vi khuẩn sinh cellulose

Nghiên cứu vi khuẩn sinh beta-lactamase hoạt phổ rộng gây nhiễm khuẩn hô hấpở bệnh nhân thở máy

Nghiên cứu vi khuẩn sinh beta-lactamase hoạt phổ rộng gây nhiễm khuẩn hô hấpở bệnh nhân thở máy
... hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu vi khuẩn sinh beta-lactamase hoạt phổ rộng gây nhiễm khuẩn hấp bệnh nhân thở máy Với mục tiêu: Đánh giá tỷ lệ vi khuẩn sinh beta-lactamase hoạt phổ rộng ... nghiên cứu bệnh vi n vùng bắc nước Mỹ bệnh nhân phải thở máy có khả vi m phổi bệnh vi n cao gấp lần bệnh nhân thở máy Thêm vào đó, thập kỷ mối liên quan thời gian thông khí nhân tạo (TKNT), thở ... máy vi m phổi bệnh vi n mô tả Năm 1989, Fagon cs chứng minh nguy mắc phải vi m phổi bệnh vi n bệnh nhân thở máy (VAP) máy gia tăng 1% ngày thở máy Cũng năm đó, Langer cs nhận thấy bệnh nhân thở...
 • 96
 • 317
 • 1

Nghiên cứu vi khuẩn sinh beta- lactamase hoạt phổ rộng gây ô nhiễm khuẩn hô hấp ở bệnh nhân thở máy

Nghiên cứu vi khuẩn sinh beta- lactamase hoạt phổ rộng gây ô nhiễm khuẩn hô hấp ở bệnh nhân thở máy
... sinh beta -lactamase hoạt phổ rộng gây nhiễm khuẩn hấp bệnh nhân thở máy Với mục tiêu: Đánh giá tỷ lệ vi khuẩn sinh beta -lactamase hoạt phổ rộng (Extended Spectrum Beta Lactamase - ESBL) gây nhiễm ... beta -lactamase hoạt phổ rộng (ESBL) thực gánh nặng điều trị nhiễm khuẩn bệnh vi n nói chung nhiễm khuẩn hấp liên quan đến thở máy nói riêng [09] Vì tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu vi khuẩn sinh ... nghiên cứu bệnh vi n vùng bắc nước Mỹ bệnh nhân phải thở máy có khả vi m phổi bệnh vi n cao gấp lần bệnh nhân thở máy Thêm vào đó, thập kỷ mối liên quan thời gian thông khí nhân tạo (TKNT), thở...
 • 96
 • 311
 • 2

Thuốc khử trùng có thể làm vi khuẩn sinh sôi

Thuốc khử trùng có thể làm vi khuẩn sinh sôi
... thu c di t côn trùng Vi c s d ng thu c di t trùng lâu d n s làm cho virus "nh n thu c" t o kh ch ng ương nhiên lúc ó chúng s s cho chúng u tranh sinh t n ch ng l i thu c kh trùng ng quan i ... c tăng li u lư ng thu c kh trùng K t qu cho th y, vi khu n s c g ng thích ng v i thu c kh trùng t n t i tr ng thái " u tranh sinh t n" Tr c khu n m xanh ã th s n sinh tính kháng thu c dư i ... m kh trùng b t ho i, n u s d ng nhi u hóa ch t sát trùng s d n n vi khu n b tiêu di t h t, i u ó l i Theo BS Hoàng Xuân i, vi c s d ng s n ph m nư c ti t trùng c n c n tr ng, nên s d ng li...
 • 5
 • 155
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của vi khuẩn sinh iaa đến sự nảy mầm và sinh trưởng phát triển của đậu cô-ve tại buôn ma thuột

nghiên cứu ảnh hưởng của vi khuẩn sinh iaa đến sự nảy mầm và sinh trưởng phát triển của đậu cô-ve tại buôn ma thuột
... LI U 1.1 Vi khu n sinh IAA 1.1.1 i cương v vi khu n sinh IAA Vi sinh v t sinh v t có c u t o ơn gi n, kích thư c r t nh bé s lư ng c a chúng môi trư ng vô l n Vi khu n t m t nhóm vi sinh v t ... B GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C TÂY NGUYÊN LÊ TH HƯ NG NGHIÊN C U NH HƯ NG C A VI KHU N SINH IAA NS N Y M M VÀ SINH TRƯ NG PHÁT TRI N C A U CÔVE T I BUÔN MA THU T CHUYÊN NGÀNH SINH H C TH ... [17] M i vi sinh v t u có m t ph m vi pH sinh trư ng nh t ưa acid (acidophile) có pH cho sinh trư ng t t t - 5,5 ; trung tính: pH = 5,5 - 8,0 ; nh Vi sinh v t i v i vi sinh v t ưa i v i vi sinh v...
 • 113
 • 256
 • 0

Sàng lọc vi khuẩn sinh Beta Lactamase phổ rộng phân lập tại Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên bằng kỹ thuật Multiplex PCR

Sàng lọc vi khuẩn sinh Beta Lactamase phổ rộng phân lập tại Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên bằng kỹ thuật Multiplex PCR
... β -lactamase phổ rộng thực bệnh vi n Đó lý chọn tên đề tài “ Sàng lọc vi khuẩn sinh beta lactamase phổ rộng phân lập bệnh vi n Đa khoa trung ƣơng Thái Nguyên kỹ thuật multiplex - PCR MỤC TIÊU ... 04/2013 - Vi khuẩn gây bệnh từ mẫu bệnh phẩm định danh Khoa Vi sinhBệnh vi n Đa khoa Trung ương Thái Nguyên Phòng xét nghiệm Vi sinhSinh học phân tử, Bộ môn Vi sinh, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên ... 2.1.1 Các chủng vi khuẩn Đối tượng nghiên cứu chủng vi khuẩn Gram âm gây bệnh thường gặp phân lập từ loại bệnh phẩm lâm sàng Khoa Vi sinh - Bệnh vi n Đa khoa Trung ương Thái Nguyên từ tháng 4/2012...
 • 73
 • 531
 • 1

BÁO CÁO KHOA HỌC: "HÂN LẬP CHỦNG VI KHUẨN SINH TỔNG HỢP LIPASE TỪ NƯỚC THẢI VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH LIPASE CỦA 102 CHỦNG PSEUDOMONAS" docx

BÁO CÁO KHOA HỌC:
... cấp nhằm tìm số chủng hoạt tính cao Kết khảo sát hoạt tính lipase đĩa thạch có chứa 0,5% tributyrin thể bảng Bảng 102 chủng Pseudomonas khảo sát hoạt tính lipase HT: Hoạt tính lipase Sau 24 ... coi có hoạt tính cao (+++) Trong số 102 chủng Pseudomonas khảo sát có 14 chủng hoàn toàn hoạt tính lipase chiếm 13,7%; 58 chủng hoạt tính lipase thấp chiếm 56,9%; 15 chủng hoạt tính lipase ... tính lipase Hoạt tính cao đạt 4,2 đơn vị/ml dịch nuôi cấy • Đã khảo sát hoạt tính lipase 102 chủng Pseudomonas Có 14 chủng hoàn toàn hoạt tính lipase chiếm 13,7%; 58 chủng hoạt tính lipase...
 • 18
 • 271
 • 0

Báo cáo: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ lên sự sinh trưởng và phát triển của vi khuẩn sinh IAA pdf

Báo cáo: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ lên sự sinh trưởng và phát triển của vi khuẩn sinh IAA pdf
... Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ lên sinh trưởng phát triển vi khuẩn sinh IAA Mục lục -2- Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ lên sinh trưởng phát triển vi khuẩn sinh IAA MỞ ĐẦU Đặt vấn đề IAA hocmôn ... bậc cao, IAA tập trung nhiều chồi, sinh trưởng, tầng phát sinh, hạt lớn, phấn hoa IAA -5- Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ lên sinh trưởng phát triển vi khuẩn sinh IAA tổng hợp đỉnh sinh trưởng thân ... - Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ lên sinh trưởng phát triển vi khuẩn sinh IAA Nhận xét: Lô số có số OD thấp điều có nghĩa số lượng vi khuẩn nhiều Như với điều kiện nhiệt độ 30oC vi khuẩn sinh IAA...
 • 15
 • 307
 • 0

Vi khuẩn sinh nội bào tử (Endospore-forming bacteria) pps

Vi khuẩn sinh nội bào tử (Endospore-forming bacteria) pps
... tế bào > 2,5mm 2.5- Chi Oscillosporia FF- Chiều rộng tế bào < 2,5mm G-Sử dụng axit béo bão hoà axit butyric 2.6- Chi Syntrophospora GG- Không sử dụng axit béo bão hoà 2.7- Clostridium BB- Vi ... 2.9- Amphibacillus CC- Không phân giải lignin môi trường kiềm D -Sinh trưởng môi trường > 10% NaCl 2.10- Halobacillus DD-Không sinh trưởng môi trường > 10% NaCl E-Có thể phân giải Thiamin 2.11- ... Paenibacillus GG- Không thể tạp giao với 515F H- Có thể tạp giao với 1741F (chạy PCR) 2.14- Brevibacillus HH- Không thể tạo giao với 1741F I-Phân giải quặng pyrit 2.15- Sulfidobacillus II- Không...
 • 5
 • 131
 • 0

CHỦNG VI KHUẨN SINH CAROTENOID docx

CHỦNG VI KHUẨN SINH CAROTENOID docx
... 54 chủng vi khuẩn từ nguồn đất, nước biển hồ tôm Qua thử nghiệm DPPH dịch chiết hữu từ chủng vi khuẩn, sàng lọc chủng vi khuẩn có hoạt tính chống oxi hóa cao (trên 50%) Chúng định danh chủng vi ... khác rẻ tiền, suất cao làm cho vi c sản xuất carotenoid từ nguồn tự nhiên ngày ưu tiên Nguồn vi khuẩn sinh carotenoid phân bố rộng rãi tự nhiên Vi c sử dụng vi khuẩn có nhiều ưu dễ nuôi cấy qui ... Bacillus aquimaris, Bacillus marisflavi Kết luận: Phân lập chủng vi khuẩn thuộc chi Bacillus có khả sinh carotenoid có tiềm ứng dụng vi c sản xuất probiotic Từ khóa: carotenoid, gốc tự do, chất chống...
 • 12
 • 87
 • 2

Báo cáo y học: "Nghiên cứu đặc điểm kháng kháng sinh của các vi khuẩn sinh ESBL phân lập được tại Bệnh viện 103 giai đoạn 2007 - 2009" doc

Báo cáo y học:
... có số nghiên cứu chủng sinh xét nghiệm c y khuẩn làm kháng sinh đồ ESBL, nhiên tỷ lệ sinh ESBL VK g y bệnh khác địa điểm nghiên cứu, khu vực chủng loài Bệnh vi n 103 bệnh vi n tuyến cuối toàn ... đa kháng thuốc E coli 2007 KIỂU KHÁNG KHÁNG SINH 2008 2009 ESBL (-) ESBL (+) ESBL (-) ESBL (+) ESBL (-) ESBL (+) % % % % % % Kháng kháng sinh 75,00 6,67 20,00 7,69 26,67 5,00 Kháng - kháng sinh ... kháng thuốc P aeruginosa 2007 KIỂU KHÁNG KHÁNG SINH 2008 2009 ESBL (+) ESBL (-) ESBL (+) ESBL (-) ESBL (+) % Kháng kháng sinh ESBL (-) % % % % % 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kháng - kháng sinh...
 • 9
 • 339
 • 2

phân lập và tuyển chọn vi khuẩn sinh bacteriocin từ động vật thân mềm hai vỏ sống ở biển

phân lập và tuyển chọn vi khuẩn sinh bacteriocin từ động vật thân mềm hai vỏ sống ở biển
... m vi sinh nuôi tr ng h i s n, t vi khu n có kh sinh bacteriocin, phù h p v i c i m môi trư ng i u ki n khí h u Phân l p n ch n vi khu n sinh bacteriocin t s ng Vi t Nam, tài ng v t thân m m hai ... t qu c a lu n văn Phân l p n ch n vi khu n sinh bacteriocin t ng v t thân m m hai v s ng ch n nghiên c u bi n” thu c tài Phân l p, n c i m sinh h c c a vi khu n bi n sinh bacteriocin dùng làm ... th gi i v vi khu n bi n sinh bacteriocin c phân l p ch v n b ng i tư ng th y s n, cá ng v t thân m m Vi t Nam Hi n chưa có nghiên c u th gi i Vi t Nam v vi khu n bi n sinh bacteriocin phân l p...
 • 87
 • 167
 • 1

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm synbiotic từ vi khuẩn sinh bào tử và cám gạo

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm synbiotic từ vi khuẩn sinh bào tử và cám gạo
... công nghệ sản xuất XOS dẫn xuất -Nghiên cứu tạo chế phẩm probiotic dạng bào tử từ chủng vi khuẩn probiotic sinh bào tử Bacillus -Sản xuất 30 kg chế phẩm synbiotic chứa XOS bào tử vi khuẩn Bacillus ... hóa nhiều loại vi khuẩn probiotic Xuất phát từ thực tế nêu trên, đề xuất ý tưởng Nghiên cứu sản xuất chế phẩm synbiotic từ vi khuẩn sinh bào tử cám gạo Đề tài chương trình Nghiên cứu ứng dụng ... yếu Nghiên cứu tạo chế phẩm probiotic dạng bào tử từ chủng vi khuẩn probiotic sinh bào tử Bacillus Vi n Công Vi n Công Nghiên cứu nghiệp Thực nghiệp Thực quy trình công phẩm phẩm nghệ sản xuất...
 • 241
 • 518
 • 1

Bài 50. Vi khuẩn - Sinh học 6

Bài 50. Vi khuẩn - Sinh học 6
... ta, ú l cỏc vi sinh vt, ú cú vi khun v virut I Hỡnh dng, kớch thc v cu to ca vi khun Tho lun nhúm phỳt Quan sỏt vo hỡnh 50.1 hóy cho bit vi khun cú nhng hỡnh dng no ? Kớch thc ca vi khun nh th ... Hỡnh 50.1 Cỏc dng vi khun I Hỡnh dng, kớch thc v cu to ca vi khun Vi khun hỡnh que I Hỡnh dng, kớch thc v cu to ca vi khun Vi khun hỡnh xon I Hỡnh dng, kớch thc v cu to ca vi khun Kớch thc ca vi ... vi khun nh th no ? - Vi khun cú kớch thc rt nh, mi t bo ch t n vi phn nghỡn milimet I Hỡnh dng, kớch thc v cu to ca vi khun Cu to c th vi khun ? Cu to vi khun gm: - Vỏch t bo - Cht t bo (cha cú...
 • 23
 • 310
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vi khuẩn sinh iaavi khuẩn sinh trưởng kỵ khí khử nitratvi sao vi khuan sinh truong va sinh san nhanhvi khuẩn sinh tổng hợp iaavi khuẩn sinh nội độc tốvi khuẩn sinh axit lacticvi khuẩn sinh acid lacticnghiên cứu ảnh hưởng của vi khuẩn sinh iaa đến sự nảy mầm và sinh trưởng phát triển của đậu côve tại buôn ma thuộtnghiên cứu vi khuẩn sinh betalactamase hoạt phổ rộng gây nhiễm khuẩn hô hấp ở bệnh nhân thở máychung vi khuan sinh bao tuvi khuẩn sinh acid acetictính kỵ khí của vi khuẩn sinh bào tửnhững vi khuẩn sinh nha bào và không sinh nha bào có liên quan đến ngộ độc thực phẩmkỹ thuật phát hiện vi khuẩn sinh esblphụ lục i vi khuẩn sinh esblXây dựng webgis du lịch cho sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bắc kạnBáo cáo thực tập tốt nghiệp công ty xi măng Hà Tiên 1 trạm nghiền Phú HữuChuyên đề Axit Nitric Muối NitratKhảo sát hàn the và chất lượng thực tế của chả lụa trên địa bàn tỉnh Trà VinhKỹ thuật lạnh thực phẩm TS Nguyễn Xuân PhươngThẩm định tài sản đảm bảo trong hoạt động cấp tín dụng của các ngân hàng hiện nayXây dựng website bán hàng chuẩn SEO và tích hợp API gửi SMS bằng mã nguồn mở wordpressXây dựng ứng dụng streaming video từ serverXây dựng website bán hàng cho cửa hàng máy tính minh quangSự xấp xỉ holder cho hàm nguồn của một phương trình nhiệt ngược thời gianXây dựng và phát triển ứng dụng thiết kế ảnh nghệ thuật kết hợp với sử dụng các câu danh ngôn trên nền tảng androidỨng dụng google calendars trong coongtacs lập lịch sự kiện tại trường trung học cơ sở liên sơn bắc giangXây dựng một số giải pháp bảo mật cho hệ thống mạng trường đh CNTTTT sử dụng microsoft forefront TMG 2010HIẾT kế hệ THỐNG CISCO SECURE ACCESS CONTROL SERVER tại hệ THỐNG MẠNG hội sở NGÂN HÀNG VIBXÂY DỰNG ỨNG DỤNG học TIẾNG ANH CHO học SINH THPT TRÊN hệ điều HÀNH ANDROIDXây dựng một số giải pháp kiểm thử cho hệ thống mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ, áp dụng triển khai cho hệ thống mạng của trường đại học CNTTTT thái nguyênXây dựng ứng dụng tấn công vô hiệu hóa DHCP server dựa vào gói tin DHCP discoveryXây dựng module quản lý công tác và phân công công việc cho website quản lý của bộ môn mạng truyền thông – khoa công nghệ thông tinXây dựng ứng dụng hỗ trợ quảng bá du lịch trên địa bàn tỉnh thái nguyên trên nền tảng androidXây dựng ứng dụng luyện thi IELTS cho sinh viên ICTU trên nền tảng android
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập