Luận văn hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại viễn thông hà tây

đồ án kỹ thuật viễn thông Hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại viễn thông Tây Nội - 09

đồ án kỹ thuật viễn thông Hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại viễn thông Hà Tây Hà Nội - 09
... cú cc nhỳm: - Khỏch hng tim nng - Khỏch hng hin ti - Khỏch hng c bit - Khỏch hng doanh nghip c bit - Khỏch hng l cỏc nh khai thỏc Khúa lun tt nghip HCD06 QTKD1 - Trnh Th Hng Võn - Trnh Th Hng ... dịch vụ Phòng kế toán thống kê tài Phòng đầu tư XDCB Phòng tổng hợp tài Đài Đội - Trnh Th Hng Võn Tổ Phòng kế hoạch kinh doanh 14 Trung tâm viễn thông Trung tâm dịch vụ khách hàng Khúa lun tt nghip ... Chm súc trc tip- phõn tỏn ti a ch khỏch hng: - c im: Ti a im ca khỏch hng Hỡnh thc ny c ỏp dng vi nhúm khỏch hng ln, khỏch hng c bit Khúa lun tt nghip HCD06 QTKD1 - Trnh Th Hng Võn - Trnh Th Hng...
 • 91
 • 91
 • 0

hoạt động chăm sóc khách hàng tại viễn thông Tây

hoạt động chăm sóc khách hàng tại viễn thông Hà Tây
... tác chăm sóc khách hàng Viễn thông Tây Chơng II: Thực trạng hoạt động chăm sóc khách hàng Viễn thông H Tây Chơng I Một số vấn đề khách hàng CSKH 1.1 kháI quát khách hàng chăm sóc khách hàng ... trạng hoạt động chăm sóc khách hàng Viễn thông H Tây - Hoạt động chăm sóc khách hàng cần đảm bảo thống phận, tổ chức máy hoạt động chăm sóc khách hàng từ cấp sở nhằm đảm bảo thống hiệu hoạt động ... chăm sóc khách hàng doanh nghiệp 1.2.3.1 CSKH giúp doanh nghiệp giữ đợc khách hàng tạo khách hàng trung thành Khách hàng doanh nghiệp đợc chia làm hai loại: Khách hàng khách hàng tiềm Khách hàng...
 • 87
 • 258
 • 1

95728THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI VIỄN THÔNG TÂY.

95728THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI VIỄN THÔNG HÀ TÂY.
... Chương II: Thực trạng hoạt động chăm sóc khách hàng Viễn thông Tây - Tổ chức hệ thống bán hàng, vật tư, thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin theo phân cấp Giám đốc Viễn thông Tây - Quản ... Chương II: Thực trạng hoạt động chăm sóc khách hàng Viễn thông Tây 2.1.3 Cơ cấu tổ chức tình hình lao động Viễn thông Tây 2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức Giám đốc, kế toán trưởng Viễn thông Tây Tổng ... Chương II: Thực trạng hoạt động chăm sóc khách hàng Viễn thông Tây - Tổ chức kinh doanh vật tư, thiết bị Viễn thông, công nghệ thông tin theo quy định Giám đốc Viễn thông Tây - Khảo sát, tư...
 • 18
 • 154
 • 0

95728ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI VIỄN THÔNG TÂY

95728ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI VIỄN THÔNG HÀ TÂY
... 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CSKH TẠI VIỄN THÔNG HÀ TÂY 3.2.1 Giải pháp nguồn nhân lực 3.2.1.1 Tiếp tục nâng cao nhận thức CBCNV vai trò công tác CSKH Công tác CSKH thực chủ yếu thông ... dịch vụ khách hàng, nhằm trì trung thành khách hàng thu hút khách hàng tiềm + Giới thiệu dịch vụ + Giải đáp thắc mắc khách hàng - Tăng cường phương tiện thông tin trao đổi với khách hàng: + Thu ... cao chất lượng chăm sóc qua điện thoại Viễn thông Tây nên thiết lập số điện thoại miễn phí dành riêng cho công tác chăm sóc khách hàng để kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh, giải đáp thắc...
 • 19
 • 305
 • 1

Hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại Công ty Thương Mại và Dịch vụ Lữ hành Tân Việt

Hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại Công ty Thương Mại và Dịch vụ Lữ hành Tân Việt
... doanh lữ hành chăm sóc khách hàng kinh doanh lữ hành Dựa lý thuyết Chương sâu phân tích thực trạng hoạt động chăm sóc khách hàng hoạt động kinh doanh khác Công ty Thương mại Dịch vụ Lữ hành Tân Việt ... TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LỮ HÀNH TÂN VIỆT 2.1.Giới thiệu công ty 2.1.1 Lịch sử hình thành Công ty thức thành lập ngày 07/ 01/ 2007 với tên gọi đầy đủ Công Ty TNHH Thương mại ... lại, dịch vụ khách hàng dịch vụ gia tăng tối thiểu kèm bán sản phẩm Còn chăm sóc khách hàng nói mang nghĩa tổng quát hơn, rộng Có thể nói dịch vụ khách hàng nằm chăm sóc khách hàng Chăm sóc khách...
 • 64
 • 677
 • 20

Hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại NHNo&PTNT chi nhánh hải châu

Hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại NHNo&PTNT chi nhánh hải châu
... chăm sóc khách hàng ho t ñ ng kinh doanh ngân hàng Chương 2: Th c tr ng ho t ñ ng chăm sóc khách hàng t i NHNo&PTNT chi nhánh H i Châu Chương 3: Hoàn thi n ho t ñ ng chăm sóc khách hàng t i NHNo&PTNT ... T Đ NG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG C A NGÂN HÀNG 1.2.1 Khách hàng c a ngân hàng ý nghĩa c a ho t ñ ng chăm sóc khách hàng 1.2.1.1 Khách hàng c a ngân hàng a Khách hàng cá nhân: - S lư ng khách hàng l ... chăm sóc khách hàng c a NHTM - Phân tích th c tr ng ho t ñ ng chăm sóc khách hàng t i NHNo&PTNT Chi nhánh H i Châu - Nghiên c u ñ xu t gi i pháp hoàn thi n ho t ñ ng chăm sóc khách hàng t i NHNo&PTNT...
 • 26
 • 352
 • 5

Luận văn:Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam - chi nhánh Đà Nẵng pptx

Luận văn:Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam - chi nhánh Đà Nẵng pptx
... tin khách hàng - Ban hành Quy ñ nh chăm sóc khách hàng c a Ngân hàng - Quy trình chăm sóc khách hàng t i Ngân hàng Phân lo i khách hàng L p K ho ch chăm sóc Khách hàng Th c hi n chăm sóc khách hàng ... công tác chăm sóc khách hàng t i Ngân hàng TMCP K thương Vi t Nam Chi nhánh Đà N ng 7 CHƯƠNG : LÝ LU N CHUNG V CÔNG TÁC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I 1.1 KHÁI NI M CÔNG TÁC CHĂM SÓC ... công tác chăm sóc khách hàng c a Ngân hàng thương m i Chương 2: Th c tr ng công tác chăm sóc khách hàng t i Ngân hàng TMCP K thương Vi t Nam Chi nhánh Đà N ng Chương 3: Gi i pháp hoàn thi n công...
 • 23
 • 313
 • 0

THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHĂM sóc KHÁCH HÀNG tại TRUNG tâm ATHENA

THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHĂM sóc KHÁCH HÀNG tại TRUNG tâm ATHENA
... phẩm Trung tâm CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI TRUNG TÂM ATHENA 3.1 Thực trạng hoạt động chăm sóc khách hàng Trung tâm Athena 3.1.1 Hoạt động chăm ... khách hàng 24 CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI TRUNG TÂM ATHENA 3.1 Thực trạng hoạt động chăm sóc khách hàng Trung tâm Athena .26 3.1.1 Thực ... .26 3.1.1 Thực trạng hoạt động chăm sóc khách hàng 26 3.1.2 Thực trạng hoạt động hỗ trợ công tác chăm sóc khách hàng 29 3.2 Đánh giá hoạt động chăm sóc khách hàng Trung tâm Athena 33 3.2.1...
 • 51
 • 391
 • 2

Hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại Trung tâm Dịch vụ khách hàng thuộc Viễn Thông Nội

Hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại Trung tâm Dịch vụ khách hàng thuộc Viễn Thông Hà Nội
... khách hàng dịch 10 vụ doanh nghiệp, nhu cầu khách hàng dịch vụ 1.3 ĐẶC ĐIỂM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TIẾP THỊ BÁN HÀNG CỦA VNPT Kinh doanh dịch vụ viễn thông ... việc bán hàng cách mang lại lợi ích cho khách hàng - Chăm sóc khách hàng: (hay dịch vụ khách hàng - Customer Care) tất cần làm để thỏa mãn nhu cầu mong đợi khách hàng, tức phục vụ khách hàng theo ... kiến thức vào luận văn Trong thời gian thực đề tài Hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng Trung tâm Dịch vụ khách hàng thuộc Viễn Thông Nội vận dụng kiến thức học trường thực tế trải nghiệm...
 • 117
 • 122
 • 0

Hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại TP.HCM giai đoạn hậu mãi

Hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại TP.HCM giai đoạn hậu mãi
... luận khách hàng dịch vụ chăm sóc khách hàng Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động chăm sóc khách hàng giai đoạn hậu Trung tâm bảo hành Dell Việt Nam Chƣơng 3: Giải pháp hoàn thiện chăm sóc khách hàng ... lƣợng công tác, tác giả chọn đề tài Hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng Tp HCM giai đoạn hậu mãi để nghiên cứu nhằm giúp cho hoạt động chăm sóc khách hàng Trung tâm bảo hành Dell Việt Nam ... đề tài: HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA MÁY TÍNH DELL TẠI TP.HCM GIAI ĐOẠN HẬU MÃI II- Nhiệm vụ nội dung: Thứ nhất, hệ thống hoá lý luận công tác chăm sóc khách hàng lĩnh...
 • 103
 • 73
 • 0

Hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại ngân hàng TMCP QD chi nhánh TP hồ chí minh

Hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại ngân hàng TMCP QD  chi nhánh TP hồ chí minh
... THỰC TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CN TP. HỒ CHÍ MINH 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Quân đội MB Hồ Chí Minh 2.1.1 Tóm lƣợc trình hình thành ... trạng CSKH Ngân hàng TMCP Quân đội – CN TP. Hồ Chí Minh 2.2.1 Giới thiệu máy chăm sóc khách hàng MB Hồ Chí Minh thành lập năm 1996, hoạt động CSKH nhiệm vụ chung tất phòng ban Ngân hàng, nhiệm ... hàng đầu chi n lược chăm sóc khách hàng Chỉ biết khách hàng thực mong muốn lúc chăm sóc khách hàng cách hiệu chu đáo Những điều khách hàng mong muốn chia thành hai nhóm khác Thứ nhất, khách hàng...
 • 107
 • 60
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ROBO

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ROBO
... VỀ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHƯƠNG HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ROBO MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC ... ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY CHƯƠNG CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ROBO 2.1 - GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ROBO Thành lập: ... phối hoàn chỉnh 3.2 - MỤC TIÊU HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CSKH: Thoả mãn nhu cầu KH để giữ khách hàng Tạo niềm tin uy tín công ty tâm trí khách hàng 3.3 - GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CSKH: GIẢI...
 • 13
 • 147
 • 1

Một số giảipháp nhằm hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ ROBO

Một số giảipháp nhằm hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ ROBO
... trang hoạt động chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần đầu phát triển công nghệ ROBO dựa sở lý luận nêu - Đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần đầu phát ... cho thấy, hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần đầu phát triển công nghệ ROBO ngày có hiệu 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ROBO: 2.2.1 ... cầu khách hàng CHƯƠNG II PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ROBO 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ...
 • 70
 • 156
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hoan thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty sản xuất vật liệu xây dựnggiải pháp hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại viễn thông quảng ninhluận văn hoàn thiện công tác chăm sóc khách hànghoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàngthực trạng các hoạt động chăm sóc khách hàng của viễn thông sơn lacông tác chăm sóc khách hàng tại viễn thông hà nộihoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại ngân hànghoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại công tyhoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại công ty lữ hànhthực trạng hoạt động chăm sóc khách hàng tại trung tâm viễn thông công ty điện lực phú thọ dochoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại công ty vmsmobifone pdfmột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại công ty cổ phần đầu tư và xnk cà phê tây nguyên dochoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại fpt bắc giangthuc trang va 1 so giai phap nang cao hoat dong cham soc khach hang tai khach sanphân tích hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty tnhh kỹ thuật thời đại vật phẩm bao bì châu áĐánh giá tình hình sử dụng nước sinh hoạt và các bệnh lý liên quan đến ô nhiễm nước tại các hộ gia đìnhMột số giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của công ty dệt may hà nộiFundamentals of corporate finance 10e ROSS JORDAN chap002Fundamentals of corporate finance 10e ROSS JORDAN chap003Fundamentals of corporate finance 10e ROSS JORDAN chap008Fundamentals of corporate finance 10e ROSS JORDAN chap010Văn hóa ẩm thực Nhật BảnĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (lần 3) hóa 10 năm 2016 2017 có đáp ánĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HKII hóa 10 có đáp ánĐề kiểm tra học kỳ 2 hóa 10150 câu trắc nghiệm chọn câu đồng nghĩa tiếng AnhỨng dụng google calendars trong coongtacs lập lịch sự kiện tại trường trung học cơ sở liên sơn bắc giangFundamentals of corporate finance 10e ROSS JORDAN chap013Fundamentals of corporate finance 10e ROSS JORDAN chap015Fundamentals of corporate finance 10e ROSS JORDAN chap017Fundamentals of corporate finance 10e ROSS JORDAN chap018Xây dựng module quản lý công tác và phân công công việc cho website quản lý của bộ môn mạng truyền thông – khoa công nghệ thông tinXây dựng ứng dụng hỗ trợ quảng bá du lịch trên địa bàn tỉnh thái nguyên trên nền tảng androidXây dựng website học tiếng anh trực tuyến cho học sinh trường THPT lê quý đôn thái bìnhThiết kế và điều khiển hệ thống ổn định nhiệt độ cho lò ấp trứng loại nhỏ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập