Đề tài hệ điều hành debian

đề tài ' hệ điều hành debian '

đề tài ' hệ điều hành debian '
... Cách cài đặt os debian CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH DEBIAN LINUX Giới thiệu Debian Linux phân phối hệ điều hành Linux, Debian Linux tiếng ổn định, độ an toàn cao, yêu cầu phần cứng hạn chế, Debian chạy tốt ... đặt Debian Linux Trừ bạn cần cài đặt Debian Linux cách đặc biệt, ví dụ chạy nhiều hệ điều hành máy chủ, bạn theo thiết lập mặc định chương trình cài đặt Debian để cài đặt Trong mục cài đặt Debian ... nhân hệ điều hành họ độc lập với không gian chương trình ứng dụng - userland.) Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010 OS Debian Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010 GVHD:Lê Chí Luận Debian tiếng với hệ thống...
 • 24
 • 229
 • 0

Môn học: hệ điều hành đề tài: hệ điều HÀNH ANDROID

Môn học: hệ điều hành đề tài: hệ điều HÀNH ANDROID
... hiểu về hệ điều hành Android • • • • • • • Giới thiệu chung về hệ điều hành Android Kiến trúc hệ điều hành Android Hệ thống tập tin hệ điều hành Android So sánh giữa các ... chung về hệ điều hành Android 7 Giới thiệu chung về hệ điều hành Android 8 Giới thiệu chung về hệ điều hành Android 9 Giới thiệu chung về hệ điều hành Android 10 • Một số phiên ... bản hệ điều hành Android 10 Kiến trúc hệ điều hành Android 11 • Hệ điều hành android có tầng từ dưới lên :  Tầng hạt nhân Linux (Phiên bản 2.6)  Tầng Libraries & Android runtime ...
 • 49
 • 92
 • 0

Báo Cáo LẬP TRÌNH HỆ THỐNG Đề Tài Hệ điều hành Linux

Báo Cáo LẬP TRÌNH HỆ THỐNG Đề Tài Hệ điều hành Linux
... trình hệ thống - Nếu chưa cài đặt hệ thống tự động cài đặt Phần: Hệ điề u hành Linux Trang 33 Môn học: Lậ p trình hệ thống - Hệ thống hỏi bạn có muốn cài đặt tiếp phần mềm không PHẦN II LẬP TRÌNH ... Phần: Hệ điề u hành Linux Trang Môn học: Lậ p trình hệ thống 53 Ví dụ Demo sử dụng Makefile 55 Phần: Hệ điề u hành Linux Trang Môn học: Lậ p trình hệ thống PHẦN I LẬP TRÌNH ... giải phương trình bậc hai Viết chương trình tổng hợp: - Giải phương trình bậc hai Phần: Hệ điề u hành Linux Trang 38 Môn học: Lậ p trình hệ thống - Xử lý chuỗi Chương trình giải phương trình bậc...
 • 57
 • 190
 • 4

Đề cương hệ điều hành CIT

Đề cương hệ điều hành CIT
... ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC CHƯƠNG CHƯƠNG I - TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH1 I.1 Mục tiêu I.2 Giới thiệu I.3 Hệ điều hành gì? I.4 Hệ thống mainframe I.5 Hệ để bàn (Desktop system) I.6 Hệ đa xử lý I.7 Hệ ... phân tán I.8 Hệ thống nhóm (Clustered Systems) I.9 Hệ thời thực I.10 Hệ xách tay I.11 Tóm tắt CHƯƠNG II - CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH II.1 Mục đích II.2 Giới thiệu II.3 Các thành phần hệ thống II.4 ... Giới thiệu II.3 Các thành phần hệ thống II.4 Các dịch vụ hệ điều hành II.5 Lời gọi hệ thống II.6 Các chương trình hệ thống II.7 Cấu trúc hệ thống II.8 Máy ảo II.9 Tóm tắt CHƯƠNG III - QUÁ TRÌNH...
 • 4
 • 264
 • 4

Đề cương hệ điều hành

Đề cương hệ điều hành
... ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC CHƯƠNG CHƯƠNG I - TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH1 I.1 Mục tiêu I.2 Giới thiệu I.3 Hệ điều hành gì? I.4 Hệ thống mainframe I.5 Hệ để bàn (Desktop system) I.6 Hệ đa xử lý I.7 Hệ ... phân tán I.8 Hệ thống nhóm (Clustered Systems) I.9 Hệ thời thực I.10 Hệ xách tay I.11 Tóm tắt CHƯƠNG II - CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH II.1 Mục đích II.2 Giới thiệu II.3 Các thành phần hệ thống II.4 ... Giới thiệu II.3 Các thành phần hệ thống II.4 Các dịch vụ hệ điều hành II.5 Lời gọi hệ thống II.6 Các chương trình hệ thống II.7 Cấu trúc hệ thống II.8 Máy ảo II.9 Tóm tắt CHƯƠNG III - QUÁ TRÌNH...
 • 4
 • 569
 • 0

tìm hiểu hệ điều hành debian

tìm hiểu hệ điều hành debian
... Nhóm – Hệ điều hành Debian Chương I: Lịch sử phát triển hệ điều hành Debian 1.1 Debian ? Debian Dự án Debian xây dựng, phân phối phần mềm tự phát triển ... khắp giới Kể từ lúc bắt đầu đến nay, hệ thống thức phát hành tên gọi Debina GNU/Linux xây dựng nhân Linux với nhiều công cụ hệ điều hành lấy từ dự án GNU Debian có tiếng mối liên kết chặt chẽ ... ninh Debian hỗ trợ - Unstable: nơi việc phát triển Debian tích cực diễn Thông thường nhà phát triển người muốn dùng phần mềm sử dụng 1.5 Yêu cầu phần cứng tối thiểu Điều kiện hệ thống tối thiểu...
 • 9
 • 1,172
 • 34

Đề 1 đề thi hệ điều hành mạng có đáp án (1)

Đề 1 đề thi hệ điều hành mạng có đáp án (1)
... 17 2.29 .14 .12 8 Subnet mask : 255.255.255 .12 8 Gateway : 17 2.29 .14 .12 9 DNS : 17 2.29 .14 .15 0 b Thông tin Client bao gồm: Ip address : 17 2.29 .14 .15 7 Subnet mask : 255.255.255.224 Gateway : 17 2.29 .14 .15 0 ... 255.255.255.224 Gateway : 17 2.29 .14 .15 0 DNS : 17 2.29 .14 .12 9 c Thông tin Client bao gồm: Ip address : 17 2.29 .14 .15 8 Subnet mask : 255.255.255.0 Gateway : 17 2.29 .14 .12 9 DNS : 17 2.29 .14 .15 0 d Thông tin Client ... Anh/Chị cho biết tiến trình cha hai tiến trình sshd( 215 02) bash( 215 65) tiến trình nào? Xinetd (19 66) init (1) sshd (19 51) init (1) named (19 15) events/0 (4) Câu 26 Định nghĩa zone sau: zone “csc.com”...
 • 9
 • 2,206
 • 67

Đề 2 - đề thi hệ điều hành mạng - có đáp án (2)

Đề 2 - đề thi hệ điều hành mạng - có đáp án (2)
... Dùng lệnh rpm -eu để loại bỏ package bind-9 .2. 3-1 3 c) Loại bỏ package system-config-bind -2 . 0 . 2- 5 trước sau loại bỏ package bind-9 .2. 3-1 3 d) Không thể loại bỏ package bind-9 .2. 3-1 3 Câu 39 Người ... (installed) system-config-bind -2 . 0 . 2- 5 Theo Anh/Chị, để loại bỏ package Anh/Chị phải làm gì? a) Cài đặt thêm package system-config-bind -2 . 0 . 2- 5 sau dùng lệnh rpm -e để loại bỏ package bind9 .2. 3-1 3 b) Dùng ... Linux-Nguyễn Thịnh Chiến CNTT K8e-wWw.EbookSo1.Com Câu 38 Khi dùng lệnh rpm để loại bỏ package tên bind-9 .2. 3-1 3 khỏi hệ thống hệ thống thông báo lỗi sau: [root@server root]# rpm -e bind-9 .2. 3-1 3...
 • 15
 • 1,027
 • 0

Đề 3 đề thi hệ điều hành mạng - có đáp án (3)

Đề 3 đề thi hệ điều hành mạng - có đáp án (3)
... package system-config-bind-2.0. 2-5 sau dùng lệnh rpm -e để loại bỏ package bind-9.2 . 3- 13 Dùng lệnh rpm -eu để loại bỏ package bind-9.2 . 3- 13 Loại bỏ package system-config-bind-2.0. 2-5 trước sau loại ... package bind-9.2 . 3- 13 Không thể loại bỏ package bind-9.2 . 3- 13 43 Lệnh dùng để gởi mail đến cho người nhận địa abc@yahoo.com mail -v abc@yahoo.com mail -l abc@yahoo.com mail -u abc@yahoo.com ... hist 42 Khi dùng lệnh rpm để loại bỏ package tên bind-9.2 . 3- 13 khỏi hệ thống hệ thống thông báo lỗi sau: [root@server root]# rpm -e bind-9.2 . 3- 13 error: Failed dependencies: Yahoo: chien_siquantre...
 • 11
 • 1,159
 • 3

Đề thi hệ điều hành mạng - có đáp án (4)

Đề thi hệ điều hành mạng - có đáp án (4)
... 1 Để liệt kê đầy đủ thông tin file thư mục hành theo ta dùng lệnh ls với tham số a –ax b -l c -x d -n b path c echo path d Không câu Để khóa tài khoản "user", ta ... người dùng ngắn, tối thi u phải độ dài ký tự 17 Máy tính bạn hai ổ đĩa cứng IDE bạn cài Linux chúng.Mỗi đĩa cứng bạn chia thành hai patitions Các partition máy bạn tên gì: a hda1, hda2, ... Linux? a rm -rf b rpm -m c rpm -remove d rpm -e 36 Lệnh nguy hiểm chạy dấu nhắc / đăng nhập với người dùng root? a unmount –a b fsck c df * d rm –rf * 37 Linux dựa tảng ̣ điề u hành a MS DOS...
 • 6
 • 1,155
 • 26

Đề thi hệ điều hành mạng - có đáp án

Đề thi hệ điều hành mạng - có đáp án
... swap directory cho Squid proxy Squid -a Squid -z Squid create Squid -l 37 Trong môi trường Linux, tùy chọn _ lệnh shutdown để khởi động lại hệ thống -r -y -b -c 38 Trong môi trường Linux, chế ... dài password tối thi u Password age Tên đăng nhập (username) 13 Tùy chọn _ sử dụng với lệnh useradd để home directory user -a -u -d -h 14 Tập tin lưu trữ mật mã hóa user hệ thống Linux ... group -p -g -u -t Yahoo : chien_siquantre Mail: admin@ebookso1.com Trắc Nghiệm HĐH Linux-Nguyễn Thịnh Chiến CNTT K8e wWw.EbookSo1.Com 17 Trong Linux, Anh/Chị tạo địa IP ảo (IP Alias) cho card mạng? ...
 • 13
 • 1,432
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đề tài hệ điều hành linuxđề tài hệ điều hành androidtải chủ đề cho hệ điều hành androidđề thi hệ điều hành mạngđề cương hệ điều hànhvấn đề trong hệ điều hànhđề thi hệ điều hànhhệ điều hành debiantải hệ điều hành windows 7 miễn phíhướng dẫn cài đặt hệ điều hành debiantải hệ điều hành win xptải hệ điều hành windows xptải hệ điều hành unixtải hệ điều hành msdosđề cương hệ điều hành unixDE KT1T DS10 chuong2 tracnghiemde thi thu toan 2017 trieu son 2kien thuc can co TTAnh 2P2C02 hàm số lũy thừa, hám số mũ, logarit www toantuyensinh comP2C5 đường thẳng và mp trong kg, quan hệ song song www toantuyensinh comP2C07 ứng dụng đạo hàm www toantuyensinh comP2C10 hàm số lũy thừa, hàm số mũ www toantuyensinh comP3C1 dãy số cấp số cộng cấp số nhân www toantuyensinh comP4C1 giới hạn và liên lục www toantuyensinh comP4C3 giới hạn www toantuyensinh comP4C08 hàm số mũ hàm số logarit www toantuyensinh comP4C18 số phức www toantuyensinh comP5C1 đạo hàm www toantuyensinh comP5C2 khối đa diện www toantuyensinh comDINH DƯỠNG CHO PHỤ NỮ MANG THAIP5C08 PT, BPT, HPT mũ www toantuyensinh comP8C12 phép dời hình, đồng dạng www toantuyensinh comP9C10 KT chất lượng HKI www toantuyensinh comTài Liệu Kỹ Thuật SộGIỚI THIỆU BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG