SKKN DI TRUYỀN QUẦN THỂ

SKKN giải bài tập phần di truyền quần thể- sinh học 12

SKKN giải bài tập phần di truyền quần thể- sinh học 12
... nhanh câu tập quần thể học sinh có phương pháp giải nhanh Vậy làm để giải nhanh -Nắm dạng tốn -Thuộc cơng thức, hệ số -Thế tính thật nhanh + Làm để học sinh có kỹ Trừ học sinh có khả tự học tự ... cấu trúc di truyền quần thể 2.Cách giải dạng tập a Dạng 1: Từ cấu trúc di truyền quần thể chứng minh quần thể đạt trạng thái cân hay khơng, qua hệ quần thể đạt trạng thái cân bằng: Cách giải 1: ... trúc di truyền quần thể nói có trạng thái cân khơng? b Quần thể đạt trạng thái cân với điều kiện nào? c Xác định cấu trúc di truyền quần thể đạt trạng thái cân bằng? Giải: a Cấu trúc di truyền quần...
 • 21
 • 818
 • 0

skkn vận dụng một số phép toán giúp học sinh giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm về di truyền quần thể

skkn vận dụng một số phép toán giúp học sinh giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm về di truyền quần thể
... Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể Vì việc tìm mối liên quan phép tốn dạng tập cụ thể, tìm cách giải phù hợp cho dạng tập, giúp học sinh ... khả sinh sản Thạc só : NGUYỄN QUYẾT Trang 21 Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể (hoặc có gen gây chết) Trang Bài tập trắc nghiệm di ... cá thể dị hợp quần thể A 18,75% B 56,25% C 37,5% D 3,75% Hướng dẫn giải Thạc só : NGUYỄN QUYẾT Trang Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể...
 • 22
 • 519
 • 1

skkn một số phương pháp giải nhanh bài tập di truyền quần thể - nâng cao tính tích cực học tập và khả năng tư duy lôgic của học sinh

skkn một số phương pháp giải nhanh bài tập di truyền quần thể - nâng cao tính tích cực học tập và khả năng tư duy lôgic của học sinh
... em học sinh nâng cao kết học tập mơn sinh học, có kết tốt kỳ thi Chính tơi chọn đề tài: Một số phương pháp giải nhanh tập Di truyền học quần thể - Nâng cao tính tích cực học tập khả lơgic học ... nhiều em thích học mơn PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ I Kết luận: Trên Một số phương pháp giải nhanh tập Di truyền học quần thể - Nâng cao tính tích cực học tập khả lơgic học sinh mà tơi đúc ... 12 để rút phương pháp giảng dạy phù hợp - Giúp học sinh nắm vững lí thuyết có phương pháp làm nhanh tập trắc nghiệm di truyền học quần thể - Nâng cao tính tự học khả lơgic học sinh - Hình thành...
 • 22
 • 611
 • 1

SKKN kinh nghiệm về phương pháp giải bài tập phần di truyền quần thể để khắc sâu nội dung lí thuyết

SKKN kinh nghiệm về phương pháp giải bài tập phần di truyền quần thể để khắc sâu nội dung lí thuyết
... 2014 tiến hành dạy học sinh theo ’ kinh nghiệm sử dụng công thức giải tập phần di truyền quần thể để khắc sâu nội dung thuyết ’ em giải tốt tập, câu hỏi thuyết thuộc dạng đề thi đại học, ... thể để khắc sâu nội dung thuyết II Mục đích ý nghĩa đề tài - Giúp học sinh nắm vững nâng cao kiến thức, nâng cao kĩ giải tập di tuyền học quần thể từ khắc sâu, mở rộng nội dung thuyết phần ... gen quần thể tính tỉ lệ số cá thể có kiểu gen tổng số cá thể quần thể II Cấu trúc di truyền quần thể ngẫu phối Quần thể ngẫu phối - Quần thể gọi ngẫu phối cá thể quần thể lựa chọn bạn tình để...
 • 16
 • 113
 • 2

skkn vận dụng một số phép toán giúp học sinh giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm về di truyền quần thể

skkn vận dụng một số phép toán giúp học sinh giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm về di truyền quần thể
... thi tủn sinh Đại học năm 2010) Thạc só : NGUYỄN QUYẾT Trang Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể Mợt q̀n thể ban đầu có cấu trúc di trùn ... các bài tập trắc nghiệm có liên quan đến di trùn q̀n thể Thạc só : NGUYỄN QUYẾT Trang Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể B PHẦN NỘI ... có kiêu gen di hợp Thạc só : NGUYỄN QUYẾT Trang Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể Cứ sau thế hệ thì tỷ lệ kiểu gen di hợp giảm...
 • 23
 • 81
 • 0

skkn vận dụng một số phép toán giúp học sinh giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm về di truyền quần thể

skkn vận dụng một số phép toán giúp học sinh giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm về di truyền quần thể
... Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể Vì việc tìm mối liên quan phép tốn dạng tập cụ thể, tìm cách giải phù hợp cho dạng tập, giúp học sinh ... 15 Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể Kết học tập mơn Sinh học học sinh khối 12 qua năm học (2008 – 2009, 2009 - 2010 2010 - 2011) Kết học ... dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể Đề tài Vận dụng số phép tốn giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể phần thể hiệu thiết thực việc nâng cao chất lượng dạy học...
 • 22
 • 88
 • 0

Bài tập di truyền quần thể

Bài tập di truyền quần thể
... cá thể quần thể chế quan trọng để tạo cân quần thể mặt di truyền Như cấu trúc di truyền (0,1; 0,4; 0,5) nói trạng thái không cân truyền 0.1 x 0.5 ≠ () Nếu ngẫu phối di n cấu trúc di truyến quần ... 0,72 x 0,28 ) = 0,901 III Quá trình di truyền quần thể ngẫu phối Một số đặc trưng di truyền - Giao phối ngẫu nhiên (ngẫu phối) cá thể quần thể nét đặc trưng quần thể giao phối Đây hệ thống giao phối ... đầu quần thể Qua cần nhấn lại ngẫu phối nhân tố quan trọng tạo trì trạng thái cân di truyền quần thể Sự cân quần thể với trường hợp dãy alen Ở mức độ cá thể gen tồn thành cặp alen , quần thể...
 • 15
 • 1,238
 • 8

Phân tích đa dạng di truyền quần thể nấm

Phân tích đa dạng di truyền quần thể nấm
... cách điện di gel agarose 1% - 1,5%, phân tích đa dạng di truyền dòng nấm PHẦN KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Phân lập tách đơn bào tử nấm Corynespora cassiicola số dòng vô tính cao su 4.1.1 Di n biến ... nghiên cứu Phân lập tách đơn bào tử nấm Corynespora cassiicola Sử dụng PCR khuếch đại vùng ITS Phân tích đa dạng di truyền nấm C cassiicola kỹ thuật RFLP – PCR 3.3 Vật liệu phƣơng pháp 3.3.1 Phân lập, ... đa dạng di truyền nấm C cassiicola chưa cho kết mong muốn Không tìm thấy khác biệt phân cắt loại enzyme Do đó, cần có nghiên cứu sâu giải trình tự để có kết luận xác mức độ đa dạng di truyền quần...
 • 69
 • 210
 • 0

Đánh giá biến lượng di truyền quần thể con lai cây cao su của tổ hợp lai

Đánh giá biến lượng di truyền quần thể con lai cây cao su của tổ hợp lai
... 8/2007 “ĐÁNH GIÁ BIẾN LƢỢNG DI TRUYỀN QUẦN THỂ CON LAI CÂY CAO SU CỦA TỔ HỢP LAI PB260 x RO44/268 BẰNG KỸ THUẬT RAPD “ Giáo viên hƣớng dẫn: TS BÙI MINH TRÍ ThS LẠI VĂN LÂM KS TRẦN THANH Cây cao su ... trình tạo tuyển giống cao su với nguồn di truyền cao su hoang dại Amazon Từ thực tế tiến hành thực hiên đề tài Đánh giá biến lƣợng di truyền quần thể lai cao su tổ hợp lai PB260 x RO44/268 kỹ ... hợp lai nguồn di truyền Wickham Amazone để khai thác tốt biến lƣợng di truyền quần thể lai Cần mở rộng thêm tổ hợp lai nguồn di truyền cao su hoang dại Amazon nguồn di truyền Wickham truyền thống,...
 • 61
 • 219
 • 0

Phân tích đa dạng di truyền quần thể nấm Corynespora cassiicola Wei gây bệnh trên cây cao su tại lai khê bằng phương pháp RFLP-PCR

Phân tích đa dạng di truyền quần thể nấm Corynespora cassiicola Wei gây bệnh trên cây cao su tại lai khê bằng phương pháp RFLP-PCR
... ***000*** PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYỀN QUẦN THỂ NẤM Corynespora cassiicola (Berk & Curt.) Wei GÂY BỆNH TRÊN CÂY CAO SU (Hevea brasiliensis Muell Arg.) TẠI LAI KHÊ (BẾN CÁT – BÌNH DƢƠNG) BẰNG PHƢƠNG PHÁP ... Nghiên Cứu Cây Cao Su Việt Nam, thực đề tài: Phân tích đa dạng di truyền quần thể nấm Corynespora cassiicola (Berk & Curt.) Wei gây bệnh cao su (Hevea brasliensis Muell Arg) Lai Khê (Bến Cát ... bệnh này, sử dụng phương pháp RFLP – PCR để phân tích tính đa dạng di truyền quần thể nấm C cassiicola Lai Khê, Bến Cát, tỉnh Bình Dương Nôi dung nghiên cứu: - Phân lập tách đơn bào tử dòng nấm...
 • 69
 • 322
 • 0

Đánh giá biến lượng di truyền quần thể con lai cây cao su

Đánh giá biến lượng di truyền quần thể con lai cây cao su
... 8/2007 “ĐÁNH GIÁ BIẾN LƢỢNG DI TRUYỀN QUẦN THỂ CON LAI CÂY CAO SU CỦA TỔ HỢP LAI PB260 x RO44/268 BẰNG KỸ THUẬT RAPD “ Giáo viên hƣớng dẫn: TS BÙI MINH TRÍ ThS LẠI VĂN LÂM KS TRẦN THANH Cây cao su ... trình tạo tuyển giống cao su với nguồn di truyền cao su hoang dại Amazon Từ thực tế tiến hành thực hiên đề tài Đánh giá biến lƣợng di truyền quần thể lai cao su tổ hợp lai PB260 x RO44/268 kỹ ... 4.5) Giá trị có nghĩa khoảng cách di truyền lai quần thể biến thiên từ 0,024 đến 0,478 Mặc dù hệ lai tổ hợp nhƣng quần thể lai biến lƣợng di truyền rộng, phong phú mặt di truyền Có cá thể giống...
 • 61
 • 146
 • 0

Di truyền quần thể

Di truyền quần thể
... CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ I KHÁI NIỆM QUẦN THỂ - Quần thể tập hợp cá thể loài, chung sống khoảng không gian xác định, thời điểm xác định, có mối quan hệ mặt sinh sản * Về mặt di truyền học, ... • Trong quần thể loài động, thực vật giao phối số gen kiểu gen cá thể lớn, số gen có nhiều alen, quần thể đa hình I QUẦN THỂ GIAO PHỐI NGẪU NHIÊN - Tuy quần thể giao phối đa hình quần thể xác ... III QUẦN THỂ TỰ PHỐI (điển hình quần thể thực vật tự thụ phấn, động vật lưỡng tính tự thụ tinh) - Quần thể bị phân hóa thành dòng có kiểu gen khác chọn lọc dòng hiệu - Cấu trúc di truyền quần thể...
 • 36
 • 179
 • 0

di truyen quan the

di truyen quan the
... B Sự ổn định tần số tương đối alen quần thể C Sự cân di truyền quần thể D Trạng thái động quần thể E B C Câu hỏi 4: Ý nghĩa định luật Hacdi - Vanbec: A Giải thích thiên nhiên có quần thể trì ... cấu trúc di truyền quần thể là: A 0,25AA + 0,50Aa + 0,25aa B 0,04AA + 0,32Aa + 0,64aa C 0,01AA + 0,18Aa + 0,81aa D 0,64AA + 0,32Aa + 0,04aa E 0,32AA + 0,64Aa + 0,04aa Câu hỏi 10: Cấu trúc di truyền ... B Sự ổn định tần số tương đối alen quần thể C Sự cân di truyền quần thể D Trạng thái động quần thể E B C Câu hỏi 4: Ý nghĩa định luật Hacdi - Vanbec: A Giải thích thiên nhiên có quần thể trì...
 • 4
 • 158
 • 0

giao an chi tiet on tap tot nghiep di truyen quan the

giao an chi tiet on tap tot nghiep di truyen quan the
... = 0,8, q= 0,2 5/ Tại quần thể giao phối xem đơn vị tồn loài tự nhiên? A Vì quần thể có tính di truyền ổn định C Quần thể có tính đa dạng B Trong quần thể có mối quan hệ sinh sản cá thể D Quần ... Trong hệ cháu thực vật tự thụ phấn giao phối cận huyết động vật chọn lọc không mang lại hiệu 17 / Trong quần thể thực vật cao trội hoàn toàn so với thấp Quần thể đạt trạng thái cân Hacđi- Van ... aa, cá thể giao phối tự cấu trúc di truyền quần thể A 0,7 AA: 0,1 Aa: 0,2aa B.0,36 AA: 0,48 Aa: 0,16 aa C 0,09 AA: 0,42 Aa: 0,49 aa D 0,25 AA: 0,1 Aa: 0,65 aa 22/ Trong quần thể Hácđi- vanbéc, có...
 • 5
 • 302
 • 0

di truyen quan the

di truyen quan the
... nhiều bệnh, tật di truyền liên quan đến đột biến nhiễm sắc thể Câu 49: Người ta sử dụng phương pháp sau để phát hội chứng Claiphentơ người? A Nghiên cứu trẻ đồng sinh B Nghiên cứu di truyền phân ... đồng sinh C Nghiên cứu tế bào D Nghiên cứu di truyền phân tử Câu 59: Những khó khăn việc nghiên cứu di truyền người là: A Người sinh sản chậm đẻ B Các quan niệm xã hội đạo đức C Bộ nhiễm sắc thể ... hoạt động sau đây, hoạt động phương pháp nghiên cứu di truyền người? A Gây đột biến nhân tạo B Nghiên cứu trẻ đồng sinh C Quan sát giao tử D Theo dõi thường biến Câu 61: Có nhóm tế bào sinh dục...
 • 11
 • 164
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập di truyền quần thểgiải bài tập di truyền quần thểôn tập di truyền quần thểôn thi di truyền quần thểđề thi di truyền quần thểkiểm tra di truyền quần thểcấu trúc di truyền quần thểphương pháp giải bài tập di truyền quần thểchuyên đề di truyền quần thểbài tập di truyền quần thể khótoán di truyền quần thểdi truyền quần thể nâng caodi truyền quần thể là gìtrắc nghiệm di truyền quần thểcâu hỏi trắc nghiệm di truyền quần thểĐề cương chi tiết học phần Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt trong công nghệ thực phẩm (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Công nghệ chế biến thịt thuỷ sản (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thí nghiệm quá trình và thiết bị trong công nghệ thực phẩm (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Công nghệ chế biến đồ hộp (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Một số giải pháp nhằm quản lý và sử dụng tốt hơn thiết bị tại tổng công ty xây dựng lũng lôNhân tố con người trong lực lượng sản xuất với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh hà nam hiện nayPhân tích tình hình tài chính và các giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính tại công ty TNHH may mặc vina kangaroo TBTÌNH HÌNH THỰC tế tổ CHỨC CÔNG tác kế TOÁN tại CÔNG TY VINATRANS hà nộiTổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại CTCP kính kalaXây dựng kế hoạch truyền thông cho công ty tư vấn du học new ocean thuộc tổng công ty cổ phần đầu tư tân đại dương tại thị trường hà nội (năm 2016)XUẤT KHẨU GIÀY của CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP GIÀY AURORA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG HOA kỳ GIAI đoạn 2011 2015 và ĐỊNH HƯỚNG đến năm 2020Đề cương chi tiết học phần Thí nghiệm đường bánh kẹo (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực tập tốt nghiệp (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Độc tố học thực phẩm (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Chuyên đề 2: Vi sinh (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Chuyên đề 3: Công nghệ chế biến thực phẩm (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố QP AN ở vùng biển tỉnh nam địnhGiải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với hộ nghèo tại NHCSXH huyện nho quanGiải pháp nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại ngân hàng TMCP dầu khí toàn cầu chi nhánh thăng longGiải pháp nâng cao phát triển thanh toán quốc tế tại ngân hàng agribank chi nhánh hải dương
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập