Đáp án phần read unit 2 lớp 9

De va dap an thi hoc ki 2 lop 10 nam 2008 - 2009

De va dap an thi hoc ki 2 lop 10 nam 2008 - 2009
... sin x + cos x ) = 25 25 25 Vậy: sin x − cos x = − III ( sin x − cos x ) = − − 2sin x cos x = − − 2sin x cos x = − + Điểm 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 34 =− 0,5 25 0 ,25 1)+)Điều ki n: x + x ≥ ⇔ ... 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25   −5   +) Giải bất phương trình (2) tập nghiệm T =  −∞; − ÷∪  ; −1÷ 2    IV 0,75 uuu r r 1) AB ( 2; −4 ) suy véc tơ phương đường cao CH u ( 2; 1) 0 ,25  x = + 2t ... = 340  ∑ xi ÷ = 20 25 i =1  i =1  340 20 25 − ≈ 0, 42 Độ lệch chuẩn là: s ≈ 0, 65 Phương sai là: s = 36 π 2) +) CM:0...
 • 4
 • 323
 • 4

Đề và đáp an thi học kì 2 lớp 12 năm 2010

Đề và đáp an thi học kì 2 lớp 12 năm 2010
... a2 AB AC.sin 600 = a tan 1 a2 a a3 +) V= S ABC SH = tan = tan 3 24 +) Tớnh đợc SH= 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ (1điểm) y = +) Xét pt tung độ giao điểm hai đờng cong y y = y y = y = 0 ,25 đ ... +) 0 ,25 đ 0 0 ,25 đ =| ( y y y )dy | + | ( y y y )dy | 37 +) Tính đợc S= 12 Câu Vb điểm 0 ,25 đ (1 điểm) Gọi (S) mặt cầu qua A, B, C, D Phơng trình (S) có dạng x2 + y2 + z2 + 2Ax + 2By + 2Cz ... là: x2 + y2 + z2+x + 26 67 y - 2z= 3 0 ,25 đ (1 điểm) áp dụng phép chia hai số phức ta cú i 1 = + i 1+ i 2 +i +) = + i i 1 i +i 2 +) z = = + i 1+ i i 2 3 2 +) Phần thực a= ; phần ảo b= 2 +)...
 • 4
 • 250
 • 0

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI HỌC KÌ 2 LỚP 9

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI HỌC KÌ 2 LỚP 9
... xanh xanh Việt Nam 12/ Câu có hàm ý? A Cậu nấu canh mặn B Cậu thích ăn mặn nên cho nhiều muối C Hình muối rẻ phải II/ TỰ LUẬN ( 7điểm) ĐỀ: Phân tích thơ Sang thu Hữu Thỉnh ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM I/ ... giải thích, chứng minh… Để giải thích tốt yêu cầu đề Yêu cầu cụ thể: a Mở bài: ( 1điểm) - Giới thi u vài nét tác giả, tác phẩm - Nêu nhận xét, đánh giá khái quát nội dung thơ b Thân bài( 5điểm) ... Câ u Trả lời 10 11 12 B A C D A B D D D C A C II/ TỰ LUẬN: ( 7điểm) 1.Yêu cầu cần đạt: - Bài làm phải có bố cục rõ ràng Bài viết mạch lạc, giàu cảm xúc - Nội dung yêu cầu đề bài, liên kết chặt...
 • 3
 • 237
 • 0

ĐỀ THI THỬ CÓ ĐÁP ÁN PHẦN HÓA HỮU CƠ LỚP 12 THPT

ĐỀ THI THỬ CÓ ĐÁP ÁN PHẦN HÓA HỮU CƠ LỚP 12 THPT
... bị oxi hóa tạo anilin, N nitrobenzen số oxi hóa +4 giảm thành N anilin số oxi hóa -2 b) Nitrobenzen chất oxi hóa bị khử tạo anilin, N nitrobezen số oxi hóa +4 giảm thành N anilin số ... Một cơng thức khác (C = 12; H = 1; N = 14; O = 16) 298 X chất hữu cơng thức đơn giản CHO Đốt cháy x mol X thu số mol CO2 nhỏ 6x X tối đa cơng thức phân tử phù hợp với kiện này? a) cơng ... (3) 320 Chất hữu X đồng đẳng alylamin thành phần phần trăm khối lượng hiđro 12, 94% Cơng thức phân tử X là: a) C2H5N b) C4H9N c) C6H13N d) C5H11N (C = 12; H = 1; N = 14) 321 A chất hữu đồng đẳng...
 • 205
 • 135
 • 0

Hà nội - Amsterdam - ĐÁP ÁN thi Học kì 2 lớp 10

Hà nội - Amsterdam - ĐÁP ÁN thi Học kì 2 lớp 10
... 64.80.0,8 64 .20 = 0,89 (mol ) ; nH 2O = = 0, 71(mol ) 0,5 điểm 100 .46 100 .18 Cho cồn tác dụng với nước: H2O + Na → NaOH + 1/2H2 0,71 0,71 0,71 0,355 (mol) C2H5OH + Na → C2H5ONa + 1/2H2 0,5 điểm ... nC2 H5OH = a V = (0,355+0,445) .22 ,4 = 17, 92 (lit) b A gồm: NaOH: 0,71 mol C2H5ONa: 0,89 mol Na dư: 0,1.(0,71+0,89) = 0,16 (mol) Cho A tác dụng với nước: H2O + Na → NaOH + 1/2H2 0,16 0,16 C2H5ONa ... NaOH + 1/2H2 0,16 0,16 C2H5ONa + H2O → C2H5OH + NaOH 0,89 0,89 Từ pt ta có: nNaOH = 0,71 + 0,16 + 0,89 = 1,76 (mol) Nồng độ ion OH− 1,76: = 0,3 52 (mol) pOH = −lg0,3 52 = 0,453 → pH = 13,55 điểm ...
 • 2
 • 89
 • 0

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI HỌC KÌ 2 LỚP 11 CƠ BẢN ( 2010 2011)

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI HỌC KÌ 2  LỚP 11 CƠ BẢN ( 2010 2011)
... Họ tên học sinh: Lớp 11A KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN LỊCH SỬ – LỚP 11 CT CHUẨN Năm học 20 10 – 20 11 Điểm Lời phê thầy, cô giáo ĐỀ BÀI VÀ BÀI LÀM ( 02) Câu (3 điểm) Nối cột A với ... này? ĐÁP ÁN HỌC KÌ II LỚP 11 CHUẨN ( Ề SỐ 01) 20 10 -20 11 Câu ( điểm) Nối cột A với cột B cho thời gian kiện A B 1/9/1858 d Pháp đánh chiếm bán đảo Sơn Trà, mở đầu xâm lược Việt Nam 5/6/18 62 g Nhà ... thuộc địa nửa phong kiến, tồn đ phương thức bóc lột PK TBCN ĐÁP ÁN HỌC KÌ II LỚP 11 CHUẨN ( Ề SỐ 02) 20 10 -20 11 A Phần trắc nghiệm ( điểm) Nối cột A với cột B cho thời gian kiện A B Niên đại Sự...
 • 5
 • 146
 • 1

De dap an thi thu lan 2 lop 5 mon TV NH 10 11

De dap an thi thu lan 2 lop 5 mon TV NH 10 11
... đọc, lại, nh ng, dòng, chữ, của, con, - Từ ghép: thời gian, lắng đọng, lặng yên - Từ láy: nguệch ngoạc Câu (1 điểm): Viết câu có sử dụng từ ngữ: an ninh, trật tự a) T nh h nh an ninh Phố Mới-một ... điểm): C Giặc đến nh , đàn bà đ nh Câu (1 điểm): Viết vào cột phải từ ngữ chứa tiếng dòng cột trái: xe Xe máy, xe chỉ, … Sung sung túc, sung sức,… se Se lanh, se sẽ, … xung xung quanh, xung khắc,… ... điểm): Xác đ nh từ đơn, từ ghép, từ láy đoạn văn sau: Thời gian/ nh / lắng đọng/ khi/ ông /mãi /lặng yên/ đọc /đi /đọc /lại /nh ng /dòng /chữ /nguệch ngoạc/ của/con/ m nh. / - Từ đơn: nh , khi, ông,...
 • 2
 • 58
 • 0

Đáp án thi học kỳ 2 lớp 8 9 năm học 10 11

Đáp án thi học kỳ 2 lớp 8 9 năm học 10 11
... CH3COONa + H2O K2CO3 + 2CH3COOH 2CH3COOK + H2O+ CO2 Bi a Ta cú PTHH t o CO2 CH4 + 2O2 2H2O (1) o t 2CO + O2 (2) 2CO2 2NaOH + CO2 Na2CO3 + H2O (3) NaOH + CO2 NaHCO3 (4) b n + n = 6, 72 : 22 ,4 = ... Na2CO3 + 2CH3COOH 2CH3COONa + H2O+ CO2 Bi a Ta cú PTHH t o CO2 CH4 + 2O2 2H2O o t 2CO + O2 2CO2 2KOH + CO2 K2CO3 + H2O KOH + CO2 KHCO3 (1) (2) (3) (4) b n + n = 8, 96 : 22 ,4 = 0,4 ( mol ) ... cm3 Câu 2: (4,0đ) Bài giải: 0 a) 72 C = 32 + ( 72 x 1 ,8) = 161,6 F 360C = 32 + (36 x 1 ,8) = 96 ,80 F b) 122 0F = ( 122 32) : 1 ,8 = 500C 1 18, 4 F = (1 18, 4 32) : 1 ,8 = 480 C (1,0đ) (1,0đ) (1,0đ) (1,0đ)...
 • 44
 • 47
 • 0

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CUỐI HỌC KÌ 2 LỚP 5

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CUỐI HỌC KÌ 2 LỚP 5
... là: (0 , 25 ) 800 : = 20 0 (m) (0 ,5) Diện tích khu vườn hình vuông : (0 , 25 ) 20 0 x 20 0 = 40 000 ( m2) (0 ,5) 40 000 m2 = (0 , 25 ) Đáp số: 40 000 m2 ; (0 , 25 ) ĐỂ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP ... phân thích hợp vào chỗ chấm: (2 điểm – câu đạt 0 ,5 điểm) a) 9m6dm = 9,6 m b)2cm25mm2 = 2, 05 cm2 c )5 tấn562kg = 5, 5 62 d )57 cm9mm = 57 ,9 cm Đặt tính tính: ( điểm – câu đạt điểm) (2 điểm) Cạnh khu ... viết GV cho mức điểm 4 ,5 ; ; 3 ,5 ; ; 2, 5 ; ; 1 ,5 ; ; 0 ,5 Trường Tiểu học Sơn Hà KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I, KHỐI Lớp : 5 …… NĂM HỌC 20 15 -20 16 Họ tên……………………………… Môn Khoa học ( Thời gian 40 phút...
 • 9
 • 1,028
 • 0

Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi Hóa học lớp 9 (kèm đáp án) phần 2

Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi Hóa học lớp 9 (kèm đáp án) phần 2
... tạo mol Cl2: 2( 39 + 55 + 16.4) = 63 ,2 ; MnO2: (16 .2 +55 ) =87 ; KMnO4: 39. 2 + 52. 2 + 16.7 = 98 K2Cr2O7: 0 ,50 0 ,50 0 ,50 0 ,50 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MƠN HĨA HỌC LỚP (kèm đáp án) Kết luận: ... 1 02 + 100 = 20 2 (gam) Trong cốc B: K2CO3 + H2SO4 = K2SO4 + CO2 ↑+ H2O (2) 0 ,25 0 ,25 0 ,50 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MƠN HĨA HỌC LỚP (kèm đáp án) Theo (2) : nK2CO3 = nCO2 = nH2SO4 = 0 ,25 ... +3n)HNO3→ 2M(NO3)m+nH2SO4+(2m+6n)NO2 + 2( m+n)H2O (2) Vì số mol NO2 hai trường hợp nên ta có: 0,5 0 ,25 0 ,25 0 .25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MƠN HĨA HỌC LỚP (kèm đáp án) 4,8 2, 4...
 • 122
 • 16,416
 • 188

Bộ Đề Thi TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH LỚP 11 Có Đáp Án Phần 2

Bộ Đề Thi TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH LỚP 11 Có Đáp Án Phần 2
... 20 c Exercise 1b 2a 11c 12a 3b 13a 4a 14d 5d 15c 6a 16d 7b 17a 8d 18c 9a 19a 10a 20 d Exercise 1a 2b 11a 12b 3c 13d 4a 14b 5b 15b 6d 16c 7c 17d 8b 18c 9d 19b 10a 20 c BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH ... 10a 20 a Exercise 1c 2d 11b 12a 3b 13a 4a 14c 5b 15c 6c 16a 7a 17b 8b 18d 9a 19d 10b 20 b Exercise 1d 2c 11a 12b 3b 13a 4a 14d 5b 15a 6c 16c 7a 17b 8b 18c 9a 19a 10b 20 c Exercise 1c 2a 11b 12a 3d ... c along d on 20 "When did you get married?" " _1983" a On b In c At d To 1b 2c 3d 4a 5d 6b 7c 8c 9c 10d 11c 12c 13b 14a 15d 16a 17b 18a 19d 20 b BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH LỚP 11 Exercise 1...
 • 181
 • 319
 • 0

BỘ ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 MÔN NGŨ VĂN CÓ ĐÁP ÁN (PHẦN 2)

BỘ ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 MÔN NGŨ VĂN CÓ ĐÁP ÁN (PHẦN 2)
... Trang 10 BỘ ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 MÔN NGŨ VĂN CÓ ĐÁP ÁN (PHẦN 2) ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT Năm học 2015 – 2016 MÔN NGỮ VĂN ( Hướng dẫn chấm gồm3 trang ) I PHẦN ĐỌC HIỂU (3đ) Câu Đáp ... đề Trang 41 BỘ ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 MÔN NGŨ VĂN CÓ ĐÁP ÁN (PHẦN 2) (PHẦN NÀY DO SỞ GD&ĐT GHI) ………………………… ĐỀ THI MÔN NGŨ VĂN Năm học 2015 - 2016 MÔN:NGỮ VĂN Thời gian làm bài: 120 phút ( Đề thi ... Sáng, Chiếc lược ngà, Ngữ văn 9, Tập 1) Trang 28 BỘ ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 MÔN NGŨ VĂN CÓ ĐÁP ÁN (PHẦN 2) ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO 10 THPT (PHẦN NÀY DO SỞ Năm học 2015 - 2016 GD&ĐT GHI) MÔN:...
 • 78
 • 192
 • 0

BỘ ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN( PHẦN 2)

BỘ ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN( PHẦN 2)
... − x ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT Năm học 2015 – 2016 MÔN : TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút Trang BỘ ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN ( PHẦN 2) ( Hướng dẫn gồm trang) PHẦN ... điểm ý - Điểm thi tổng điểm câu làm đúngvà không làm tròn Trang BỘ ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN ( PHẦN 2) ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT Năm học 2015 – 2016 MÔN : TOÁN Thời gian ... - Hết ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT Năm học 2015 – 2016 MÔN : TOÁN Trang BỘ ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN ( PHẦN 2) (Hướng dẫn chấm gồm 04 trang) I .Phần Trắc nghiệm(2,0...
 • 68
 • 233
 • 0

Đề thi môn kỹ thuật vi xử lý có đáp án phần 2

Đề thi môn kỹ thuật vi xử lý có đáp án phần 2
... 825 5A (Mỗi vi mạch địa chỉ).Hãy thi t kế mạch giải mã địa biết địa sở vi mạch 2B0H vi mạch 2B4H Giải: Sơ đồ địa chỉ: A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 IO/M 2B0H 1 1 0 0 2B1H 1 1 0 2B2H 1 1 0 2B3H ... … … SS 420 0H + POP SI SP 00FEH 00FFH 0100H … SS 420 0H 06H 20 H … 2 Bộ vi xử 8088 khởi tạo đoạn liệu DS = 420 0H Giả thi t thời điểm BX=ABF8H, SI=4E5CH, DI= 13C2H Hãy tính địa toán hạng nguồn ... NOT_LOWER SUB BL ,20 H MOV BH,BL NOT_LOWER: INC SI LOOP LAP2 MOV AH,9 LEA DX,CRLF INT 21 H LEA DX,S2 INT 21 H MOV AH ,2 MOV DL,BH INT 21 H MOV AH,4CH INT 21 H MAIN ENDP END MAIN ;Gán BL = [SI] ;So sánh BL với...
 • 30
 • 6,537
 • 27

Xem thêm

Từ khóa: soan phan read unit 3 lop 9dich phan read unit 3 lop 9phan read unit 3 lop 9de cuong on tap va dap an hoa hoc ki 2 lop 9soan phan read unit 5 lop 9giao an unit 2 lop 9phan listen and read unit 3 lop 9dich phan listen and read unit 3 lop 9phan dap an bai tap tieng anh lop 9 cua mai lan huong nam 2012đáp án bài tập tiếng anh lớp 9 mai lan hương unit 7đáp án đề thi hsg anh lớp 9bài tập unit 2 lớp 9listen and read unit 3 lop 9unit 2 lop 9tu vung unit 2 lop 9Giải pháp phát triển du lịch tiền giang trong hội nhập kinh tế quốc tế (tt)Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học ở việt nam hiện nay (tt)Đề tài nghiên cứu các loại hình doanh nghiệpBÀI báo cáo THỰC tập ngành mayGiải pháp phát triển du lịch Tiền Giang trong hội nhập kinh tế quốc tếLy hôn trong các gia đình người Việt theo Công giáo (qua nghiên cứu giáo xứ Chợ Mới, Nha Trang, Khánh Hòa)Nghiên cứu rủi ro trong sản xuất và tiêu thụ gia cầm tỉnh Bắc Giangbai du thi day hoc tich hop lien mon trong vat lyGiáo trình giải phẫu gia súcGiáo trình tài chính doanh nghiệp (dùng cho đối tượng không chuyên)Giáo trình tài chính doanh nghiệpKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH xây dựng Bình Minh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tiềm năng và đề xuất sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (LA tiến sĩ)Xử lý tín hiệu trong truyền thông băng siêu rộng và ứng dụng trong mạng vô tuyến cá nhânCÁC DẠNG ĐỀ HAY GẶP TRONG CÂU NGHỊ LUẬN VĂN HỌC DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 12Journal of ethnopharmacology 117 (2008) 199–214Bioorganic medicinal chemistry 9 (2001) 41±502007 câu trắc nghiệm tiếng anh 10Đề thi trắc nghiệm môn tiếng anh vào lớp 10chuan kien thuc ky nang lop 3
Đăng ký
Đăng nhập