Tìm hiểu giá trị thơ vịnh sử của nguyễn khuyến

Tìm hiểu giá trị thơ vịnh sử của nguyễn khuyến

Tìm hiểu giá trị thơ vịnh sử của nguyễn khuyến
... cảnh đời nhà thơ Đó sở để phục vụ cho việc tìm hiểu Giá trị thơ vịnh sử Nguyễn Khuyến - Tìm hiểu đặc điểm thơ vịnh sử, khảo sát giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật thơ vinh sử Nguyễn Khuyến Đối ... Chương TÁC GIẢ NGUYỄN KHUYẾN VÀ THƠ VỊNH SỬ 1.1 Tác giả Nguyễn Khuyến 1.2 Khái lược thơ vịnh sử 1.3 .Thơ vịnh sử Nguyễn Khuyến 11 Chương THƠ VỊNH SỬ CỦA NGUYỄN KHUYẾN NHÌN ... giả Nguyễn Khuyến thơ vịnh sử Chương Thơ vịnh sử Nguyễn Khuyến nhìn từ phương diện nội dung Chương Thơ vịnh sử Nguyễn Khuyến nhìn từ phương diện nghệ thuật - NỘI DUNG Chương TÁC GIẢ NGUYỄN KHUYẾN...
 • 56
 • 72
 • 1

nội dung và nghệ thuật chùm thơ vịnh sử của nguyễn khuyến

nội dung và nghệ thuật chùm thơ vịnh sử của nguyễn khuyến
... Khuyến CHƯƠNG II: NỘI DUNG CHÙM THƠ VỊNH SỬ CỦA NGUYỄN KHUYẾN 2.1 Hình ảnh người 2.2 Tình cảm, tâm Nguyễn Khuyến CHƯƠNG III: NGHỆ THUẬT CHÙM THƠ VỊNH SỬ CỦA NGUYỄN KHUYẾN 3.1 Thể thơ 3.2 Ngôn ngữ ... mẽ nội dung nghệ thuật người lịch sử chum thơ vịnh sử Đọc thơ ông giúp rút học hiểu biết nội dung nghệ thuật người lịch sử thể chum thơ vịnh sử, đấu tranh để tự nâng Vì lí chọn vấn đề Nội dung ... dung nghệ thuật chùm thơ vịnh sử Nguyễn Khuyến làm đề tài luận văn Qua đề tài này, mong muốn tỏ suy nghĩ cách nhìn nhận đánh giá nội dung nghệ thuật người lịch sử thể chum thơ vịnh sử Nguyễn Khuyến...
 • 81
 • 522
 • 4

nội dung và nghệ thuật chùm thơ tâm sự của nguyễn khuyến

nội dung và nghệ thuật chùm thơ tâm sự của nguyễn khuyến
... Nhìn chung, vấn đề Nội dung nghệ thuật chùm thơ tâm Nguyễn Khuyến chưa đề cập riêng biệt rộng rãi tài liệu đóng góp phần nhỏ lĩnh vực có liên quan đến nội dung nghệ thuật chùm thơ tâm Mặc dù vậy, ... lòng tâm giãi bày mà gửi gắm qua vần thơ câu hát chí câu đối Khi nghiên cứu đề tài: Nội dung nghệ thuật chùm thơ tâm Nguyễn Khuyến bên cạnh tìm hiểu sơ nét khái lượt thơ tâm nỗi niềm tâm nhà thơ ... văn Nguyễn Khuyến thơ chữ Hán, thấy bàng bạc khắp văn chương nỗi niềm yêu nước sâu nặng [24; tr.146] CHƯƠNG III NGHỆ THUẬT CHÙM THƠ “TÂM SỰ” CỦA NGUYỄN KHUYẾN 3.1 Thể thơ Thơ Đường du nhập vào...
 • 49
 • 298
 • 0

Tìm hiểu giá trị lịch sử, văn hóa của làng ca trù Lỗ Khê, xã Liên Hà huyện Đông Anh, Hà Nội

Tìm hiểu giá trị lịch sử, văn hóa của làng ca trù Lỗ Khê, xã Liên Hà huyện Đông Anh, Hà Nội
... Tìm hiểu giá trị lịch sử, văn hóa làng ca trù Lỗ Khê, Liên huyện Đông Anh, Nội Chƣơng NHỮNG GIÁ TRỊ LỊCH SỬ VĂN HÓA CỦA LÀNG CA TRÙ LỖ KHÊ  -2.1 CÁC THÀNH TỐ VÀ CÁC GIÁ TRỊ VĂN ... 17 Tìm hiểu giá trị lịch sử, văn hóa làng ca trù Lỗ Khê, Liên huyện Đông Anh, Nội - Bộ máy chức dịch: Là đại diện Nhà nƣớc phong kiến Thời Lê máy gồm có chức: trƣởng, sử, giám, ... sử, văn hóa làng ca trù Lỗ Khê, Liên huyện Đông Anh, Nội Chƣơng GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LÀNG LỖ KHÊ  -1.1 ĐỊA LÝ HÀNH CHÍNH Làng Lỗ Khê ngày thôn thuộc Liên Hà, huyện Đông Anh,...
 • 104
 • 545
 • 3

luận văn phạm ngữ văn tìm hiểu giá trị tác phẩm tỳ bà hành của bạch cư dị

luận văn sư phạm ngữ văn tìm hiểu giá trị tác phẩm tỳ bà hành của bạch cư dị
... III CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIÁ TRỊ CỦA TỲ BÀ HÀNH I Tỳ hành nhìn từ góc độ văn học: nhiều giá trị nghệ thuật độc đáo 3.1.1 Nghệ thuật dẫn nhập Bạch Dị tác phẩm Tỳ Hành 3.1.2 Tiếng đàn tài ... ca Bạch Dị Sự nghiệp sáng tác Tác phẩm tỳ hành: Sơ lược thất cổ tỳ hành 1.3.1.1 Giai thoại Tỳ Hành 1.3.1.2 Chủ đề bố cục thơ Khái niệm tính dân tộc CHƯƠNG II: VỀ BÀI THẤT CỔ TỲ BÀ HÀNH ... Trường hận ca Bạch thị Trường Khánh Đỗ Lăng tẩu Kí Nguyên Chẩn thư Tỳ hành III TÁC PHẨM TỲ BÀ HÀNH: Sơ lược thất cổ Tỳ Hành Giai thoại Tỳ Hành Năm 815_ 818, Bạch Dị bị giáng chức làm...
 • 77
 • 149
 • 0

Tìm hiểu giá trị văn học của Đại Việt sử kí toàn thư

Tìm hiểu giá trị văn học của Đại Việt sử kí toàn thư
... hiểu giá trị văn học Đại Việt sử toàn thư Đại Việt sử toàn thư bao gồm: thủ 24 ghi chép lịch sử nước ta từ thời kỳ Hồng Bàng năm 1675 Việc nghiên cứu giá trị văn học Đại Việt sử toàn thư ... tìm hiểu giá trị văn học tác phẩm Trong Từ điển văn học (Nhà xuất Thế giới), Bùi Duy Tân ra: Đại Việt sử toàn thư giá trị lịch sử mà có giá trị văn học Tác phẩm thể rõ quan niệm văn sử ... giáo viên dạy văn trường phổ thông, tìm giá trị văn học Đại Việt sử toàn thư Lịch sử vấn đề Đại Việt sử toàn thư nhiều nhà nghiên cứu quan tâm lĩnh vực lịch sử, văn hoá, văn học Dưới xin...
 • 123
 • 856
 • 8

Tìm hiểu giá trị lịch sử và văn hóa của di sản dân ca ví dặm xứ nghệ

Tìm hiểu giá trị lịch sử và văn hóa của di sản dân ca ví dặm xứ nghệ
... cứu, tìm hiểu giá trị lịch sử giá trị văn hóa dân ca giặm xứ Nghệ, khẳng định giá trị độc đáo, riêng có di sản qua chặng đường phát triển lịch sử tâm hồn, cốt cách, sắc văn hóa người dân xứ Nghệ ... thêm yêu mến dân ca quê 30 Chương DI SẢN DÂN CA VÍ - GIẶM XỨ NGHỆ VỚI HAI GIÁ TRỊ ĐẶC SẮC: GIÁ TRỊ LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA 2.1 Giá trị lịch sử dân ca - giặm xứ Nghệ Từ việc tìm hiểu trình hình ... Chương DI SẢN DÂN CA VÍ - GIẶM XỨ NGHỆ VỚI HAI GIÁ TRỊ ĐẶC SẮC: GIÁ TRỊ LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA 30 2.1 Giá trị lịch sử dân ca - giặm xứ Nghệ 30 2.1.1 - giặm xứ Nghệ giai đoạn cuối kỷ...
 • 113
 • 237
 • 2

TÌM HIỂU GIÁ TRỊ LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA CỦA DI SẢN DÂN CA VÍ GIẶM XỨ NGHỆ

TÌM HIỂU GIÁ TRỊ LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA CỦA DI SẢN DÂN CA VÍ GIẶM XỨ NGHỆ
... Chương DI SẢN DÂN CA VÍ - GIẶM XỨNGHỆVỚI HAI GIÁ TRỊ ĐẶC SẮC: GIÁ TRỊ LỊCH SỬVÀ VĂN HÓA 36 2.1 Giá trị lịch sử dân ca - giặm xứ Nghệ 36 2.1.1 - giặm xứ Nghệ giai đoạn ... cứu, tìm hiểu giá trị lịch sử giá trị văn hóa dân ca giặm xứ Nghệ, khẳng định giá trị độc đáo, riêng có di sản qua chặng đường phát triển lịch sử tâm hồn, cốt cách, sắc văn hóa người dân xứ Nghệ ... 1: Vài nét dân ca - giặm xứ Nghệ Chương 2: Di sản dân ca - giặm với hai giá trị đặc sắc: Giá trị lịch sử văn hóa Chương 3: Thực trạng số giải pháp bảo tồn phát huy giá trị dân ca - giặm...
 • 121
 • 128
 • 0

Tìm hiểu giá trị lịch sử văn hoá khu di tích trần phú ở đức thọ hà tĩnh

Tìm hiểu giá trị lịch sử  văn hoá khu di tích trần phú ở đức thọ  hà tĩnh
... Tìm hiểu giá trị lịch sử- văn hoá khu di tích Trần Phú Đức Thọ- Tĩnh Các tác phẩm nghiên cứu tài liệu tham khảo sở để giải vấn đề mà đề tài đặt Với đề tài Tìm hiểu giá trị lịch sử- văn hoá khu ... tài: Tìm hiểu giá trị lịch sử văn hoá khu di tích Trần Phú nhằm tìm hiểu cụ thể giá trị mặt lịch sử nh văn hoá khu di tích Với mục đích đó, khoá luận đề cập đến điều kiện tự nhiên xã hội huyện Đức ... tồn phát huy giá trị khu di tích lu niệm Trần Phú tác giả Trần Hồng Dần đăng tạp chí Văn hoá Tĩnh thuộc Sở văn hoá thông tin Tĩnh đề cập đến giá trị mặt trị lẫn văn hoá khu di tích gắn liền...
 • 61
 • 60
 • 0

Tìm hiểu giá trị khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh núi nưa huyện triệu sơn thanh hóa phục vụ phát triển du lịch

Tìm hiểu giá trị khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh núi nưa  huyện triệu sơn  thanh hóa phục vụ phát triển du lịch
... danh lam thắng cảnh Núi Nưa - huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa phục vụ phát triển du lịch nhằm tìm hiểu tổng quan Khu di tích danh thắng này, từ đề xuất giải pháp khai thác phục vụ phát triển du lịch ... Không gian du lịch khu di tích Ngàn Nưa: Với loại hình du lịch tham quan tìm hiểu công trình, danh thắng di tích lịch sử, tìm hiểu giá trị văn hóa, lịch sử, du 25 lịch lễ hội, du lịch tâm linh, ... động du lịch chương Đồng thời sở để xây dựng tour du lịch kết nối Khu di tích lịch sử danh lam thắng cảnh Núi Nưa với điểm du lịch khác địa bàn huyện Triệu Sơn 28 CHƢƠNG TÌM HIỂU GIÁ TRỊ KHU DI TÍCH...
 • 94
 • 1,459
 • 5

Góp phần tìm hiểu giá trị lịch sử văn hoá đền đinh bạt tuỵ (xã hưng trung huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an)

Góp phần tìm hiểu giá trị lịch sử  văn hoá đền đinh bạt tuỵ (xã hưng trung  huyện hưng nguyên  tỉnh nghệ an)
... lịch sử ======== Nguyễn văn lý Khoá luận tốt nghiệp đại học góp phần tìm hiểu giá trị lịch sử - văn hoá đền đinh bạt tụy (xã hng trung huyện hng nguyên - tỉnh nghệ an) Chuyên ngành: lịch sử văn ... tốt nghiệp Đề tài là: Góp phần tìm hiểu giá trị lịch sử - Văn hoá đền Đinh Bạt Tụy (xã Hng Trung - huyện Hng Nguyên - tỉnh Nghệ An ) Lịch sử vấn đề nghiên cứu Đền Đinh Bạt Tụy từ xây dựng trải ... vào phần tìm hiểu giá trị lịch sử - văn hoá đền Đinh Bạt Tụy Mặc dù vậy, Hồ sơ di tích đền thờ Đinh Bạt Tụy viết kể nguồn sử liệu quý giúp cho việc tìm hiểu nghiên cứu di tích lịch sử - văn hoá...
 • 69
 • 277
 • 2

Góp phần tìm hiểu giá trị lịch sử văn hoá mai hắc đế ở nam đàn, nghệ an

Góp phần tìm hiểu giá trị lịch sử  văn hoá mai hắc đế ở nam đàn, nghệ an
... tài: "Góp phần tìm hiểu di tích lịch sử - văn hoá Mai Hắc Đế Nam Đàn, Nghệ An" làm khóa luận tốt nghiệp Lịch sử vấn đề Cũng nh nhiều địa phơng khác nớc, Nam Đàn - Nghệ An ngày nỗ lực biên soạn lịch ... nhau: Trong "Mai Hắc Đế truyền thuyết lịch sử" tác giả Đinh Văn Hiến, NXB Nghệ An, năm 2003 đề cập đến vấn đề nhng lại dành phần nhiều trang viết thân nghiệp Mai Hắc Đế với khởi nghĩa Hoan Châu ông ... hóa Mai Hắc Đế với hoạt động lễ hội tởng niệm vua Mai đất Nam Đàn - Nghệ An Đối tợng phạm vi nghiên cứu đề tài 3.1 Đối tợng nghiên cứu: Đối tợng đề tài góp phần tìm hiểu di tích Mai Hắc Đế Nam...
 • 73
 • 1,297
 • 40

Tìm hiểu giá trị của thang điểm MUSIC trong tiên lượng bệnh nhân suy tim mạn tại viện tim mạch quốc gia việt nam

Tìm hiểu giá trị của thang điểm MUSIC trong tiên lượng bệnh nhân suy tim mạn tại viện tim mạch quốc gia việt nam
... MUSIC tiên lượng bệnh nhân suy tim mạn Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam Với mục tiêu sau: Đánh giá giá trị thang điểm MUSIC tiên lượng bệnh nhân suy tim mạn Tìm hiểu mối liên quan thang điểm MUSIC ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN ANH TUẤN TÌM HIỂU GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM MUSIC TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN SUY TIM MẠN TẠI VIỆN TIM MẠCH QUỐC GIA VIỆT NAM LUẬN ... khu: Suy tim phải, suy tim trái suy tim toàn - Tình trạng tiến triển: Suy tim cấp suy tim mạn tính - Lưu lượng tim: Suy tim giảm lưu lượng suy tim tăng lưu lượng - Suy tim tăng tiền gánh suy tim...
 • 114
 • 465
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu giá trị văn hoá lịch sử đồng naitìm hiểu giá trị văn hóa lịch sử đồng naitìm hiểu giá trị lịch sử văn hóa đồng naitìm hiểu giá trị dinh dưỡng của sữa mẹtìm hiểu giá trị của arixtottìm hiểu giá trị gia tăngbaj viet tim hieu gia tri van hoa dong naidạng 1 tìm các giá trị không thích hợp của biến x y trong các biểu thức saucam hung the su cua nguyen khuyen trong bai tho thu dieucam hung the su trong bai tho thu dieu cua nguyen khuyenphan tich bai tho thuong vo cua nguyen khuyennhững bài thơ hay nhất của nguyễn khuyếnhay phan tich bai tho thu dieu cua nguyen khuyenphan tich bai tho thu dieu cua nguyen khuyenphan tich bai tho thu dieu cua nguyen khuyen lop 11Unit 13 activities (1)Unit 13 activitiesUnit 5 the mediaBài 27 quá trình dựng nước và giữ nướcBài 24 cơ cấu phân phối khíBài 7 tây âuKhoa hocTuần 6 nỗi dằn vặt của an đrây ca tập đọc 4Tuần 11 chữ người tử tùTuần 14 đọc tiểu thanh kí (độc tiểu thanh kí)Tuần 29 lập luận trong văn nghị luậnunit 7 the mas mediaHoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp xây lắp tại BIDV chi nhánh hà nộiBài 33 mẫu nguyên tử bo ( hải)bài 45 axit axeticBài 12 kiểu xâuBài 12 kiểu xâu1Bài 16 định dạng văn bảnBài 17 chương trình con và phân loạiBáo cáo Quá trình thực tập về công ty FPT
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập