BÀI GIẢNG cđ 3 CÔNG vụ, CÔNG CHỨC NGẠCH CHUYÊN VIÊN

Bộ đề thi công chức ngạch chuyên viên môn Tiếng Anh

Bộ đề thi công chức ngạch chuyên viên môn Tiếng Anh
... Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh Cấu trúc chung câu tiếng Anh: Một câu tiếng Anh thƣờng bao gồm thành phần sau đây: Ví dụ: SUBJECT VERB COMPLEMENT ... thƣờng danh từ (noun) ngữ danh từ (noun phrase - nhóm từ kết thúc danh từ, trƣờng hợp ngữ danh từ không đƣợc bắt đầu giới từ) Chủ ngữ thƣờng đứng đầu câu định việc chia động từ Chú ý câu tiếng Anh ... danh từ riêng The University of Florida + The + số thứ tự + danh từ + Trƣớc tên trƣờng trƣớc tên riêng Stetson University 10 The third chapter + Trƣớc danh từ với số đếm + Trƣớc tên chiến tranh...
 • 241
 • 453
 • 0

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI TUYỂN CÔNG CHỨC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CẤP XÃ

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI TUYỂN CÔNG CHỨC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CẤP XÃ
... vụ công chức văn hóa - hội cấp luật b) Tham mưu, giúp UBND cấp tổ chức thực nhiệm vụ, quyền hạn UBND cấp lĩnh vực tư pháp, hộ tịch theo quy định pháp luật Câu 101 Theo quy định công ... Là tổ chức phi Chính phủ c) Là tổ chức trị - hội Câu 117 Tổ chức câu lạc thể dục, thể thao sở gồm thành phần sau đây: a) Ban Chủ nhiệm b) Hội viên câu lạc c) Ban Chủ nhiệm hội viên câu lạc ... hóa - thể thao cấp cấp phép định thành lập: a) UBND cấp b) UBND cấp huyện c) UBND cấp tỉnh Câu 110 Theo quy định, tiêu chí quy mô xây dựng hội trường văn hóa đa vùng đồng tối thi u phải đạt...
 • 34
 • 1,774
 • 2

CÂU HỎI THI TUYỂN CÔNG CHỨC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CẤP XÃ NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CÂU HỎI THI TUYỂN CÔNG CHỨC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CẤP XÃ NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
... đình? Câu 21: Anh (chị) nêu vị trí, chức Phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện, thị xã, thành phố? Câu 22: Anh (chị) nêu tổ chức máy, biên chế Phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện, thị xã, thành phố: Câu ... nêu nguyên tắc tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng? Liên hệ thực tiễn tổ chức giải thể thao quần chúng địa phương? Câu 19 Trình bày tiêu chuẩn công nhận danh tổ dân phố văn hoá tương đương; ... nào? Câu 17 Anh (chị) Nêu Chính sách nhà nước phát triển thể dục, thể thao? Liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị công tác việc áp dụng thực sách này? Câu 18 Anh (chị) cho biết Giải thi đấu thể thao...
 • 2
 • 2,505
 • 11

bài giảng ôn thi công chức năm 2013

bài giảng ôn thi công chức năm 2013
... ĐHNL - 03-2006 GIỚI THI U POWERPOINT PowerPoint 2003 Soạn thảo trình diễn  Một ứng dụng MS Office  Công dụng : Tạo tập slide để trình diễn dùng cho báo cáo đề tài, giảng, hội nghị,  Tính ... Soạn thảo trình diễn 2.3.1 Thêm slide :  Insert \ New Slide hay click biểu tượng New Slide hộp công cụ Formatting  Chọn hình thức phù hợp mục Slide Layout (cửa sổ Task Pane) với nội dung trình ... Insert/Picture/WordArt Dùng Drawing Toolbar để vẽ Cắt (cut)/dán (paste) hình từ ứng dụng khác Chèn công thức (Equation): Equation xem đối tượng hình ảnh: Insert/Object/ Equation…  Định dạng (format)...
 • 25
 • 272
 • 0

Bài giảng toán 3 cộng trừ các số có ba chữ số có nhớ 1 lần (2)

Bài giảng toán 3 cộng trừ các số có ba chữ số có nhớ 1 lần (2)
... viết cộng 11 , viết nhớ cộng 3, thêm 4, viết = 418 Thứ t, ngày 18 tháng năm 2 010 Toán Cộng số ba chữ số (có nhớ lần) a) 435 + = 12 7 cộng 12 , viết nhớ 435 + cộng thêm 6, viết 12 7 cộng 5, ... cộng 12 , viết nhớ 435 + cộng thêm 6, viết 12 7 cộng 5, viết 562 435 + 12 7 ? = 562 Thứ t, ngày 18 tháng năm 2 010 Toán Cộng số ba chữ số (có nhớ lần) 256 + 16 2 = ? 256 + 16 2 418 256 + 16 2 cộng ... 562 435 + 12 7 b) ? = 562 256 + 16 2 = ? + 256 16 2 418 256 + 16 2 cộng 8, viết cộng 11 , viết nhớ cộng 3, thêm 4, viết = 418 Thứ t, ngày 18 tháng năm 2 010 Toán Cộng số ba chữ số (có nhớ lần) ...
 • 7
 • 77
 • 0

Bài giảng toán 3 cộng trừ các số có ba chữ số có nhớ 1 lần (3)

Bài giảng toán 3 cộng trừ các số có ba chữ số có nhớ 1 lần (3)
... Bài 1: Tính nhẩm a) x = 30 x = 42 x 10 = 60 x = 48 x = 12 x = 18 x = 54 x = 36 x = 24 b) x = 12 x = 12 x = 18 x = 18 x = 30 x = 30 Khi đổi chỗ thừa số tích tích không thay đổi Bài 2: ... mua sốsinh x = 24 (quyển vở) Đáp số: 24 Bài 4: Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm a) 12 ; 18 ; 24 ; 30 … ; 36 …;… 42 ; … 48 ; * Mỗi số dãy số số liền trước cộng với b) 18 ; 21 ; 24 ; … 27 ; 30 ... b) 18 ; 21 ; 24 ; … 27 ; 30 … ; 33 … ; 36 …; * Mỗi số dãy số số liền trước cộng với Ghép thành phép tính nhân thừa số Bài 5: Xếp hình tam giác thành hình bên Bài 5: Xếp hình tam giác thành...
 • 11
 • 43
 • 0

Bài giảng toán 3 cộng trừ các số có ba chữ số có nhớ 1 lần (4)

Bài giảng toán 3 cộng trừ các số có ba chữ số có nhớ 1 lần (4)
... 765 452 + 36 1 8 13 16 6 + 2 83 449 14 6 + 214 36 0 227 + 33 7 564 Tính: Tính: 256 + 18 2 438 37 2 + 13 6 508 465 + 17 2 637 Thứ năm ngày 25 tháng năm 2 011 Toán Cộng số ba chữ số (có nhớ lần) Đặt Đặttính ... cộng 11 viết nhớ 418 * cộng 3, thêm 4, viết 256 + 16 2 = 562 Thứ năm ngày 25 tháng năm 2 011 Toán Cộng số ba chữ số (có nhớ lần) Tính: Tính: 256 + 12 5 38 1 417 + 16 8 585 556 + 209 765 452 + 36 1 ... năm 2 011 Toán Cộng số ba chữ số (có nhớ lần) a) 435 + 12 7 = ? * cộng 12 , viết nhớ 435 + 12 7 * cộng 5, thêm 6, viết 562 * cộng 5, viết 435 + 12 7 = 562 b) 256 + 16 2 = ? * cộng 8, viết 256 + 16 2...
 • 8
 • 20
 • 0

Bài giảng toán 3 cộng trừ các số có ba chữ số có nhớ 1 lần (5)

Bài giảng toán 3 cộng trừ các số có ba chữ số có nhớ 1 lần (5)
... 418 * cộng 11 , viết nhớ * cộng thêm 4, viết Bài 1: Tính: 256 + 12 5 38 1 417 + 16 8 585 555 + 209 764 Bài 2: Tính: 256 + 18 2 438 452 + 36 1 8 13 16 6 + 2 83 449 Bài 3: t tớnh ri tớnh : a) 235 + 417 ... : 35 + 27 12 4 + 235 35 + 27 62 12 4 + 235 259 a 435 + 12 7 = ? * cộng 12 , viết nhớ + Nhớ * cộng 5, thêm 6, viết 65 * cộng 5, viết 435 + 12 7 = 562 b 256 + 16 2 = ? + * cộng 8, viết Nhớ 43 256 + 16 2 ... 235 + 417 652 256 + 70 256 + 70 32 6 b) 33 3 + 47 33 3 + 47 480 60 + 36 0 60 + 36 0 420 Bài 4: Tớnh di ng gp khỳc ABC: B 13 7c m c m 12 A Gii C di ng gp khỳc ABC l: 12 6 + 13 7 = 2 63 (cm) ỏp sụ 263...
 • 20
 • 44
 • 0

Bài giảng toán 3 cộng trừ các số có ba chữ số có nhớ 1 lần (6)

Bài giảng toán 3 cộng trừ các số có ba chữ số có nhớ 1 lần (6)
... 8 51 + 19 = 870 8 51 + 19 870 645 + 48 = 6 93 645 + 48 6 93 Tính: 36 7 + 12 0 487 487 + 30 2 789 85 + 72 15 7 10 8 + 75 1 83 Đặt tính tính: a) 36 7 + 12 5= 492 487 + 13 0 = 617 36 7 487 + + 12 5 13 0 492 617 ... 93 + 58 = 15 1 16 8 + 5 03 = 6 71 93 16 8 + + 58 5 03 15 1 6 71 Bài : Giải theo tóm tắt Thùng thứ : 12 5 l dầu Thùng thứ hai : 13 5 l dầu Cả hai thùng : l dầu ? Bài giải Số lít dầu hai thùng có: ... có: 12 5 + 13 5 = 260 ( lít ) Đáp số : 260 lít Tính nhẩm: a) 31 0 + 40 = 35 0 15 0 + 250 = 400 c) 10 0 - 50 = 50 450 - 15 0 = 30 0 950 - 50 = 900 b) 400 + 50 = 450 515 - 415 = 10 0 30 5 + 45 = 35 0 515 - 15 ...
 • 11
 • 31
 • 0

Bài giảng toán 3 cộng trừ các số có ba chữ số có nhớ 1 lần (1)

Bài giảng toán 3 cộng trừ các số có ba chữ số có nhớ 1 lần (1)
... +5 36 8 + 12 4 18 0 218 1 23 1 23+ 95 + 95 01/ 03/ 16 36 3 35 9 35 9 ++ 10 4 10 4 dth 13 Thứ sáu ngày 11 tháng năm 2 010 Toán : Cộng số ba chữ số ( nhớ lần ) a) 435 + 12 7 = ? 435 cộng 12 , viết nhớ ... 01/ 03/ 16 16 6 2 83 + 8 13 372 13 6 465 + 17 2 449 508 dth + 637 Thứ sáu ngày 11 tháng năm 2 010 Toán : Cộng số ba chữ số ( nhớ lần ) Bài : Đặt tính tính : a) 235 + 417 256 + 70 01/ 03/ 16 b) 33 3 + ... 417 + +12 5 16 8 81 01/ 03/ 16 585 555 209 + 14 6 214 + 764 227 33 7 36 0 dth + 564 Thứ sáu ngày 11 tháng năm 2 010 Toán : Cộng số ba chữ số ( nhớ lần ) Bài :Tính : 256 452 + +18 2 36 1 38 01/ 03/ 16 ...
 • 15
 • 47
 • 0

Bài giảng toán 3 cộng trừ các số có ba chữ số có nhớ 1 lần (1)

Bài giảng toán 3 cộng trừ các số có ba chữ số có nhớ 1 lần (1)
... a) 435 + 12 7 = ? + 435 12 7 62 562 435 + 12 7 = b) 256 + 16 2 = ? + 256 16 2 18 256 + 16 2 = 562 Bài B 6c 13 7c m m A C Bài giải: Độ dài đường gấp khúc ABC là: 12 6 + 13 7 = 2 63 (cm) Đáp số: 2 63 cm ... cm N m 7c 13 cm 12 M P Q 15 0cm Bài giải: Độ dài đường gấp khúc MNPQ là: 12 6 + 13 7 + 15 0 = 4 13 (cm) Đáp số: 4 13 cm Bài 500 đồng = 200 đồng + … đồng 30 0 500 đồng = 400 đồng + … đồng 10 0 500 đồng...
 • 6
 • 83
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn thi công chức ngạch chuyên viên năm 2014 môn tiếng anhtai lieu thi cong chuc ngach chuyen vienthi công chức ngạch chuyên viêncông chức thuế chuyên viên cnttdap an de thi cong chuc thue chuyen vienđề thi cong chức thuế chuyen vien cong nghe thong tinđề cương ôn thi công chức ngạch nhân viên thiết bị trường họcđề thi công chức ngạch giáo viênbài tập tình huống quản lý nhà nước ngạch chuyên viênbai tieu luan coui khoa theo tinh huong ngach chuyen vienbài giảng điện tử công suất 3bài giảng điện tử cộng các số tròn chụcbài giảng môn học công tác kỹ sư chương 3 docbài giảng điện tử công suấtbài giảng tài chính công tyĐề cương vật lí 11 (THPT NQ 2017)báo cáo 10 năm thực hiện luật bình đẳng giớiTiểu luận Độc quyền và cạnh tranh trong thị trường mạng điện thoại di động Việt Nam hiện nayTiểu luận giữa kỳ Lập tờ trình thẩm định công tyTiểu luận Kế toán thuế Quy định kê khai thuế hiện nay tạo thuận lợi và khó khăn gì trong công tác kê khai thuế tiêu thụ đặc biệtTiểu luận Đầu tư quốc tế Thu hút FDI vào ngành nông nghiệp tại Việt Nam từ năm 2007 đến nay - Thực trạng và giải phápPhân tích tính khả thi khi thâm nhập vào thị trường Việt Nam của 7 – ElevenGIANG LUAT KT CAO HOC HVNHMỘT số PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu các cấu tạo NHỎ TRONG các cấu TRÚC địa CHẤTTiểu luận Ngôn ngữ và văn chươngThiết kế động cơ không đồng bộ 3 pha 400 HzChính sách quản lý của NHNN đối với hoạt động mua bán vàng miếng của các doanh nghiệp kinh doanh vàng ở Việt Nam hiện nayThe Trade Union Questiongt kien trucTìm hiểu về Hệ chuyên gia Prospectorgiao trinh co hoc ket cauArquitetura e Urbanismo Janeiro 2015Cộng đồng tôn giáo - Dân tộc tại Kon TumĐánh Giá Hiện Trạng Phế Thải Đồng Ruộng Và Xử Lý Rơm Rạ Bằng Chế Phẩm Sinh Học Thành Phân Bón Hữu Cơ Tại Xã Quỳnh Phú, Bắc NinhĐánh Giá Thực Trạng Quản Lí, Sử Dụng Phân Bón Và Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trong Sản Xuất Dưa Hấu Tại Xã Hoằng Thắng, Tỉnh Thanh Hóa
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập