Tiểu luận an toàn an ninh thông tin mã hóa dữ liệu và xác thực PGP (pretty good privacy)

Tiểu luận môn học an toàn, an ninh thông tin hóa dữ liệu xác thực PGP (pretty good privacy)

Tiểu luận môn học an toàn, an ninh thông tin mã hóa dữ liệu và xác thực PGP (pretty good privacy)
... hoàn thành tiểu luận Chân thành cảm ơn Trang Tiểu luận môn học An toàn an ninh thông tin Chương TỔNG QUAN AN TOÀN AN NINH THÔNG TIN Nguy đe dọa an ninh, an toàn thông tin Theo số liệu thống kê, ... toàn an ninh thông tin Chương MÃ HÓA VÀ XÁC THỰC PGP – PRETTY GOOD PRIVACY Giới thiệu chung PGP Khái niệm: hóa PGP phần mềm máy tính dùng để mật hóa liệu xác thực Phiên PGP Phil Zimmermann ... Tiểu luận môn học An toàn an ninh thông tin MỤC LỤC Trang Tiểu luận môn học An toàn an ninh thông tin LỜI MỞ ĐẦU Nhân loại sống năm đầu kỷ 21, thời đại mà thông tin, tri thức trở...
 • 24
 • 199
 • 2

Tiểu luận an toàn an ninh thông tin hóa dữ liệu xác thực PGP (pretty good privacy)

Tiểu luận an toàn an ninh thông tin mã hóa dữ liệu và xác thực PGP (pretty good privacy)
... Trang Tiểu luận môn học An toàn an ninh thông tin Chương MÃ HÓA VÀ XÁC THỰC PGP – PRETTY GOOD PRIVACY Giới thiệu chung PGP Khái niệm: PGP (Pretty Good Privacy) phần mềm máy tính dùng để hóa ... hóa thông thường để tạo Sau văn rõ hóa, session key hóa với khóa công khai người nhận truyền kèm theo với Trang Tiểu luận môn học An toàn an ninh thông tin Hình Quá trình hóa PGP ... Tiểu luận môn học An toàn an ninh thông tin MỤC LỤC Trang Tiểu luận môn học An toàn an ninh thông tin LỜI MỞ ĐẦU Nhân loại sống năm đầu kỷ 21, thời đại mà thông tin, tri thức trở...
 • 27
 • 614
 • 0

Tiểu luận môn học an toàn, an ninh thông tin hóa dữ liệu xác thực PGP (pretty good privacy)

Tiểu luận môn học an toàn, an ninh thông tin mã hóa dữ liệu và xác thực PGP (pretty good privacy)
... hoàn thành tiểu luận Chân thành cảm ơn Trang Tiểu luận môn học An toàn an ninh thông tin Chương TỔNG QUAN AN TOÀN AN NINH THÔNG TIN Nguy đe dọa an ninh, an toàn thông tin Theo số liệu thống kê, ... toàn an ninh thông tin Chương MÃ HÓA VÀ XÁC THỰC PGP – PRETTY GOOD PRIVACY Giới thiệu chung PGP Khái niệm: hóa PGP phần mềm máy tính dùng để mật hóa liệu xác thực Phiên PGP Phil Zimmermann ... Tiểu luận môn học An toàn an ninh thông tin MỤC LỤC Trang Tiểu luận môn học An toàn an ninh thông tin LỜI MỞ ĐẦU Nhân loại sống năm đầu kỷ 21, thời đại mà thông tin, tri thức trở...
 • 24
 • 127
 • 0

Báo cáo môn học an toàn, an ninh thông tin hóa dữ liệu xác thực PGP (pretty good privacy)

Báo cáo môn học an toàn, an ninh thông tin mã hóa dữ liệu và xác thực PGP (pretty good privacy)
... hóa liệu PGP 2.1 Các Khái niệm: - Mật thông thường mật khóa công khai: Hình Mật thông thường Hình Mật Khóa công khai ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG THE UNIVERSITY OF DANANG Hoạt động hóa liệu ... ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG THE UNIVERSITY OF DANANG Nội dung báo cáo Giới thiệu PGP Hoạt động hóa liệu PGP Hoạt động xác thực PGP Demo ứng dụng PGP hóa mail Thunderbird ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG THE ... ưu điểm hóa nhanh phương pháp hóa thông thường ưu điểm phân phối khóa hóa khóa công khai -Tìm hiểu chữ ký số để xác thực nguồn gốc thông tin bảo đảm tính toàn vẹn thông tin PGP kết hợp...
 • 14
 • 170
 • 0

Tiểu luận môn lập trình ứng dụng web HÓA DỮ LIỆU TRONG PHP

Tiểu luận môn lập trình ứng dụng web MÃ HÓA DỮ LIỆU TRONG PHP
... 3DES hóa đối xứng (Symmetric) hóa bất đối xứng (Asymmetric) • Bất đối xứng (Asymmetric): • Cả bên không cần giữ khóa Mỗi bên giữ khóa cặp khóa thuật toán sử dụng cần chắn thông điệp hóa ... thích hợp, ứng dụng có khóa thích hợp đưa thông tin trở lại trạng thái không hóa • Có phương pháp chung để thực hóa: • Đối xứng (Symmetric) • Bất đối xứng (Asymmetric) hóa đối xứng (Symmetric) ... block hóa riêng, sau ta nối block hóa thành văn hóa • Ưu điểm: có hiệu tốt, việc hóa block tiến hành song song • Nhược điểm: khuôn mẫu văn chưa hóa xuất khuôn mẫu văn hóa •...
 • 58
 • 641
 • 0

Quyết định Về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của Sở tài nguyên môi trường Bình thuận

Quyết định Về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của Sở tài nguyên và môi trường Bình thuận
... TỈNH BÌNH THUẬN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc QUY CHẾ Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Thuận (Ban hành ... chức Sở Tài nguyên Môi trường đơn vị trực thuộc Sở việc vận hành, khai thác sử dụng hệ thống thông tin quan, đơn vị Chương II QUY ĐỊNH BẢO ĐẢM AN TOÀN, AN NINH THÔNG TIN Điều Về quản lý tài khoản ... thông tin đất đai, Hệ thống thông tin tài nguyên môi trường toàn ngành Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Thuận - Kịp thời tham mưu cho Sở quy định, hướng dẫn có liên quan đến công tác an toàn, an ninh...
 • 8
 • 378
 • 1

Giáo án - Bài giảng: Công nghệ thông tin: CẤU TRÚC DỮ LIỆU GIẢI THUẬT

Giáo án - Bài giảng: Công nghệ thông tin: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT
... Khoa Công nghệ Thông tin Chương 1: Tổng quan 19 Kết luận Sự liên quan CTDL giải thuật: Cấu trúc liệu cụ thể: chọn giải thuật Giải thuật cụ thể: chọn cấu trúc liệu Cấu trúc liệu trừu tượng: Dữ liệu ... Khoa Công nghệ Thông tin Giới thiệu môn học 15 ĐH Bách Khoa Tp.HCM Khoa Công nghệ Thông tin Giới thiệu môn học 16 A C CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT (501040) B F D E Chương 1: Tổng quan G K H Giải ... ĐH Bách Khoa Tp.HCM Khoa Công nghệ Thông tin Chương 1: Tổng quan 20 ĐH Bách Khoa Tp.HCM Khoa Công nghệ Thông tin Chương 1: Tổng quan 21 A C CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT (501040) B F D E Chương...
 • 383
 • 580
 • 0

tiểu luận Ấn Độ - một nền văn hóa cổ xưa lâu đời

tiểu luận Ấn Độ - một nền văn hóa cổ xưa và lâu đời
... giáo có mặt nơi đời sống người Ấn Độ: từ văn học, từ nghệ thuật, kiến trúc, điêu khắc… tất thể niềm tin tôn giáo Văn hóa Ấn Độ văn hóa cổ xưa giới, những yếu tố trên, văn hóa Ấn Độ lưu giữ lại ... (dịch), Lịch sử văn minh Ấn Độ, NXB Văn hóa -thông tin, Hà Nội 2006 Nguyễn Thừa Hỷ, Tìm hiểu văn hóa Ấn Độ, NXB Văn hóa, Hà nội, 1986 Lưu Đức Trung, Văn học Ấn Độ, NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội ... tập điều kiện Vân Nguyễn Thị Thu Nhóm Nya-ya Vai-xe-si-ka có yếu tố vật Nhón Sam-khy-a Y-o-ga pha trộn yếu tố vật lãn yếu tố tâm Nhóm Mi-man-sa V - an-ta nhóm môn phái triết học gần tâm cực đoan...
 • 44
 • 229
 • 0

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin khai phá dữ liệu ứng dụng trong quản lí cán bộ

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin khai phá dữ liệu và ứng dụng trong quản lí cán bộ
... thông tin tiềm ẩn kho liệu nhân cần thiết Luận văn nghiên cứu tổng quan đặc tính công nghệ khai phá liệu, các kỹ thuật khai phá liệu (phân cụm, phân lớp ), phần mềm thông dụng khai phá liệu giải pháp ... 2.1.2 Ƣu khai phá liệu Khai phá liệu có nhiều ứng dụng số ưu rõ rệt xem xét đây: + So với phương pháp học máy, khai phá liệu có lợi chỗ, khai phá liệu sử dụng với sở liệu chứa nhiều nhiễu, liệu không ... vậy, luận văn nghiên cứu công nghệ, kỹ thuật công cụ phục vụ yêu cầu - 12 - CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP KHAI PHÁ DỮ LIỆU 2.1 Khai phá liệu 2.1.1 Khái niệm Khai phá liệu định nghĩa là: trình trích xuất thông...
 • 92
 • 395
 • 1

hóa dữ liệu hóa thông tin

Mã hóa dữ liệu và mã hóa thông tin
... khó giải đợc Xây dựng th viện hàm hoá Khoa Công Nghệ Thông Tin Một số khái niệm hoá thông tin, phơng pháp hoá thông tin RSA xây dựng th viện hàm hoá phục vụ trao đổi thông tin mô ... thuyết thông tin 1.1 Entropy Lý thuyết thông tin đợc định nghĩa khối lợng thông tin thông báo nh số bít nhỏ cần thiết để hoá tất nghĩa thông báo Ví dụ, trờng ngay_thang sở liệu chứa không bít thông ... đảm bảo cô tin vào đắn khoá Xây dựng th viện hàm hoá Khoa Công Nghệ Thông Tin dòng, khối (CFB, CBC) 4.1 Mô hình hoá khối hoá sử dụng thuật toán khối gọi hoá khối, thông thờng...
 • 68
 • 1,094
 • 3

Tìm hiểu một số thuật toán hóa dữ liệu ứng dụng luận văn tốt nghiệp đại học

Tìm hiểu một số thuật toán mã hóa dữ liệu và ứng dụng luận văn tốt nghiệp đại học
... Một Số Thuật Toán Hóa Dữ Liệu Ứng Dụng Hình 1.3: Mô hình hóa khóa công khai Trang 13 Tìm Hiểu Một Số Thuật Toán Hóa Dữ Liệu Ứng Dụng Trong : Khóa hóa giống khóa giải Khóa ... cặp khóa giải liệu hóa khóa Public Key tương ứng [1, 2, 7] Trang 10 Tìm Hiểu Một Số Thuật Toán Hóa Dữ Liệu Ứng Dụng Thuật toán hóa bất đối xứng tiếng sử dụng nhiều RSA Ngoài số thuật ... Hộp S thứ Trang 28 Tìm Hiểu Một Số Thuật Toán Hóa Dữ Liệu Ứng Dụng Hộp S thứ Hộp S thứ Hộp S thứ Hộp S thứ Trang 29 Tìm Hiểu Một Số Thuật Toán Hóa Dữ Liệu Ứng Dụng Hộp S thứ Hộp S...
 • 52
 • 544
 • 3

Đồ án tốt nghiệp mật hóa dữ liệu bằng phương pháp DES

Đồ án tốt nghiệp mật mã hóa dữ liệu bằng phương pháp DES
... 0918.775.368 1.3 Công tác kế toán Tài thông tin điện toán: Thực chế độ hạch toán, kế toán Công tác toán đảm bảo đáp ứng kịp thời, đầy đủ yêu cầu khách hàng, số liệu xác Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ... toán qua ngân hàng năm 2001 là: 7.101 tỷ đồng: Trong toán không dùng tiền mặt 1.412 tỷ đồng Thực việc quản lý, mua sắm giá trị tài sản theo dự toán đợc duỵệt Trong năm phận điện toán thực tốt ... đợc hớng dẫn tận tình thầy cô, ban lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Công thơng Lu Xá, đồng nghiệp với nỗ lực thân song chuyên đề tốt nghiệp không tránh khỏi hạn chế thiếu sót Tôi mong nhận đợc tham...
 • 28
 • 341
 • 0

Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học Nguồn dữ liệu thu thập dữ liệu

Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học Nguồn dữ liệu và thu thập dữ liệu
... Ất Ghi Nhóm trưởng Nội dung trình bày I Nguồn liệu II Các phƣơng pháp thu thập liệu III Bảng câu hỏi thu thập liệu Nguồn liệu Sơ cấp (Cấp 1) Thông tin thu thập trường thực tế thông qua điều tra, ... thu thập đánh giá liệu thứ cấp: Dừng Các tiêu chuẩn đánh giá liệu thứ cấp: Tính cụ thể Tính xác liệu Tính thời Mục đích liệu đƣợc thu thập 2.2 Các phƣơng pháp thu thập liệu sơ cấp Phƣơng pháp ... đề _ Áp dụng: sử dụng nghiên cứu định lượng sau; làm sở để tạo giả thiết cần kiểm định nghiên cứu Ƣu điểm - Thu thập liệu đa dạng, khách quan khoa học Nhƣợc điểm - Kết thu tính đại diện cho tổng...
 • 22
 • 309
 • 0

Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học NGUỒN DỮ LIỆU THU THẬP DỮ LIỆU

Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học NGUỒN DỮ LIỆU VÀ THU THẬP DỮ LIỆU
... lớn nghiên cứu kinh doanh nhà nghiên cứu, cần thu thập liệu sơ cấp để trả lời câu hỏi nghiên cứu họ Đôi nhà nghiên cứu định thu thập thông tin/ liệu thông qua nguồn sơ cấp, họ định sử dụng phương ... kết Một số phương pháp nghiên cứu gọi nghiên cứu so sánh Phương pháp yêu cầu hỏi nghiên cứu câu hỏi giống từ nhiều tổ chức so sánh chúng với đưa kết luận Mục đích thu thập liệu phương pháp so sánh ... phương pháp tiếp cận khác (Mishler,1986:29) 24 Trong tài liệu phương pháp nghiên cứu có số thảo luận phương thức kỹ thu t phù hợp 'khoa học' Đôi bắt đầu với phương pháp cấu trúc định lượng 'khoa...
 • 60
 • 411
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đồ án tốt nghiệp mật mã hóa dữ liệu bằng phương pháp desgiới thiệu một số tiêu chuẩn về an toàn an ninh thông tinan toàn an ninh thông tingiải pháp an toàn an ninh thông tincác giải pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tinan toàn an ninh thông tin mạng máy tínhđảm bảo an toàn an ninh thông tincông tác đảm bảo an toàn an ninh thông tinan toàn an ninh thông tin là gìquy chế đảm bảo an toàn an ninh thông tinquy định về an toàn an ninh thông tinquy định đảm bảo an toàn an ninh thông tinquy chế an toàn an ninh thông tinluật an toàn an ninh thông tinquy chế bảo đảm an toàn an ninh thông tinLỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦNEmail marketing A ZSLIDE THUYẾT TRÌNH BẢO VỆ WEBSLIDE BẢO VỆ UML PTTK HĐT QUẢN LÍ TIỀN ĐIỆNSLIDE THUYẾT TRÌNH APP CHAT SOCKETĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM QUẢN LÝ DƯỢCNâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trách nhiệm hữu hạn đa lộcNâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hải dươngVăn hóa ứng xử của người việt trong truyện cổ tích thần kìNghiên cứu điều kiện học tập, sức khỏe học sinh và đánh giá hiệu quả giải pháp can thiệp phòng chống cận thị ở học sinh trường tiểu học Quận Thanh Xuân Hà Nội trong 3 năm 2009 - 2012 (FULL TEXT)Giáo trình Máy xúc thủy lựcPhân tích tìm nguyên nhân hư hỏng (KS ngô văn định bd)BÀI GIẢNG kiểm định và chuẩn đoán kỹ thuật ôtôMarket leader pre intermediate business english coursebook (new edition) plus CDsXây dựng và triển khai chủ đề “khúc ca về những người anh hùng” để dạy học đọc hiểu văn bản sử thi trong chương trình ngữ văn 10SLIDE ĐƯỜNG LỖI CHƯƠNG 1 SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNGBồi dưỡng năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn cho học sinh trong dạy học Đại số và Giải tích lớp 11 (LV thạc sĩ)Nghiên cứu cấu trúc, tính chất của compozit chịu nhiệt độ cao, cách nhiệt trên cơ sở sợi cacbon và nhựa phenolic (LV thạc sĩ)Đa thức một ẩn (LV tốt nghiệp)bai phat bieu hay cua lanh dao trung quoc
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập