2013 HD ve mua sam ADB

Kinh nghiệm quốc tế về mua sắm xanh và một số đề xuất triển khai áp dụng ở Việt Nam

Kinh nghiệm quốc tế về mua sắm xanh và một số đề xuất triển khai áp dụng ở Việt Nam
... phát triển bền vững Vì vậy, việc triển khai áp dụng sách mua sắm xanh Việt Nam nhằm khuyến khích sản xuất tiêu dùng bền vững nhu cầu thiết Để đẩy mạnh triển khai áp dụng mua sắm xanh Việt Nam, ... biệt, mua sắm xanh lĩnh vực công dần hình thành nhiều công cụ sách cải thiện chất lượng môi trường Những nghiên cứu ban đầu kinh nghiệm số quốc gia cho thấy, việc áp dụng mua sắm xanh cần triển khai ... thúc đẩy mua sắm sản phẩm thân thiện môi trường hiệu thành công cần thiết phải xây dựng đào tạo đội ngũ cán chuyên trách mua sắm xanh Một số kiến nghị cho việc triển khai áp dụng mua sắm xanh nước...
 • 5
 • 280
 • 1

Kinh nghiệm quốc tế về mua sắm xanh và một số đề xuất triển khai áp dụng ở Việt Namx

Kinh nghiệm quốc tế về mua sắm xanh và một số đề xuất triển khai áp dụng ở Việt Namx
... trường phát triển bền vững Vì vậy, việc triển khai áp dụng sách mua sắm xanh Việt Nam nhằm khuyến khích sản xuất tiêu dùng bền vững nhu cầu thiết Để đẩy mạnh triển khai áp dụng mua sắm xanh Việt Nam, ... biệt, mua sắm xanh lĩnh vực công dần hình thành nhiều công cụ sách cải thiện chất lượng môi trường Những nghiên cứu ban đầu kinh nghiệm số quốc gia cho thấy, việc áp dụng mua sắm xanh cần triển khai ... thúc đẩy mua sắm sản phẩm thân thiện môi trường hiệu thành công cần thiết phải xây dựng đào tạo đội ngũ cán chuyên trách mua sắm xanh Một số kiến nghị cho việc triển khai áp dụng mua sắm xanh nước...
 • 5
 • 248
 • 1

Quy định Về mua sắm, cấp phát tài sản, sử dụng và quản lý tài sản

Quy định Về mua sắm, cấp phát tài sản, sử dụng và quản lý tài sản
... Điều Phân cấp quản tài sản 3.1 Nhà trường áp dụng chế quản tài sản cấp: Trường - Các đơn vị thuộc trường Trong đó, đơn vị thuộc trường đơn vị quản lý, sử dụng trực tiếp 3.2 Phòng Quản trị ... ủy quy n quản chung tài sản thiết bị toàn trường đơn vị trực tiếp quản sử dụng tài sản thiết bị chung, lắp đặt lớp học, giảng đường, hành lang, nơi công cộng…, không thuộc quy n quản ... nơi sử dụng 4.2 Không sử dụng tài sản Trường vào mục đích cá nhân Khi cho thuê tài sản để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải phép Hiệu trưởng Tài sản sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh cho...
 • 5
 • 1,618
 • 17

Qui định về MUA SẮM TÀI SẢN TRONG NHÀ TRƯỜNG

Qui định về MUA SẮM TÀI SẢN TRONG NHÀ TRƯỜNG
... thầu, kết lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền định mua sắm tài sản cấp theo quy định II KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU MUA SẮM TÀI SẢN: Căn lập kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản: a) Tiêu chuẩn, định mức trang ... cáo thẩm định kế hoạch đấu thầu III CÁC HÌNH THỨC MUA SẮM TÀI SẢN: Khi thực mua sắm tài sản, thủ trưởng quan, đơn vị có thẩm quyền định mua sắm quyền lựa chọn hình thức mua sắm quy định đây: ... đồng nhân dân cấp định việc phân cấp thẩm quyền định mua sắm tài sản quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo quy định hành b) Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp định việc mua sắm tài sản thuộc phạm vi...
 • 14
 • 1,761
 • 9

quy định về mua sắm, thanh lý tài sản trang thiết bị

quy định về mua sắm, thanh lý tài sản trang thiết bị
... thầu việc mua sắm, trang bị tài sản, quản sử dụng tài sản Thực chế độ quản tài chính, quản tài sản Công ty; đồng thời thực quy định công khai, minh bạch mua sắm, quản tài sản Điều ... nghị tài sản - Danh mục tài sản cần - Biên đánh giá lại tài sản cần - Biên thẩm định chất lượng tài sản (nếu tài sản cần xe ôtô, thiết bị kiểm nghiệm đồng bộ) 6.4 Tổ chức bán tài sản ... chữa, ) 6.2 Thẩm định chất lượng đánh giá lại tài sản cần lý: Hội đồng Thanh tài sản, thực việc thẩm định, đánh giá lại tài sản theo quy định hành (đối với tài sản xe ôtô, thiết bị kiểm nghiệm...
 • 9
 • 1,082
 • 6

Quy chế đấu thầu quốc tế về mua sắm hàng hóa

Quy chế đấu thầu quốc tế về mua sắm hàng hóa
... luận đấu thầu quốc tế mua sắm hàng Chương 2: Nội dung quy định đấu thầu mua sắm hàng hoá quốc tế Chương 3: Thực trạng số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật đấu thầu quốc tế mua sắm hàng hóa Việt ... sở lý luận quy chế đấu thầu mua sắm hàng hoá quốc tế; nguyên tắc bản, thực tiễn áp dụng quy chế đấu thầu hành Việt Nam quốc tế; phân tích có hệ thống quy định pháp luật nước quốc tế đánh giá ... luật đấu thầu quốc tế mua sắm hàng hoá mối quan hệ quy định Việt Nam tổ chức quốc tế Luận văn xin tiếp cận khía cạnh nhỏ thường xuyên gặp công tác đấu thầu thông qua quy định quốc tế nước đấu thầu...
 • 153
 • 277
 • 0

Quy chế đấu thầu quốc tế về mua sắm hàng hóa

Quy chế đấu thầu quốc tế về mua sắm hàng hóa
... gặp đấu thầu quốc tế mua sắm hàng hóa Về nhà thầu Vấn đề liên quan đến xã hội Về nhận thức, tổ chức thực đấu thầu quốc tế Về nghiệp vụ quản lý đấu thầu Về sách đấu thầu Thực trạng áp dụng thầu quốc ... luận đấu thầu quốc tế mua sắm hàng hoá Chương 2: Nội dung quy định đấu thầu mua sắm hàng hoá quốc tế Chương 3: Thực trạng số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật đấu thầu quốc tế mua sắm hàng hóa ... Luật đấu thầu 2005 Nội dung Luật đấu thầu 2005 Mối quan hệ với luật khác Khảo cứu quy định đấu thầu quốc tế mua sắm hàng hóa số nước Quy định đấu thầu Trung Quốc Quy định đấu thầu Hàn Quốc Quy...
 • 164
 • 197
 • 0

Pháp luật về mua sắm công ở Việt Nam

Pháp luật về mua sắm công ở Việt Nam
... chung mua sắm công Pháp luật mua sắm công 1 Mua sắm công 1.1 Khái niệm mua sắm công 1.2 Đặc điểm mua sắm công Pháp luật mua sắm công 2.1 Khái niệm đối tượng điều chỉnh pháp luật mua sắm công 2.2 ... pháp luật mua sắm công với chế định pháp luật khác 11 Vai trò pháp luật mua sắm công 13 3.1 Pháp luật mua sắm công đảm bảo tối đa hoá tính hiệu kinh tế mua sắm công 13 3.2 Pháp luật mua sắm công ... dựng pháp luật mua sắm công Việt Nam 64 Các sở để tiếp tục xây dựng pháp luật mua sắm công Việt nam 64 1.1 Nguyên nhân hạn chế, bất cập pháp luật mua sắm công 64 1.2 Đáp ứng mục tiêu mua sắm công...
 • 117
 • 806
 • 0

Hướng dẫn về mua sắm

Hướng dẫn về mua sắm
... Đánh giá ADB Các định Mua sắm Lịch trình Mua sắm ADB rà soát thoả thuận mua sắm Bên vay đề xuất kế hoạch mua sắm để phù hợp với hiệp định tài trợ Hướng dẫn Kế hoạch mua sắm bao gồm giai đoạn ... phần Mua sắm Không hợp lệ 1.12 ADB tài trợ cho khoản chi tiêu hàng hóa công trình mua sắm theo quy định hiệp định tài trợ theo Hướng dẫn Nếu việc mua sắm không thực theo cam kết, ADB tuyên bố mua ... 40 Phụ lục 1: Đánh giá ADB Các định Mua sắm 41 Lịch trình Mua sắm 41 Kiểm tra trước 41 Kiểm tra sau Kiểm tra sau (có lựa chọn) 43 vi  Hướng dẫn Mua sắm Phụ lục 2: Những ưu đãi Trong nước...
 • 58
 • 120
 • 0

Hướng dẫn về mua sắm ngân hàng phát triển châu á

Hướng dẫn về mua sắm  ngân hàng phát triển châu á
... sắm sử dụng: 43 Phải áp dụng Hướng dẫn sử dụng tư vấn Ngân hàng phát triển Châu Á Bên vay lựa chọn đại lý mua sắm giám sát Chi phí mức phí trả cho đại lý mua sắm giám sát hợp lệ để ADB tài trợ quy ... phải chịu thêm xác minh giá Các đại lý giám sát thường trả mức phí sở giá trị hàng hoá giám sát Chi phí để chứng nhận hàng hoá nhập không xem xét xét giá thầu theo hình thức ICB Mua sắm Khoản vay ... theo dự án, hình thức mua sắm hợp đồng này, quán với hiệp định tài trợ, cụ thể hóa kế hoạch mua sắm trình bày đoạn 1.16 Hướng dẫn Phạm vi áp dụng Hướng dẫn 1.5 Các thủ tục nêu Hướng dẫn áp dụng...
 • 41
 • 50
 • 0

Tiểu luận xử lý tình huống vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về mua sắm tài sản công

Tiểu luận xử lý tình huống vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về mua sắm tài sản công
... chuyên vi n kinh nghiệm thực tiễn công tác thân, em lựa chọn nội dung: Xử tình vi phạm công tác quản nhà nước mua sắm tài sản công làm đề tài tiểu luận tìnhhuống Mục tiêu đề tài Phân ... thường khâu mua sắm Mua sắm tài sản công khâu trình quản tài sản nhà nước, có vị trí then chốt để bảo đảm hiệu sử dụng, quản tài sản phục vụ cho mục tiêu quản Mua sắm tài sản công định ... trình mua sắm tài sản công) Mặt khác, quy định xử sai phạm mua sắm tài sản công chưa rõ ràng trách nhiệm chủ thể vi phạm, thẩm quyền xử biện pháp xử cụ thể Các tài sản công mua sắm thông...
 • 22
 • 1,762
 • 79

Báo cáo nhanh về mua sắm tại siêu thị và chợ

Báo cáo nhanh về mua sắm tại siêu thị và chợ
... KẾT QUẢ KHẢO SÁT Mua thực phẩm siêu thị (n=222) 1.1 Mức độ thường xuyên mua sắm siêu thị 1.2 Thời gian siêu thị ngày 60% người mua sắm siêu thị tháng gần thường đến siêu thị khoảng từ 1-3 lần ... Rất 3.2 Thời gian mua sắm chợ / siêu thị Nhóm thường chợ vào buổi sáng, từ khoảng - giờ, mua sắm siêu thị chủ yếu vào lúc - tối 6:00 - 8:00 39.9% 20:00 - 22:00 8:00 - 10:00 42.7% Chợ 18:00 - 20:00 ... 16:00 - 18:00 Siêu thị 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 3.3 Mặt hàng thường mua mua sắm chợ / siêu thị Đối với người chọn mua thực phẩm chợ siêu thị, kết khảo sát cho thấy: Họ thường mua loại thực...
 • 8
 • 118
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quy định về mua sắm tài sản nhà nướcquy định về mua sắm tài sảnquy định về mua sắm trang thiết bị y tếquy định về mua sắm trang thiết bị văn phòngquy định về mua sắm hàng hóaquy định về mua sắm vật tư hàng hóaquy định về mua sắm hàng hóa dịch vụhướng dẫn của bộ tài chính về mua sắm tài sảnquy định về mua sắm xe ô tôquy định về mua sắm xe ô tô côngquy định mới về mua sắm tài sản côngquy định về mua sắm tài sản côngquy định của bộ tài chính về mua sắm tài sảnquy định về mua sắm tài sản cố địnhquy định mới về mua sắm tài sảnĐề thi thử đại học 2017 trường chuyên Phan Bội Châu lần 3 (có đáp án)Nhóm heniken nhà máy bia hiện đại nhất đông dươngĐề thi thử môn Toán Tỉnh Phú Yên 2017 (Có đáp án)Kinh nghiệm luyện thi đại học khối aTiểu luận xử lý tình huống giáo viên vi phạm quy chế chuyên mônNghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động của các công ty sản xuất trong lĩnh vực nguyên vật liệuSÁCH BÍ QUYẾT VẬT LÝ 12 CHU VĂN BIÊN TẬP 3 (BẢN 2017)skkn GIẢI bài tập TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI THPT QUỐC GIA dựa TRÊN CÔNG THỨC GIẢI NHANH và PHƯƠNG PHÁP đồ THỊFONSECA 2006 pham chat sau thu hoach bi anh huong boi do am cua bap caiMột số phương pháp giải phương trình tích phân tuyến tính kì dị (Khóa luận tốt nghiệp)ĐỀ THI lớp 11 THEO HƯỚNG THI THPTQG 2018the complete solution IELTS speaking ( luyện IELTS SPEAKING từ 5,5 lên band 8), links tải file nghe ở trang cuốiTiền lương (luật lao động)Giải số phương trình tích phân Fredholm (Khóa luận tốt nghiệp)Tác động của BĐKH đối với sản xuất nông nghiệp Việt Nam. Đề xuất giải pháp thích ứng BĐKH trong hoạt động sản xuất Nông Nghiệp.DẠY học THEO NHÓM TRONG GIỜ đọc HIỂU văn bản môn NGỮ văn THCSNghiên cứu quá trình hấp phụ asen và một số chất ô nhiễm trong nước trên quặng laterit biến tính với laNghiên cứu chế tạo canxi hydroxyapatit từ vỏ sò thừa thiên huếMetabolic syndrome review 2014TIET 103 THAO TAC LAP LUAN BINH LUAN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập