Bộ câu hỏi thi vào EVN có kèm trả lời

tuyển tập bộ câu hỏi thi công chức ngành thuế hướng dẫn tham khảo

tuyển tập bộ câu hỏi thi công chức ngành thuế có hướng dẫn tham khảo
... ngạch; đ) Cách chức; e) Buộc thơi việc CÂU 6: Nâng cao ý thức trách nhiện cán bộ, công chức: - Cán bộ, công chức công dân Việt Nam biên chế hưởng lương từ NSNN Cán bộ, công chức công bộc nhân dân, ... hành điều động, phân công công tác quan, tổ chức thẩm quyền Ngoài ra, để nâng cao ý thức trách nhiệm cán bộ, công chức Cán bộ, công chức phải tuân theo: Những việc cán công chức không làm” đươc ... làm tờ khai thuế hàng hố xuất khẩu, nhập Hồ sơ thuế hồ sơ đăng ký thuế, khai thuế, hồn thuế, miễn thuế, giảm thuế, xố nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt Khai tốn thuế việc xác định số thuế phải nộp...
 • 30
 • 581
 • 6

BỘ câu hỏi THI KIẾN THỨC TỔNG hợp đáp án

BỘ câu hỏi THI KIẾN THỨC TỔNG hợp có đáp án
... diệp lục quang hợp đợc không ? Chứa chất Carotten giúp hấp thụ ánh sáng để quang hợp 64/ Loại đất nhiều nớc ta? Đất xám 65/ Để bình H2SO4 không khí thể tích tăng lên không ? 66/ Khoai ... 18/ Chữ cật thơ đánh đu Hồ Xuân Hơng, nghĩa ? Lng 19/ Góc đỉnh đa giác 36 cạnh số đo ? 1700 20/ Một đội bóng 11 cầu thủ, hỏi bao cách chọn đội trởng đội phó? 11 cách chọn đội ... số chữ số mà gồm toàn chữ số lẻ Ta thấy = 15625 số nh Mà tất 900.000 số chữ6số Vậy số chx số mà chữ số chẵn 900.000 = 74375 113/ Tổng 10 số tự nhiên tận chữ số ? Số 114/ Đố...
 • 91
 • 302
 • 0

BỘ CÂU HỎI THI HỌC PHẦN Những nguyên lý bản của chủ nghĩa Mác – Lênin - ĐÁP ÁN

BỘ CÂU HỎI THI HỌC PHẦN Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin - CÓ ĐÁP ÁN
... hội chủ nghĩa, nguyên nhân cách mạng xã hội chủ nghĩa? Phân tích quan niệm chủ nghĩa Mác Lênin mục tiêu, nội dung cách mạng xã hội chủ nghĩa Câu (6 điểm): Phân tích quan niệm chủ nghĩa Mác Lênin ... thân: - Phát huy động, sáng tạo ý thức trình học tập công tác - Chống bệnh chủ quan ý chí, thái độ tích cực học tập công tác Câu (4 điểm): Làm rõ nội dung hai nguyên chủ nghĩa Mác- Lênin ... tư lên chủ nghĩa xã hội tất yếu? Phân tích đặc điểm, thực chất nội dung thời kỳ độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội Câu (6 điểm): Cho biết quan niệm chủ nghĩa Mác Lênin dân chủ dân chủ Phân...
 • 160
 • 266
 • 0

Tuyển tập bộ câu hỏi thi công chức môn kiến thức chung mới nhất lời giải

Tuyển tập bộ câu hỏi thi công chức môn kiến thức chung mới nhất có lời giải
... công nghi p, ti u th công nghi p, d ch v xã, th tr n, Trong lĩnh v c Công nghi p, ti u th công nghi p Tham gia v i UBND t nh vi c xây d ng quy ho ch, k ho ch phát tri n công nghi p, ti u th công ... a công dân a phương theo quy nh c a pháp lu t u 16,24,33Trong lĩnh v c thi hành pháp lu t Quy t nh bi n pháp b o m vi c thi Quy t nh bi n pháp b o m vi c thi Quy t nh bi n pháp b o m vi c thi ... gì?Qu c h i nhi m v quy n h n Câu 12 Chính ph ?Chính ph nh ng nhi m v quy n h n Câu 13: Văn b n vi ph m pháp lu t ph m vi ban hành văn b n vi ph m pháp lu t c a H ND, UBND Câu 14: Trình...
 • 81
 • 9,473
 • 75

120 CÂU HỎI THI VÀO CAO HỌC NĂM 2013 MÔN SỞ: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

120 CÂU HỎI THI VÀO CAO HỌC NĂM 2013 MÔN CƠ SỞ: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
... Trình bày vấn đề môi trường đô thị hóa di dân tự 50 Trình bày điều kiện môi trường đô thị vấn đề sức khỏe người dân môi trường đô thị 51 Trình bày ảnh hưởng khai thác than đá đến môi trường sinh thái ... quốc gia phát triển bền vững môi trường Việt Nam 38 Trình bày biện pháp thực Kế hoạch quốc gia phát triển bền vững môi trường Việt Nam phương hướng giải vấn đề môi trường Việt Nam 39 Trình bày ... củi đến môi trường sinh thái 53 Trình bày ảnh hưởng sản xuất lượng hạt nhân, nhiệt điện, thủy điện đến môi trường 54 Trình bày việc tiêu thụ lượng công nghiệp, sinh hoạt ô nhiễm môi trường 55...
 • 5
 • 38
 • 0

BỘ CÂU HỎI THI TUYỂN CAO HỌC MÔN SỞ - VI SINH VẬT

BỘ CÂU HỎI THI TUYỂN CAO HỌC MÔN CƠ SỞ - VI SINH VẬT
... bệnh vi n gi, lấy ví dụ minh hoạ NTBV NTBV? Các nguyên vi sinh vật gây nhiễm trùng bệnh vi n? 107 Nhiễm trùng bệnh vi n nội sinh ngoại sinh, so sánh đường truyền bệnh kể tên loài vi sinh vật hay ... ứng dụng vi sinh y học 80 Hãy phân tích kết định tính định lượng phản ứng kết hợp kháng nguyên-kháng thể ứng dụng vi sinh y học 81 Trình bày đặc điểm cấu trúc thành phần hóa học nha bào vi khuẩn ... Sự né tránh đáp ứng miễn dịch vi sinh vật kiểu né tránh đáp ứng miễn dịch, cho ví dụ ? 54 Để gây bệnh, vi sinh vật cần điều kiện gì? Kể tên yếu tố độc lực vi khuẩn virus? 55 Phân biệt nhiễm trùng...
 • 8
 • 125
 • 0

Câu hỏi thi vào THACO TRƯỜNG HẢI điện bản

Câu hỏi thi vào THACO TRƯỜNG HẢI điện cơ bản
... 15 CÂU HỎI ÔN TẬP ĐIỆN CƠ BẢN (LF) Câu 16 yếu tố ảnh hưởng điện trở dây dẫn gồm: chiều dài, tiết diện _? a Vỏ cách điện b Nhiệt độ c Dòng điện d Điện áp Câu 17 KTV A nói yếu tố ảnh hưởng điện ... 12 of 15 CÂU HỎI ÔN TẬP ĐIỆN CƠ BẢN (LF) Câu 58 Khi SW1 ON, điện áp rơi đèn sẽ: Lớn điện áp rơi đèn SW1 SW2 ON Nhỏ điện áp rơi đèn SW1 SW2 ON Bằng với điện áp rơi đèn SW1 SW2 ON Lớn điện áp rơi ... of 15 CÂU HỎI ÔN TẬP ĐIỆN CƠ BẢN (LF) Câu 68 Thi t bị cấu tạo từ chất bán dẫn có chức ngăn chặn dòng điện theo chiều định gọi gì? Đi-ốt Transistor Biến trở Tụ điện Câu 69 Cách sau làm tăng điện...
 • 15
 • 158
 • 0

Bộ câu hỏi thi môn hóa dược – dược lý i

Bộ câu hỏi thi môn hóa dược – dược lý i
... muốn liều dùng Vitamin B12 39.Nêu dạng thuốc, tác dụng, định, chống định, liều dùng Vitamin K3 40 - Phân lo i dung dịch tiêm truyền Vai trò ion Na+ thể - Nêu định, chống định dung dịch tiêm truyền ... Digoxin 30 Nêu dạng thuốc, tác dụng, định, chống định, tác dụng không mong muốn liều dùng Nifedipin 31 Nêu dạng thuốc, tác dụng, định, chống định, tác dụng không mong muốn liều dùng Nitroglycerin ... muốn liều dùng Adrenalin 33 Nêu tác dụng, chế tác dụng, định, chống định nhóm Sulfamid l i tiểu 34 Nêu dạng thuốc, tác dụng, định, chống định, tác dụng không mong muốn liều dùng Furosemid 35...
 • 3
 • 6,509
 • 69

BỘ CÂU HỎI THI MÔN HÓA DƯỢC – DƯỢC LÝ I

BỘ CÂU HỎI THI MÔN HÓA DƯỢC – DƯỢC LÝ I
... mong muốn liều dùng Furosemid Câu 26: Nêu dạng thuốc, tác dụng, định, chống định, tác dụng không mong muốn liều dùng Sắt II oxalat Câu 27: - Phân lo i dung dịch tiêm truyền Vai trò ion Na+ thể ... Câu 23: Nêu dạng thuốc, tác dụng, định, chống định, tác dụng không mong muốn liều dùng Adrenalin Câu 24: Nêu tác dụng, chế tác dụng, định, chống định nhóm Sulfamid l i tiểu Câu 25: Nêu ... dịch tiêm truyền Natri clorid 0,9% Câu 28: Nêu dạng thuốc, tác dụng, định, chống định, liều dùng Salbutamol Câu 29: Nêu dạng thuốc, tác dụng, định, chống định, liều dùng Dextromethophan Câu 30:...
 • 2
 • 2,043
 • 34

Bộ câu hỏi thi ATGT số 4

Bộ câu hỏi thi ATGT số 4
... 04 Câu 1: Hàng hoá xếp xe thô sơ phải thoả mãn yếu tố nào? ĐA : An toàn, không gây cản trở giao thông che khuất tầm nhìn người điều khiển Câu 2: Hành vi ném gạch, đất ... từ 40 000 100 000 đ Câu 3: Người tham gia giao thông đường phải tuân theo quy tắc chung nào? ĐA : - Đi bên phải theo chiều - Đi phần đường quy định - Phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường Câu ... báo hiệu đường Câu 4: Người điều khiển xe môtô bánh, bánh có dung tích xilanh từ 50 cm3 trở lên phải đủ tuổi có điều kiện kèm theo? ĐA : Đủ 18 tuổi phải có giấy phép lái xe 04 Câu 5: ...
 • 3
 • 961
 • 20

Hình học Ôn thi vào 10 kèm đáp án.

Hình học Ôn thi vào 10 có kèm đáp án.
... trung điểm MN b) Kẻ MK // AC ta : INC = IMK (g.c.g) I => CN = MK = MD (vì MKD vuông cân) K Vậy AM+AN=AM+CN+CA=AM+MD+CA O B A => AM = AN = AD + AC không đổi c) Ta IA = IB = IM = IN M Vậy đờng ... minh tơng tự ta có: CHQ = DAC Vậy PHQ = PHB + BHC + CHQ = BAC + BHC = 1800 Ba điểm P; H; Q thẳng hàng c) Ta thấy APQ tam giác cân đỉnh A AP = AQ = AD PAQ = 2BAC không đổi nên cạnh ... ABOC hình vuông Kẻ bán kính OM cho BOD = MOD MOE = EOC Chứng minh BOD = MOD O B D A M E C OMD = OBD = 900 Tơng tự: OME = 900 D, M, E thẳng hàng Do DE tiếp tuyến đờng tròn (O) b.Xét ADE DE...
 • 6
 • 735
 • 30

Bộ đề ôn thi vào THPT - đáp án

Bộ đề ôn thi vào THPT - có đáp án
... ( y - - 2) = ì x - =1 ï ì x=2 ï Û ï Û ï í í ï y- = ï y =8 ï ỵ ï ỵ 3- 3+ + Bài A = 2- + 2 2+ - 2 2( - 3) 2( + 3) = + 4- + 4+ - 2( - 3) 2( + 3) = + - 1+ + 1- 2( - 3) + 2( + 3) = 3- 24 = =- - Bài ... Gợi ý đáp án Bài 1a) 4x 2-4 9-1 2xy+9y2=(4x 2-1 2xy+9y2 )-4 9 =(2x-3y) 2-7 2=(2x-3y+7)(2x-3 7-7 ) Bài 1b) x2+7x+10 =x2+5x+2x+10 =x(x+5) +2(x+5) =(x+5)(x+2) Bài 2a) x 2-7 x+10=(x-5)(x-2) Điều kiện để A nghĩa ... ĐÁP ÁN Bài 1: a) x - x + x - 11x + 10 = Û ( x - 1)( x - 2)( x + x + 5) = Û ( x - 1)( x - 2) = (vì x + x + = ( x + 1) + > 0, " x Ỵ ¡ ) é =1 x Û ê ê =2 x ë b) x - x - = - y + y - Û ( x - - 1)...
 • 51
 • 703
 • 4

BỘ CÂU HỎI THI VẤN ĐÁP MÔN: LOGISTICS VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ

BỘ CÂU HỎI THI VẤN ĐÁP MÔN: LOGISTICS VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ
... kỹ thuật vận tải hàng không Câu 53: Giới thi u tổ chức vận tải hàng không dân dụng quốc tế Việt Nam Câu 54: Trình bày sở pháp lý điều chỉnh vận tải hàng không giới Việt Nam Câu 55: Vận đơn hàng ... hình thức tổ chức VTĐPT Câu 74: Vận tải đa phương thức gì? Hiệu VTĐPT Câu 75: Nêu nguồn luật điều chỉnh vận tải đa phương thức giới Việt Nam Câu 76: Định nghĩa phân loại MTO Câu 77: Quy định thời ... định thông báo tổn thất khiếu nại người kinh doanh vận tải đa phương thức Câu 82: Định nghĩa, loại chứng từ vận tải đa phương thức Câu 83: Vận tải đa phương thức theo quy định Incoterms UCP HẾT...
 • 4
 • 1,589
 • 47

Bộ đề luyện thi vào 10 (có đáp án)

Bộ đề luyện thi vào 10 (có đáp án)
... sở giáo dục & đào tạo Kỳ thi tuyển sinh vào 10 THPT hoá năm học 2001 2002 Môn thi: Toán ( Thời gian làm 150 phút ) Đề thức Bài (1,5 điểm ): 10 x x2 + : x2+ Cho biểu thức : A ... Hết 2 sở giáo dục & đào tạo Kỳ thi tuyển sinh vào 10 THPT hoá năm học 2006 2007 Đề thức Đề A Môn thi: Toán ( Thời gian làm 120 phút ) Bài ( 1,5 điểm ): a + a ... Hết sở giáo dục & đào tạo Kỳ thi tuyển sinh vào 10 THPT hoá năm học 2007 2008 Đề thức Đề D Môn thi: Toán ( Thời gian làm 120 phút ) Bài ( 2,0 điểm ): a Phân...
 • 17
 • 4,483
 • 53

Xem thêm

Từ khóa: tuyển tập bộ câu hỏi thi công chức ngành thuế có hướng dẫn tham khảobộ câu hỏi thi trắc nghiệm tin họcbộ câu hỏi trắc nghiệm iq có đáp ánbộ câu hỏi thi trắc nghiệm an toàn giao thôngtuyển các câu hỏi thi công chức có hướng dẫn trả lờibo cau hoi thi viet tieng anh nganh thuebộ câu hỏi thi thanh niên với văn hóa giao thôngbộ câu hỏi thi môn hóa dược dược lý ibộ câu hỏi thi vấn đáp môn luật môi trườngbộ câu hỏi thi rung chuông vàng thcsbộ câu hỏi thi rung chuông vàng thptbộ câu hỏi thi rung chuông vàng lớp 4bộ câu hỏi thi vấn đáp môn luật đất đaibo cau hoi thi van dap mon luat lao dongcau hoi thi vao viettelMột số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên12 bài thí nghiệm vật lí 10, 11, 12 file wordPhân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam.Sách tiếng Anh Beeno 1 pdfBộ sách “Oxford Read and Discover” cho trẻ em. Wheels L1Bộ sách “Oxford Read and Discover” cho trẻ em. Our world in art L5Bộ sách “Oxford Read and Discover” cho trẻ em. Clothes then and now L6Bộ sách “Oxford Read and Discover” cho trẻ em. Incredible earthBộ sách “Oxford Read and Discover” cho trẻ em. Homes around the worldPhân tích về các doanh nhân việt nam dưới góc độ quản trị marketingDoanh nhân việt nam và vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế đất nướcHãy phân tích hững đặc điểm của doanh nhân việt nam trong nền kinh tế hiện nayPhân tích và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại VNPT Hòa BìnhNghiên Cứu Đặc Điểm Lâm Sàng Và Các Yếu Tố Liên Quan Đến Bệnh Nhân Sảng Rượu Điều Trị Nội Trú Tại Bệnh Viện Tâm Thần Đà NẵngChuyên Đề Tổ Chức Và Quản Lý Hoạt Động Sinh Hoạt Chuyên Môn Và Tham Gia Các Hoạt Động Chuyên Môn Trên Mạng “Trường Học Kết Nối” Ở Trường Trung HọcGIÁO ÁN LUẬT LAO ĐỘNGTham luận Những khó khăn của Bệnh viện ĐKKV Tháp Mười trong ứng dụng phần mềm VNPT-HISSamsung Việt Nam và những tác động tới môi trườngCuộc Vận Động “Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Nông Thôn Mới Đô Thị Văn Minh”; Các Chương Trình Phối Hợp Gắn Với CVĐCÔNG NGHỆ TẾ BÀO GỐC VÀ ỨNG DỤNG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập