Mẹo khoanh trắc nghiệm môn Sinh Bí kíp ôn thi

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Sinh 12 Mã đề thi 128 pps

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Sinh 12 Mã đề thi 128 pps
... tăng sinh có giới hạn số loại TB thể dẫn đến hình thành khối u chèn ép quan thể C Sự tăng sinh có giới hạn số loại TB thể dẫn đến hình thành khối u Trang 2/14 - đề thi 128 D Sự tăng sinh không ... biến Câu 7: Phương pháp gây đột biến nhân tạo có hiệu với đối tượng sinh vật nào? Trang 3/14 - đề thi 128 A Thực vật B Nấm C Vi sinh vật D Động vật Câu 8: Phương pháp chọn giống dùng phổ biến ... có giá trị kinh tế Trang 4/14 - đề thi 128 Câu 11: Kết tượng giao phối gần? A thể đồng hợp tăng, thể dị hợp giảm B tạo ưu lai C tạo dòng D tượng thoái hoá Câu 12: Ở người, bệnh mù màu gen lặn...
 • 14
 • 154
 • 0

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN SINH HỌC

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN SINH HỌC
... đoán “Một số sinh viên học giỏi lôgích học , phép đổi chất kết luận rút gì? A) Số sinh viên lại học không giỏi lôgích học B) Một số người học giỏi lôgích học sinh viên C) Không phải sinh viên người ... đồng quy luật môn học nào? A) Siêu hình học khoa học lý thuyết B) Lôgích học biện chứng lôgích học hình thức C) Lôgích học hình thức D) Nhận thức luận siêu hình học C 27 Trong lôgích học, thuật ... Mỗi người dạy ba môn là: môn toán, môn lý, môn hóa; Ba mệnh đề sau có mệnh đề đúng: 1) GV Toán dạy môn hóa; 2) GV Lý không dạy môn hóa; 3) GV Hóa không dạy môn Hỏi GV dạy môn gì? B A) GV Toán...
 • 28
 • 2,586
 • 3

câu hỏi trắc nghiệm môn sinh

câu hỏi trắc nghiệm môn sinh
... 38a, 39c, 40c Trường THPT BẮC BÌNH Đề thi môn: Sinh học Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM SINH HỌC : 12 (TRƯỜNG THPT B ẮC B ÌNH) ĐỀ Câu 1: Trong quần thể giao phối, gen có alen ... tượng thoái sinh học Câu 23/ Nguyên nhân chủ yếu tượng tiến sinh học là: a/ Sinh sản nhanh b/ Tỷ lệ sống sót cao c/ Khả thích nghi hoàn thiện với điều kiện sống d/ Phân hóa đa dạng Câu 24/ Yếu ... lợi cho sinh vật Câu 37: Tiêu chuẩn quan trọng để phân biệt loài thân thuộc ơ3 động vật bậc coa là: a/ Tiêu chuân3 di truyền b/ Tiêu chuẩn địa lý – sinh thái c/ Tiêu chuân3 sinh lý – hoá sinh d/...
 • 9
 • 620
 • 8

đề trắc nghiệm môn sinh

đề trắc nghiệm môn sinh
... 11) Lai tế bào thực A) Tế bào sinh dục lồi với tế bào sinh dục lồi khác B) Hai tế bào sinh dưỡng lồi khác C) Nhiều tế bào sinh dưỡng nhiều lồi khác D) Hai tế bào sinh dục lồi khác 12) 9.Một số ... Cổ sinh A) Sự sống tập trung nước B) Sự phát triển cực thịnh Bò sát khổng lồ C) Sự di cư TV ĐV từ nước lên cạn D) Sinh vật phát triển tập trung đất liền 39) Đặc điểm bật sinh giới Đại Trung sinh ... quan điểm Đacuyn là: A) Sự phân hố khả sinh sản cá thể quần thể B) Sự sống sót cá thể thích nghi C) Sự phân hố khả sống sót cá thể lồi D) Sự phát triển sinh sản ưu kiểu gen thích nghi 27) Ở bò,...
 • 6
 • 217
 • 2

Một số câu trắc nghiệm môn Sinh

Một số câu trắc nghiệm môn Sinh
... hợp xảy hoán vị gen với tần số 18%.Tỉ lệ ruồi thân đen cánh cụt xuất Fb tính theo lý thuyết là: A.82% B.9% C.41% D18% Sự rối loạn phân ly cặp NST tương đồng tế bào sinh dục cuat thể 2n làm xuất ... axit amin C.56 D.60 11 Cho quần thể giao phối hệ xuất phát P: 0,6Aa:0,4aa.Nếu đến F3, số cá thể quần thể 1000 số cá thể kiểu gen bao nhiêu? A.90 AA;420Aa;490aa B.360AA;480Aa;160aa C.90AA;490Aa;420aa ... tốc nhau.Khoản cách riboxom phân tử mARN 61,2 ăngstron.Khi riboxom thứ vừa trượt hết phân tử mARN số axit amin môi trường tiếp tục cung cấp cho riboxom lại hoàn tất trình giải mã là: A 24 axit amin...
 • 2
 • 333
 • 1

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học 6

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học 6
... HƯỚNG DẪN CHẤM: Biểu Câu Đáp án điểm hỏi 0,5 đ 51 e 52 c 53 b 54 e 55 d 56 d 57 c 58 c 59 c 60 b 61 a 62 a 63 d 64 a 65 c 66 a 67 d Biểu điểm 0,5 đ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 c b ... thành gai Câu 46) Chọn từ,cụm từ:tế bào, kết hợp, hợp tử, noãn đièn vào chỗ trống thay cho số 1,2,3,4 cho phù hợp Thụ tinh tượng……………….(1)…………… sinh dục đực hạt phấn…………………(2) ………….với tế bào sinh ... chứa chất dự trữ Câu 60 ) Thân to đâu? a Do phân chia tế bào b Do phân chia tế bào mô phân sinh tầng sinh vỏ tầng sinh trụ c Do lớn lên phân chia tế bào d Do chồi chồi nách Câu 61 ) Thân dài đâu...
 • 18
 • 8,415
 • 84

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học 8

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học 8
... 3-d; 4-b; 5-a Câu 83 : 1:a,c,e 2:a,b,d,e Câu 84 : 1-c; 2-a; 3-b Câu 85 : 1-a,d,e 2- b,c Câu 86 : 1-b; 2-a; 3-c Câu 87 : 1-S ; 2-S; 3-Đ; 4-Đ Câu 88 : a) x  b) x  Câu 89 : 1-S ; 2-Đ; 3-S; 4-S Câu 90: a)S- ... 4-e; 5-d Câu 75: 1-b; 2-c; 3-d; 4-e; 5-a Câu 76: 1-e; 2-a; 3-d; 4-c; 5-b Câu 77: 1-b; 2-c; 3-a Câu 78: 1-b; 2-c; 3-a Câu 79: 1-b; 2-c; 3-a Câu 80 : 1-b; 2-a Câu 81 : 1-b; 2-a; 3-c Câu 82 : : 1-c; ... Hoóc môn tirôxin d Tăng trưởng thể e tiết nhiều hoóc môn điều hoà trao đổi chất đường, chất khoáng sinh dục Câu 83 : Sắp xếp hoóc môn tương ứng với tuyến sinh dục Nam Nữ Tuyến sinh dục Các hoóc môn...
 • 14
 • 11,364
 • 332

Hướng dẫn học và trả lời trắc nghiêm môn sinh học

Hướng dẫn học và trả lời trắc nghiêm môn sinh học
... thuyết là: A 35 đỏ: vàng B 11 đỏ: vàng C 27 đỏ: vàng D đỏ: vàng 3) Một số lưu ý trả lời câu hỏi trắc nghiệm a) Đọc thật kỹ, không bỏ sót nội dung mà câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời Đặc biệt ý từ ... thức thí sinh; phương án sai có mức độ gây nhiễu cao Sự phân hóa thí sinh mức độ khá, giỏi chủ yếu phụ thuộc vào câu hỏi Với câu hỏi này, thường học sinh khá, giỏi cần 2-5 phút nhiều để trả lời d) ... thí sinh nhận thấy A đúng, nhiên cần đọc lướt qua phương án B, C, D để khẳng định phương án tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm c) Cần tính toán giấy nháp nhanh để chọn phương án Khi gặp câu trắc...
 • 4
 • 379
 • 1

TRẮC NGHIỆM MÔN SINH

TRẮC NGHIỆM MÔN SINH
... loài sinh học ? A Loài sinh học hình thành từ kết CLTN B Loài sinh học đơn vị tổ chức sinh giới C.Loài sinh học đơn vị tổ chức sinh sản, đơn vị tổ chức tự nhiên D.Loài sinh học thể thống sinh ... hoá sinh C tiêu chuẩn hthái D tiêu chuẩn sinh lí 5a.Đối với vi khuẩn, tiêu chuẩn có ý nghĩa hàng đầu để phân biệt hai loài thân thuộc A tiêu chuẩn hoá sinh B tiêu chuẩn sinh lí C tiêu chuẩn sinh ... không sinh sản hữu tính B Các dạng tam bội chuyển sang dạng sinh sản vô tính C Các tế bào sinh dục 3n bị rối loạn phân li giảm phân tạo giao tử bất thường khả thụ tinh D Chúng sinh sản theo kiểu sinh...
 • 70
 • 146
 • 0

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học 104 Khoa Tự Nhiên doc

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học 104 Khoa Tự Nhiên doc
... truyền người? A Nghiên cứu trẻ đồng sinh B Gây đột biến lai tạo C Nghiên cứu tế bào D Nghiên cứu phả hệ Trang 2/4 - Mã đề thi 104 Câu 24: Cây có kiểu gen AaBbCCDd tự thụ phấn tạo đời có kiểu hình ... gây hậu A tăng cường độ biểu tính trạng B khả sinh sản sinh vật C giảm sức sống làm chết sinh vật D giảm cường độ biểu tính trạng Câu 36: Cơ chế phát sinh đột biến số lượng nhiễm sắc thể A phân ... - Mã đề thi 104 Câu 38: Trong bệnh sau người, bệnh đột biến gen lặn nhiễm sắc thể giới tính X gây nên bệnh A máu khó đông B hồng cầu hình liềm C Đao D tiểu đường Câu 39: Thành phần hóa học nhiễm...
 • 4
 • 917
 • 8

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học 41 Khoa Tự Nhiên doc

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học 41 Khoa Tự Nhiên doc
... 0, 41 xám, cụt: 0 ,41 đen, cụt; 0,09 xám, dài; 0,09 đen, dài B 0, 41 xám, cụt;0 ,41 đen, dài ; 0,09 xám, dài ; 0,09 đen, cụt C 0, 41 xám, dài: 0 ,41 đen, cụt; 0,09 xám, cụt; 0,09 đen, dài D 0, 41 ... tăng cường độ biểu tính trạng B giảm cường độ biểu tính trạng C giảm sức sống làm chết sinh vật D khả sinh sản sinh vật Câu 37: Gen A đột biến thành gen a, sau đột biến chiều dài gen không đổi, số ... di truyền Câu 23: Thể đa bội thường gặp A thực vật B động vật bậc cao C vi sinh vật D thực vật động vật Câu 24: Ở loài sinh sản vô tính nhiễm sắc thể ổn định trì không đổi qua hệ tế bào hệ thể...
 • 4
 • 844
 • 10

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học 42 Khoa Tự Nhiên docx

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học 42 Khoa Tự Nhiên docx
... tăng cường độ biểu tính trạng B giảm cường độ biểu tính trạng C giảm sức sống làm chết sinh vật D khả sinh sản sinh vật Câu 31: Cho hai dòng ruồi giấm chủng thân xám, cánh cụt thân đen, cánh dài ... nên bệnh A máu khó đông B hồng cầu hình liềm C Đao D tiểu đường Câu 25: Thành phần hóa học nhiễm sắc thể sinh vật nhân chuẩn A ADN prôtêin dạng histôn B ADN, ARN prôtêin dạng phi histôn C ADN, ... thường gặp A vi sinh vật B động vật bậc cao C thực vật D thực vật động vật Câu 15: Phương pháp không sử dụng nghiên cứu di truyền người? A Gây đột biến lai tạo B Nghiên cứu trẻ đồng sinh C Nghiên...
 • 4
 • 303
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: mẹo đánh trắc nghiệm môn sinh đại họcmẹo khoanh trắc nghiệm môn lýmẹo khoanh trắc nghiệm môn lý đại họcbí quyết làm bài thi trắc nghiệm môn sinhmẹo làm bài thi trắc nghiệm môn sinh học3 mẹo nhỏ thi trắc nghiệm môn sinh họcmẹo làm bài thi trắc nghiệm môn sinhbí quyết khoanh trắc nghiệm môn hóabí quyết khoanh trắc nghiệm môn lýmẹo làm bài thi trắc nghiệm môn sinh đại họctrắc nghiệm môn sinhtrắc nghiệm môn sinhđề kiểm tra trắc nghiệm môn sinhtrắc nghiệm môn sinh lýbài tập trắc nghiệm môn sinhChuyên đề dao động cơ học hayKhảo sát truyền tải mạng vòng chuyển mạch Burst quang sử dụng báo hiệu quay vòngKHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM DỰA THEO ĐỘ ĐO VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU CHO CÁC CÔNG TY GIA CÔNG PHẦN MỀMMạng hội tụ băng rộng và phương án triển khai ở Việt NamNGHIÊN CỨU TIÊU CHUẨN ISO 27001 VÀ ỨNG DỤNG LUẬNNghiên cứu tối ưu hóa truy vấn hệ cơ sở dữ liệuNghiên cứu ứng dụng vi điều khiển PIC16F877 vào trong dây truyền tự động hóaNGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÌM KIẾM VIDEO DỰA TRÊN NỘI DUNGNOISE REDUCTION IN SPEECH ENHANCEMENT BY SPECTRAL SUBTRACTION WITH SCALAR KALMAN FILTERPhát triển văn hoá doanh nghiệp của Công ty Thông tin di độnPHƯƠNG PHÁP SAT ENCODING V ÙNG DÖNG TRONG MËT SÈ TRÁ CHÌI LOGISử dung bộ lọc Kalman trong bài toán bám mục tiêuTHỰC HIỆN CƠ CHẾ CACHE ATOM HEADER CHO DỊCH VỤ TRUYỀN VIDEO TRÊN NỀN TẢNG HỆ THỐNG NHÚNGỨng dụng chuẩn mã hóa nâng cao (AES) trong giao thức đóng gói bảo mật dữ liệu (ESP)Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty điện toán và truyền số liệuXử lý trùng lặp, phân loại, xác định từ khóa quan trọng và sinh tóm tắt cho văn bản trong một hệ thống thu thập tin tức tự độngMở rộng hoạt động huy động vốn tiền gửi từ dân cư tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hà NamMô tả kiến thức điều dưỡng viên bệnh viện 354 về phòng và cấp cứu sốc phản vệMối quan hệ giữa khả năng thanh toán và khả năng sinh lởi Nghiên cứu điển hình các công ty cổ phần ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.PDFMột số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy trong kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3