Phát triển chuỗi giá trị - công cụ gia tăng giá trị cho sản xuất nông nghiệp

Phát triển chuỗi giá trị công cụ gia tăng giá trị cho sản xuất nông nghiệp – Doris Becker, Phạm Ngọc Trâm và Hoàng Đình Tú

Phát triển chuỗi giá trị công cụ gia tăng giá trị cho sản xuất nông nghiệp – Doris Becker, Phạm Ngọc Trâm và Hoàng Đình Tú
... đổi cấu sản xuất, tăng cường công nghiệp hóa đại hóa nông, lâm nghiệp thủy sản, phát triển mạnh ngành công nghiệp dịch vụ vùng nông thôn” Tại tỉnh trọng tâm Chương trình Phát triển doanh nghiệp ... ValueLinks cho trình phát triển chuỗi giá trị có nhiều giai đoạn, bao gồm lựa chọn ngành chuỗi giá trị, phân tích chuỗi giá trị, thiết kế chiến lược nâng cấp, thực hoạt động can thiệp, giám sát đánh giá ... cấp chuỗi III.2 Hợp tác tăng cường liên kết tác nhân chuỗi Trong chuỗi giá trị, bên tham gia tác nhân hoạt động cấp độ chuỗi, bao gồm người cung cấp sản phẩm đầu vào cụ thể, người sản xuất, ...
 • 60
 • 116
 • 1

PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP VÀ CÔNG CỤ ĐẢM BẢO AN NINH CHO CÁC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP VÀ CÔNG CỤ ĐẢM BẢO AN NINH CHO CÁC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN
... cứu cụ thể chi tiết.Vì hướng dẫn TS Nguyễn Khanh Văn, em chọn đề tài Phát triển giải pháp công cụ đảm bảo an ninh cho dịch vụ trực tuyến nhằm mô tả tổng quan dịch vụ trực tuyến sâu tìm hiểu cách ... toán trực tuyến, mạng xã hội, trò chơi trực tuyến, vv….Việc đảm bảo an ninh, an toàn thông tin cho giao dịch quan trọng Thống kê an ninh cho thấy quan tâm tin tặc hình thức giao dịch trực tuyến Cụ ... LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin Phát triển giải pháp công cụ đảm bảo an ninh cho dịch vụ trực tuyến này công trình nghiên cứu thực cá...
 • 56
 • 309
 • 0

Phát triển các hoạt động dịch vụ hậu cần vật tư cho sản xuất của công ty Cổ phần dệt Công nghiệp Hà Nội.DOC

Phát triển các hoạt động dịch vụ hậu cần vật tư cho sản xuất của công ty Cổ phần dệt Công nghiệp Hà Nội.DOC
... lượng dịch vụ hậu cần vật thực thông qua đánh giá hiệu việc sử dụng vật sản xuất doanh nghiệp phát triển dịch vụ hoạt động hậu cần vật cho sản xuất Các hoạt động dịch vụ cho hậu cần vật ... sản xuất kinh doanh doanh nghiệp II.Nội dung dịch vụ hậu cần vật loại dịch vụ hậu cần vật sản xuất doanh nghiệp Hoạt động đảm bảo vật cho sản xuất hoạt động dịch vụ phục vụ cho sản xuất, ... tốt nghiệp Chương II: Phân tích thực trạng dịch vụ hậu cần vật cho sản xuất công ty Cổ Phần dệt Công nghiệp Nội I.Tổng quan giai đoạn phát triển dịch vụ hậu cần vật cho sản xuất công ty...
 • 114
 • 267
 • 0

Phát triển các hoạt động dịch vụ hậu cần vật tư cho sản xuất của Công ty Dệt Công nghiệp Hà Nội

Phát triển các hoạt động dịch vụ hậu cần vật tư cho sản xuất của Công ty Dệt Công nghiệp Hà Nội
... sản xuất kinh doanh doanh nghiệp II .Nội dung dịch vụ hậu cần vật loại dịch vụ hậu cần vật sản xuất doanh nghiệp Hoạt động đảm bảo vật cho sản xuất hoạt động dịch vụ phục vụ cho sản xuất, ... lượng dịch vụ hậu cần vật thực thông qua đánh giá hiệu việc sử dụng vật sản xuất doanh nghiệp phát triển dịch vụ hoạt động hậu cần vật cho sản xuất Các hoạt động dịch vụ cho hậu cần vật ... tốt nghiệp Chương II: Phân tích thực trạng dịch vụ hậu cần vật cho sản xuất công ty Cổ Phần dệt Công nghiệp Nội I.Tổng quan giai đoạn phát triển dịch vụ hậu cần vật cho sản xuất công ty...
 • 114
 • 210
 • 0

Gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác nước mặt (cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng dưới 1m3 /giây hoặc cho các mục đích không phải cho sản xuất nông nghiệpphát điện với lưu lượng dưới 20.000m3/ngày đêm) docx

Gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác nước mặt (cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng dưới 1m3 /giây hoặc cho các mục đích không phải cho sản xuất nông nghiệp và phát điện với lưu lượng dưới 20.000m3/ngày đêm) docx
... cho đề án, báo cáo mục đích khác với lưu lượng từ 3000m3 đến 20.000m3/ngày đêm: Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0 ,1m3 đến 0,5m 3/giây; để phát ... dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng 0 ,1m3/ giây; để phát 150.000đ/01 đề điện với công suất 50KW; án, báo cáo cho mục đích khác với lưu lượng 500m3/ngày đêm: Kết việc thực TTHC: Giấy ... Lệ phí cấp giấy phép: Mức phí 50.000 đồng /giấy Lệ phí thẩm định: Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,5m3 đến 1m3/ giây; để phát điện với công suất...
 • 6
 • 173
 • 0

Đánh giá ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến sản xuất nông nghiệp tại xã an ấp, huyện quỳnh phụ, tỉnh thái bình

Đánh giá ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến sản xuất nông nghiệp tại xã an ấp, huyện quỳnh phụ, tỉnh thái bình
... tiễn dồn điền đổi ảnh hưởngcủa dồn điền đổi đến sản xuất nông nghiệp; - Đánh giá thực trạng dồn điền đổi An Ấp, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình; - Đánh giá ảnh hưởng dồn điền đổi đếnsản xuất nông ... dồn điền đổi ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp An Ấp, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình - Ảnh hưởng dồn điển đổi tới sản xuất nông nghiệp An Ấp, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình iv - Đề xuất ... đẩy sản xuất sau dồn điền đổi đất nông nghiệp nhằm tăng hiệu sản xuất nông hộ An Ấp, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình Qua nghiên cứu đề tài Đánh giá ảnh hưởng công tác dồn điền đổi đến sản xuất...
 • 123
 • 2,985
 • 11

Đánh giá ảnh hưởng của công tác dồn điền, đổi thửa đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện yên phong, tỉnh bắc ninh

Đánh giá ảnh hưởng của công tác dồn điền, đổi thửa đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện yên phong, tỉnh bắc ninh
... địa bàn huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Mục đích nghiên cứu - Đánh giá ảnh hưởng công tác dồn điền đổi đến sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Yên Phong - Đề xuất giải pháp thúc đẩy công tác dồn ... điền đổi thửa? Bài học rút cho địa phương khác công tác DĐĐT huyện? Xuất phát từ yêu cầu thực tế khách quan trên, nghiên cứu đề tài: Đánh giá ảnh hưởng công tác dồn điền, đổi đến sản xuất nông nghiệp ... công tác dồn điền, đổi triển khai xuống xã xuống thôn đội Cho tới công tác DĐĐT địa bàn huyện thu kết nào? DĐĐT ảnh hưởng đến phát triển sản xuất nông nghiệp huyện? Yếu tố ảnh hưởng đến trình dồn...
 • 92
 • 228
 • 1

Hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo, phát triển nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp

Hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo, phát triển nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp
... CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP: 2.1 Một số đặc điểm Công ty Cổ phần Xây lắp Sản xuất Công nghiệp ảnh hưởng đến công tác tuyển ... triển nhân lực Công ty Cổ phần Xây lắp Sản xuất Công nghiệp nhằm tìm hiểu trình hình thành phát triển Công ty, quy trình công nghệ sản xuất, đặc điểm công tác tuyển dụng đào tạo, phát triển ... phần Xây lắp Sản cuất Công nghiệp: 2.2.1 Cơ sở công tác tuyển dụng Công ty Cổ phần Xây lắp Sản xuất Công nghiệp: 2.2.1.1 Công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực Công ty: Định kỳ hàng năm, Công ty...
 • 70
 • 25
 • 0

Đánh giá tuyển chọn một số tổ hợp lúa lai ba dòng có năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại tỉnh hà nam

Đánh giá tuyển chọn một số tổ hợp lúa lai ba dòng có năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại tỉnh hà nam
... phát tri n lúa lai ba dòng th gi i 2.2.2 Tình hình s n xu t lúa lai ba dòng t i Vi t Nam 2.2.3 Tình hình s n xu t lúa lai t i t nh Nam giai ño n 2002- 200913 2.3 S bi u hi n ƯTL lúa 13 2.3.1 ... tr ng lúa t i m t s ñi m c a t nh Nam 49 B ng 4.4 Phân b ñ t tr ng lúa c a t nh Nam 50 B ng 4.5 Cơ c u di n tích gieo c y lúa lai t i Nam t 2002 – 2009 51 B ng 4.6 Năng su t lúa lai trung ... ng lúa c a Nam 48 4.1.3 ðánh giá hi n tr ng s n xu t lúa c a Nam 50 4.2 K t qu ñánh giá gi ng lúa lai v Xuân 2010 52 4.2.1 ð ng thái c a t h p lai 52 4.2.2 ð ng thái ñ nhánh c a t h p lai...
 • 146
 • 270
 • 1

Đánh giá hiệu quả và đề xuất các loại hình sử dụng đất cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện nghĩa hưng tỉnh nam định

Đánh giá hiệu quả và đề xuất các loại hình sử dụng đất cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
... lo i hình s d ng ñ t ñ a bàn huy n Nghĩa Hưng 80 4.4.1 Phương hư ng m c tiêu phát tri n nông nghi p huy n Nghĩa Hưng 80 4.4.2 ð xu t lo i hình s d ng ñ t ñ a bàn huy n Nghĩa Hưng 81 4.5 Các gi ... thi t cho m c ñích s n xu t nông nghi p c a huy n Xu t phát t nh ng lý ti n hành nghiên c u ñ tài: “ðánh giá hi u qu ñ xu t lo i hình s d ng ñ t cho s n xu t nông nghi p ñ a bàn huy n Nghĩa Hưng ... t nh Nam ð nh” 1.2 M c ñích, yêu c u 1.2.1 M c ñích - ðánh giá hi u qu xác ñ nh lo i hình s d ng ñ t s n xu t nông nghi p b n v ng ñ a bàn huy n Nghĩa Hưng, t nh Nam ð nh - ð xu t lo i hình s...
 • 113
 • 451
 • 0

Đánh giá tuyển chọn một số tổ hợp lúa lai ba dòng có năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại tỉnh hà nam

Đánh giá tuyển chọn một số tổ hợp lúa lai ba dòng có năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại tỉnh hà nam
... suất cao, chất lượng tốt phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tỉnh Nam 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích đề tài - Đánh giá tuyển chọn số tổ hợp lúa lai ba dòng suất cao, chất lượng tốt ... "Tiếp tục so sánh tổ hợp lúa lai ba dòng vụ Mùa 2010 Nam" * Mục đích: Tuyển chọn tổ hợp lai tốt cho Nam bổ sung vào cấu giống lúa 40 * Nội dung: Tiếp tục so sánh tổ hợp lai vụ Mùa 2010 *Phương ... đối lúa lai dòng thời gian sinh trưởng từ 125 140 ngày 49 4.1.3.2 Năng suất lúa lai tỉnh Nam giai đoạn 2002 – 2009 Năng suất lúa lai xu hướng tăng vụ Xuân vụ Mùa Vụ Xuân suất cao vụ...
 • 134
 • 259
 • 0

tìm hiểu và đánh giá hệ thống cung cấp dịch vụ cho sản xuất nông nghiệp tại xã hương toàn - huyện hương trà – tỉnh thừa thiên huế

tìm hiểu và đánh giá hệ thống cung cấp dịch vụ cho sản xuất nông nghiệp tại xã hương toàn - huyện hương trà – tỉnh thừa thiên huế
... Đánh giá hiệu cung ứng hệ thống cung ứng dịch vụ cho trình sản xuất nông nghiệp Hương Toàn - Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu hệ thống cung ứng dịch vụ cho sản xuất nông nghiệp Hương Toàn - ... hình dịch vụ sản xuất nông nghiệp hệ thống dịch vụ Hương Toàn cung cấp bao gồm khâu sản xuất nông nghiệp chính, là: dịch vụ cung ứng đầu vào cho sản xuất nông nghiệp, dịch vụ khâu sản xuất nông ... tư nông nghiệp làng 4.3 Hình thức cung cấp dịch vụ hệ thống dịch vụ sản xuất nông nghiệp Hương Toàn Hiện hệ thống cung cấp dịch vụ Hương Toàn có loại hình đơn vị tiến hành cung cấp dịch vụ, ...
 • 45
 • 424
 • 3

Đặc điểm đất và đánh giá đất đai vùng đất mặn và đất phèn ven biển nhằm đề xuất sử dụng hợp lý cho sản xuất nông nghiệp tỉnh bạc liêu

Đặc điểm đất và đánh giá đất đai vùng đất mặn và đất phèn ven biển nhằm đề xuất sử dụng hợp lý cho sản xuất nông nghiệp tỉnh bạc liêu
... VÀ NHÂN VĂN VŨ NGỌC HÙNG ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI VÙNG ĐẤT MẶN VÀ ĐẤT PHÈN VEN BIỂN NHẰM ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG HP LÝ CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU Chuyên ngành: Sử dụng ... mặn đất phèn ven biển nhằm đề xuất sử dụng hợp cho sản xuất nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu thực với khu vực nghiên cứu lựa chọn tỉnh Bạc Liêu, đối tượng nghiên cứu đất mặn đất phèn ven biển Đề tài ... thống sử dụng đất đất mặn đất phèn đáp ứng cho phát triển bền vững sản xuất nông nghiệp đòa bàn nghiên cứu - Đề xuất bố trí sử dụng hợp quỹ đất mặn đất phèn ven biển tỉnh Bạc Liêu - Kết đề tài...
 • 219
 • 144
 • 0

Cấp phép khai thác sử dụng nước mặt cho các mục đích không phải cho sản xuất nông nghiệpphát điện với lưu lượng dưới 20.000m3/ngày đêm pps

Cấp phép khai thác sử dụng nước mặt cho các mục đích không phải cho sản xuất nông nghiệp và phát điện với lưu lượng dưới 20.000m3/ngày đêm pps
... cho đề án, báo cáo mục đích khác với lưu lượng từ 3000m3 đến 20.000m3/ngày đêm: Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,1m3 đến 0,5m3/giây; để phát ... khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng 0,1m3/giây; để phát 300.000đ/01 đề điện với công suất 50KW; án, báo cáo cho mục đích khác với lưu lượng 500m3/ngày đêm: Kết việc ... Lệ phí cấp giấy phép Mức phí 100.000 đồng/giấy Lệ phí thẩm định: Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,5m3 đến 1m3/giây; để phát điện với công...
 • 6
 • 172
 • 0

vị trí của sản xuất nông nghiệp

vị trí của sản xuất nông nghiệp
... đứng thứ hai xuất gạo năm 2010, Việt Nam xuất cao su đứng thứ tư giới,ngoài nhiều mặt hàng nông sản khác điều,tiêu,café… +SX lương thực tăng nhanh vững nhờ tăng suất đáng kể.Năm 2005, sản lượng ... trưởng bình quân hàng năm nông lâm ngư nghiệp thời kỳ 19912000 đạt 4,3% trongđó NN đạt 5,4% (riêng lương thực đạt 4,2%, CN đạt 10%, chăn nuôi 5,4%) thuỷ sản tăng 9,1% lâm nghiệp tăng 2,1% Tổng kim ... pháp để cải tạo bồi dưỡng đất làm cho ruộng đất ngày màu mỡ hơn, SX nhiều sản phẩm đơn vị diện tích với chi phí thấp đơn vị sản phẩm 3.Đối tượng SX NN thể sống - trồng vật nuôi + Các loại trồng vật...
 • 5
 • 57
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: 4 12 biến đổi cơ cấu giá trị trong sản xuất nông nghiệp của xã quân chu trong 3 năm 2004 2010 2011giá thuê đất sản xuất nông nghiệphộ gia đình vay sản xuất nông nghiệpánh giá hiệu quả và đề xuất các loại hình sử dụng đất cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện nghĩa hưng tỉnh nam địnhkhách hàng chủ yếu là hộ nông dân thuê mua các loại máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp như máy bơm máy cày máy sấy tầu bè ngư lưới công cụ đánh bắt thuỷ hải sảntế hộ gia đình trong sản xuất nông nghiệpvì vậy đã có nhiều nghiên cứu về các công trình lấy nước và sự biến đổi nguồn nước nhằm nâng cao hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp cụ thể như saudựa vào năng suất đơn giá và khối lượng của hạng mục phục vụ cho sản xuất nông nghiệp ta sẽ tính được thu nhập và chi phí cho 1 ha trước và sau khi có dự ánvị trí của sản xuất nông nghiệpton tai trong cong tac quan ly su dung dat san xuat nong nghiep o viet nam trong nhung nam gan daytình hình cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp công nghiệp sinh hoạt các ngành kinh tế khácquá trình phát triển chuỗi giá trịphân tích và phát triển chuỗi giá trị đòi hỏi tiếp cận đa ngànhhướng phát triển chuỗi giá trị mặt hàng cà phê toàn cầu 1 4li thực trạng phát triển e marketing nhưlà công cụ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh tại các doanh nghiệp việt namPhân tích cấu trúc, hàm lượng của dẫn xuất 2 (4,6 diclo 8 metyl quinolin 2 yl) 5,7 di(tertbutyl) 1,3 tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đạiTăng cường quản lý lao động tại công ty cổ phần cấu kiện bê tông hoàng anh nam địnhQuản lý vốn kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên than khánh hòaBretscher 33a solution manualPrinciples of computer system designEthics technology and engineering an introductionPhân lập và nghiên cứu một số đặc tính sinh học của vi khuẩn aeromonas hydrophila gây bệnh xuất huyết trên cá chép và biện pháp điều trịCác yếu tố tác động đến thương mại nội ngành hàng nông sản giữa Việt Nam và APEC (LA tiến sĩ)TÌM HIỂU GIAO DIỆN VÔ TUYẾN TRONG HỆ THỐNG UMTSThe microecomomics today schiller 1nguồn phát quang trong thông tin sợi quangBỘ PHÁT QUANG TRONG THÔNG TIN sợi QUANGMạng nơron trong bài toán nhận dạng khuôn mặt và ứng dụngThe financial managerial accounting 16th williams 1Accounting theory finalCác tập song xác định duy nhất cho đạo hàm của hàm phân hìnhSkkn một số kinh nghiệm của giáo viên chủ nhiệm trong công tác giáo dục kĩ năng sống cho học sinhCuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư huyện võ nhai tỉnh thái nguyên (2001 2015)Kinh tế, văn hóa châu lục yên, tỉnh tuyên quang nửa đầu thế kỷ XIXRèn luyện kĩ năng suy luận cho học sinh trong dạy học hình học lớp 8
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập