BAI GIAI CHƯƠNG 2 tài chính doanh nghiệp A1

bài giảng tài chính tiền tệ chương 2 tài chính doanh nghiệp - đh hoa sen

bài giảng tài chính tiền tệ chương 2 tài chính doanh nghiệp - đh hoa sen
... CHẾ TÀI TRỢ Tài gián tiếp Người tiết kiệm  Hộ gia đình  Doanh nghiệp Chính phủ  Nước ngồi Trung gian tài Thị trườøng tài Tài trực tiếp 29 Người cần vốn  Hộ gia đình  Doanh nghiệp Chính ... vị Thời gian năm BÀI TẬP Doanh nghiệp A năm có lợi nhuận thu 120 tỷ; doanh nghiệp B có lợi nhuận thu 100 tỷ? Hỏi doanh nghiệp kinh doanh có hiệu Một doanh nghiệp A năm kinh doanh có lợi nhuận ...  Nước ngồi TÀI TRỢ GIÁN TIẾP Tiền vay Tiền gửi Người Tiết kiệm Lãi 30 Doanh nghiệp Trung gian tài Lãi TÀI TRỢ TRỰC TIẾP  Hộ gia đình  Nhà đầu tư Thị trườøng tài Doanh nghiệp Chính phủ ...
 • 39
 • 168
 • 1

đề thi tài chính tiền tệ - chương 2 tài chính doanh nghiệp

đề thi tài chính tiền tệ - chương 2 tài chính doanh nghiệp
... dụng tín dụng ngoại tệ Đồng Việt Nam áp dụng nước ta kể từ: a) tháng 7 /20 01 tháng 6 /20 02 b) tháng 7 /20 02 tháng 7 /20 03 c) tháng 7 /20 01 tháng 7 /20 02 d) tháng 7 /20 02 tháng 7 /20 03 TL: a) 139 Cơ quan ... tình trạng giảm phát, đứng giác độ sách tiền tệ, điều có nghĩa gì? a) Cung tiền tệ lớn cầu tiền tệ b) Lãi suất cao c) Cung tiền tệ nhỏ cầu tiền tệ cầu tiền tệ tăng nhanh d) Cán cân toán quốc tế ... loại tín tệ b) Tiền làm giấy c) Tiền đời thông qua hoạt động tín dụng ghi hệ thống tài khoản ngân hàng d) Tiền gửi ban đầu tiền gửi ngân hàng thương mại tạo TL: a) ∙ Chương 2: Tài doanh nghiệp...
 • 28
 • 416
 • 0

Trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ chương 2 tài chính doanh nghiệp

Trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ  chương 2 tài chính doanh nghiệp
... dụng tín dụng ngoại tệ Đồng Việt Nam áp dụng nước ta kể từ: a) tháng 7 /20 01 tháng 6 /20 02 b) tháng 7 /20 02 tháng 7 /20 03 c) tháng 7 /20 01 tháng 7 /20 02 d) tháng 7 /20 02 tháng 7 /20 03 31 TL: a) 139 Cơ ... xuất kinh doanh doanh nghiệp c) Bổ sung thêm vốn cố định cho doanh nghiệp, Việt Nam giai đoạn d) Tăng cường hiệu kinh tế khả cạnh tranh cho doanh nghiệp TL: b) Chương 3: Ngân sách Nhà nước 23 Những ... vào doanh nghiệp 22 d) Ngân hàng thương mại không phép tham gia hoạt động kinh doanh thị trường chứng khoán TL: b) Chương 9: Quá trình cung ứng tiền tệ 103 Nếu tỷ lệ tiền mặt tiền gửi phát hành...
 • 31
 • 602
 • 4

Tài liệu Chương 2: Tài chính doanh nghiệp pdf

Tài liệu Chương 2: Tài chính doanh nghiệp pdf
... sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Một doanh nghiệp có tỷ trọng chi phí cố định kinh doanh mức cao thể doanh nghiệp có đòn bẩy kinh doanh lớn ngược lại Một doanh nghiệp có đòn bẩy kinh doanh cao cần ... rủi ro cho doanh nghiệp 2.1 Rủi ro kinh doanh dòn bẩy kinh doanh a) Rủi ro kinh doanh Rủi ro kinh doanh nảy sinh bắt nguồn từ yếu tố hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Rủi ro kinh doanh dao động ... toàn tài sản doanh nghiệp trừ giá trị khoản nợ phải trả giá trị cổ phiếu ưu đãi liệt kê Bảng cân đối tài sản doanh nghiệp - Giá trị thị trường (market value) giá trị tài sản giá trị doanh nghiệp...
 • 95
 • 264
 • 0

Bài tập Chương 8 Tài chính doanh nghiệp hiện đại: Đầu tư tài chính doc

Bài tập Chương 8 Tài chính doanh nghiệp hiện đại: Đầu tư tài chính doc
... 60%*50%(2 38- 9%x) 40%*50%(2 38- 9%x) 60%*50%(324-9%x) 40%*50%(324-9%x) 50%(2 38- 9%x) 10% *88 0 = 88 207 – 4.5%x x - 400 95.5% x- 193 50%(324-9%x) 10%*1200 = 120 200*1.1 – 200 = 20 88 0 -80 0 +88 = 1 68 60%*50%(2 38- 9%x) ... nhuận ng lai Sai Vì kế hoạch tài quan tâm đến báo cáo tài dự đoán có ng lai, tức tình hình tài doanh nghiệp gặp phải ng lai để giám đốc tài đưa sách đắn c Kế hoạch tài cần thiết đònh đầu ... sách vốn Kế hoạch tài đề cập ủeỏn báo cáo tài chính, tức số mục tiêu doanh nghiệp f Kế hoạch tài đòi hỏi phải dự báo xác Sai Vì kế hoạch tài đưa nhiều khả xảy ng lai để doanh nghiệp lựa chọn...
 • 13
 • 401
 • 6

chuong 2 - tai chinh doanh nghiep

chuong 2 - tai chinh doanh nghiep
... hoạt động góp vốn liên doanh + hoạt động đầu tư kinh doanh bất dộng sản + hoạt động đầu tư tài ngắn hạn + hoạt động đầu tư tài dài hạn (d) (d) nguồn vốn hoạt động kinh doanh giải pháp huy động: ... yêu tố cần quan tâm (b) (b) tài sản lưu động: thay đổi hình thái biểu chu kỳ kinh doanh, tham gia chu kỳ kinh doanh, chuyển dòch toàn giá trò vào giá thành sp, hh, dv bù đắp thu nhập dn gồm ( ... không cần phải toán nợ phải trả tiền mà dn chiếm dụng vay mượn để phục vụ cho kinh doanh (4) (4) chi phí kinh doanh (a) (a) chi phí sx (b) (b) chi phí quản lý chi phí hoạt động tiêu thụ (5) (5)...
 • 3
 • 140
 • 0

NGÂN HÀNG TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Chương 2: Tài chính doanh nghiệp pptx

NGÂN HÀNG TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Chương 2: Tài chính doanh nghiệp pptx
... thay đổi, số tiền tệ (MB) giảm xuống nào? a) Các ngân hàng thương mại rút tiền từ ngân hàng trung ương 30 b) Ngân hàng trung ương mở rộng cho vay chiết khấu ngân hàng thương mại c) Ngân hàng trung ... gồm: a) Ngân hàng Trung Ương b) Các tổ chức tài trung gian phi ngân hàng ngân hàng thương mại thành viên c) Hộ gia đình d) Doanh nghiệp Nhà nước hình thức Tổng công ty e) Doanh nghiệp Quốc doanh ... tiền tệ (MB) giảm xuống khi: a) Các ngân hàng thương mại rút tiền từ Ngân hàng Trung ương b) Ngân hàng Trung ương mở rộng cho vay ngân hàng thương mại c) Ngân hàng trung ương mua tín phiếu kho...
 • 31
 • 885
 • 14

Một số bài tập chương 16 tài chính doanh nghiệp

Một số bài tập chương 16 tài chính doanh nghiệp
... song song với  điểm hòa vốn Mà tài trợ CPUD có chi phí cao tài trợ nợ  tài trợ nợ tốt Tuy nhiên, tài trợ vốn cổ phần có điểm hòa vốn nên tốt tài trợ nợ Chương 16 Trong thực tiễn, cấu trúc vốn ... cấu trúc vốn liên quan đến việc xác định A Mức độ rủi ro kinh doanh công ty B Tỷ số đòn bẩy C Chỉ số khả toán D Kết hợp số Chương 16 Một công ty đa quốc gia thực chiến lược cấu trúc vốn thâm dụng ... rủi ro cty ngành Chương 16 Yêu cầu cấu trúc vốn tối ưu gì? A Tối thiểu hóa chi phí sử dụng vốn B Tối thiểu hóa rủi ro C Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp D Cả A, B, C Chương 16 Trong phân tích...
 • 21
 • 348
 • 0

Bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp chương 2 GV đào thị thương

Bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp chương 2  GV đào thị thương
... đưa 8%/ năm 1 .2 Giá trị tương lai chuỗi tiền 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0(1+k) 20 0 1+k )2 200(1+k)3 20 0 (1+k)4 1 .2 Giá trị tương lai chuỗi tiền • Ví dụ 2: Tính dòng tiền biết giá trị tương lai ... nộp quỹ hưu trí… 2 Giá trị tiền tệ 2. 1 Tính giá trị 2. 2 Tính giá trị 2. 3 Tính giá trị vô tận 2. 4 Tính giá trị biến đổi khoản tiền chuỗi tiền chuỗi tiền chuỗi tiền 2. 1 Giá trị khoản tiền Từ công ... kiệm 12% / năm 2. 2 Giá trị chuỗi tiền PV??? CF CF CF CF 2. 2 Giá trị chuỗi tiền k CF (1  k ) CF (1  k ) CF (1  k ) n CF CF  CF n CF CF 2. 2 Giá trị chuỗi tiền Giá trị chuỗi tiền tổng giá trị...
 • 100
 • 589
 • 1

Bài tập và hướng dẫn giải thực hành tài chính doanh nghiệp 2 ppsx

Bài tập và hướng dẫn giải thực hành tài chính doanh nghiệp 2 ppsx
... > D1 = 20 .000(1+0,06)1 = 21 .20 0 VND D2 = 20 .000(1+0,06 )2 = 22 .7 42 VND D3 = 20 .000(1+0,06)3 = 23 . 820 VND Vậy cổ tức kì vọng năm tới 21 .20 0 VND; 22 .7 42 VND; 23 . 820 VND Sir Minh: 0985.1 42. 984 Saocodonblog.tk ... loại II: VB2 = 2* 0,917 + 20 *0,917 = 20 ,144 (tr) c) Khi kd = 12% Giá trị thời điểm phát hành Trái phiếu loại I : VB1 = 2* 6,811 + 20 *0,183 = 12, 2 82 (tr) Trái phiếu loại II: VB2 = 2* 0,893 + 20 *0,893 ... 2* 9,7 12 + 20 *0,417 = 27 ,764 (tr) Trái phiếu loại II: VB2 = 2* 0,943 + 20 *0,943 = 20 ,746 (tr) b) Khi kd = 9% Giá trị thời điểm phát hành Trái phiếu loại I : VB1 = 2* 8,061 + 20 *0 ,27 4 = 21 ,6 02 (tr)...
 • 46
 • 1,292
 • 17

Bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp chương 2 TS nguyễn thu thủy

Bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp chương 2  TS nguyễn thu thủy
... (r,5) đạt gần giá trị 2, 25 Cách 2: Phương pháp hình học FV −1 PV B1: Xác định FVF0 B2: Tra bảng để tìm hai giá trị FVF1(r1,5), FVF2 (r2,5) gần với FVF0 cho r1...
 • 8
 • 93
 • 0

Bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp bảo hiểm chương 2 TS hồ thủy tiên

Bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp bảo hiểm chương 2  TS hồ thủy tiên
... CHƯƠNG GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI GIAN Bao gồm nội dung: Lợi tức tỷ suất lợi tức Lãi kép giá trị tương lai Giá trị tương lai khoản trợ cấp thường niên Giá trị khoản tiền Giá trị khoản ... sau Giá trị tương lai khoản trợ cấp thường niên - Giá trị tương lai khoản trợ cấp thường niên trả trước FVAd FVAd = PP x {FVIFA(n+1,i) -1} - Giá trị tương lai dòng tiền thay đổi Giá trị khoản ... sau (Annuity ordinary) Giá trị tương lai khoản trợ cấp thường niên  Khoản trợ cấp thường niên trả trước (Annuity due) Giá trị tương lai khoản trợ cấp thường niên - Giá trị tương lai khoản trợ cấp...
 • 11
 • 115
 • 0

Bài giảng phân tích tài chính doanh nghiệp chương 2 phân tích tình hình và kết quả kinh doanh

Bài giảng phân tích tài chính doanh nghiệp  chương 2 phân tích tình hình và kết quả kinh doanh
... DUNG Mục đích phân tích Báo cáo kết kinh doanh Phân tích khái quát kết kinh doanh Phân tích tiêu doanh thu Phân tích lợi nhuận gộp từ bán hàng Phân tích lợi nhuận từ bán hàng 7 .Phân tích lợi nhuận ... 2. 000 23 .000 15.300 7.700 340 780 580 2. 650 2. 000 2. 610 -20 0 20 10 30.000 2. 500 27 .500 19.100 8.400 23 0 750 640 2. 450 2. 150 3 .28 0 100 20 11 33.000 2. 000 31.000 22 .000 9.000 21 0 850 710 2. 980 2. 180 ... (6+9+10) 12 Lãi vay N -2 N-1 N 23 .000 27 .500 31.000 15.300 19.100 22 .000 7.700 8.400 9.000 2. 650 2. 450 2. 980 2. 000 2. 150 2. 180 3.050 3.800 3.840 340 23 0 21 0 20 0 110 140 140 120 70 -20 0 100 630 2. 990...
 • 103
 • 224
 • 0

bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp chương 2

bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp chương 2
... 300 toán tiền tạm ứng chị D Số tiền chênh lệch thiếu doanh nghiệp chi trả tiền mặt Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh Bài 4: Tại doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Biển Đông tháng 6 /20 10 ... lập doanh nghiệp, chi phí quảng cáo phát sinh giai đoạn trước hoạt động phân bổ vào chi phí quản lý doanh nghiệp kỳ 5.000 2) Nhập kho công cụ, dụng cụ 1 .21 0, bao gồm 10% thuế GTGT, chưa toán ... trả chậm năm 5.400, chưa toán cho bên bán Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh vào sơ đồ tài khoản Bài 5: (ĐVT: 1.000đ) Tại doanh nghiệp sản xuất có nghiệp vụ kinh tế phát sinh...
 • 4
 • 131
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giải kế toán tài chính doanh nghiệp 2bài giải kế toán tài chính doanh nghiệp 1 chương 7bài giải mẫu môn tài chính doanh nghiệpbài giải kế toán tài chính doanh nghiệp không chuyênbài giải kế toán tài chính doanh nghiệpbài tập và bài giải quản trị tài chính doanh nghiệpbài tập bài giải quản trị tài chính doanh nghiệpbài giải kế toán tài chính doanh nghiệp 1bai tap va bai giai ke toan tai chinh doanh nghiepcau hoi bai tap chuong 3 tai chinh doanh nghiepbài tập chương 9 tài chính doanh nghiệp hiện đại trần ngọc thơbài tập quản trị tài chính doanh nghiệp chuong 2giải bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp 2bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp 2 có lời giảibài giải bài tập quan tri tài chính doanh nghiệp chương 3 nhóm 1Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần bia sài gòn – nghệ tĩnhTHỰC tế kế TOÁN tập hợp CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM xây lắp tại CÔNG TY cổ PHẦN CÔNG NGHỆ HOÀNG hàTHỰC tế kế TOÁN TSCĐHH tại CÔNG TY cổ PHẦN kỹ THUẬT THIÊN VIỆTTHỰC TRẠNG CÔNG tác kế TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH kết QUẢ bán HÀNG tạBài tập cấu tạo nguyên tử632 cau trac nghiem mon sinh lop 11luận văn tổng quan hệ thống MIMO và kỹ thuật OFDMCÁC DẠNG bài tập và đề CƯƠNG ôn hóa THPT THEO CHUYÊN đềĐỀ và đáp án THI TUYỂN SINH vào lớp 10 môn ANH KHÔNG CHUYÊNCÁC THÀNH PHẦN của NGÔN NGỮ lập TRÌNHchuyên đề cây khung của đồ thịchuyên đề điện LYđề ktra vật lý 15 phút khối 11đề thi văn lớp 10 hk ion tap HKII (1)Tai lieu on thi tieng anhTHỰC TRẠNG CÔNG tác kế TOÁN tài sản cố ĐỊNH hữu HÌNH tại CÔNG TY cổ PHẦN – TỔNG CÔNG TY MAY bắc GIANGTHỰC TRẠNG CÔNG tác kế TOÁN tập hợp CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM tại CÔNG TY TNHH đầu tư và xây DỰNG MINH HUYẾNTHỰC TRẠNG CÔNG tác kế TOÁN THUẾ GTGT tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG mại và sản XUẤT lợi ĐÔNGTHỰC TRẠNG CÔNG tác kế TOÁN THUẾ GTGT tại CÔNG TY TNHH THỦY hòa PHÚ THỌ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập