LUẬN văn THỰC TRẠNG về CHẤT LƯỢNG tín DỤNG đối với các DOANH NGHIỆP vừa và NHỎ tại NHNOPTNT cầu GIẤY

luận văn thực trạng về chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ tại nhno&ptnt cầu giấy

luận văn thực trạng về chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại nhno&ptnt cầu giấy
... hàng - y - Ngân hàng - - nhân viên cà khác cách xuyên 1.3.2 Các n - khách hàng - thay - - Ngân hàng tín Các sách có vai trò quan ch i Cho nên NHNo&PTNT iao thông phía Tây thành ,h 150,000 ... tài s (cho vay tín ch p): uy tín sung - : s th cho vay Là s k h c hình - : - Theo c s tính toán ngu n thu t ph Vi c xác k h ng án/d án cho vay c tr n g lãi doanh nghi f g) - Tín NHTM NH Tùy ... sách th t ch tín d g, nhi doanh nghi m hi ch nh n h mà không ch tr n gi v n kinh doanh n tr n s không ti t c cho vay C + Nâ g cán b tín d g, t ch t t hu nâng cao trình cho cán b tín d g cán b...
 • 59
 • 70
 • 0

Thực trạng chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Nam Hà Nội.doc

Thực trạng chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội.doc
... Lớp: Ngân hàng 41C Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Thực trạng chất lợng tín dụng 37 doanh nghiệp vừa nhỏ chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn nam nội I Vài nét chi nhánh ngân hàng ... Phơng pháp đánh giá chất lợng tín dụng ngân hàng thơng mại Chơng II: Thực trạng chất lợng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Nam Nội Chơng III: ... phát triển nông thôn nam nội I Vài nét chi nhánh ngân hàng nông nghiệp nông thôn nam nội Quá trình phát triển nhiệm vụ chủ yếu 1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng nông nghiệp phát...
 • 84
 • 376
 • 4

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG
... khỏch hng l doanh nghip (13 doanh nghip nh nc, 32 doanh nghip ngoi quc doanh) v 375 h gia ỡnh cỏ nhõn So vi thi im u nm thỡ tng thờm doanh nghip quc doanh, 22 doanh nghip ngoi quc doanh v 282 ... cú quan h vi chi nhỏnh v s ny tng lai cũn tng cao hn na, nhiờn doanh s cho vay i vi cỏc doanh nghip ny li khụng cao nm 2002 gn 200 t ch chim mt phn nh tng doanh s cho vay ca chi nhỏnh ch khong ... khn, nhng vi nhng chin lc khỏch hng ỳng n cho n n v ó thu hỳt mt s doanh nghip v vi ngõn hng, cỏc doanh nghip mi thnh lp cng c chi nhỏnh ch ng xem xột v t quan h Hin ti chi nhỏnh ang cú hn 30...
 • 25
 • 180
 • 0

thực trạng chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ tại chi nhánh ngân hàng công thương ba đình

thực trạng chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh ngân hàng công thương ba đình
... NHCT VN giao vượt 76.8% 2.2 Thực trạng chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ chi nhánh NHCT Ba Đình 2.2.1 Tình hình cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Doanh nghiệp vừa nhỏ có vai trò quan trọng việc ... hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ, góp phần vào phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế phát triển cách cân đối ổn định Về năm qua chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Chi nhánh dần nâng ... tín dụng Chi nhánh NHCT Ba Đình tích cực có biện pháp thích hợp hoạt động tín dụng với loại hình doanh nghiệp Trong thời gian qua, Chi nhánh phần mở rộng hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ...
 • 25
 • 161
 • 0

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TẠI CHI NHÁNH NHNO

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI NHÁNH NHNO
... kinh doanh) 2.1.2 Thực trạng doanh nghiệp vừa nhỏ Doanh nghiệp vừa nhỏ nước ta chi m khoảng 96% tổng số doanh nghiệp toàn quốc với gần 120.000 doanh nghiệp Trong đó, doanh nghiệp Nhà nước chi m ... động Chi nhánh nói chung tình hình tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ nói riêng có nhiều triển vọng tốt đẹp Trong thời kì mà nhu cầu tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ lớn Chi nhánh hoàn thành tương đối ... nợ doanh nghiêp từ gây kết bất lợi cho Ngân hàng Tóm lại phần lớn khoản tín dụng Chi nhánh doanh nghiệp vừa nhỏ xuất tượng, biểu việc phát sinh nợ hạn, điều cho thấy chất lượng tín dụng doanh nghiệp...
 • 24
 • 138
 • 0

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BA ĐÌNH

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BA ĐÌNH
... HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NÀY BẢNG 2.1: CƠ CẤU DOANH SỐ CHO VAY, DƯ NỢ TẠI CHI NHÁNH NHCT BA ĐÌNH ĐƠN VỊ: ... NĂM QUA CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI NHÁNH ĐÃ DẦN ĐƯỢC NÂNG CAO THỂ HIỆN Ở MỘT SỐ ĐIỂM SAU: QUY MÔ CỦA HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ NGÀY ... TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI NHÁNH NHCT BA ĐÌNH 2.2.1 TÌNH HÌNH CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CÓ VAI TRÒ KHÁ QUAN TRỌNG...
 • 33
 • 188
 • 0

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TẠI CHI NHÁNH NHNO PTNT TÂY HÀ NỘI

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI NHÁNH NHNO VÀ PTNT TÂY HÀ NỘI
... trạng doanh nghiệp vừa nhỏ Doanh nghiệp vừa nhỏ nước ta chi m khoảng 96% tổng số doanh nghiệp toàn quốc với gần 120.000 doanh nghiệp Trong đó, doanh nghiệp Nhà nước chi m 3,5%, lại chủ yếu doanh nghiệp ... Đống Đa, Nội thành lập vào ngày 05/06/2003 thức vào hoạt động vào ngày 21/07/2003 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Tây Nội (NHNo& PTNT Tây Nội) trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp ... bước đầu cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Tổng dư nợ Chi nhánh tăng nhanh cách đáng kể nhờ sách thích hợp NHNo& PTNT Việt Nam phương hướng hoạt động Chi nhánh NHNo& PTNT Tây Nội Chi nhánh có chủ trương...
 • 24
 • 186
 • 0

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT TÂY HÀ NỘI

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT TÂY HÀ NỘI
... 2.19 2.1.2 Thực trạng doanh nghiệp vừa nhỏ Doanh nghiệp vừa nhỏ nước ta chi m khoảng 96% tổng số doanh nghiệp toàn quốc với gần 120.000 doanh nghiệp Trong đó, doanh nghiệp Nhà nước chi m 3,5%, ... bước đầu cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Tổng dư nợ Chi nhánh tăng nhanh cách đáng kể nhờ sách thích hợp NHNo&PTNT Việt Nam phương hướng hoạt động Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Nội Chi nhánh có chủ trương ... dư nợ doanh nghiệp vừa nhỏ tăng qua thời kỳ Điều cho thấy doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu Chi nhánh đựơc nhiều doanh nghiệp biết đến trở thành khách hàng Chi nhánh 2.2.1.2 Dư nợ tính...
 • 21
 • 84
 • 0

Thực trạng chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ tại Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hà Nội

Thực trạng chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hà Nội
... kinh doanh) 2.1.2 Thực trạng doanh nghiệp vừa nhỏ Doanh nghiệp vừa nhỏ nớc ta chi m khoảng 96% tổng số doanh nghiệp toàn quốc với gần 120.000 doanh nghiệp Trong đó, doanh nghiệp Nhà nớc chi m ... cấu tổ chức Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Nội Theo quy chế tổ chức hoạt động Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Nội, Giám đốc ngời điều hành trực tiếp hoạt động Chi nhanh NHNo&PTNT Tây Nội, Giám đốc đợc ... bớc đầu cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Tổng d nợ Chi nhánh tăng nhanh cách đáng kể nhờ sách thích hợp NHNo&PTNT Việt Nam phơng hớng hoạt động Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Nội Chi nhánh có chủ trơng...
 • 22
 • 126
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp :“Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ tại Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hà Nội ” pdf

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp :“Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hà Nội ” pdf
... Thực trạng chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Nội Chương III : Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Nội Do trình ... TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT TÂY HÀ NỘI 2.1 Giới thiệu khái quát Chi nhánh doanh nghiệp vừa nhỏ 2.1.1 Giới thiệu khái quát Chi nhánh 2.1.1.1 ... .46 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT TÂY HÀ NỘI 49 3.1 Định hướng phát triển tín dụng Chi nhánh 49 3.1.1 Đánh...
 • 64
 • 203
 • 0

Tài liệu LUẬN VĂN:CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TẠI NHNo & PTNT THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP docx

Tài liệu LUẬN VĂN:CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NHNo & PTNT THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP docx
... Các sản phẩm dòch vụ NHNo & PTNT Việt Nam .27 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NHNo & PTNT VIỆT NAM 39 2.2.1 Hoạt động cho vay ... 65 3.4 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VÀ MỞ RỘNG CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NHNo & PTNT VIỆT NAM 65 3.4.1 Các giải pháp vó mô mang tính hỗ ... cho vay theo hạn mức tín dụng DNNVV Chương 2: Thực trạng họat động cho vay theo hạn mức tín dụng DNNVV NHNo & PTNT Việt Nam Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu mở rộng cho vay theo hạn mức tín dụng...
 • 82
 • 600
 • 0

Luận văn: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ tại Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hà Nội pdf

Luận văn: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hà Nội pdf
... Thực trạng chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Nội Chương III : Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Nội Do trình ... ngân hàng, chất lượng tín dụng liên quan trực tiếp đến trình hoạt động kinh doanh ngân hàng Chính lý mà em chọn đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Chi nhánh NHNo&PTNT ... Thực trạng chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Nội 26 2.1 Giới thiệu khái quát Chi nhánh doanh nghiệp vừa nhỏ 26 2.1.1 Giới thiệu khái quát Chi nhánh ...
 • 61
 • 125
 • 0

LUẬN VĂN: Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Đông Hà Nội potx

LUẬN VĂN: Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đông Hà Nội potx
... Chương Chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân Hàng Thương Mại 1.1 Tín dụng ngân hàng doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.1 Vai trò doanh nghiệp vừa nhỏ phát triển kinh tế 1.1.1.1 Các khái niệm ... Ngân hàng khái niệm tín dụng Ngân hàng Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng gắn liền với lịch sử phát triển sản xuất hàng hoá Nền kinh tế Ngân hàng có mối quan hệ qua lại hai chi u, Ngân hàng ... chưa nhiều 2.2 Thực trạng chất lượng tín dụng Doanh nghiệp vừa nhỏ chi nhánh Đông Nội 2.2.1 Những vấn đề chung tín dụng DNVVN Tại chi nhánh NHNo & PTNT Đông Nội vào hoạt động năm 2003 nên...
 • 81
 • 98
 • 0

Luận văn: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ tại Ngân hàng công thương Chi nhánh Bình Định ppt

Luận văn: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng công thương Chi nhánh Bình Định ppt
... thể, làm cho chất lượng khoản tín dụng bị giảm sút CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 2.1.Giới ... doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn tỉnh thông tin chưa đầy đủ CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BÌNH ĐỊNH Với ... động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng công thương Bình Định đạt số thành tích sau : * Đối với Ngân hàng Công thương Bình Định: Xét khía cạnh ngân hàng Ngân hàng công thưong Bình Định đáp ứng...
 • 60
 • 115
 • 0

Thực trạng chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ tại Sở giao dịch NHTMCP NT

Thực trạng chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Sở giao dịch NHTMCP NT
... Chương II: Thực trạng chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Sở giao dịch NHTMCP NT Chương III : Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Sở giao dịch NHTMCP NT Để hoàn thành ... muốn đánh giá cách khách quan thực trạng chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ để từ đó, đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm góp phần nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ chi nhánh ... nghiên cứu thực trạng chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Sở giao dịch NHTMCP NT từ số liệu thống kê năm gần (2009 - 2011) Bài viết chia làm phần: Chương I : Cơ sở lý luận tín dụng ngân...
 • 95
 • 106
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thươngi chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mạigiải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đi với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nộimở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏthực trạng hiệu quả tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàngthực trạng hiệu quả tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng công thương hà tâymột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng công thương hà tâyhiệu quả hoạt động tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏchính sách tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏứng dạng phương pháp tính điểm tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏthực trạng về chất lượng tín dụng đối với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh tại chi nhánh ngân hàng công thương hai bà trưng hà nộinhững giải pháp và kiến nghị về hoạt động tín dụng nhằm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng công thương chi nhánh 8thực trạng hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng cổ phần hàng hảithực trạng cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thuơng việt nam chi nhánh cà mauđánh giá thực trạng chất lượng cho vay đối với các doanh nghiệp quy mô lớn tại chi nhánh sở giao dịch 1Bài 17. Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thôngBài 18. Máy tăng âmBài 6. Một số vấn đề của châu PhiPhát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục tỉnh quảng bình (tt)Bài 20. Máy thu hìnhBài 22. Hệ thống điện quốc giaBài 58. Thực hành: Tìm hiểu một số vấn đề môi trường của địa phươngBài 56. Môi trường và tài nguyên thiên nhiênBài 52. Địa lí ngành thông tin liên lạcBài 12. Thực hành: Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quảBài 10. Kĩ thuật trồng cây xoài1472033136 mau 08 mst tt95Bài 6. Trình bày và trang trí bàn ănBài 6. Trình bày và trang trí bàn ănBài 7. Thực hành: Chế biến các món ăn không sử dụng nhiệt. Món trộn, cuốn hỗn hợp, Nộm su hào, Nộm ngó sen, Nem cuốn (gỏi cuốn)Bài 6. Trình bày và trang trí bàn ănBài 4. An toàn lao động trong nấu ănBài 4. An toàn lao động trong nấu ănBài 9. Thực hành: Món hấp, Gà hấp cải bẹ xanh, Chả đùm, Ốc hấp lá gừng, Xôi vòBài 10. Thực hành: Món rán, Đậu phụ nhồi thịt rán sốt cà chua, Nem rán (chả giò)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập