SKKN ứng dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực trong giảng dạy các chủ đề sinh học

Ứng dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực trong giảng dạy các chủ đề sinh học

Ứng dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực trong giảng dạy các chủ đề sinh học
... phân biệt Phương pháp dạy học tích cực Kỹ thuật dạy học tích cực; việc vận dụng phương pháp kỹ thuật dạy học tích cực rập khuôn, chưa tính đến mức độ khả thi tính hiệu Từ nhiều thực Chủ đề đúng/ ... SKKN: Ứng dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực giảng dạy số chủ đề sinh học Thực đề tài năm học 2014 – 2015, với chủ đề môn Sinh ... phù hợp giảng dạy số chủ đề sinh học trường THPT Võ Trường Toản 1.1 Lựa chọn chủ đề dạy học môn sinh học Việc lựa chọn chủ đề dạy học môn sinh học phải vào nội dung chương trình môn học, thường...
 • 21
 • 373
 • 3

skkn ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP hỏi đáp tìm tòi bộ PHẬN TRONG GIẢNG dạy SINH học ở TRƯỜNG THPT VĨNH cửu

skkn ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP hỏi đáp tìm tòi bộ PHẬN TRONG GIẢNG dạy SINH học ở TRƯỜNG THPT VĨNH cửu
... VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỎI ĐÁP TÌM TỊI BỘ PHẬN A CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHƯƠNG PHÁP PHÁP DẠY HỌC HỎI ĐÁP TÌM TỊI BỘ PHẬN Bản chất phương pháp hỏi đáp tìm tòi phận: Phương pháp hỏi đáp tìm tòi phận ... luận phương pháp hỏi đáp tìm tòi phận tập, làm sở cho việc xây dựng sử dụng phương pháp dạy học dạy học sinh học trừơng phổ thông - Vận dụng phương pháp hỏi đáp phương pháp khác, tập vào việc dạy ... sử dụng phương pháp hỏi đáp tìm tòi phận dạy học mơn Sinh học trường THPT Tuy nhiên phương pháp khơng phải sử dụng độc lập mà nên sử dụng kết hợp với phương pháp dạy học khác thu kết dạy học...
 • 24
 • 82
 • 0

SKKN Sử dụng phương pháp mới phát huy tính tích cực trong dạy học Sinh học 9

SKKN Sử dụng phương pháp mới phát huy tính tích cực trong dạy học Sinh học 9
... % 9a1 33 15 45,45 10 30,3 21,2 9a2 34 0 10 29, 4 15 44,1 26,5 9a3 34 8,8 23,5 11 32,4 12 35,3 9a4 32 3,1 21 ,9 11 34,4 13 % SL 40,6 B N I DUNG Các bi n pháp ti n hành nâng cao ch"t l !ng môn sinh ... d ng ph #ng pháp tích c c vi c d y h c sinh h c l p 9 M c ích yêu c u - H c sinh kh i tr $ n m l !ng ng THCS Bãi Cháy, h c kì I n m h c 2008 – 20 09 !c tình hình h c t p c a h c sinh kh i ph ... #ng pháp làm ki n th c, k+ n ng ó, không d p theo khuân m-u s.n !c b c l phát huy ti m n ng sáng t o D y h c tr ng rèn luy n ph #ng pháp t h c, ph #ng pháp tích c c xem vi c rèn luy n ph #ng pháp...
 • 19
 • 418
 • 0

tiet 19 co ung dung phuong phap-ki thuat day hoc tich cuc

tiet 19 co ung dung phuong phap-ki thuat day hoc tich cuc
... Bài 19 – Tiết 19 Câu hỏi thảo luận(theo phương pháp khăn trải bàn)    Câu 1:Cấu trúc trung gian - Vai trò mối quan hệ gen protein? Câu 2:Các ... rprotein biểu thành tính trạng thể I/Mối quan hệ ARN protein Nhân tế bào GEN Tế bào chất - Cấu trúc trung gian - Vai trò mối quan hệ gen protein? mARN mARN tARN mARN Hãy cho biết: axitamin tARN Mạch ... nào? Mối quan hệ ARN protein? Bản chất mối quan hệ nào? Mối quan hệ gen protein ∀ − mARN dạng trung gian mối quan hệ gen prôtêin , có vai trò truyền đạt thông tin cấu trúc protein tổng hợp từ...
 • 20
 • 450
 • 0

SKKN sử dụng phương pháp kể chuyện kết hợp thơ văn trong giảng dạy lịch sử 10

SKKN sử dụng phương pháp kể chuyện kết hợp thơ văn trong giảng dạy lịch sử 10
... động Thực Dạy học có sử dụng phương nghiệm O1 pháp kể chuyện kết hợp thơ O3 (Lớp 10C5) văn Dạy học bình thường (Không Đối chứng O2 sử dụng phương pháp kể O4 (Lớp 10C6) chuyện kết hợp thơ văn) Ở ... sử dụng phương pháp kể chuyện kết hợp thơ văn đến kết học tập lớp thực nghiệm lớn Giả thiết đề tài việc sử dụng phương pháp kể chuyện kết hợp thơ văn dạy học làm nâng cao kết học tập hs lớp 10 ... 10 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: PHƯƠNG PHÁP KỂ CHUYỆN KẾT HỢP THƠ VĂN TRONG DẠY HỌC BÀI 14, BÀI 15 VÀ BÀI 16 LỊCH SỬ 10 Sau việc sử dụng phương pháp kể chuyện kết hợp...
 • 31
 • 93
 • 0

SKKN Ứng dụng phương pháp nâng cao chất lượng dạy kỹ năng nghe tiếng anh tại trường TC Y – Dược Hợp Lực

SKKN Ứng dụng phương pháp nâng cao chất lượng dạy kỹ năng nghe tiếng anh tại trường TC Y – Dược Hợp Lực
... truyền cảm,lôi ,hấp dẫn học sinh b .Phương pháp kỹ thuật d y nghe -Phương pháp d y nghe quy định nội dung d y nghe, nói cách khác nội dung d y nghe chi phối việc lựa chọn,vận dụng phối hợp phương ... phương pháp, các kỹ thuật d y nghe. Mỗi kỹ thuật d y nghe ứng với d y cụ thể c.Các phương tiện thiết bị đồ dùng d y học phục vụ cho việc d y nghe Việc sử dụng thiết bị tranh ảnh hỗ trợ cho d y học ... gian hợp lý -Sử dụng linh hoạt kỹ thuật d y nghe phù hợp với nội dung d y -Sử dụng thành thạo phương tiện đồ dùng d y học phục vụ d y nghe -Sáng tạo đồ dùng d y học phù hợp phục vụ cho tiết dạy...
 • 11
 • 124
 • 0

SKKN Xây dựng sơ đồ tư duy kết hợp phương pháp kỹ thuật dạy học địa lý nhà trường trung học phổ thông

SKKN Xây dựng sơ đồ tư duy kết hợp phương pháp kỹ thuật dạy học địa lý nhà trường trung học phổ thông
... : “ Xây dựng đồ kết hợp với phương pháp kỹ thuật dạy học giảng dạy Địa nhà trường Trung học Phổ Thông ” Phạm vi nghiên cứu : Đề tài sáng kiến kinh nghiệm cấp Trường Trung Học Phổ Thông ... TRÌNH DẠY BÀI HỌC ĐỊA LÝ CỤ THỂ KẾT HỢP VỚI CÁC CÁC PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT DẠY HỌC Như trình bày việc kết hợp việc xây dựng đồ kết hợp với sử dụng phương pháp kỹ thuật day học cần thiết , phát ... chức dạy học theo đơn vị lớp nên cách thức tiến hành chủ yếu dựa soạn giảng ứng dụng tổng hợp phương pháp kỹ thuật dạy học bao gồm : Phương pháp nêu vấn đề , xây dựng đồ , kỹ thuật KWL ,Kỹ thuật...
 • 26
 • 290
 • 1

ứng dụng phương pháp sáng tạo khoa học vào kỹ thuật công nghệ

ứng dụng phương pháp sáng tạo khoa học vào kỹ thuật công nghệ
... đề Ứng dụng phương pháp sáng tạo khoa học vào kỹ thuật công nghệ 3/ Quá trình nghiên cứu: Như phần tổng quan lịch sử nêu, thời gian tính từ ngày đầu học môn Phương pháp nghiên cứu khoa học ... lý thuyết phương pháp nghiên cứu: 1/ Khoa học & kỹ thuật, công nghệ: 2/ Sáng tạo: 3/ Thủ thuật (nguyên tắc) phương pháp sáng tạo bản: 4/ Phương pháp nghiên ... mà khoa học & công nghệ làm d) So sánh đặc điểm khoa học & Công nghệ: STT Khoa học Công nghệ Nghiên cứu khoa học mang tính Điều hành công nghệ mang tính xác xác xuất định Hoạt động khoa học đổi...
 • 23
 • 181
 • 0

Xây dựng sơ đồ tư duy kết hợp với phương pháp kỹ thuật dạy học trong giảng dạy Địa lý nhà trường Trung học Phổ Thông

Xây dựng sơ đồ tư duy kết hợp với phương pháp kỹ thuật dạy học trong giảng dạy Địa lý nhà trường Trung học Phổ Thông
... nghiệm với chủ đề : “ Xây dựng đồ kết hợp với phương pháp kỹ thuật dạy học giảng dạy Địa nhà trường Trung học Phổ Thông ” Phạm vi nghiên cứu : Đề tài sáng kiến kinh nghiệm cấp Trường Trung ... TRÌNH DẠY BÀI HỌC ĐỊA LÝ CỤ THỂ KẾT HỢP VỚI CÁC CÁC PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT DẠY HỌC Như trình bày việc kết hợp việc xây dựng đồ kết hợp với sử dụng phương pháp kỹ thuật day học cần thiết , phát ... tổng hợp uyển chuyển phương pháp , kỹ thuật để có giảng lớp thành công Trong việc sử dụng phương pháp xây dựng đồ kết hợp với phương pháp kỹ thuật dạy học có khả đáp ứng yêu cầu * Một lý...
 • 23
 • 253
 • 0

SKKN ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học sinh học 10

SKKN ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học sinh học 10
... TI LIU THAM KHO Sỏch giỏo khoa sinh hc 10 ban CB v KHTN Sỏch giỏo viờn sinh hc 10 ban CB v KHTN Sỏch bi chn lc sinh hc 10, NXB giỏo dc Ti liu ch t chn sinh hc 10 nõng cao, NXB giỏo dc Ti liu ... Ly hc sinh lm trung tõm Dy hc ly hc sinh lm trung tõm l dy hc trung vo hc sinh, hng vo hc sinh, cn c vo hc sinh, l kiu dy hc m ton b quỏ trỡnh dy hc u hng vo nhu cu, k nng, hng thỳ ca hc sinh, ... huy c hiu qu ca nú II C S THC TIN Trong chng sinh hc núi chung v sinh hc 10 l mụn khoa hc thc nghim , HS nm bt c kin thc ch thụng qua nhng kờnh hỡnh v minh ho Trong ú tranh nh dựng phc v cho vic...
 • 24
 • 172
 • 0

Bài giảng phương pháp ,kỹ thuật dạy học tích cực

Bài giảng phương pháp ,kỹ thuật dạy học tích cực
... với kĩ thuật dạy học - Thiết kế học áp dụng PPDH: Học theo góc; theo hợp đồng; theo dự án kỹ thuật DH mang tính hợp tác -Tổ chức, hướng dẫn HS : Học theo góc, theo hợp đồng, theo dự án kĩ thuật ... Phong cách dạy; Học tập mức độ sâu; yếu tố thúc đẩy DHTC Các kỹ thuật dạy học mang tính hợp tác: Khăn phủ bàn; Các mảnh ghép; S t Cỏc phng phỏp dy hc: Học theo góc; Học theo hợp đồng; Học theo ... dự án III Phương pháp / hình thức tổ chức Nờu v gii quyt Động não S t Thảo luận Thực hành Phn I Dy v hc tớch cc Ni dung chớnh Phong cách học Phong cách dạy Học tập mức độ sâu ( Học sâu...
 • 47
 • 1,146
 • 8

pHƯƠNG PHÁP ,KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC

pHƯƠNG PHÁP ,KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC
... băng ghi hình minh ho Hc theo gúc Thảo luận tìm ưu điểm hạn chế học so với lí thuyết 15 Hoạt động Thực hành thiết kế bi học áp dụng Học theo góc 16 ... hỡnh thc t chc hot ng hc theo ú hc sinh thc hin cỏc nhim v khỏc ti cỏc v trớ c th không gian lớp học Hc theo gúc (tip theo) L mt mụi trng hc vi cu trỳc c xỏc nh c th Kớch thớch HS tớch cc hc...
 • 16
 • 564
 • 4

PHƯƠNG PHÁP , KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC

PHƯƠNG PHÁP , KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC
... động cách chủ động, tích cực • Biết áp dụng kiến thức vào thực tế Tiêu chí học theo hợp đồng Tương tác đa dạng  Học sinh có hội học tập với học tập lẫn  Tương tác giáo viên HS, HS với HS thúc ... GV HS làm quen với phương pháp dạy học 14 Hoạt động  Nghiên cứu kế hoạch học & phiếu đánh giá dạy học theo hợp đồng  Xem băng ghi hình  Thảo luận tìm ưu điểm & hạn chế học so với lý thuyết ... Học theo hợp đồng Thế Học theo hợp đồng? Là cách tổ chức học tập, HS làm việc theo gói nhiệm vụ khoảng thời gian định Học theo hợp đồng (tiếp theo) Là cách tổ chức môi trường học tập, HS...
 • 16
 • 329
 • 0

PHƯƠNG PHÁP ,KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC

PHƯƠNG PHÁP ,KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC
... Bài I Thế học theo dự án? II Ba bước học theo dự án III.Một số kỹ thực dự án: Tìm kiếm thu thập thông tin Phân tích giải thích kết luận Tổng hợp thông tin Xây dựng sản phẩm dự án I Thế học theo ... nhận giả thuyết - Một thực nghiệm bao gồm: • Mục tiêu • Phương pháp • Đo lường quan sát • Kết thảo luận • Kết luận 44 Ví dụ Mục tiêu Phương pháp Chứng minh sinh trưởng nước tốt nước ô nhiễm Trồng ... hiểu xây dựng kiến thức Học liên môn Giải vấn đề Tạo sản phẩm Cộng tác với thành viên nhóm Giao tiếp Phát triển kỹ năng, thái độ đam mê … II Ba bước Học theo dự án Ba bước Học theo dự án Lập kế...
 • 66
 • 298
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng sơ đồ tư duy kết hợp phương pháp kỹ thuật dạy học địa lý nhà trường trung học phổ thôngphân tích và chứng minh sự khác biệt về mục tiêu nội dung phương pháp kỹ thuật mô hình tổ chức kế toán quản trị trong doanh nghiệp với trong các tổ chức phi lợi nhuậncác phương pháp kỹ thuật dạy học tích cựcáp dụng phương pháp kỹ thuậtsử dụng phương pháp kĩ thuật dạy học tích cựcphương pháp kỹ thuật dạy học tích cựcbài giảng phương pháp kỹ thuật dạy học tích cựcnghiện cứu và ứng dụng giải pháp kỷ thuật phòng trừ bệnh chết nhanh hại hồ tiêunghiên ứng và ứng dụng giải pháp kỷ thuật phòng trừ bệnh chết nhanh hại hồ tiêu tại dhợp tác nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật y học hạt nhân trong phẫu thuật điều trị ung thư vú tại việt namứng dụng phương pháp nghiên cứu khoa họcứng dụng công nghệ kỹ thuật adn tái tổ hợp trong công nghiệpứng dụng phương pháp phân tử hữu hạn mở rộng trong việc tính hệ cường độ ứng suấtbai tieu luan viec ung dung phuong phap day hoc vao mon my thuâtứng dụng tiến bộ kỹ thuật chế biến thức ăn gia súc thô bằng phương pháp ép khôChính tả hiệu danh tiếng việtMÁY NÉN VÀ HỆ THỒNG48 đề kiểm tra 1tiết học kỳ 2 lý 8 tphcm 20152016MẪU TRUYỆN NGẮN TIẾNG ANH HAY DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦUĐánh giá hiệu quả hoạt động của các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh vĩnh phúcNHỮNG mấu TRUYỆN NGẮN ý nghĩa của NEU confessions (1)NHÂN SINH QUAN TRONG MO MƯỜNG hòa BÌNHĐẢNG bộ HUYỆN BÌNH lục (hà NAM) LÃNH đạo xây DỰNG NÔNG THÔN mới từ năm 2008 đến năm 2014NGHIÊN cứu điều KIỆN tự NHIÊN và tài NGUYÊN THIÊN NHIÊN PHỤC vụ PHÁT TRIỂN bền VỮNG HUYỆN đảo KIÊN hải, TỈNH KIÊN GIANGCÁC BIỆN PHÁP GIÚP đỡ học SINH yếu kém TOÁN lớp 10 TRUNG học PHỔ THÔNGNGHIÊN cứu sự PHÁT TRIỂN và PHÂN bố NGÀNH THỦY sản ở THÀNH PHỐ hà nội”KỸ NĂNG CHĂM sóc tâm lý học SINH của GIÁO VIÊN TRUNG học cơ sởGiải pháp hoàn thiên hoạt động tài trợ Tiền mặt tại MB Ba ĐìnhPhòng ngừa và hạn chế rủi ro của phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp Nam ĐịnhTăng cường quản lý và sd vốn ODA của Cộng Hòa LB đức trong dự án bảo vệ và quản lý tổng hợp cá hệ sinh thái rừng thuộc các tính quảng nam, kon tum và gia laiTăng cường thu hút FDI từ các nước ASEAN vào Việt Nam trong điều kiện hình thành AECTăng cường thu hút FDI vào ngành thông tin truyền thông của Việt NamQUẢN lý HOẠT ĐỘNG dạy học môn TIẾNG ANH tại TRƯỜNG TRUNG cấp văn hóa NGHỆ THUẬT NAM ĐỊNH đáp ỨNG yêu cầu NĂNG lực NGOẠI NGỮquản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học xã kim thái huyện vụ bản tỉnh nam định theo hướng tiếp cận phát triển năng lực học sinhNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đội NGŨ cán bộ, CÔNG CHỨC cấp xã của HUYỆN ĐÔNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH”
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập