Luận văn nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ ở hà tây các phương hướng và giải pháp

Nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ Tây - Các phương hướng giải pháp.DOC

Nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ ở Hà Tây - Các phương hướng và giải pháp.DOC
... 0,2036 0,1753 - -0 ,7574 -0 ,2632 -0 ,1708 -0 ,0283 1,2115 1,1167 0,9225 0,51945 0,4612 - -0 ,0948 -0 ,1942 0,804 0,7736 0,5229 0,3647 0,3284 - -0 ,0304 -0 ,2507 -0 ,1582 -0 ,0363 E = Ei - Ei-1 Sut tiờu ... 1,4409 j = C2 = 11,8621 - 11,9494 - 1,3618 ( - ) = + 0,5936 j = C3 = 12,63415 - 11,9494 - 1,3618 ( - ) = + 0,00385 35 j = C4 = 11,9536 - 11,9494 - 1,3618 ( - ) = - 2,3985 C1 , C2 , C3 > m ... +2,2411 +0,7928 1,395 ET = ETi - ETi-1 Sut tiờu hao VC: E = (t/t) 5,705 - +0,04949 +0,61971 Hv = Hvi - Hvi-1 Sut tiờu hao lao ng: ET = (l/tr ) 2001 Ev = Evi - Evi-1 -0 ,328 -0 ,05825 Kt qu bng 13 cho...
 • 72
 • 256
 • 4

Nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ Tây - Các phương hướng giải pháp

Nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ ở Hà Tây - Các phương hướng và giải pháp
... 0,2036 0,1753 - -0 ,7574 -0 ,2632 -0 ,1708 -0 ,0283 1,2115 1,1167 0,9225 0,51945 0,4612 - -0 ,0948 -0 ,1942 0,804 0,7736 0,5229 0,3647 0,3284 - -0 ,0304 -0 ,2507 -0 ,1582 -0 ,0363 E = Ei - Ei-1 Sut tiờu ... 1,4409 j = C2 = 11,8621 - 11,9494 - 1,3618 ( - ) = + 0,5936 j = C3 = 12,63415 - 11,9494 - 1,3618 ( - ) = + 0,00385 35 j = C4 = 11,9536 - 11,9494 - 1,3618 ( - ) = - 2,3985 C1 , C2 , C3 > m ... +2,2411 +0,7928 1,395 ET = ETi - ETi-1 Sut tiờu hao VC: E = (t/t) 5,705 - +0,04949 +0,61971 Hv = Hvi - Hvi-1 Sut tiờu hao lao ng: ET = (l/tr ) 2001 Ev = Evi - Evi-1 -0 ,328 -0 ,05825 Kt qu bng 13 cho...
 • 72
 • 239
 • 0

Nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ Tây- các phương hướng giải pháp

Nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ ở Hà Tây- các phương hướng và giải pháp
... http://www.docs.vn/ Phần I Giới thiệu chung xuất hàng thủ công mỹ nghệ Tây I Những lý luận xuất hàng thủ công mỹ nghệ Khái niệm hàng thủ công mỹ nghệ Hàng thủ công mỹ nghệ mặt hàng thuộc ngành nghề truyền ... tài: Lời mở đầu Phần I: Giới thiệu chung xuất hàng thủ công mỹ nghệ Tây Phần II: Phân tích thống kê tình hình tiêu thụ hàng mỹ nghệ tỉnh từ 1997-2001 Phần III: Các phơng hớng giải pháp Kết ... yếu tố ảnh hởng đến việc nâng cao xuất hàng thủ công mỹ nghệ Các yếu tố khách quan Các yếu tố khách quan yếu tố bên sở sản xuất nh khách hàng, đối thủ cạnh tranh, luật pháp, trị, sở điều khiển...
 • 66
 • 111
 • 0

Nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ Tây - Các phương hướng giải pháp

Nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ ở Hà Tây - Các phương hướng và giải pháp
... kiến nghị Phần I Giới thiệu chung xuất hàng thủ công mỹ nghệ Tây I Những lý luận xuất hàng thủ công mỹ nghệ Khái niệm hàng thủ công mỹ nghệ Hàng thủ công mỹ nghệ mặt hàng thuộc ngành nghề truyền ... tài: Lời mở đầu Phần I: Giới thiệu chung xuất hàng thủ công mỹ nghệ Tây Phần II: Phân tích thống kê tình hình tiêu thụ hàng mỹ nghệ tỉnh từ 199 7-2 001 Phần III: Các phơng hớng giải pháp Kết ... thuộc văn hoá - xã hội - Đây yếu tố yếu tố định đến khả tiêu thụ hàng hoá nói chung mặt hàng thủ công mỹ nghệ nói riêng - Nh ta biết sản phẩm thủ công mỹ nghệ không sản phẩm phục vụ cho tiêu dùng...
 • 66
 • 155
 • 0

Nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ Tây - Các phương hướng giải pháp

Nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ ở Hà Tây - Các phương hướng và giải pháp
... dạng mặt hàng, bao gồm mặt hàng đối thủ cạnh tranh Đây nhóm khách hàng quen thuộc, lấy hai mặt hàng Carslberg Halida cách đặn Về mặt lý thuyết nhà máy nên thúc đẩy khách hàng quan tâm vào việc ... hiệu sản phẩm hàng hoá: Các vấn đề doanh nghiệp phải giải định là: có gắn nhãn hiệu cho hàng hoá hay không? Ai ngời chủ nhãn hiệu hàng hoá? Tơng ứng với nhãn hiệu chọn chất lợng hàng hoá có đặc ... kích thích tiêu thụ; Duy trì mối quan hệ thờng xuyên với đại lý cấp I; Quản lý hàng tồn đọng đại lý cấp I, điều hành đội xe b Kho hàng quảng cáo: Quản lý cấp phát mặt hàng phục vụ quảng cáo khuyến...
 • 71
 • 77
 • 0

Nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ Tây - Các phương hướng giải pháp"

Nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ ở Hà Tây - Các phương hướng và giải pháp
... kiến nghị Phần I Giới thiệu chung xuất hàng thủ công mỹ nghệ Tây I Những lý luận xuất hàng thủ công mỹ nghệ Khái niệm hàng thủ công mỹ nghệ Hàng thủ công mỹ nghệ mặt hàng thuộc ngành nghề truyền ... đề tài: Lời mở đầu Phần I: Giới thiệu chung xuất hàng thủ công mỹ nghệ Tây Phần II: Phân tích thống kê tình hình tiêu thụ hàng mỹ nghệ tỉnh từ 199 7-2 001 Phần III: Các phơng hớng giải pháp Kết ... phát triển hàng thủ công mỹ nghệ Tây Từ báo cáo tổng kết hoạt động làng nghề CN-TTCN Tây thời kỳ 199 7-2 001 ta có số tiêu nghề thủ công mỹ nghệ nh sau: Bảng 4: Chỉ tiêu Năm Ký hiệu 1997 1998...
 • 66
 • 87
 • 0

Tóm tắt luận văn nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH VKX

Tóm tắt luận văn nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH VKX
... sản phẩm công ty TNHH VKX CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH VKX ĐẾN NĂM 2020 Sau nghiên cứu thực trạng hiệu tiêu thụ sản phẩm công ty TNHH ... hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty TNHH VKX, từ đánh giá đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu tiêu thụ sản phẩm công ty Phương pháp so sánh: Đánh giá hiệu hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty qua năm ... đánh giá thực tế hiệu tiêu thụ sản phẩm công ty TNHH VKX 10 dựa sở lý luận hiệu tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Từ kết đạt tồn tại, khó khăn công ty TNHH VKX hiệu tiêu thụ sản phẩm để đưa phương...
 • 10
 • 240
 • 0

Slide trình bày tóm tắt luận văn nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty VKX

Slide trình bày tóm tắt luận văn nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty VKX
... hẹp thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty TNHH VKX nâng cao hiệu tiêu thụ sản phẩm yêu cầu cấp bách Hiệu tiêu thụ sản phẩm công ty TNHH VKX giai đoạn chưa cao, lượng sản phẩm tiêu thụ giảm sút ... lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm giảm sút KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP CHƯƠNG THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH VKX CHƯƠNG ... cường quản trị chi phí TTSP công ty VKX Tăng cường quản trị chi phí TTSP công ty VKX 4 Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty VKX Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty VKX Nâng cao...
 • 24
 • 910
 • 5

luận văn nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty thương mại dịch vụ tổng hợp nội

luận văn  nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty thương mại và dịch vụ tổng hợp hà nội
... phẩm Công ty Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Nội Phần thứ ba: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu tiêu thụ sản phẩm Công ty Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Nội Luận văn thực với hướng dẫn tận tình ... tiêu thụ sản phẩm tầm quan trọng việc thúc đẩy trình tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp nói chung Công ty Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Nội nói riêng nên thời gian thực tập, chọn đề tài "Nâng cao hiệu ... Khái quát chung Công ty - Công ty Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Nội (SERVICO HANOI) thành viên Liên hiệp Công ty Xuất nhập Đầu tư Nội (UNIMEX HANOI ) trực thuộc UBND Thành phố Nội từ năm 1979...
 • 47
 • 97
 • 1

Tài liệu LUẬN VĂN: Nâng cao hiệu quả nhập khẩu hàng hóa tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Viễn Đông pdf

Tài liệu LUẬN VĂN: Nâng cao hiệu quả nhập khẩu hàng hóa tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Viễn Đông pdf
... pháp nâng cao hiệu nhập hàng hóa Công ty TNHH sản xuất thương mại Viễn Đông Chương 1: Tổng quan công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Viễn Đông 1.1 Giới thiệu khái quát công ty Khi ... doanh nhập hàng hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Viễn Đông Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Hiệu kinh doanh nhập hàng hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất ... động nhập Chính em chọn đề tài Nâng cao hiệu nhập hàng hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Viễn Đông Mục đích Chuyên đề đánh giá hiệu nhập khẩu, từ đề xuất giải pháp nâng cao hiệu...
 • 66
 • 192
 • 0

LUẬN VĂN: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hải Phòng pptx

LUẬN VĂN: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hải Phòng pptx
... xuất, giao việc cho đơn vị trực thuộc Lập điều hành dự toán Quản lý khối l-ợng thi công, Quản lý vật t- theo kế hoạch, tổ chức với phòng tài kế toán, phòng tổ chức hành để giao khoán, toán công trình ... xử lý vi phạm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty cổ đông Công ty * Hi ng qun tr: _ Chc nng: L c quan qun lý Cụng ty, cú ton quyn nhõn danh Cụng ty quyt nh v thc hin cỏc ... lãnh đạo Công ty về: + Xây dựng ph-ơng án thi công hợp lý để đạt đ-ợc mục tiêu kinh tế hiệu đạt chất l-ợng, tiến độ theo yêu cầu chung + Quản lý khối l-ợng thi công, tổ chức quản lý công tác...
 • 87
 • 161
 • 0

Luận văn: Nâng cao hiệu quả xuất mặt hàng gạo tại Công ty Minh ppt

Luận văn: Nâng cao hiệu quả xuất mặt hàng gạo tại Công ty Minh Hà ppt
... toàn công ty 2.3 Đánh giá hiệu xuất gạo Công ty Minh 2.3.1 Kết kinh doanh xuất gạo công ty Minh Từ số liệu phân tích ta thấy công ty Minh làm tốt vai trò xúc tiến thương mại mặt hàng gạo ... động xuất công ty Tuy nhiên khó khăn tồn chưa giải việc nâng cao hiệu xuất mặt hàng gạo việc nâng cao giải pháp để nâng cao hiệu xuất mặt hàng gạo việc làm cần thiết Theo cách xem xét đề tài: "Nâng ... trình hình thành phát triển Công ty Minh Hà, Đặc điểm thị trường gạo giới Chương 2: Hiệu xuất gạo công ty Minh Chương 3: Định hướng giải pháp nâng cao hiệu xuất gạo công ty Minh đến năm...
 • 78
 • 99
 • 0

Luận văn: Nâng cao hiệu quả nhập khẩu hàng hóa tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Viễn Đông pot

Luận văn: Nâng cao hiệu quả nhập khẩu hàng hóa tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Viễn Đông pot
... pháp nâng cao hiệu nhập hàng hóa Công ty TNHH sản xuất thương mại Viễn Đông Chương 1: Tổng quan công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Viễn Đông 1.1 Giới thiệu khái quát công ty Khi kinh ... pháp nâng cao hiệu kinh doanh nhập hàng hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Viễn Đông Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Hiệu kinh doanh nhập hàng hóa Công ty trách ... hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Viễn Đông 3.2 Phạm vi nghiên cứu Chuyên đề nghiên cứu hiệu nhập hàng hóa công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Viễn Đông từ năm 2006...
 • 74
 • 199
 • 0

Luận văn: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần đầu tư xây dựng kinh doanh thương mại quốc tế doc

Luận văn: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh thương mại quốc tế doc
... hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần đầu xây dựng kinh doanh thương mại quốc tế 2.1 Khái quát Công ty 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty Tên Công ty: Công ty cổ phần đầu xây dựng kinh ... hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp Chương II: Thực trạng hiệu sử dụng vốn công ty cổ phần đầu xây dựng kinh doanh thương mại quốc tế Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty Em xin ... thương mại quốc tế em chọn đề tài: Nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty cổ phần đầu xây dựng kinh doanh thương mại quốc tế ” Chuyên đề thực tập em bao gồm ba chương: Chương I: Lý luận chung hiệu sử...
 • 80
 • 171
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn nâng cao hiệu quả hoạt động chuyển tiền điện tửluận văn nâng cao hiệu quả hoạt động tại các siêu thị ở hà nộinâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩmluận văn nâng cao hiệu quả quản lý dự ángiải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩmluận văn nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanhnâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty tnhh vkxbiện pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩmluận văn nâng cao hiệu quả vốn kinh doanh6 luận văn nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần tràng anluận văn nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần tràng anluận văn nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mạiluận văn nâng cao hiệu quảluận văn nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩuluận văn nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hànhEbook Human anatomy physiology (9th edition) Part 2Hoàn thiện chính sách tiền tệ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở việt nam (tóm tắt)Ebook Medical biochemistry at a glance (3rd edition) Part 2Ebook Manual of botulinum toxin thera (2rd edition) Part 2Ebook Liver pathology Part 1Ebook Liver pathology An atlas and concise guide Part 1Ebook Nelson’s pediatric antimicrobial therapy (20th edition) Part 1Ebook Molecular histopathology and tissue biomarkers in drug and diagnostic development Part 2Ebook Molecular histopathology and tissue biomarkers in drug and diagnostic development Part 1Ebook Microbiology with diseases by body system (4th edition) Part 1Ebook Microbiology principles and explorations (8th edition) Part 2Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh lạng sơnEbook Practical differential diagnosis in surgical neuropathology Part 1Ebook Practical cardiology (2nd edition) Part 2Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất theo pháp luật việt nam hiện nay (tóm tắt)ĐỀ THAM KHẢO môn LOGICEbook Modern competitive strategy (4th edition) Part 2Ebook Consumer behavior Building marketing strategy (13th edition) Part 2Ebook Essentials of marketing frances Brassington stephen pettitt (2nd edition) Part 2Ebook Marketing research (10th edition) Part 2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập