skkn TĂNG CƯỜNG bài tập TRẮC NGHIỆM vô cơ có LIÊN hệ đến KIẾN THỨC THỰC TIỄN TRONG bài KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ ở bậc THPT

xây dựng và sử dụng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn dạng câu nhiễu đúng một phần để kiểm tra-đánh giá kết quả học tập của học sinh phần hai sinh học tế bào, sinh học 10, trung học phổ thông

xây dựng và sử dụng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn dạng câu nhiễu đúng một phần để kiểm tra-đánh giá kết quả học tập của học sinh phần hai sinh học tế bào, sinh học 10, trung học phổ thông
... nhằm nghiên cứu, xây dựng sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn dạng câu nhiễu phần để kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh Phần hai Sinh học Tế bào, Sinh học 10, THPT Mục đích ... kiểm tra – đánh giá kết học tập học sinh - Xây dựng câu hỏi TNKQ nhiều lựa chọn dạng câu nhiễu phần đảm bảo tiêu chuẩn để kiểm tra – đánh giá kết học tập học sinh phần Sinh học Tế bào, Sinh học ... phần kiểm tra đánh giá kết học tập - Thiết kế câu hỏi tự luận ngắn để kiểm tra học sinh làm sở xây dựng câu nhiễu cho câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn dạng câu nhiễu phần - Sử dụng câu...
 • 9
 • 310
 • 5

Xây dựng và sử dụng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn dạng câu nhiễu đúng một phần để kiểm tra-đánh giá kết quả học tập của học sinh Phần hai Sinh học tế bào, Sinh học 10, Trung học phổ thông

Xây dựng và sử dụng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn dạng câu nhiễu đúng một phần để kiểm tra-đánh giá kết quả học tập của học sinh Phần hai Sinh học tế bào, Sinh học 10, Trung học phổ thông
... Chƣơng 2: Xây dựng sử dụng câu hỏi Trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn dạng câu nhiễu phần để kiểm tra – đánh giá kết học tập học sinh phần Sinh học Tế bào, Sinh học 10, Trung học phổ thông Chƣơng ... LỰA CHỌN DẠNG CÂU NHIỄU ĐÚNG MỘT PHẦN ĐỂ KIỂM TRA–ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH PHẦN SINH HỌC TẾ BÀO, SINH HỌC 10 2.1 Xây dựng sử dụng câu nhiễu câu hỏi TNKQ nhiều lựa chọn phần thuộc phần ... KIỂM TRA–ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH PHẦN SINH HỌC TẾ BÀO, SINH HỌC 10 .40 2.1 Xây dựng sử dụng câu nhiễu câu hỏi TNKQ nhiều lựa chọn phần thuộc phần Sinh học Tế bào, Sinh học 10,...
 • 114
 • 194
 • 0

BIÊN SOẠN VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG CÂU TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN LỊCH SỬ NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

BIÊN SOẠN VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG CÂU TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN LỊCH SỬ NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
... Biên soạn sử dụng hệ thống câu trắc nghiệm khách quan môn lịch sử nhằm góp phần nâng cao hiệu kiểm tra đánh giá dạy học lịch sử trƣờng phổ thông , mong muốn tìm hiểu thêm hình thức kiểm tra trắc ... pháp kiểm tra đánh giá dạy học lịch sử đƣợc sử dụng là: kiểm tra đánh giá câu hỏi tự luận, kiểm tra đánh giá trắc nghiệm khách quan + Kiểm tra, đánh giá câu hỏi tự luận: Đây phƣơng pháp kiểm tra, ... TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ TRƢỜNG PHỔ THÔNG HIỆN NAY 33 II.1 Hình thức kiểm tra, đánh giá dạy học lịch sử trƣờng phổ thông 33 II.2 Thực trạng kiểm tra đánh giá kết học tập dạy học lịch...
 • 107
 • 520
 • 1

Nghiên cứu soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm khách quan phần di truyền phân tử và đột biến gen để kiểm tra đánh giá chất lượng sinh viên khoa sinh KTNN, đại học sư phạm hà nội 2

Nghiên cứu soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm khách quan phần di truyền phân tử và đột biến gen để kiểm tra đánh giá chất lượng sinh viên khoa sinh  KTNN, đại học sư phạm hà nội 2
... Nghiên cứu soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm khách quan phần di truyền phân tử đột biến gen để kiểm tra đánh giá chất lượng sinh viên khoa Sinh KTNN, Đại học Phạm Nội 2 Mục đích nghiên cứu ... hỏi trắc nghiệm khách quan phần di truyền phân tử đột biến gen để kiểm tra đánh giá chất lượng sinh viên khoa Sinh - KTNN, Đại học phạm Nội 2 Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu khóa luận đƣợc ... thống câu hỏi gồm 100 câu trắc nghiệm khách quan dạng đúng/sai dùng vào khâu kiểm tra đánh giá kiến thức di truyền phân tử đột biến gen sinh viên khoa Sinh KTNN, trƣờng ĐHSP Nội ĐẠI HỌC SƯ PHẠM...
 • 67
 • 195
 • 0

Soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm về di truyền tế bào và di truyền ung thư dùng cho kiểm tra đánh giá sinh viên khoa sinh KTNN, trường ĐHSP hà nội 2

Soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm về di truyền tế bào và di truyền ung thư dùng cho kiểm tra đánh giá sinh viên khoa sinh  KTNN, trường ĐHSP hà nội 2
... Nguyễn Văn Lại, hoàn thành đề tài: "Soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm di truyền tế bào di truyền ung thư dùng cho kiểm tra đánh giá sinh viên khoa Sinh- KTNN, trường ĐHSP Nội 2" Tôi xin cam đoan ... dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan để kiểm tra đánh giá kiến thức sinh viên trường sư phạm phù hợp cần thiết Do chọn đề tài: "Soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm di truyền tế bào di truyền ung thư dùng ... thức di truyền tế bào di truyền ưng thư theo chương trình dạy học môn sinh học trường ĐHSP Nội - Từ kiến thức vận dụng vào kiểm tra đánh giá trình độ sinh viên khoa Sinh KTNN, trường ĐHSP Hà...
 • 56
 • 136
 • 0

skkn phương pháp sử dụng tỷ lệ chung giải nhanh các bài tập trắc nghiệm thpt chuyên lê quý đôn

skkn phương pháp sử dụng tỷ lệ chung giải nhanh các bài tập trắc nghiệm vô cơ thpt chuyên lê quý đôn
... Các phương pháp giải tốn hóa học có đặc điểm chung khơng cứng nhắc tập cố định mà có ngun tắc tư khơng đổi, việc vận dụng phương pháp linh hoạt III ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ: Trên sở kinh nghiệm truyền ... kinh nghiệm truyền thụ rèn luyện kỹ phương pháp tổng hợp cách áp dụng giải số dạng tập hố học, tơi cho học sinh làm kiểm tra 15 phút (đối với học sinh 11) Bài tập 1: Cho tan 3,734 gam hỗn hợp X ... tác dụng hết với CO dư đun nóng thu 28,7 gam hỗn hợp Y Cho Y tác dụng với dung dịch HCl dư thu V lít H2 (đktc) V là: A 4,48 lit B.5,6 lit C 6,72 lit D.11,2 lit 7/ TỔNG KẾT VỀ PHƯƠNG PHÁP: Các phương...
 • 23
 • 274
 • 0

SKKN Phương pháp sử dụng tỷ lệ chung giải nhanh các bài tập trắc nghiệm

SKKN Phương pháp sử dụng tỷ lệ chung giải nhanh các bài tập trắc nghiệm vô cơ
... dụng tỷ lệ chung gợi ý cho ta giải nhanh tốn trắc nghiệm cơ, Trong q trình giảng dạy tơi rút số kinh nghiệm PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TỶ LỆ CHUNG GIẢI NHANH CÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VƠ CƠ áp dụng ... Nhiều tập trắc nghiệm tính tốn có phương trình loại có chung tỷ lệ, tỷ lệ thể qua hệ số cân chất hay sản phẩm số với hệ số tỷ lệ kết hợp Q trình giải tập Hóa học, việc sử dụng phương pháp sử dụng ... THỰC HIỆN: PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TỶ LỆ CHUNG GIẢI NHANH CÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM sử dụng rộng rãi khối lớp chương trình 10, 11, 12 có mặt hầu hết dạng tốn vơ tốn kim loại Ưu điểm bật phương pháp hạn...
 • 14
 • 241
 • 0

125 Bài tập Trắc nghiệm 12

125 Bài tập Trắc nghiệm Vô cơ 12
... b b a d a c b c a b a b b 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 d a a d c d b b a d b a b d c b c d a b d c a d b ... c) d) 124 Cho V lít (đktc) CO2 hấp thu hết vào dung dịch nước vôi có hòa tan 3,7 gam Ca(OH) 2, thu gam kết tủa trắng Trị số V là: a) 0,896 lít b) 1,344 lít c) 0,896 lít 1 ,12 lít d) (a) (b) 125 ... đổi thu 0 ,12 mol CO lại chất rắn B’ Khối luợng B B’ là: a) 10,36 gam; 5,08 gam b) 12, 90 gam; 7,62 gam c) 15, 63 gam; 10,35 gam d) 16,50 gam; 11,22 gam 117 Cho NaHCO3 tác dụng với nước vôi có dư,...
 • 9
 • 193
 • 1

175 Bài tập Trắc nghiệm 12 (tiếp)

175 Bài tập Trắc nghiệm Vô cơ 12 (tiếp)
... 30, chu kỳ 4, phân nhóm phụ nhóm II (IIB) Trắc nghiệm 192 Để phân biệt hai khí CO2 SO2, người ta dùng: a) Dung dịch nước vôi trong, CO2 làm nước vôi đục SO2 không b) Dùng nước brom c) Dùng ... d) 28,01498 ĐÁP ÁN 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 b d a d c d d b a d d 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 b d a d b d c b a b c 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... hỗn hợp K gồm hai khí NO NO tích 1 ,12 lít (đktc) tỉ khối hỗn hợp K so với hiđro 19,8 Trị số m là: a) 20,88 gam b) 46,4 gam c) 23,2 gam d) 16,24 gam Trắc nghiệm 236 Cho lượng bột kim loại nhôm...
 • 13
 • 195
 • 1

bài tập trắc nghiệm

bài tập trắc nghiệm vô cơ
... Trờng thpt hậu lộc BàI TậP VÔ CƠ NĂM 2014 Cõu 20: Dung dch A cha: 0,15 mol Ca2+ ; 0,6 mol Cl- ; 0,1 mol Mg2+ ; a mol HCO3- ... th tớch mi khớ hn hp l Thầy giáo: Mai Tiến Dũng - 0943208480 Trờng thpt hậu lộc A 20% v 80% BàI TậP VÔ CƠ NĂM 2014 B 75% v 25% C 80% v 20% D 50% v 50% : 02 Cõu 1: Ho tan ht m gam Al2(SO4)3 vo nc ... m l: A 35,2 B 25,6 C 70,4 D 51,2 Thầy giáo: Mai Tiến Dũng - 0943208480 Trờng thpt hậu lộc BàI TậP VÔ CƠ NĂM 2014 Cõu 20: Cho 4,2 gam hn hp bt Fe v Al vo 250 ml dung dch AgNO 1,2M Sau cỏc phn...
 • 12
 • 160
 • 0

80 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN ĐẠI HỌC pps

80 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VÔ CƠ ÔN ĐẠI HỌC pps
... 80: Cho 20 gam Fe tác dung với dung dịch HNO3 loãng, sau phản ứng kết thúc thu V lít khí NO (đktc) 3,2 gam chất rắn Giá trị V A 0,896 lít B 2,24 lít C 4,48 lít D 6,72 lít ĐÁP ÁN 80 BÀI TẬP TRẮC ... Fe2O3 Cu đem cho vào HCl dư, thu dung dịch B gam Cu không tan Sục khí NH3 dư vào dung dịch B Kết tủa thu đem nung không khí đến khối lượng không đổi 1,6 gam chất rắn Khối lượng Cu có hỗn hợp đầu ... ứng kết thúc, thấy lại 1,12 gam chất rắn không tan Lọc lấy dung dịch cho vào lượng dư dung dịch AgNO3, sau phản ứng kết thúc, thấy xuất m gam chất không tan Trị số m A 19,36 B 8,64 C 4,48 D 6,48...
 • 7
 • 225
 • 2

phương pháp sử dụng tỷ lệ chung giải nhanh các bài tập trắc nghiệm

phương pháp sử dụng tỷ lệ chung giải nhanh các bài tập trắc nghiệm vô cơ
... Các phương pháp giải tốn hóa học có đặc điểm chung khơng cứng nhắc tập cố định mà có ngun tắc tư khơng đổi, việc vận dụng phương pháp linh hoạt III ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ: Trên sở kinh nghiệm truyền ... kinh nghiệm truyền thụ rèn luyện kỹ phương pháp tổng hợp cách áp dụng giải số dạng tập hố học, tơi cho học sinh làm kiểm tra 15 phút (đối với học sinh 11) Bài tập 1: Cho tan 3,734 gam hỗn hợp X ... tác dụng hết với CO dư đun nóng thu 28,7 gam hỗn hợp Y Cho Y tác dụng với dung dịch HCl dư thu V lít H (đktc) V là: A 4,48 lit B.5,6 lit C 6,72 lit D.11,2 lit 7/ TỔNG KẾT VỀ PHƯƠNG PHÁP: Các phương...
 • 18
 • 249
 • 1

tuyển chọn bài tập trắc nghiệm hay và chọn lọc

tuyển chọn bài tập trắc nghiệm vô cơ hay và chọn lọc
... kết tủa Trị số C là: Bài tập ôn thi đại học 10 Trắc nghiệm hóa a) 0,3M Bài tập ôn thi đại học 11 b) 0,4M c) 0,5M 11 Biên soạn: Đồng Đức Thiện d) 0,6M Trắc nghiệm hóa 12 Biên soạn: Đồng ... hợp khí hấp thụ vào dung dịch nước vôi có dư, thu 55 gam kết tủa Trị số m là: a) 48 gam b) 40 gam c) 64 gam c) Tất sai, không xác định Bài tập ôn thi đại học Trắc nghiệm hóa Biên soạn: Đồng ... 2,24 lít hay 2,80 lít d) 1,68 lít hay 2,80 lít 115 Sục khí SO2 dung dịch xôđa thì: a) Khí SO2 hòa tan nước dung dịch xôđa tạo thành axit sunfurơ Bài tập ôn thi đại học Trắc nghiệm hóa Biên...
 • 30
 • 105
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai tap trac nghiem vo co 11bài tập trắc nghiệm vô cơ lớp 12 có đáp ánbài kiểm tra đánh giá chỉ số iqgiai bai toan bang cach lap phuong trinh hoac he phuong trinh co lien quang den kien thuc hinh hoctổ chức thực hiện có hiệu quả 3 cuộc vân động và 2 phong trào thi đua lớn của ngành thực hiện thi cử kiểm tra đánh giá nghiêm túcthực trạng hoạt động kiểm tra đánh giá và quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh tại trường thcs ngô quyền thành phố hải phòngcác bài kiểm tra dánh giábài tập trắc nghiệm hữu cơbài tập trắc nghiệm sóng cơ họcbài tập trắc nghiệm sóng cơbài tập trắc nghiệm marketing cơ bảnbài tập trắc nghiệm marketing có đáp ánbài tập trắc nghiệm iq có đáp ánbài tập trắc nghiệm chương cơ học vật rắnbài tập trắc nghiệm excel có đáp ánSáng tạo bất đẳng thức (LV tốt nghiệp)Iđêan và sự phân tích nguyên sơ các iđêan (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu phát triển hệ thống mạng cảm biến không dây trên nền IPv6 cho các ứng dụng Smart Grid (tt)Môđun chính tắc trên vành artin địa phương (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu phát triển hệ thống mạng cảm biến không dây trên nền IPv6 cho các ứng dụng Smart Grid (NCKH)Tập kì dị của toán tử của toán tử thế vị trong không gian hilbert (LV tốt nghiệp)Phương trình tích phân trong không gian hilbert (LV tốt nghiệp)Phát triển năng lực chủ nhiệm lớp cho sinh viên đại học sư phạm khu vực miền núi phía Bắc (LA tiến sĩ)Hoàn thiện chiến lược phát triển của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035Khảo sát năng lực sử dụng từ tình thái và cách nói biểu thị cảm xúc của học viên học tiếng Việt như một ngoại ngữ (học viên ở trình độ C và trên CKhảo sát, đánh giá nguồn tài liệu lưu trữ phục vụ công tác quản lý đô thị trong phông lưu trữ Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà NộiNâng cao chất lượng tín dụng trong hoạt động cho vay cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hà NộiNâng cao năng lực cạnh tranh của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt NamPhát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm qua dạy học vi mô (LA tiến sĩ)Những đổi mới của Thơ Mới lãng mạn 1932 - 1945 nhìn từ phương diện thể loạiPhát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Công nghệ Nissei Việt NamQuản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn thành phố Hà NộiSự hài lòng của khách hàng về dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới tại công ty bảo hiểm PJICO Vĩnh PhúcTăng cường huy động vốn tại Công ty cổ phần Hệ thống thông tin FPTÁNH XẠ KHÔNG GIÃN, COMPACT YẾU TRONG KHÔNG GIAN LỒI ĐỀU
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập