giáo án TÍCH hợp môn TOÁN lớp 7 TRONG bài ôn tập CHƯƠNG III ThỐNG kê với các môn GIÁO dục CÔNG dân, địa lí và CÔNG NGHỆ

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Tập hợp Q các số hữu tỉ ppsx

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Tập hợp Q các số hữu tỉ ppsx
... hữu tỉ âm, số hữu tỉ -Hỏi: Vậy tập hợp số hữu tỉ gồm có loại số hữu tỉ nào? -Trả lời: Tập hợp số hữu tỉ gồm số hữu tỉ dương, số hữu tỉ âm số -Yêu cầu làm -Gọi HS trả lời -GV nêu nhận xét: -Lắng ... phân số phân số nó? -GV bổ sung vào cuối dãy số dấu … -ở lớp ta biết: Các phân số -Định nghĩa: cách viết khác Số hữu tỉ số viết dạng số, số gọi số phân số với a, b  Z, b  hữu tỉ Vậy số trên: ?1 ... trước lớp Đại diện nhóm trình bày lời giải III Đánh giá dạy (2 ph) - Cần học thuộc định nghĩa số hữu tỉ, cách biểu diễn số hữu tỉ trục số, cách so sánh hai số hữu tỉ - BTVN: số 3, 4, 5/ SGK; Số...
 • 10
 • 958
 • 0

Giáo án hình học lớp 7 - Tiết 45: Ôn tập chương II (tiết 2) potx

Giáo án hình học lớp 7 - Tiết 45: Ôn tập chương II (tiết 2) potx
... = học sinh 900 Do BAC = 900 Vậy ABC tam giác vuông cân Luyện tập củng cố học: (2’) Hướng dẫn học sinh học nhà: (1’) - Hướng dẫn tập 72 , 73 (Tr 141 - SGK) - Hoàn thiện phần ôn tập hai tiết - ... bị học sinh: (5’ – 7 ) - Kiểm tra đề cương ôn tập học sinh Dạy học mới: Hoạt động Hoạt động thầy trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Ôn tập lý thuyết (25’ – 28’)  Yêu cầu học sinh làm  Một học ... tập lí lên điền thuyết bảng phụ, phiếu học tập lớp điền vào (giáo viên đưa phiếu học tập bảng phụ chiếu giấy nội dung câu hỏi lí thuyết  Nhận xét sửa chữa làm bạn  hoàn chỉnh lại tiết đáp án...
 • 12
 • 760
 • 4

Giáo án hình học lớp 7 - Tiết 44: Ôn tập chương II (tiết 1) potx

Giáo án hình học lớp 7 - Tiết 44: Ôn tập chương II (tiết 1) potx
... Học sinh: Bút xanh, phiếu học tập, bút xanh, thước thẳng, com pa III Tiến trình dạy: Kiểm tra chuẩn bị học sinh: (5’ – 7 ) - Kiểm tra đề cương ôn tập học sinh Dạy học mới: Hoạt ... Hoạt động 1: Ôn tập lý thuyết (5’ – 7 )  Yêu cầu học sinh  Học làm tập lí thuyết phiếu học tập (giáo viên đưa sinh lên điền bảng phụ, lớp điền vào bảng phụ phiếu chiếu giấy học tập nội dung ... Chữa làm sinh học làm bạn  bảng phụ giấy hoàn chỉnh trong, hoàn thiện lại đáp án đáp án vào phiếu học tập Hoạt động 2: Luyện tập (25’ – 28’) Bài 67 (Tr 140 Bài 67 (Tr 140 -  Hai học SGK) SGK)...
 • 9
 • 1,406
 • 1

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 55 ÔN TẬP CHƯƠNG III (TIẾP) pptx

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 55 ÔN TẬP CHƯƠNG III (TIẾP) pptx
... tam giỏc ng lý Ta lột) dng v nh lý Bi 58 Ta lột) Hot ng 3: (SGK) Bi 58 (SGK) - Cõu a, b gi nguyờn - HS lm bi trờn phiu hc tp, cú thay i so vi SGK A - Cõu c: Cho BC cõu c, GV = Asean, AB = ... GV = Asean, AB = phỏt cho HS AC = b V ng cao AI Chng minh tam - Mt s HS K B H C np bi cho GV theo yờu cu giỏc BHC ng dng vi tam - Theo dừi bi Trang Trửụứng: THCS LE QUY ẹON GV: giỏc AIC, suy ... di an ca GV v sa thng HC, KH nhng ch sai theo a v b nu cú bi - GV thu, chm I lm ca mỡnh mt s bi lm a Hai tam giỏc vuụng BKC v CBH cú: - Cnh huyn BC ca HS, sa sai chung cho HS, sau ú chiu bi lm...
 • 7
 • 574
 • 1

Giáo trình đại số lớp 7 - Tiết : 63 :ÔN TẬP CHƯƠNG VI (tiết 1) pps

Giáo trình đại số lớp 7 - Tiết : 63 :ÔN TẬP CHƯƠNG VI (tiết 1) pps
... y = -1 ; z = -2 vào biểu thức bảng : làm 2.1. (-1 ).[5.12 + 3.1 – (-2 )] bài, = -2 . [-5 + + 2] HS =0 khác b) Thay x = ; y = -1 ; z = -2 vào biểu làm thức : vào 1. (-1 ) + (-1 )2. (-2 )3 + (-2 )3.14 tập ... TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Hoạt động thầy trò Hoạt động : Ôn tập khái niệm biểu thức đại số, đơn Ghi bảng thức, đa thức.( 20’)  GV : I Biểu thức đại số : Biểu thức đại số ?  HS : Biểu thức đại số ... hệ số khác có phần biến số  HS : Tự cho ví dụ  GV : Đa III Đa thức :  Ví dụ : -2 x3 + x2 - x + thức ?  HS : Đa thức tổng Có bậc đơn thức  GV : Hãy vi t đa thức biến x có hạng tử, hệ số -2 ...
 • 19
 • 425
 • 1

Giáo trình đại số lớp 7 - Tiết 20 ÔN TẬP CHƯƠNG I ( TIẾT 1) ppt

Giáo trình đại số lớp 7 - Tiết 20 ÔN TẬP CHƯƠNG I ( TIẾT 1) ppt
... 2,5 b 19 - 33 3 = (1 9 33 ) 3 = (- 1 4) = -6 B i 99/SGK a (- 6 ,73 0,4).2,5 = -6 ,73 (0 ,4 2,5) = -6 ,73 b (0 ,125) .(5 ,3).8 = (0 ,125.8) .(5 ,3) = (- 1 ) .(5 ,3) = 5,3 Dặn dò: - Ôn tập l i tập làm học thuộc ... bảng biểu diễn - Số không số hữu tỉ dương khônglà số hữu tỉ âm? trục số -1 3 - Nêu cách viết số hữu tỉ 5 biểu diễn 5 trục số - Nêu qui tắc xác định giá trị tuyệt đ i - HS : tự nêu qui tắc số ... VD số tự N  Z, Z I  R nhiên, số nguyên, số hữu tỉ, số vô tỉ để minh hoạ sơ đồ Z N Q R -3 1 -7 4 15   Q, Q  R, - HS đọc bảng l i SGK/ 47 - G i HS đọc bảng l i SGK/ 47 Hoạt động 2: Ôn tập số...
 • 11
 • 1,704
 • 4

Giáo trình đại số lớp 7 - Tiết 21 ÔN TẬP CHƯƠNG I ( TIẾT 2) pot

Giáo trình đại số lớp 7 - Tiết 21 ÔN TẬP CHƯƠNG I ( TIẾT 2) pot
... 133/SBT dãy tỉ số nhau(10’) - Thế tỉ số hai số hữu tỉ a b? - HS: tỉ số Tìm x: hai số hữu tỉ a a x: (- 2 ,14) = (- b thương 3, 12): 1,2 phép chia a cho b x = ( 2,141) .( 3, 12) ,2 - Hai tỉ số - Tỉ lệ thức ... 0 ,78 47  0 ,78 Dạng 2: Ôn tập b65c - HS: Nêu ĐN B= hai, số vô tỉ, số thực (7 ) - Hai HS lên bảng làm - ĐN bậc hai số không âm a? - Làm 105/SGK 2 4 . 6,4   3 7 (2 ,236+0,666) .(6 , 4- - ... = B i 81/SBT a = b a  10 = b 15 b = c c  12 = b 15  a 10 ace bd  f  = c 12  49 = a = 10 .( -7 ) = -7 0 nghĩa) b = 15 .( -7 ) = 105 c = 12 .( -7 ) = - ghi sẵn công khắc sâu kiến b 15 -7 tỉ số có...
 • 9
 • 741
 • 1

Giáo trình đại số lớp 7 - Tiết 35: ÔN TẬP CHƯƠNG II pptx

Giáo trình đại số lớp 7 - Tiết 35: ÔN TẬP CHƯƠNG II pptx
... 1: x -1 y -4 - 1 10 = -2 x -1 y Tính hệ số tỉ lệ k? - Tính a = x.y = (-3 ). (- Bài toán 2: Bài 2: 10) = 30 Cho x, y hai đại lượng tỉ lệ nghịch,điền vào chỗ trống x -5 -3 -2 x - -3 -2 y - - - 10 ... 15/SBT-44 thuận với ; ; Tính góc Ta có: tam giác ABC biết x góc A; B; c tỉ lệ với 3; 5; y z = 1= 1= x yz 1    Bài 50/SGK -7 7 - Nêu công thức = x = 69 y = 52 tính V bể? - V không đổi, S h hai đại ... Hoạt động 1: On tập đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch (15’) Đại lượng tỉ lệ Đại lượng tỉ lệ nghịch thuận Định Nếu đại lượng y Nếu đại lượng y liên hệ nghĩa liên hệ với đại với đại lượng x theo...
 • 9
 • 782
 • 0

Giáo trình đại số lớp 7 - Tiết 18: ÔN TẬP CHƯƠNG II (Tiết 2) docx

Giáo trình đại số lớp 7 - Tiết 18: ÔN TẬP CHƯƠNG II (Tiết 2) docx
... Luyện tập: Hoạt động Hoạt động GV HS Bài 51/SGK -7 7 - HS đọc đề - Treo bảng phụ A (-2 ;2); B (- Ghi bảng Bài 51/SGK -7 7 gọi HS đọc 4;0); C(1;0); đề D(2;4); E(3 ;-2 ); F(0 ;-2 ); G (-3 ;-2 ) Bài 52/SGK- 77 Trong ... - Làm 63/SBT- 57 - Khi đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x? - Chia số 124 thành phần tỉ lệ nghịch với 2; 3; - GV nhận xét cho điểm On tập khái niệm hàm số đồ thị hàm số( 6’) Hoạt động GV - ... lại cách vẽ đồ thị hàm số gọi lần luợt HS lên bảng vẽ IV Củng cố-dặn dò: - Hoạt động nhóm 69 ,71 /SBT-58 - On tập kiến thức ôn tập, xem tập làm Chuẩn bị tiết sau làm kiểm tra tiết V Rút kinh nghiệm:...
 • 8
 • 186
 • 0

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG doc

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG doc
... 2 -Các hoạt động chủ yếu : Hoạt động Gv Hoạt động HS Ghi bảng Hoạt động 1: Các 1- Các trường hợp trường hợp nhau biết biết hai tam gùiac vng (kiểm tra -nếu hai cạnh góc tam giác vuông : vuông tam ... : vuông tam B giác vuông TH1(c-g-c ): E cũ ) ? theo trường hợp c-g-c hai tam giác cạnh góc vng có yếu tố vuông tam chúng giác vuông tam giác vuông D - Gv đưa hình vẽ –u ( c- TH 2:( g-c-g) B cầu ... nếu( cạnh ? Theo trường hợp góc vuông g-c-g hai tam giác vng có yếu tố góc nhọn kề cạnh tm giác A C chúng vuông )bằng D ? TH 3:( ch-gn) B E A CD -Gv đưa hình vẽ lên (…)thì tam giác F bảng , óm...
 • 6
 • 462
 • 1

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông pot

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông pot
... xét sữa trường huyền cạnh góc vuông) hợp =>BH=CH b) từ tam giác Hoạt động 2: Bài luyện lớp nhau( câua) -một hs lên bảng => BÂH =CÂH vẽ hình , *nhận xét : AH trung trực ghiGT,KL BC, phân giáccủa BÂC ... tam giác C thẳng ta vuông có KL AH=AK thường c/m ntn? AB=AC ( ch) Cho hs nêu hai tam - góc nhọn  giác cần c/m chung B AI phân giác góc A C/m : a) AH=AK: ? Xét  AHB  AKC có : ? hai tam giác ... lớp vẽ Bài luyện lớp : - GV yêu cầu hs làm vào 65 sgk - Gọi hs lên Bài 65 sgk/1 3 7: GT  ABC cân A Â< 900,BH  ACK.K A bảng vẽ hình ghi GT , KL H  AHB=  AKC CK  AB ? muốn c/m hai đoạn -là tam...
 • 5
 • 503
 • 1

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP hai trường hợp bằng nhau của tam giác ( ccc) (cgc) ppt

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP hai trường hợp bằng nhau của tam giác ( ccc) và (cgc) ppt
... không ? BM=CM (gt) ? Chỉ tam giác *tương tự hình ? :  BKM=  CKM(cgc) *  BKE=  CKE (ccc) -HS thảo luận BE=CE;BK=CK; KE chung nhóm TH 2: M nằm KE : -Gọi hs lên trình bày *  BKM=  CKM(cgc)=>K TH2 ... HA=HK(gt) -Gọi HS chứng minh AHB=KHB =900 =>  AHB=  KHB(cgc)=>B Hoạt động 3: Dặn dò : 1=B2 - =>BH phân giác góc BVN:30;35;39; 47; SBT B -chuẩn bị trường * Xét  AHC  KHC có hợp gcg : AH=KH(gt); ... tia OA=OB(gt); tia phân Ô1=Ô2(gt);ADchung giác  OAD=  OBD(cgc)=>DA= góc DB  OAD va  OBD có : b) D1=D 2(2 góct/ư)Mà Cho hs làm : 32 sgk -gọi hs đọc đề c/m D1+D2=1800(kề bù) -HS dự đoán ? muốn...
 • 6
 • 261
 • 0

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP trường hợp bằng nhau cạnh góc cạnh ppsx

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP trường hợp bằng nhau cạnh góc cạnh ppsx
... HS1:Phát biểu trường -HS1 lên bảng hợp c-g-c ? trả lời câu hỏi Làm tập 27 a; b A C làm D HS2 : phát biểu hệ a) Để  ABC =  ADC (c-gtrường hợp c) c-g-c – làm tập 27 c -HS2 lên bảng ... Thắng theo TH y cgc C/m: Xét  ABC  ADE -Tiếp theo c : HS3,4; 5,6 AB=AD (gt) Â chung ; Hoạt động 4: Dặn dò -Học kỹ nắm vững tính chất trường hợp cgc -BVn:30;31;32 sgk; D C -cả lớp theo dõi AD=AB(gt) ... hai tam giác có -HS quan sát thêm AC=BD khơng sao? trả lời -GV nhận xét cho điểm Bài 2 8: Hoạt động 2: Bài luyện A lớp K D N -Cho hs làm 28 sgk -GV treo bảng phụ có -Hs quan sát hình 28 vẽ sẵn hình...
 • 5
 • 168
 • 2

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP trường hợp bằng nhau của hai tam giác c-c-c pot

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP trường hợp bằng nhau của hai tam giác c-c-c pot
... )=> OC phân giác  -Khi ta xÔy khẳng định hai tam giác ? Để khẳng định  Có hai tam giác hai tam giác ta suy ta cần yếu cạnh tam giác tố hai tam cạnh giác ? tam giác *Dặn dò : -suy -BVN: 21;22;23 ... làm O y B - Bài toán cho ta Xét  OAC  OBC c : cách dùng thước OA=OB (gt) compa để vẽ tia phân AC=BC (gt) giác góc OC cạnh chung =>  OAC=  OBC (c-c-c) Hoạt động 3: cố => Ô1=Ô2 (hai góc t/ứng ... Xét  AMB -lên bảng gỡ dán GT,KL MN: cạnh chung cách hợp lý -HS quan sát để MA=MB (gt) gỡ dán câu NA=NB (gt) cho thích hợp Do  AMB=  BMN(c- KL AMN = BMN C/M:  ANB c : c.c) -yêu cầu hs làm 19...
 • 5
 • 219
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giai bai tap toan lop 7 hinh hoc on tap chuong 2giao an bai on tap chuong iii mon toan 9 dai sogiao an bai on tap chuong iii gia h phuong trinh mon toan 9 dai sogiáo án hình học lớp 7 tiết 45 ôn tập chương iigiáo trình đại số lớp 7 tiết 20 ôn tập chương i tiết 2 pptgiáo trình đại số lớp 7 tiết 35 ôn tập chương ii pptxgiáo án hình học lớp 8 tiết 55 ôn tập chương iii tiếp pptxtoan lop 8 hinh hoc on tap chuong 1toan bai on tap chuong iii lop 9 bang violetbai tieu luan toan cap 3 ve bai on tap chuongtoán 6 bài ôn tập chương iiigiáo án tích hợp môn kế toán doanh nghiệpgiáo án tích hợp môn toángiáo án môn toán lớp 7 tên bài dạy đại lượng tỉ lệ nghịch pptxgiao an tich hop mon toan 8 ve giai bai toan bang cach lap phuong trinhPhát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh xương giang, tỉnh bắc giangGiải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP công thương chi nhánh hoàng maiQuá trình hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh thành phố hà nộiRủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại NHTMCP sài gònTHỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG tín DỤNG NGẮN hạn tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH hà nộiGiải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam – chi nhánh lưu xá, thái nguyênGiải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP tiên phong chi nhánh linh đàmTHỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH bắc GIANG (2013 2015)Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh nam địnhTình hình hoạt động kinh doanh của NHTMCP đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh hai bà trưngTÌNH HÌNH và kết QUẢ HOẠT ĐỘNG của NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM á CHI NHÁNH cầu GIẤYKỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH màuTỔNG QUAN về THÔNG TIN dẫn ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG máy PHÁT dẫn ĐƯỜNG NDB SA500Phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thông báo cáo tài chínhsoạn bài tích hợp nướcdaithaoduongy4420141 150407224630 conversion gate01trắc nghiệm ngoại khoa cơ sở có đáp ánĐịnh lí không điểm tổ hợp và một vài vận dụngNghiên cứu đặc điểm sinh học và kỹ thuật tạo cây con cây phay (duabanga grandiflora roxb ex DC) tại tỉnh bắc kạnTỔNG HỢP KIẾN THỨC VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ
Đăng ký
Đăng nhập