BÀI TẬP TỔNG HỢP HỮU CƠ ÔN THI HSG HÓA HỌC 12

Bài tập tổng hợp Hữu cơ- ôn thi cấp tốc

Bài tập tổng hợp Hữu cơ- ôn thi cấp tốc
... hỗn hợp X gồm anđehit axetic anđehit fomic oxi thu hỗn hợp Y Tỉ khối Y so với X a Khoảng biến thi n a là: A 1,36 < a < 1,60 B 1,36 < a < 1,50 C 1,30 < a < 1,53 D 1,36 < a < 1,53 Câu 32: Hỗn hợp ... chức A B đồng phân 5,7 gam hỗn hợp X tác dụng vừa hết với 100 ml dd NaOH 0,5M thoát hỗn hợp Y có ancol bền, số nguyên tử cacbon phân tử Y kết hợp vừa hết 0,06 gam H Công thức este là: A CH3COOC3H7 ... 1,428 C 1,513 D 1,628 Câu 27: Hai chất hữu ( chứa C, H, O) có số mol x mol Chúng tác dụng vừa đủ với tạo sản phẩm T không tan nước có khối lượng nhỏ hơntổng khối lượng hai chất ban đầu 18x gam...
 • 2
 • 346
 • 4

Bài tập tổng hợp số 2 ôn thi đại học

Bài tập tổng hợp số 2 ôn thi đại học
... lượng este Công thức cấu tạo este A.HCOOCH=CH B.HCOOC ≡ CH C.HCOOC2H5 D.CH3COOCH3 20 Công thức tổng quát công thức rượu no mạch hở A.CnH2n +2- x(OH)x B.CnH2n+2O C.CnH2n+2Ox D.R(OH)x 21 Trong dãy ... 22 Cho biết sản phẩm phản ứng tách nước (CH3)2CHCHOHCH3? A .2- metylbuten-1 B.3-metylbuten-1 C .2- metylbuten -2 D.kết khác :23 Đốt cháy 60m ml hh ankin X,Y đồng đẳng liếp thu 22 0 ml CO2 (đktc) công ... 1 52 đvc.Chất B có công thức phân tử : A.CH4 B.C5H 12 C.C3H6 D.C5H8 25 Cho canxicacbua phản ứng với nước dẫn khí sinh qua dung dịch gồm HgSO 4,H2O 80oC thu hỗn hợp X gồm hai chất khí Cho 2, 02 gam...
 • 2
 • 511
 • 4

BÀI TẬP TỔNG HỢP HỮU LỚP 11 ppsx

BÀI TẬP TỔNG HỢP HỮU CƠ LỚP 11 ppsx
... HCOOH D C2H5COOH Câu 99.Hỗn hợp X gồm hai axit hữu no Đốt cháy 0,3 mol hỗn hợp X thu 11, 2 lít CO (đktc) Nếu trung hòa 0,3 mol hỗn hợp X cần 500ml dung dịch NaOH 1M Cơng thức cấu tạo hai axit là: ... CH3OH Câu 112 : Trong phản ứng: C6H5COOH + HNO3 (tỉ lệ mol 1:1) → chất hữu D,D là: A o-NO2-C6H4COOH B m-NO2-C6H4COOH C p-NO2-C6H4COOH D Axit 1,3,5-trinitrobenzoic Câu 113 : Hợp chất có cơng thức ... hố hồn tồn m gam hỗn hợp X thu 1,32m gam hỗn hợp Y gồm axit Mặt khác, cho 0,1 mol hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO dư/NH3 thu q 21,6 gam Ag Vậy cơng thức anđehit hỗn hợp X là: A HCHO C3H5CHO...
 • 10
 • 248
 • 1

TỔNG hợp hữu ôn thi THPT Quốc Gia môn Hóa

TỔNG hợp hữu cơ ôn thi THPT Quốc Gia môn Hóa
... thích hợp thu 3m gam hỗn hợp chứa anđehit nước Mặt khác lấy 9,6 gam ankol đem oxi hóa thời gian thu hỗn hợp gồm anđehit, axit, ankol dư nước số mol axit gấp ba lần số mol anđehít Lấy hỗn hợp tráng ... dịch brom ,không tham gia phản ứng tráng gương Y công hiđro thi rượu đơn chức bậc CTCT Y là: A.CH3CH2CHO C.CH2=CH-CH2-OH B.CH3-CO-CH3 D.CH2=CH-CH2-CH2-OH Đáp án C Do Y không tham gia phản ứng ... cam có củ cà rốt) có công thức phân tử C 40H56 không chứa liên kết ba Khi hiđro hoá hoàn toàn caroten thu hiđrocacbon có công thức phân tử C 40H78 Biết hợp chất thi n nhiên không chứa vòng ba cạnh...
 • 59
 • 615
 • 4

tài liệu tổng hợp hữu ôn thi đại học

tài liệu tổng hợp hữu cơ ôn thi đại học
... picric Câu 160: (X) hợp chất hữu có công thức phân tử C 5H11O2N Đun X với dung dịch NaOH thu hỗn hợp chất có công thức phân tử C2H4O2NNa chất hữu (Y), cho (Y) qua CuO/t o thu chất hữu (Z) có khả cho ... Cho 4,96 gam hỗn hợp Ca, CaC2 tác dụng hết với H2O thu 2,24 lít (đktc) hỗn hợp X Đun nóng hỗn hợp khí X có mặt xúc tác thích hợp thu hỗn hợp khí Y Chia Y thành phần Lấy phần hỗn hợp Y cho lội từ ... tử Công thức phân tử A A C7H14 B C7H12 C C7H8 D C7H16 Câu 98: Hợp chất hữu X có CTPT C 2H8O3N2, đun nóng 0,1 mol X với dung dịch NaOH vừa đủ thu dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y hợp chất hữu Z...
 • 17
 • 56
 • 0

BÀI TẬP TỔNG HỢP - TỐT CHO ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2016.

BÀI TẬP TỔNG HỢP - TỐT CHO ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2016.
... số đường thẳng qua I vuông góc mặt phẳng (ABC) d Tìm tọa độ tâm bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC Bài 11: Cho mặt cầu (S) có phương trình x2 + y2 + z2 - 2x - 4y - 6z = a Xác định tâm ... 9: Trong không gian Oxyz cho điểm A(2;0;1), B(1;0;0), C(1;1;1) mp(P): x + y + z – = a Viết pt mặt cầu qua điểm A, B, C có tâm thuộc mp (P) b Tính độ dài đường cao kẽ từ A xuống BC c Cho D(0;3;0) ... Chứng tỏ DC song song với mp (P) từ tính khoảng cách đường thẳng DC mặt phẳng (P) Bài 10: Trong không gian Oxyz cho A(2;0;0), B(0;4;0), C(0;0;4) a Viết phương trình mặt cầu qua điểm O, A, B, C...
 • 2
 • 112
 • 0

Bai tap tong hop tu cac de thi HSG - mon vat ly

Bai tap tong hop tu cac de thi HSG - mon vat ly
... qua đốt nóng A1=CU2/4=63àJ A2=-CU2/2 =-1 25àJ B 5: Giải tập tơng tự nhng khác chất điện môi thay cho đồng với số điện môi =3,00 A1= (-1 )CU2/2(2+1)=36àJ A2 =-( -1 )CU2/(2+1) =-7 1àJ B 6: Xác định công A ... hai sợi dây trần có đầu nối với điện trở R.Một 3-4 trợt với vận tốc v tựa dây.Hãy xác định: a Cờng độ chiều dòng điện I chu vi 1-2 - 3-4 b Lực F cần thi t để giữ cho vận tốc không đổi khoảng cách ... có ảnh hởng đến kết [(k/m2 )-1 ]-1 Bài 2,7: Một ngời xe đạp lợn tròn sân nằm ngang bán kính R.Hệ số ma sát phụ thuộc vào khoảng cách r đến tâm O sân theo qui luật: k=k0(1-r/R),với k0 số.Xác định...
 • 12
 • 543
 • 0

Các bài hình tổng hợp rất hay ôn thi vào lớp 10 đáp án chi tiết

Các bài hình tổng hợp rất hay ôn thi vào lớp 10 có đáp án chi tiết
... MA//BC b)Ta AH//OB ( vuông góc với MB); BH//OA ( vuông góc với MA) nên AHBO hình bình hành OA=OB nên hình thoi suy AH=AO=R ( không đổi) A cố định nên H thuộc đường tròn (A;R) cố định Bài 32 ... ADC+ACD=1v⇒DAK+ADK=1v hay ∆AKD vuông K⇒AH⊥CD mà OI⊥CD⇒OI//AH AHIO hình bình hành 4/Quỹ tích điểm I: Do AOIH hình bình hành ⇒IH=AO=R không đổi ⇒CD quay xung quanh O I nằm đường thẳng // với xy cách xy khoảng R Bài ... bù suy OM vuông góc ON nên tam giác MON vuông O Lại OM vuông góc với EH, AB vuông góc với EH suy OM // AB, mà OE = OF suy MO đường trung bình tam giác HAB suy OM = ½ AB = 10 = 10 (cm) 1 (cm2)...
 • 45
 • 309
 • 3

bài tập tổng hợp hkI-có đáp án

bài tập tổng hợp hkI-có đáp án
... sau: Fe(NO3)3, HCl có sục khí O2, hỗn hợp NaNO3 HCl, H2SO4 loãng, HNO3 đặc Số dung dịch hòa tan Cu là: A B C D Câu 30: Thêm NH3 đến dư vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,01 mol FeCl 0,01 mol CuCl2 ... C Dung dịch AgNO3 D Dung dịch NaCl Câu 24: Cho 9,6 gam bột Cu tác dụng với 300 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO 0,1M H2SO4 0,05M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, sinh V lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) ... dịch CuSO4, FeO, KOH D HCl, CuO, Cl2, O2, dung dịch AlCl3 Câu 22: Hòa tan Fe HNO3 dư thấy sinh hỗn hợp khí chứa 0,03 mol NO2 0,02 mol NO (là sản phẩm khử nhất) Khối lượng Fe bị hòa tan bằng: (cho...
 • 2
 • 572
 • 2

TONG HOP HUU CO ON KII- 11

TONG HOP HUU CO ON KII- 11
... Cõu 114 : T hn hp gm CH4 v O2 so vi H2 l 40/3 t chỏy hon ton hn hp trờn, sau phn ng sn phm v cht d l : A CO2 , H2O, O2 B CO2 , H2O C CO2 , H2O, CH4 D CO2 , H2 , O2 Cõu 115 t chỏy hon ton hirocacbon ... hirocacbon chỏy hon ton O2 sinh 8,8g CO2 v 3,6g H2O Cụng thc hoỏ hc ca hirocacbon A / CH4 B / C2H2 C / C2H4 D / C6H6 Cõu 59 Khi t chỏy hon ton hirocacbon liờn tip dóy ng ng thu c 16,8 lớ CO (ktc) ... H cacbon cú s th t ln nht Bi 12 t chỏy hon ton 7,2 g An kan X thu c 11, 2 lớt khớ CO2 kc a/ Xỏc nh CTPT ca X b/ Vit CTCT ca X bit X ch to mt dn xut monoclo S: C5H12 Bi 13.t chỏy hon ton 0,72...
 • 111
 • 428
 • 2

Lý thuyết & Bài tập Tổng hợp 12

Lý thuyết & Bài tập Tổng hợp Vô cơ 12
... Một hỗn hợp X gồm M oxit MO kim loại X tan vừa đủ 0,2 lít dung dịch H 2SO4 0,5M cho 1 ,12 lít H2 (đktc) Biết ràng khối lượng M hỗn hợp X 0,6 lần khối lượng MO hỗn hợp Khối lượng M MO hỗn hợp X là: ... bị oxi hóa clo tạo thành hợp chất sắt (II) B sắt tác dụng với axit H2SO4 lỗng, HCl tạo thành hợp chất sắt (III) C hợp chất sắt (II) bị oxi hóa thành hợp chất sắt (III) D hợp chất sắt (III) bị oxi ... Ba(OH) 0,12M, thu m gam kết tủa Giá trị m A 1,970 B 1,182 C 2,364 D 3,940 Câu 17 Cho bốn hỗn hợp, hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol nhau: Na 2O Al2O3; Cu Fe2O ; BaCl2 CuSO4; Ba NaHCO3 Số hỗn hợp...
 • 70
 • 248
 • 5

tài liệu tổng hợp ôn thi đại học

tài liệu tổng hợp vô cơ ôn thi đại học
... Hỗn hợp gồm N2 H2 có tỉ lệ thể tích tương ứng : Thực phản ứng tổng hợp NH3 bình kín có xúc tác, sau phản ứng đưa nhiệt độ ban đầu thấy áp suất bình 90% áp suất ban đầu Hiệu suất phản ứng tổng hợp ... kết Sau làm bay hỗn hợp sau thí nghiệm sấy khô thu 1,36 gam chất rắn khan Hàm lượng clo có loại brom nói A 3,21% B 3,19% C 3,20% D 3,22% TỔNG HỢP NỘI DUNG KIẾN THỨC HÓA VÔ CƠ 1B 11B 21D 31A 41C ... gam muối nitrat kim loại M có hoá trị không đổi gam hợp chất rắn A hỗn hợp khí B Kim loại M A K B Cu C Ag D Pb Câu 18: Điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối CuSO4 NaCl điện cực trơ đến nước...
 • 9
 • 68
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ôn tập tổng hợp hữu cơôn tập tổng hợp hữu cơ 11bài tập tổ hợp xác suất ôn thi đại họcbai tap tong hop chuong co che di truyen va bien di200 câu hỏi lý thuyết tổng hợp vô cơ ôn thi đại họcbài tập tổ hợp xác suất ôn thi đại học 2015bai tap to hop xac xuat on thi dai hoctổng hợp lí thuyết on thi hsg môn sinh học lớp 10ôn thi hsg hóa học 12de on thi hsg hoa hoc 9on thi hsg hoa hoc 12bài tập tổng hợp hóa hữu cơ thi đại họcbài tập hóa hữu cơ ôn thi đại họcbài tập tổng hợp hóa học hữu cơbài tập tổng hợp hóa hữu cơ 12Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên môn vật lý tỉnh quảng bình năm học 2016 2017(có đáp án)Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán chuyên tỉnh quảng bình năm học 2016 2017(có đáp án)Các Dạng Bài Tập Thực Hành Phần Trái ĐấtĐánh Giá Chất Lượng Đào Tạo Đại Học Từ Phía Người Sử Dụng Lao Động – Trường Hợp Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học HuếTài Liệu Ôn Thi Liên Thông Sư PhạmBài Giảng Kỹ Năng Luật Sư Trong Vụ Án Dân SựSáng Kiến Kinh Nghiệm Một Số Kinh Nghiệm Khi Dạy Phần “Thực Hành Luyện Tập” Trong Môn Toán Cho Học Sinh Lớp 1 Trường Tiểu Học Thị Trấn Huyện Phù Yên Tỉnh Sơn LaThứ thần dược để lột dakhảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm sốbài giảng hàm số lượng giácphương trình lượng giác cơ bảncác phương trình lượng giác thường gặpphương trình lượng giác có điều kiệntổ hợpbài toán PAC tổ hợp xắc suấtcác bài toán đếmcác dạng bài tập về nhị thức niu tơncác dạng bài tập về nhị thức niu tơnxắc suất21 câu hỏi trắc nghiệm Javascript
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập