Luận văn mạng máy tính truy cập từ xa

mạng máy tính truy cập từ xa

mạng máy tính truy cập từ xa
... dụng mạng tích hợp có quy tắc riêng Về phía ngời sử dụng từ xa yêu cầu: - Các mạng cục kết nối vào mạng truy cập từ xa qua kênh BRI router - Các máy PC từ xa truy cập mạng qua modem Còn phía mạng ... trình mô hình mạng, phơng pháp truy cập đờng truy n, thiết bị ghép nối mạng để từ ta có sở để thiết kế mạng truy cập từ xa Chơng 2: Nguyên lý mạng truy cập từ xa Phần trình bày khái niệm chính, ... xa ngời sử dụng từ xa 17 2.1.3.Các máy phục vụ truy cập từ xa .17 2.1.4 Mạng rộng truy cập từ xa 18 2.2 Mạng quay số sử dụng modem (Dial-up Networking) 18 2.3 .Mạng dịch vụ tích...
 • 43
 • 458
 • 2

luận văn mạng máy tính giải thuật nhập kí tự bằng tiếng nói và ứng dụng trên điện thoại android - huỳnh trường long

luận văn mạng máy tính giải thuật nhập kí tự bằng tiếng nói và ứng dụng trên điện thoại android - huỳnh trường long
... độ tự động xoay hình theo hƣớng sử dụng Trang Giải thuật nhập tự tiếng nói ứng dụng điện thoại Android Android 1.6 Donut 3 0-9 -2 009 Android 2.0 Eclair 2 6-1 0-2 009 Android 2.2 Froyo 2 0-5 -2 010 Android ... thuộc tính phƣơng thức AudioTrack Trang 22 Giải thuật nhập tự tiếng nói ứng dụng điện thoại Android II TIẾNG NÓI VÀ NGỮ ÂM TIẾNG VIỆT 2.2.1 Tiếng nói Tiếng nói loại sóng âm Khi nói, tiếng nói ... trƣng âm tiếng Việt để xây dựng sở liệu mẫu điện thoại di động Trang Giải thuật nhập tự tiếng nói ứng dụng điện thoại Android - Nghiên cứu giải thuật nhận dạng tiếng nói, từ chọn giải thuật thích...
 • 73
 • 130
 • 0

luận văn mạng máy tính giải thuật nhập kí tự bằng tiếng nói và ứng dụng trên điện thoại android - nguyễn văn minh

luận văn mạng máy tính giải thuật nhập kí tự bằng tiếng nói và ứng dụng trên điện thoại android - nguyễn văn minh
... để ứng dụng việc chuyển tiếng nói thành tự theo cách phát âm tiếng Việt tảng điện thoại - Phát triển ứng dụng chuyển tiếng nói thành tự hỗ trợ việc nhập tự thay cho bàn phím điện thoại ... thuật nhập tự tiếng nói ứng dụng điện thoại Android Android 2.0 Eclair 2 6-1 0-2 009 Android 2.2 Froyo 2 0-5 -2 010 Android 2.3 Gingerbread 6-1 2-2 010 Android 3.0 Honeycomb 2 2-2 -2 011 Android 4.0 Ice ... hướng giải kết - Phát triển hệ thống chuyển tiếng nói Việt thành tự thay cho việc nhập tự từ bàn phím điện thoại Luận văn bước đầu tìm hiểu nhận dạng tiếng Việt phát triển ứng dụng nhập tự...
 • 91
 • 174
 • 1

luận văn : MẠNG MÁY TÍNH - HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI

luận văn : MẠNG MÁY TÍNH - HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI
... dụng mạng điện thoại : Nói đến mạng điện thoại nói đến điện thoại di động.Phần cho bạn nhìn tổng quan ứng dụng mạng điện thoại giới ,liên hệ Việt Nam September 15, 2009 [MẠNG MÁY TÍNH-HỆ THỐNG ... kênh,mạch đường dài.Và thiếu ứng dụng hệ thống điện thoại giới đại ngày 1.Tổng quan : Phần giới thiệu chung hệ thống mạng điện thoại. Mối quan hệ mạng điện thoại ,mạng máy tính viễn thông.Ngoài bạn đọc ... thuật ngữ đặc trưng mạng điện thoại biết cách tổ chức mạng mạng điện thoại 2.Cấu trúc hệ thống điện thoại : Là thành phần đề tài.Bạn đọc nắm rõ thành phần hệ thống điện thoại : tổng đài chuyển...
 • 47
 • 101
 • 0

LUẬN VĂN: Mạng máy tính không dây potx

LUẬN VĂN: Mạng máy tính không dây potx
... quan mạng máy tính không dây I Thế mạng máy tính không dây ? Giới thiệu Ưu điểm mạng máy tính không dây Hoạt động mạng máy tính không dây Các mô hình mạng ... cập vào mạng máy tính không dây thông qua thích ứng máy tính không dây Card mạng không dây vi máy tính, máy Palm, PDA Các thích ứng máy tính không dây cung cấp giao diện hệ thống điều hành mạng ... 25 Mạng máy tính không dây III Phạm vi nghiên cứu đồ án Cũng mạng mạng máy tính dây, mạng máy tính không dây có cấu trúc từ đơn giản đến phức tạp Đồ án nghiên cứu dựa mạng máy tính không dây...
 • 59
 • 154
 • 0

luận văn mạng máy tính - hệ thống quản lý công tác cán bộ trường đại học cần thơ

luận văn mạng máy tính - hệ thống quản lý công tác cán bộ trường đại học cần thơ
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÊN ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC CÁN BỘ TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Cán hướng dẫn Sinh ... BÁO CÁO LUẬN VĂN: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC CÁN BỘ Chƣơng 3: ĐẶC TẢ HỆ THỐNG Nội dung: trình bày phần mô tả hệ thống quản công tác cán vấn đề có liên quan nhƣ cách thức hoạt động hệ thống, ... tin nhóm học phần thuộc hệ đào tạo sau đại học Hệ thống phân quyền gồm ngƣời dùng sau: - Trƣởng môn - Thƣ ký môn - Cán giảng dạy - Cán phòng NCKH - Cán đào tạo - Cán quản sau đại học CBHD:...
 • 199
 • 185
 • 0

luận văn mạng máy tính - lặp lịch biểu với giải thuật di truyền song song trong môi trường điện toán lưới “lặp lịch biểu với giải thuật di truyền song song”

luận văn mạng máy tính - lặp lịch biểu với giải thuật di truyền song song trong môi trường điện toán lưới “lặp lịch biểu với giải thuật di truyền song song”
... THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG -o0o - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LẶP LỊCH BIỂU VỚI GIẢI THUẬT DI TRUYỀN SONG SONG TRONG MÔI TRƢỜNG ĐIỆN TOÁN LƢỚI “LẶP LỊCH BIỂU VỚI GIẢI THUẬT DI TRUYỀN SONG SONG” Sinh ... 2.2 Song song toán xếp lịch với giải thuật di truyền mức liệu 60 2.3 Song song toán xếp lịch với giải thuật di truyền mức giải thuật 61 Triển khai toán lập lịch biểu với giải thuật di truyền ... Lập lịch biểu với giải thuật di truyền song song môi trường điện toán lưới Thuật giải di truyền song song (PGA – parallel genetic algorithm) 3.1 Tổng quát tính toán song song 3.1.1 Tính toán song...
 • 85
 • 160
 • 0

luận văn mạng máy tính - nhận dạng vân tay

luận văn mạng máy tính - nhận dạng vân tay
... Đặc điểm vân tay Vân tay lớp biểu bì đầu ngón tay đƣợc phơi bày ấn ngón tay xuống bề mặt phẳng Hầu hết cấu trúc đặc trƣng vân tay mẫu xen kẽ đƣờng vân (Ridges) rãnh (Valleys) ảnh vân tay (Hình ... KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Luận văn tốt nghiệp Nhận dạng vân tay thu đƣợc số kết sau:  Nghiên cứu cài đặt thành công thuật toán xử lý ảnh để trích lọc đặc trƣng ảnh vân tay nhƣ: phân vùng ảnh có vân ... trình nhận dạng ảnh Qui trình nhận dạng ảnh tổng quát gồm giai đoạn nhƣ sau: Phân lớp Thu nhận ảnh Trích đặc trƣng Xử lý ảnh Đối sánh Hình 1: Qui trình nhận dạng ảnh Thu nhận ảnh giai đoạn nhận...
 • 48
 • 171
 • 0

luận văn mạng máy tính xây dựng mạng hội cho đại học cần thơ phân hệ quản lý web services động dựa trên nền tảng uddi

luận văn mạng máy tính xây dựng mạng xã hội cho đại học cần thơ phân hệ quản lý web services động dựa trên nền tảng uddi
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MẠNG XÃ HỘI CHO ĐẠI HỌC CẦN THƠ PHÂN HỆ QUẢN LÝ WEB SERVICES ĐỘNG DỰA TRÊN NỀN TẢNG UDDI Sinh viên ... quan hệ thống mạng hội Theo nhƣ mô hình trên, UDDI Server đảm nhận vị trí Webservice Manager UDDI Server thực chức quản Web Services động cho Webserver (dựa tảng UDDI) kết hợp chế cân tải hệ ... cấp giao diện web hỗ trợ quản ứng dụng Nguyễn Công Trƣờng Page 11 Hệ thống quản Web Services động dựa tảng UDDI Ngoài ra, hệ thống cung cấp chức cân tải cho hệ thống mạng hội – kết hợp...
 • 74
 • 160
 • 0

luận văn mạng máy tính xây dựng mạng hội cho sinh viên đại học cần thơ -ctusn phân hệ thiết kế giao diện và xây dựng mạng hội cho sinh viên đại học cần thơ

luận văn mạng máy tính xây dựng mạng xã hội cho sinh viên đại học cần thơ -ctusn phân hệ thiết kế giao diện và xây dựng mạng xã hội cho sinh viên đại học cần thơ
... Văn Xây Dựng Mạng Hội CTU-SN Trang THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ XÂY DỰNG MẠNG XÃ HỘI ĐẠI HỌC CẦN THỜ Những cách mạng lại hiệu định Tuy nhiên, mà sinh viên cần tính tập trung, phục vụ cho sinh viên vấn ... trình học tập sinh viên Chúng đặt vấn đề xây dựng mạng hội phục vụ nhu cầu trao đổi , học tập cho trường Đại Học Cần Thơ Để người dùng giao tiếp với Mạng Hội, cần xây dựng giao diện Web (giao ... Đợi GVHD: Lâm Chí Nguyện Nhóm Luận Văn Xây Dựng Mạng Hội CTU-SN Trang 22 THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ XÂY DỰNG MẠNG XÃ HỘI ĐẠI HỌC CẦN THỜ 3.2.2 Thiết kế hệ thống 1) Vào trang chủ: Hình 3.2.2 sơ đồ...
 • 70
 • 186
 • 0

luận văn mạng máy tính xây dựng plugin tổ chức thi và chấm điểm thực hành trực tuyến tích hợp vào hệ thống quản lý học tập lms moodle

luận văn mạng máy tính xây dựng plugin tổ chức thi và chấm điểm thực hành trực tuyến tích hợp vào hệ thống quản lý học tập lms moodle
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG PLUGIN TỔ CHỨC THI VÀ CHẤM ĐIỂM THỰC HÀNH TRỰC TUYẾN TÍCH HỢP VÀO HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC TẬP LMS MOODLE Sinh ... tài có tính ứng dụng thực tiễn cao đem lại nhiều lợi ích lớn Cụ thể hơn, đề tài đề xuất Xây dựng plugin tổ chức thi chấm điểm thực trực tuyến tích hợp vào hệ thống quản học tập LMS Moodle ... Java,… LMS - Learning Management System: hệ thống quản học tập Trang Xây dựng plugin MyOnlineJudge tích hợp vào hệ thông LMS Moodle  www.topcoder.com : Trang giải tập trực tuyến tổ chức kỳ thi...
 • 114
 • 324
 • 7

luận văn mạng máy tính xây dựng tập hợp web services chức năng

luận văn mạng máy tính xây dựng tập hợp web services chức năng
... Đức: Xây Dựng PHP Framework Giao Tiếp Với Web Services Nguyễn Quốc Việt: Xây Dựng Tập Hợp Web Services Chức Năng Công việc chi tiết thân tìm hiểu cách xây dựng triển khai WS để thực số chức mạng ... trao đổi, học tập hứng thú thuận tiện Trong phạm vi đề tài cá nhân, phụ trách việc xây dựng chức cho Mạng Xã Hội dựa tảng Web Services Lý cho việc chọn Web Services để xây dựng chức vì: khả tái ... Có thể tìm hiểu luận văn tại:  Thƣ viện Khoa Công nghệ Thông tin, Trƣờng Đại học Cần Thơ  Website: http://www.cit.ctu.edu.vn/ Luận Văn: Xây Dựng Tập Hợp Web Services Chức Năng LỜI CẢM ƠN ...
 • 72
 • 122
 • 0

luận văn mạng máy tính xây dựng trò chơi cờ tướng online trên hệ điều hành android

luận văn mạng máy tính xây dựng trò chơi cờ tướng online trên hệ điều hành android
... LVTN: Xây dựng trò chơi cờ tướng online hệ điều hành Android 2.2 TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH 2.2.1 Khái niệm Mạng máy tính mạng hai hay nhiều máy tính nối lại với kiến trúc vật lý Hình 2.15 Mạng máy ... Xây dựng trò chơi cờ tướng online hệ điều hành Android làm đề tài luận văn tốt nghiệp Với ý tưởng tự đề xuất, tác giả nghiên cứu xây dựng trò chơi cờ tướng online điện thoại di động chạy hệ ... ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH & TRUYỀN THÔNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG TRÒ CHƠI CỜ TƯỚNG ONLINE TRÊN HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID Sinh viên thực hiện:...
 • 114
 • 225
 • 0

luận văn mạng máy tính nghiên cứu mô hình mapreduce và nền tảng hadoop, ứng dụng xây dựng hệ thống tìm kiếm tài liệu văn bản tiếng việt

luận văn mạng máy tính nghiên cứu mô hình mapreduce và nền tảng hadoop, ứng dụng xây dựng hệ thống tìm kiếm tài liệu văn bản tiếng việt
... KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đề tài: NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH MAPREDUCE VÀ NỀN TẢNG HADOOP, ỨNG DỤNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÌM KIẾM TÀI LIỆU VĂN BẢN TIẾNG VIỆT Sinh ... đề xây dựng công cụ tìm kiếm cho tài liệu văn tiếng Việt nghiên cứu trước đề tài luận văn cao học: • Đề tài: Nghiên cứu tảng tính toán song song với MapReduce Hadoop Áp dụng cho việc xây dựng ... tảng Hadoop, sau ứng dụng kết nghiên cứu vào việc xây dựng công cụ tìm kiếm có xếp hạng kết dành cho tài liệu văn tiếng Việt Trang iv Nghiên cứu ứng dụng hình MapReduce & tảng Hadoop ABSTRACT...
 • 64
 • 641
 • 6

luận văn mạng máy tính phát triển ứng dụng trình diễn hình ảnh trên điện thoại android

luận văn mạng máy tính phát triển ứng dụng trình diễn hình ảnh trên điện thoại android
... Nguyện Luận văn: Phát triển ứng dụng trình diễn ảnh điện thoại Android DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình ... Tấn Phát IX GVHD: ThS Lâm Chí Nguyện Luận văn: Phát triển ứng dụng trình diễn ảnh điện thoại Android Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình ... Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình 2.1: Kiến trúc Android ...
 • 124
 • 81
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn mạng máy tínhmạng rộng và truy cập từ xagiải pháp dò tìm bảo vệ cho máy truy cập từ xa và máy tính quan trọng trong mạngđề thi tự luận môn mạng máy tínhnguyên nhân máy tính truy cập mạng chậmmáy tính truy cập mạng chậmtiểu luận về mạng máy tínhtiểu luận môn mạng máy tínhgiáo trình mạng máy tính khoa học tự nhiênmáy tính truy cập internet chậmtại sao máy tính truy cập internet chậmtiểu luận môn mạng máy tính tìm hiểu csma ứng dụng trong wlannguyên lý mạng truy cập từ xacác máy phục vụ truy cập từ xaví dụ ngăn ngừa máy tính truy cập các web siteGIAY CHUNG NHAN DKDN THACOVẼ NGÔI NHÀ của béChuong VI giao dịch quyền chọn tiền tệĐề tài Bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lí 911 ky nang giao tiếpHóa học vui lê thànhTIẾT 13 LIÊN xô xây DỰNG CHỦ NGHĨA xã hộiTỔNG TIẾN CÔNG và nổi dậy mùa XUÂN 1975Thực trạng nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên trường đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí MinhĐề tài Dạy kiểu bài cung cấp lý thuyết về từ loại qua phân môn luyện từ và câu lớp 3Tìm hiểu việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học trong dạy học môn Kĩ thuật lớp 4, 5TOÁN lớp 1VÌ bây GIỜ mẹ mới vềỨng dụng Công nghệ thông tin trong việc đổi mới phương pháp dạy học phần Quan sát nhận xét và thực hành của phân môn vẽ tranh bậc Trung học cơ sởÒ ó oBÀI 7 LIÊN kết GIỮA các BẢNGBÀI 6 BIỂU mẫuHỆ QUẢN TRỊ cơ sở dữ LIỆU MICROSOFT ACCESSMẸ CON đi họcNGƯỜI TRỒNG NA
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập