Tài liệu Phân tích thống kê bằng minitab

Tài liệu PHÂN TÍCH THỐNG SỬ DỤNG EXCEL® ppt

Tài liệu PHÂN TÍCH THỐNG KÊ SỬ DỤNG EXCEL® ppt
... tính sử dụng rộng rãi Trong EXCEL có công cụ cho phép người sử dụng tiến hành phân tích liệu thống EXCEL sử dụng để tổ chức xếp liệu, trình bày liệu, lập bảng, vẽ đồ thị phân tích thống (thống ... (thống mô tả, kiểm định giả thuyết phân tích hồi qui).1 Tên biến Số liệu Hình 1: Ví dụ số liệu EXCEL Để thực phân tích thống phức tạp hơn, phải sử dụng phần mềm thống chuyên dụng khác ... nhập liệu sau tô đậm liệu ta cần phân tích, từ menu ta chọn Tool chọn Data analysis Khi ta tô đậm liệu cần phân tích trên, bước sau Excel thông minh để nhận biết liệu ta cần phân tích khoảng liệu...
 • 32
 • 198
 • 1

Tài liệu Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng Phân tích hệ thống doc

Tài liệu Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng Phân tích hệ thống doc
... trị hệ thống Phân chia gói hệ thống Bộ môn Hệ thống thông tin – Khoa CNTT – ĐH KHTN - 12 - Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng Phân tích hệ thống 1.6 Sơ đồ lớp đối tượng hệ thống mức phân ... Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng Phân tích hệ thống Phân tích hệ thống 1.1 Xác định yêu cầu hệ thống Từ mô hình business object ta mô hình ... có Bộ môn Hệ thống thông tin – Khoa CNTT – ĐH KHTN -9- Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng Phân tích hệ thống Sau điền đầy đủ thông tin cần thiết nhân viên, người sử dụng hệ thống chọn...
 • 13
 • 402
 • 10

Tài liệu Phân tích thiết kế hệ thống thông tin URL pptx

Tài liệu Phân tích thiết kế hệ thống thông tin URL pptx
... - Kết giai đoạn phân tích Đặc Tả Yêu Cầu (Requirements Specifications) c) Thiết kế hệ thống Sau giai đoạn phân tích, yêu cầu cụ thể hệ thống xác định, giai đoạn thiết kế cho yêu cầu Công tác thiết ... nhà phân tích, nhà thiết kế, …) Mô hình hữu dụng việc mô hình hoá doanh nghiệp, soạn thảo tài liệu, thiết kế chương trình ngân hàng liệu Mô hình giúp hiểu đòi hỏi hệ thống tốt hơn, tạo thiết kế ... thiết bị phần cứng nào? - Hệ thống cần phải tương tác với hệ thống khác nào? Nhóm hệ thống chia làm hai nhóm, nhóm kích hoạt cho mối quan hệ với hệ thống, nhóm mà hệ thống cần phải xây dựng thiết...
 • 143
 • 302
 • 3

Tài liệu Phân tích thiết kế hệ thống - Đại cương về hệ thốngphân tích pdf

Tài liệu Phân tích thiết kế hệ thống - Đại cương về hệ thống và phân tích pdf
... khái niệm cho hệ thống - 18 Giai đoạn III: Thiết kế Gồm bước: Thiết kế logic Thiết kế cấu trúc Thiết kế giao diện Thiết kế CSDL tệp Thiết kế chương trình Giai đoạn thiết kế xác định hệ thống hoạt ... giao hệ thống - 14 Quá trình Lập kế hoạch Phân tích Sản phẩm Kế hoạch dự án Đề xuất hệ thống Thiết kế Thực - 15 Chi tiết kỹ thuật hệ thống Hệ thống kế hoạch bảo trì Tương tác giai đoạn vòng đời - ... việc lập kế hoạch kiểm thử toàn hệ thống thực song song với hoạt động phân tích thiết kế hệ thống - 29 Thiết kế chung cho toàn hệ thống thực sau dự án chia nhỏ vào dãy dự án riêng biệt - 30 Mô...
 • 34
 • 337
 • 0

Tài liệu Phân tích Thiết kế Hệ thống PTTKHT doc

Tài liệu Phân tích Thiết kế Hệ thống PTTKHT doc
... dung Phân tích Thiết kế Hệ thống Phân tích thiết kế hệ thống? Các thành phần hệ thống thông tin Các nguyên lý phát triển hệ thống Phân tích thiết kế hệ thống? Phân tích Thiết kế Hệ thống Hệ thống ... phần hệ thống thông tin Phân tích Thiết kế Hệ thống Dữ liệu Phân tích Thiết kế Hệ thống Người chủ hệ thống (System owner) Kiến thức nghiệp vụ Người dùng hệ thống Yêu cầu liệu Người thiết kế hệ thống ... hệ thống 26 Các thành phần hệ thống TT Phân tích Thiết kế Hệ thống Dữ liệu thông tin thành phần hệ thống thông tin Một số loại hệ thống thông tin 27 2.1 Dữ liệu thông tin Phân tích Thiết kế Hệ...
 • 59
 • 179
 • 0

Tài liệu Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng dùng UML - Module 8: Thiết kế kiến trúc pdf

Tài liệu Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng dùng UML - Module 8: Thiết kế kiến trúc pdf
... component reverse engineered PT & TK Hướng đối tượng Thiết kế kiến trúc Dương Anh Đức 44 Cơ hội dùng lại bên hệ thống ? PT & TK Hướng đối tượng Thiết kế kiến trúc Dương Anh Đức 45 Architectural ... TK Hướng đối tượng Thiết kế kiến trúc Dương Anh Đức 38 Bài tập: Architectural Design, phần w Cho biết vấn đề sau: § Các analysis class mối quan hệ chúng PT & TK Hướng đối tượng Thiết kế kiến ... § Hệ thống nhỏ: 3-4 layer § Hệ thống phức tạp: 5-7 layer Mục đích giảm chồng lắp tăng khả bảo trì nâng cấp PT & TK Hướng đối tượng Thiết kế kiến trúc Dương Anh Đức 48 Các Design Element Kiến...
 • 68
 • 290
 • 0

Tài liệu Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng dùng UML - Module 11: Thiết kế Use-Case pdf

Tài liệu Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng dùng UML - Module 11: Thiết kế Use-Case pdf
... thiết kế Use-Case thời điểm thực công đoạn w Kiểm đònh tính quán cài đặt usecase w Tinh chỉnh use-case realizations có từ bước phân tích Use-Case dựa phần tử thiết kế xây dựng PT & TK Hướng đối ... analysis-class-to-design-element map § The analysis-class-to-analysis-mechanism map § Analysis-to-design-mechanism map § Patterns of use for the architectural mechanisms PT & TK Hướng đối tượng Thiết kế kiến ... trừu tượng PT & TK Hướng đối tượng Thiết kế kiến trúc Dương Anh Đức 17 Khi đóng gói Sub-Flows Subsystem w Sub-flow xuất nhiều use-case realizations w Sub-flow có tiềm tái sử dụng w Sub-flow...
 • 38
 • 332
 • 1

Tài liệu Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng dùng UML - Module 12: Thiết kế Subsystem pdf

Tài liệu Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng dùng UML - Module 12: Thiết kế Subsystem pdf
... operation? PT & TK Hướng đối tượng Thiết kế kiến trúc Dương Anh Đức 28 Nhắc lại: Thiết kế Subsystem Design w Mục đích thiết kế Subsystem ? w Cần tạo interaction diagrams thiết kế Subsystem? w Tại ... getCourseOfferings() subsystem responsibility PT & TK Hướng đối tượng Thiết kế kiến trúc Dương Anh Đức 10 Phân bố nhiệm vụ Subsystem w Xác đònh phân tử thiết kế mới, dùng lại có sẵn, (chẳng hạn, class hay subsystem) ... ) PT & TK Hướng đối tượng Thiết kế kiến trúc Dương Anh Đức 19 Các bước thiết kế Subsystem w Phân bố hành vi Subsystemcho phần tử w Lập sưu liệu phần tử Subsystem w Mô tả phụ thuộc Subsystem...
 • 32
 • 230
 • 2

Tài liệu Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng dùng UML - Module 13: Thiết kế CLASS ppt

Tài liệu Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng dùng UML - Module 13: Thiết kế CLASS ppt
... PT & TK Hướng đối tượng Thiết kế kiến trúc Dương Anh Đức Cần Class ? w Nếu nhiều class đơn giản Nghóa class: § Đóng gói phần toàn hệ thống § Nhiều khả dùng lại § Dễ cài đặt w Nếu nhiều class ... Operation • Class operation hay instance operation PT & TK Hướng đối tượng Thiết kế kiến trúc Dương Anh Đức 16 Nhắc lại: Operation ? Class Operation PT & TK Hướng đối tượng Thiết kế kiến trúc ... thay “data bits” PT & TK Hướng đối tượng Thiết kế kiến trúc Dương Anh Đức 20 Phát Additional Classes Relationships ClassA Class2 op1(var1 :Class2 ): Class3 Class3 Additional classes relationships...
 • 131
 • 260
 • 1

Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống

Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống
... 121 oOo Tài liệu Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Chương QUI TRÌNH PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG I PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN LÀ GÌ? Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin phương ... Tài liệu Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống M ỤC L ỤC Chương QUI TRÌNH PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG I PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN LÀ ... thuốc Cuối cùng, hệ thống kết xuất mơi trường kết việc thực nhiệm vụ đạt mục tiêu Hệ thống bị hạn chế điện III QUI TRÌNH PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG Tài liệu Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống 13 Giai...
 • 135
 • 160
 • 0

SIÊU THỊ ô tô TRỰC TUYẾN tài liệu phân tích thiết kế hệ thống

SIÊU THỊ ô tô TRỰC TUYẾN tài liệu phân tích thiết kế hệ thống
... thông tin thay đổi Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ thông tin nhập vào Nếu thông tin nhập vào không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi Nếu thông tin nhập vào hợp lệ, hệ thống thông báo cập nhật thông ... thông tin showroom ô nhận đặt mua ô mạng Ở hình thức tư vấn bán hàng showroom truyền thống thay việc giới thiệu nhận đặt hàng thông qua mạng Internet Riêng vấn đề toán trực tuyến em không ... thông tin username mật trang đăng nhập Nếu không nhập hay nhập sai thông tin hệ thống thông báo lỗi Nếu thông tin nhập vào hợp lệ hệ thống thông báo đăng nhập thành công chuyển trang quản lý hệ...
 • 65
 • 375
 • 0

THUYẾT TRÌNH SIÊU THỊ ô tô TRỰC TUYẾN tài liệu phân tích thiết kế hệ thống

THUYẾT TRÌNH SIÊU THỊ ô tô TRỰC TUYẾN tài liệu phân tích thiết kế hệ thống
... đồ ánh xạ quy trình  Biểu đồ lớp lĩnh vực Bài toán  Bài toán quản lý thông tin showroom ô nhận đặt mua ô mạng  Hệ thống nghiệp vụ chính:  Khách đến cửa hàng xem xe ô nhận tư vấn ... xem thông tin xe Phân tích kiến trúc hành vi (tiếp) Biểu đồ lớp ca sử dụng: xem thông tin xe Phân tích kiến trúc hành vi (tiếp) Biểu đồ ca sử dụng: xem thông tin xe Phần 3: Thiết kế hệ thống ... phẩm Phân tích kiến trúc hành vi mẫu ca sử dụng hệ thống  Xem thông tin sản phẩm Các đối tượng sử dụng hệ thống  Khách vãng lai: Khách vãng lai khách hàng biết đến website thông qua nguòn thông...
 • 20
 • 460
 • 0

tài liệu phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý

tài liệu phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý
... Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản - 19 - CHƯƠNG PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÀI ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG I Vòng đời hệ thông tin: Hệ thông tin tương ... trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản -~ -8- ~ - BÀI 4: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ Định nghĩa: Một hệ thống tích hợp "Người - Máy" tạo thông tin giúp người sản xuất, quản ... định hệ thông tin quản Hệ thông tin quản sử dụng thiết bị tin học, phần mềm, CSDL, thủ tục thủ công, mô hình để phân tích, lập kế hoạch quản định I Cấu trúc hệ thông tin quản lý: Cấu...
 • 38
 • 125
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu phân tích thiết kế hệ thốngtài liệu phân tích thiết kế hệ thống phần mềmtài liệu phân tích thiết kế hệ thống websitedownload tài liệu phân tích thiết kế hệ thốngtài liệu phân tích thiết kế hệ thống thông tintài liệu phân tích thiết kế hệ thống umlphân tích thống kê bằng phần mềm minitabđề tài môn phân tích thống kê số liệutài liệu phân tích thiết kế hệ thốnggtài liêu phân tích thiết kế hướng đối tượngphân tích thống kê bằng exceltài liệu phân tích thiết kế hướng đối tượng umltài liệu phân tích thiết kế hướng đối tượngtài liệu phân tích thiết kế phần mềmtài liệu phân tích thiết kế thuật toánkỹ năng tự học chụp ảnhColorful donuts on the plateKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH xây dựng Bình MinhGiáo trình hóa lý dược (sách đào tạo dược sỹ đại học) phần 1 PGS TS đỗ minh quangGiáo trình hóa lý dược (sách đào tạo dược sỹ đại học) phần 2 PGS TS đỗ minh quanggiáo trình hóa phân tích tập 2FB THÍCH học CHUI ôn tập môn hóa học CHUẨN bị kì THI THPTQGDân ca nghi lễ trong đời sống văn hóa của người Dao Tuyển ở Việt NamLy hôn trong các gia đình người Việt theo Công giáo (qua nghiên cứu giáo xứ Chợ Mới, Nha Trang, Khánh Hòa)bai du thi day hoc tich hop lien mon trong vat lyKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng Hoàng LộcKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Lộc (LV thạc sĩ)báo cáo tài chính công tyCÁC DẠNG ĐỀ HAY GẶP TRONG CÂU NGHỊ LUẬN VĂN HỌC DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 12Journal of ethnopharmacology 117 (2008) 199–214SKKN Rèn luyện ý thức bảo vệ môi trường cho Học sinh lớp 10 thông qua bài “ Nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt và máy lạnh” – Vật lí 10 Nâng caoCarbohydrate research 360 (2012) 47–51555 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 9Bộ đề trắc nghiệm tự luận địa lý 10 (NXB đại học quốc gia 2006) huỳnh trà, 159 trangTổng hợp những lỗi và thủ thuật trong word
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập