toán khối a1 Đề thi thử đại học môn toán khối ... đề thi thử đại học môn Ngộ luyện thi toán khối a 2014 đề thi đại học thử đại học môn toán khối Phim a 2015 đề thi thử đại học môn toán khối Hàn d đề thi thử đại học toán khối d 2014 Quốc môn...
 • 10
 • 91
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DƯỢCẢNH HƯỞNG của hàm LƯỢNG CADIMI TRONG đất nền tới sự TÍCH lũy CADIMI TRONG RAU cải NGỌT và cải cúcGIÁO ÁN :HOẠT ĐỘNG GÓC chăm sóc sức khoẻXây dựng tỷ suất chiết khấu ngành thục phẩm việt namXây dựng hệ số điều chỉnh giá đất giữa hẻm với mặt tiền đường thuộc các đường nguyễn kim, nguyễn ngọc lộc, quận 10, thành phố hồ chí minhHoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ mê kông comTHUYET TRINH CHUA CHAYĐánh giá thực hiện quy tắc ứng xử tại các bệnh viện công thuộc thành phố Hà Nội (LV thạc sĩ)GIÁO ÁN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG Ném trúng đích nằm ngangChương 2: quản lý ngân sáchMột số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại ngân hàng TMCP sài gòn thương tín sacombankMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH thiết bị giáo dục nghi giaTìm hiểu về RAM chuẩn SDRAMCV europass CV tiếng anh cơ bảnCV templates CV tiếng anh cơ bảnHoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tại công ty TNHH Thương mại Phương Hùngtrắc nghiệm ôn tập lý 12 học kì 2Ảnh hưởng của mức xơ và nguồn xơ trong khẩu phần ăn đến phát thải nitơ, photpho, hydro sulfua, ammoniac và khí nhà kính trong chăn nuôi lợn thịt (LV thạc sĩ))Quản lý hoạt động thực hành biểu diễn của sinh viên nghệ thuật trường đại học Hạ Long (LV thạc sĩ))báo cáo thực tập công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư Green Architect
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập