Thuyết minh biện pháp phòng chống mối

Thành phần thiên địch (côn trùng và nhện lớn bắt mồi) của sâu hại chính trên đậu đũa và biện pháp phòng chống bằng thuốc hoá học đối với sâu đục quả (Marucca testulalis Geyer) và ruồi đục lá (Liriomyza sativa Blanch.) vụ hè thu 2007 tại Gia Lâm – Hà Nội”

Thành phần thiên địch (côn trùng và nhện lớn bắt mồi) của sâu hại chính trên đậu đũa và biện pháp phòng chống bằng thuốc hoá học đối với sâu đục quả (Marucca testulalis Geyer) và ruồi đục lá (Liriomyza sativa Blanch.) vụ hè thu 2007 tại Gia Lâm – Hà Nội”
... chớnh trờn u a v bin phỏp phũng chng bng thuc hoỏ hc i vi sõu c qu (Marucca testulalis Geyer) v rui c lỏ (Liriomyza sativa Blanch.) v hố thu 2007 ti Gia Lõm H Ni -2- Bỏo cỏo thc tt nghip Nguyn ... Qu - Thu hoch 37,2 26,9 64 25/09 /2007 Hoa - Qu - Thu hoch 27,5 23,8 93 30/09 /2007 Hoa - Qu - Thu hoch 20,6 28,6 78 10 05/10 /2007 Hoa - Qu - Thu hoch 17,8 24,9 91 11 10/10 /2007 Hoa - Qu - Thu hoch ... Hoa - Qu - Thu hoch 14,6 26,7 77 12 15/10 /2007 Thu hoch 9,7 24,3 71 13 20/10 /2007 Thu hoch 6,3 24,0 64 14 25/10 /2007 Thu hoch 2,4 25,8 76 15 30/10 /2007 Thu hoch 1,3 25,7 73 - 48 - Bỏo cỏo thc tt...
 • 69
 • 393
 • 1

Thành phần thiên địch của sâu hại rau họ hoa thập tự vụ thu đông 2007 và biện pháp phòng chống sâu tơ, bọ nhảy bằng bọ xít bắt mồi (Orius sp.) và nấm Metarhizium sp. tại Đặng Xá Gia Lâm Hà Nội

Thành phần thiên địch của sâu hại rau họ hoa thập tự vụ thu đông 2007 và biện pháp phòng chống sâu tơ, bọ nhảy bằng bọ xít bắt mồi (Orius sp.) và nấm Metarhizium sp. tại Đặng Xá Gia Lâm Hà Nội
... sâu hại rau họ hoa thập tự vụ thu đông 2007 Đặng - Gia Lâm Nội Qua điều tra, nghiên cứu rau họ hoa thập tự vùng Đặng - Gia Lâm xác định thành phần tần suất xuất loài sâu hại rau họ hoa ... công Khoa Nông học hướng dẫn TS Trần Đình Chiến, thực đề tài: Thành phần thiên địch sâu hại rau họ hoa thập tự vụ thu đông 2007 biện pháp phòng chống sâu tơ, bọ nhảy bọ xít bắt mồi (Orius sp.) nấm ... biến loài thiên địch rau họ hoa thập tự vụ thu đông 2007 Đặng - Gia Lâm Nội Qua bảng 4.2 cho thấy số lượng loài thiên địch sâu hại rau họ hoa thập tự phong phú Có 32 loài thu c 18 họ khác...
 • 64
 • 527
 • 4

NGHIÊN CỨU SỰ ĂN MÒN BÊ TÔNG, BIẾN ĐỔI KHẢ NĂNG CHỊU LỰC KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP TRONG MÔI TRƯỜNG CHUA MẶN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG

NGHIÊN CỨU SỰ ĂN MÒN BÊ TÔNG, BIẾN ĐỔI KHẢ NĂNG CHỊU LỰC KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP TRONG MÔI TRƯỜNG CHUA MẶN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG
... tông cho thấy dùng phụ gia diatomit hạn chế ăn mòn tông vùng chua phèn, mặn 5/ Ngăn cách tông với môi trường nước ăn mòn: Sơn mặt kết cấu biện pháp ngăn cách tông với môi trường ăn ... CHUA MẶN ĐBSCL 2.1 Tình trạng ăn mòn tông vùng chua, mặn 39 Nghiên cứu khảo sát kết cấu tông công trình vùng chua, mặn ĐBSCL: Bề mặt tông kết cấu công trình vùng mực nước thay đổi, vùng ... ăn mòn hợp chất hóa học làm giảm độ ăn mòn cốt thép Việc pha chất ức chế vào tông coi biện pháp bảo vệ cốt thép chống ăn mòn Phương pháp bảo vệ ca tốt biện pháp hiệu dùng để chống ăn mòn cốt...
 • 150
 • 340
 • 5

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của loài rệp bông (aphis gossypii glover) hạt dưa chuột và biện pháp phòng chống tại xã Hòa Bình , chợ mới ,An Giang vụ hè thu 2012

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của loài rệp bông (aphis gossypii glover) hạt dưa chuột và biện pháp phòng chống tại xã Hòa Bình , chợ mới ,An Giang vụ hè thu 2012
... Cây tàn Trung bình M t ñ r p (con/lá) V Thu V ðông Xuân 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,2 3 0,4 2 0,6 6 1,0 3 0,8 7 0,9 3 1,2 4 1,1 9 0,7 2 1,0 1 1,2 1 2,3 5 2,1 5 3,1 6 3,2 9 5,1 7 1,0 4 1,5 3 Giai ño n sinh trư ng Hình ... p A gossypii h i gi ng dưa chu t, ñ t tr ng, th i v t i Hòa Bình, Ch M i, An Giang v Thu 2012 Thành ph n sâu h i dưa chu t t i Hòa Bình, Ch M i, An Giang phong ph , ñó có loài r p A gossypii ... ng dưa chu t, ñ t tr ng, th i v t i Hòa Bình, Ch M i, An Giang v Thu 2012 36 3.2.1 Di n bi n m t ñ r p A gossypii h i dưa chu t tr ng vư n ñ ng t i Hòa Bình, Ch M i, An Giang v Thu 2012...
 • 91
 • 861
 • 5

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái tới diễn biến mật độ và biện pháp phòng chống sâu cuốn lá nhỏ cnaphalocrocis medinalis guenenseee trên lúa tại long điền a,chợ mới,an giang vụ thu đông 2012

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái tới diễn biến mật độ và biện pháp phòng chống sâu cuốn lá nhỏ cnaphalocrocis medinalis guenenseee trên lúa tại long điền a,chợ mới,an giang vụ thu đông 2012
... Chương K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 3.1 THÀNH PH N SÂU H I VÀ THIÊN ð CH TRÊN CÂY LÚA T I Xà LONG ðI N A, CH M I, AN GIANG V THU ðÔNG NĂM 2012 3.1.1 Thành ph n sâu h i lúa t i xã Long ði n A, ... Thành ph n sâu h i lúa t i xã Long ði n A, Ch M i, An Giang v thu ñông năm 2012 31 B ng 3.2 Thành ph n thiên ñ ch sâu cu n nh lúa v thu ñông 2012 t i Long ði n A,Ch M i, An Giang ... nh hư ng c a m t s y u t sinh thái t i di n bi n m t ñ bi n pháp phòng ch ng sâu cu n nh Cnaphalocrocis medinalis Guenée lúa t i Long ði n A, Ch M i, An Giang v thu ñông 2012 M C ðÍCH, YÊU C U...
 • 95
 • 361
 • 0

skkn mối nguy và biện pháp phòng chống tai nạn trong nhà trường

skkn mối nguy và biện pháp phòng chống tai nạn trong nhà trường
... chống tai nạn nhà trường - Chỉ mối nguy, nguy n nhân, đầu mối có khả gây tai nạn thương tích nhà trường - Đề nghị số biện pháp cụ thể việc phòng chống tai nạn, thương tích nhà trường Phương pháp nghiên ... nhiều năm qua trường công tác Đây lý chọn đề tài Mối nguy biện pháp phòng chống tai nạn nhà trường Lịch sử nghiên cứu vấn đề Phòng chống tai nạn, thương tích quan tâm lớn Đảng Nhà nước ta, ngành, ... nhận diện mối nguy minh họa cho nội dung chương trình bày phần phụ lục 28 Chương CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG TAI NẠN TRONG NHÀ TRƯỜNG Từ nhiều năm nay, xác định rõ phòng, chống tai nạn, thương...
 • 45
 • 186
 • 0

Ô nhiễm môi trường,nguyên nhân ô nhiễm và các biện pháp phòng chống

Ô nhiễm môi trường,nguyên nhân ô nhiễm và các biện pháp phòng chống
... Ô nhiễm môi trường,nguyên nhân ô nhiễm biện pháp phòng chống Các hình thức ô nhiễm môi trường Ô nhiễm môi trường Ô nhiễm Nước Ô nhiễm Không khí Ô nhiễm Phóng xạ Ô nhiễm tiếng Ồn Ô nhiễm Đất Ô ... khác 2.4 >Các biện pháp khắc phục ô nhiễm ô nhiễm không khí: • thị,tiêu chuẩn chất lượng môi trường không khí • +Quy hoạt xây dựng ô thị +Quản lý kiểm soát chất lượng môi trường không khí luật ... người cách quản lý người • +tự nhiên:hoạt đông núi lửa,thiên tai,bão lụt,vv…… Các dạng ô nhiễm môi trường: • • • Ô nhiễm môi trường nước: 1.1.Khái niệm Ô nhiễm nước: + tượng vùng nước sông, hồ,...
 • 51
 • 748
 • 0

THUYẾT MINH BIỆN PHÁP kỹ THUẬT THI CÔNG CÔNG TRÌNH TIỂU đoàn 2 e21 – BTL BIÊN PHÒNG

THUYẾT MINH BIỆN PHÁP kỹ THUẬT THI CÔNG CÔNG TRÌNH TIỂU đoàn 2  e21 – BTL BIÊN PHÒNG
... Biện pháp kỹ thuật thi công công tác bê tông VII Biện pháp kỹ thuật thi công công tác chống thấm VIII Biện pháp kỹ thuật thi công công tác xây IX Biện pháp kỹ thuật thi công công tác làm mái X Biện ... công II Biện pháp trắc đạc định vị công trình III Biện pháp kỹ thuật thi công công tác đất IV Biện pháp kỹ thuật thi công công tác cốp pha V Biện pháp kỹ thuật thi công công tác cốt thép VI Biện ... quy trình kỹ thuật biện pháp thi công đợc phê chuẩn: - Ngoài biện pháp, tiến độ thi công trình hồ sơ thầu trúng thầu triển khai biện pháp, tiến độ chi tiết cho công việc - Các biện pháp thi công...
 • 26
 • 722
 • 2

THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG dự án tổ hợp DỊCH vụ CÔNG CỘNG, văn PHÒNG và NHÀ ở CÔNG TRÌNH NHÀ hỗn hợp CT1 gói THẦU xây lắp THÔ PHẦN THÂN

THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG  dự án tổ hợp DỊCH vụ CÔNG CỘNG, văn PHÒNG và NHÀ ở  CÔNG TRÌNH NHÀ hỗn hợp CT1  gói THẦU  xây lắp THÔ PHẦN THÂN
... pháp thi công Thuyết minh biện pháp thi công Dự án: tổ hợp dịch vụ công cộng, văn phòng nhà Công trình: nhà hỗn hợp ct1 Gói thầu : xây lắp thô phần thân phần thứ I : kháI quát đặc điểm công trình ... độ Trình tự thi công phần thân công trình: Thi công phần khung BTCT Thi công phần xây Thi công phần trát, Thi công hoàn thi n, điện nước, sân vườn, Biện pháp bảo quản vật liệu, công trình ; biện ... thầu đánh giá sơ điều kiện mặt công trình nh sau: Mặt xây dựng: Hiện trạng mặt sẽ, đảm bảo thi công Mặt xây dựng nằm tổ hợp khu dịch vụ văn phòng nhà thi công, thuận tiện bố trí lán trại tạm công...
 • 61
 • 320
 • 1

THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG CÔNG TRÌNH: CAO ỐC VĂN PHÒNG (BLOCK H)

THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG CÔNG TRÌNH: CAO ỐC VĂN PHÒNG (BLOCK H)
... NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG CÔNG TRÌNH: CAO ỐC VĂN PHÒNG (BLOCK H) ĐỊA ĐIỂM: XÃ PHÚ HỘI, HUYỆN NHƠN TRẠCH , TỈNH ĐỒNG NAI HẠNG MỤC: THI CÔNG ÉP CỌC BTCT 450X450MM ... o – – o -Tp.HCM, ngày tháng năm 2009 THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG GIỚI THI U CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH • Công trình: Cao ốc văn phòng (block H) – Khu liên hợp – Trung Tâm Thành Phố Nhơn Trạch ... máy thi công công trình cho trước thi công - Làm nhà bảo vệ, nhà Điều hành, nơi làm việc cho cán công nhân thi công công trình - Chuẩn bị công tác điện nước cho việc phục vụ thi công - Tập kết thi t...
 • 13
 • 153
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của bọ nhảy (Phyllotreta striolata Fabricius) hại họ rau thập tự và biện pháp phòng chống trong vụ Xuân Hè 2009

 Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của bọ nhảy (Phyllotreta striolata Fabricius) hại họ rau thập tự và biện pháp phòng chống trong vụ Xuân Hè 2009
... hại họ rau thập tự biện pháp phòng chống vụ Xuân 2009 1.2 Mục đích đề tài Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học biện pháp phòng trừ bọ nhảy Phyllotreta striolata Fabricius hại rau ... thành bọ nhảy Phyllotreta striolata loại rau họ hoa thập tự Trung tâm NôngLâm nghiệp công nghệ cao Hải Phòng, vụ Xuân 2009 4.4 Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh vật học, sinh thái học bọ nhảy ... phòng trừ bọ nhảy rau họ hoa thập tự nói chung cải Xanh Ngọt nói riêng, có hiệu hợp lý tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học bọ nhảy (Phyllotreta striolata Fabricius)...
 • 67
 • 829
 • 4

Sâu róm xanh hại rừng tràm ở long an đặc điểm và biện pháp phòng chống

Sâu róm xanh hại rừng tràm ở long an đặc điểm và biện pháp phòng chống
... loài sâu róm xanh Euproctis scintillans Walker hại rừng Tràm Long An KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Đặc điểm sinh học – sinh thái học tác hại sâu róm xanh Euproctis scintillans Walk (Lepidoptera: Lymantriidae) ... KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận - Loài sâu gây tác hại lớn rừng Tràm Long An loài sâu róm xanh Euproctis scintillans Walker (Lepidoptera: Lymantriidae) u trùng loài sâu công phá hại chồi non Tràm Thời ... hệ sinh thái rừng Tràm nên lấy biện pháp phòng chống sinh học làm Biện pháp phòng chống hoá học nên áp dụng phạm vi vườn ươm - Đòa phương nên có phận nghiên cứu sâu bệnh hại rừng Tràm hoạt động...
 • 7
 • 713
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: biện pháp phòng chống mốithuyết minh biện pháp chống mốibiện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường không khíbiện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường nướcthuyết minh biện pháp thi công phòng cháy chữa cháybiện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường đấtbiện pháp phòng chống ô nhiễm môi trườngcác biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường nướccác biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trườngnhững biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trườngcác biện pháp phòng chống và ứng cứu sự cố môi trườngcác biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường biểnbiện pháp phòng chốngbiện pháp phòng chống mua bán ngườibiện pháp phòng chống bệnh thú yGiải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Thái nguyên (LV thạc sĩ)Sách tiếng nga giáo khoa Lop 6Sách tiếng nga giáo khoa Lop 8Sách tiếng nga giáo khoa lop 11Văn mẫu lớp 9: Thuyết minh về cây đào ngày tếtĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Sở GDĐT Nghệ An năm học 2015 2016 bảng AĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Sở GDĐT Nghệ An năm học 2015 2016 bảng BBài tập di truyền ngườiSKKN Rèn kĩ năng phát hiện, tìm hiểu, phân tích, giải thích các mối quan hệ địa lí trong dạy – học một bài lí thuyết Địa lí 8.Hợp đồng quản lý nội dung websiteĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Thanh Thủy, Phú Thọ năm học 2016 2017Bài văn mẫu lớp 9 số 5 đề 4: Hãy nêu suy nghĩ của em về hiện tượng vứt rác thải ra nơi công cộngBài văn mẫu lớp 9 số 5 đề 3: Hãy nêu suy nghĩ của em về hiện tượng Việt Nam đạt được nhiều thành tích cao trong các cuộc thi quốc tếTài liệu qui trình đào tạoĐề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 9Thuyết trinh về đà lạt bằng tiếng anh (đà lạt natural beauty)600 câu trắc nghiệm Tiếng anhsong co va su truyen song coĐề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ văn của sở GD ĐT tỉnh Quảng Ninh, tổ chức thi ngay 2832017xử lý tình huống đấu thayùa
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập