25 ĐỀ KIỂM TRA HOÁ HỮU CƠ 12 ÔN THI THPT QUỐC GIA

Một số đề kiểm tra tổng hợp môn toán kỳ thi THPT Quốc gia 2015.DOC

Một số đề kiểm tra tổng hợp môn toán kỳ thi THPT Quốc gia 2015.DOC
... đánh số từ đến 30 Chọn ngẫu nhiên 10 thẻ Tính xác suất để có thẻ mang số lẻ, thẻ mang số chẵn có mang số chia hết cho 10 Gọi A biến cố lấy thẻ mang số lẻ, thẻ mang số chẵn có 0.25 thẻ mang số chia ... , z = 4 Đề (ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014) Câu (3,0 điểm) Cho hàm số y = −2x + x −1 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số cho 2) Viết phương trình tiếp tuyến (C) giao điểm ... Ta phải chọn : 0.25 thẻ mang số lẻ 15 mang số lẻ thẻ mang số chia hết cho 10 thẻ mang số chia hết cho 10 thẻ mang số chẵn không chia hết cho 10 12 Theo quy tắc nhân, số cách chọn thuận lợi để xảy...
 • 41
 • 70
 • 0

Tổng hợp bài tập hóa hữu trong ôn thi HSG quốc gia olympic hóa học

Tổng hợp bài tập hóa hữu cơ trong ôn thi HSG quốc gia olympic hóa học
... M i t Y nht thit phi i qua cỏc giai on trờn Vỡ: Nu khụng i qua giai on to Z thỡ hp cht c magie s phn ng vi nhúm C = O Nu a thờm 1C qua phn ng vi KCN thỡ nhúm C = O cng cú th tham gia phn ng vi ... benzen v cỏc hoỏ cht vụ c cn thit khỏc vit s phn ng iu ch naphtalen bng giai on 3) T amino 1,2 diphenylpropan hóy iu ch 1,2 diphenylpropen (c s dng cỏc húa cht cn thit) BI GII: Cht X (C10H16) ... rừ cỏc iu kin phn ng (nu cú): a) T etanol v cỏc hoỏ cht vụ c cn thit, iu ch: (A) Propin (khụng quỏ giai on) (B) 1,1-dicloetan (qua giai on) b) T benzen v cỏc cht vụ c, hu c (cha khụng quỏ nguyờn...
 • 170
 • 372
 • 1

Hoá học lớp 12 ôn thi thpt quốc gia

Hoá học lớp 12 ôn thi thpt quốc gia
... hóa học chủ yếu liên kết cộng hoá trị liên kết hoá học chủ yếu liên kết ion dễ bay hơi, khó cháy phản ứng hoá học xảy nhanh Các phát biểu là: A 4, 5, B 1, 2, C 1, 3, D 2, 4, Câu 2: Cấu tạo hoá học ... chất giống công thức phân tử khác công thức đơn giản B Hai chất khác công thức phân tử giống công thức đơn giản C Hai chất khác công thức phân tử khác công thức đơn giản D Hai chất có công thức ... → X Công thức X A NaOH B Na2CO3 C.NaHCO3 D Na2O Câu 187 (TNTHPT 2 012) : Cho 5,4 gam Al tác dụng hết với khí Cl2 (dư), thu m gam muối Giá trị m A 26,7 B 12, 5 C 25,0 D 19,6 Câu 188 (TNTHPT 2 012) :Cho...
 • 96
 • 153
 • 2

MỘT SỐ ĐỀ ĐỌC HIỂU MÔN NGỮ VĂN 12 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2016

MỘT SỐ ĐỀ ĐỌC HIỂU MÔN NGỮ VĂN 12 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2016
... tiếng vỡ ra, nhắn nhủ, tha thi t, cuối ngắt lại lời thề dội thể đem lại hiệu nghệ thuật sao? Đặt nhan đề cho văn ĐỌC HIỂU VỢ CHỒNG A PHỦ Đám than vạc hẳn lửa Mỵ không thổi không đứng lên Mỵ nhớ lại ... Những đứa gia đình – Nguyễn Thi) Đoạn văn viết theo phương thức chính? Nội dung chủ yếu đoạn văn ? Xác định phép tu từ so sánh văn Nêu hiệu nghệ thuật phép tu từ ? Tại Tiếng súng nghe thân thi t ... CON TRONG GIA ĐÌNH Đề 1: Một loạt đạn súng lớn văng vẳng dội đến ầm ĩ Rồi loạt thứ hai Việt ngóc dậy Rõ ràng tiếng pháo lễnh lãng giặc Đó tiếng nổ quen thuộc, gom vào chỗ, lớn nhỏ không đều, chen...
 • 8
 • 196
 • 2

De kiem tra Hoa Huu Co

De kiem tra Hoa Huu Co
... A.C6H5COOCH3 B.HCOOCH2C6H5 C.CH3COOC6H5 D.HCOOC6H4CH3 18.Một este có công thức phân tử C3H6O2, có phản ứng tráng bạc với dung dịch AgNO3 NH3, công thức cấu tạo este là: A.HCOOC2H5 B.CH3COOCH3 C.HCOOC3H7 ... xenluloz trinitrat, biết hao hụt trình sản xuất 20%? A 0,75 B.0,5 C.0,6 D.0,85 33 Có thể tổng hợp ancol etylic từ CO2 theo sơ đồ sau: CO2  Tinh bột  Glucoz Ancol etylic Tính thể tích CO2 sinh kèm ... B.CH3COOH, CH3CH2CH2OH, , CH3COOC2H5 C CH3CH2CH2OH, CH3COOH, CH3COOC2H5 D CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH, CH3COOH 17.Chất thơm A thuộc loại este có công thức...
 • 5
 • 232
 • 1

đề kiểm tra hóa hữu ancol

đề kiểm tra hóa hữu cơ ancol
... ancol no, a chc B hai ancol chc C hai ancol ng ng D ancol bc v ancol bc Câu un núng hn hp ancol metylic v ancol etylic vi H2SO4c 1400C cú th thu c s 5: ete ti a l: A C B khụng xỏc nh D Câu Ancol ... s to : A hai ancol ng phõn ca nhau, ú sn phm chớnh l ancol bc B hai ancol ng phõn ca vi % th tớch nh C hai ancol ng phõn ca nhau, ú sn phm chớnh l ancol bc D ancol bc nht Câu30 Ancol l nhng hp ... etanol Câu22 Oxi hoỏ mt ancol n chc bng oxi khụng khớ nhit cao cú xỳc tỏc Cu c anehit : n chc Ancol n chc ban u l A ancol n chc bc B ancol n chc bc C ancol n chc bc D ancol n chc bc v bc Câu23...
 • 7
 • 53
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA HOÁ HỮU ÔN THI THPT QUỐC GIA (Phần 1 đề thi: Phần 2 đáp án )

ĐỀ KIỂM TRA HOÁ HỮU CƠ ÔN THI THPT QUỐC GIA (Phần 1 đề thi: Phần 2 đáp án )
... CH3OOCCOOC2H5 Nhng cht thuc loi este l A ( 1) , ( 2) , ( 3), ( 6), ( 7) B ( 1) , ( 2) , ( 3), ( 5), ( 6), ( 7) C ( 1) , ( 2) , ( 3), ( 4), ( 5), ( 6) D ( 1) , ( 2) , ( 3), ( 5), ( 7) Cõu 14 : Xenluloz trinitrat l cht d chỏy v n mnh c iu ... p-C6H4(COOH )2 ( 6) H2N[CH2]6NH2 v HOOC[CH2]4COOH Cỏc trng hp cú th tham gia phn ng trựng ngng l A ( 1) , ( 3), ( 4), ( 5), ( 6) B ( 1) , ( 6) C ( 1) , ( 3), ( 5), ( 6) D ( 1) , ( 2) , ( 3), ( 4), ( 5), ( 6) Cõu 46: Polime ... ( 3), ( 1) , ( 5) B ( 3), ( 1) , ( 5), ( 2) , ( 4) C ( 4), ( 1) , ( 5), ( 2) , ( 3) D ( 4), ( 2) , ( 5), ( 1) , ( 3) Cõu 23 : Khi thy phõn khụng hon ton mt peptit X cú lng phõn t 29 3 g/mol v cha 14 ,33%N (theo lng) thu...
 • 186
 • 217
 • 3

Đề khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia số 225

Đề khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia số 225
... lives on an isolated farm It can take police to the (58) of a crime within moments of being DESIGNED & RELEASED BY ĐỖ BÌNH – THPT LIỄN SƠN, LẬP THẠCH, VĨNH PHÚC binhbac72@gmail.com notified Transportation ... motions stand for letters, words, and ideas Tourists, the deaf and the mute have had to resort to this form of expression Many of these symbols of the whole words are very picturesque and exact ... humans have inhabited the earth, they have made use of various forms of communication Generally, this expression of thoughts and feelings has been in the form of oral speech When there is a language...
 • 3
 • 211
 • 0

Đề khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia số 224

Đề khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia số 224
... reject the job offered by the computer firm 65 The only thing I really need at this very moment is to be on my own for a while A At the moment, nothing would help me feel better than spending some ... they are not capable to produce efficient air conditioning system 48 A giant kind of grass, bamboo may reach a height of 120 feet and A a diameter of one foot B its diameter is one foot C ... Our challenge,' he continues, 'is to produce something they can sell in a number of countries at the same time My theory is that you take those things that people want to see and you give it to...
 • 7
 • 184
 • 0

Đề khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia số 223

Đề khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia số 223
... FUTURE This year’s Future Product of the year Award has attracted a number of unusual entries, including the Inculpable Mousetrap and an alarm-clock duvet and pillow Stuart Penny and Gianni Tozzi, ... their glacial ice within the next two decades, affecting local water resources Glacial ice continues its retreat in Alaska NASA scientists determined that Greenland's ice sheet is thinning by about ... in 1995 In only 35 days in early 2002, Larsen-B collapsed into icebergs This ice loss is CREATED & RELEASED BY ĐỖ BÌNH – THPT LIỄN SƠN, LẬP THẠCH, VĨNH PHÚC- binhbac72@gmail.com likely a result...
 • 6
 • 147
 • 0

Đề khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia số 222

Đề khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia số 222
... out Question 53: Is this the address to _ you want the package sent? A which B whom C that D where Question 54: He thinks you are _ your time looking for a job in this town There’s not ... achieved from the use of them In the third era of nutritional history in the early 1950's to mid-1960's, vitamin therapy began to fall into disrepute Concomitant with this, nutrition education in medical ... successful CREATED & RELEASED BY ĐỖ BÌNH – THPT LIỄN SƠN, LẬP THẠCH, VĨNH PHÚC- binhbac72@gmail.com - THE END CREATED & RELEASED BY ĐỖ BÌNH – THPT LIỄN SƠN, LẬP THẠCH, VĨNH PHÚC- binhbac72@gmail.com...
 • 5
 • 167
 • 0

Đề khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia số 221

Đề khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia số 221
... a little more than two-thirds of the suggested daily cholesterol limit This knowledge has caused egg sales to plummet in recent years, CREATED & RELEASED BY ĐỖ BÌNH – THPT LIỄN SƠN, LẬP THẠCH, ... schools teach a (71) many things of value to the future accountant, doctor or electrician Do they also teach anything of value to the future employee? Yes, they teach the one thing that it is perhaps ... employee to know But very few students bother (72) it This basic is the skill ability to organize and express ideas in writing and in speaking This means that your success as an employee will depend...
 • 5
 • 166
 • 0

Đề khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia số 220

Đề khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia số 220
... single executive, the president This critical compromise broke the logjam, and from then on, success seemed within reach Question 46: What is the main topic of this passage? A James Madison’s ... CHỈNH LÝ VÀ GIẢNG DẠY BỞI ĐỖ BÌNH – THPT LIỄN SƠN, LẬP THẠCH binhbac72@gmail.com Question 36: Mary lost one of her running shoes, but won the race despite this A disaster B feat C awkwardness ... indicate the correct word for each of the blanks from 46 to 55 Fifty-five delegates representing all thirteen states except Rhode Island attended the Constitutional Convention in Philadelphia from...
 • 6
 • 194
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: de kiem tra hoa vo co 12đề kiểm tra hóa vô cơ lớp 12de thi kiem tra hoa huu co on thi dai hocđề kiểm tra hóa học lớp 12de kiem tra hoa 11 co ban lop 11 chuong 1kiểm tra hoá hữu cơ 50 câu 60 phutđề kiểm tra hóa 11 cơ bản chương 2đề kiểm tra hóa 10 cơ bản chương halogende kiem tra hóa 1tiet lop 12 hk225 đề kiểm tra hoákiểm tra hóa hữu cơhoa huu co 12 on dhđề kiểm tra khảo sát chất lượng ôn thi đại học lần 1 môn tiếng anh thuận thành số 1lý thuyết hữu cơ 12 ôn thi đại học 2014đề kiểm tra chât lượng cđđh lần 2 trường thpt tĩnh gia 1Nghiên cứu bào chế vi nhũ tương natri diclofenac dùng qua daPhát triển Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòngcông bằng, bình đẳng giới trong hệ thống chính trị việt namĐỀ CƯƠNG OLYPIC k10 2017LV KHU KT CUA KHAU DONG THAPKhói quang hóa gây ô nhiễm môi trườngtài liệu quản lý môi trườngchương : quan ly môi trườngvấn đề ô nhiễm môi trườngsÁNG KIẾN KINH NGHIỆM LỊCH SỬ THCS.luan van vận dụng lý luận hàng hóa sức lao động của C.Mác vào phát triển thị trường lao động ở nước tahệ sinh thái môi trườngTác động của chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp và môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc[Môn lập dự án] Phân tích một dự án đầu tư cụ thể và làm rõ hạn chế trong các nội dung phân tích của dự án và hoàn thiện chúngỨNG DỤNG MẠNG NEURAL TÍCH CHẬP NHẬN DẠNG ký tự số VIẾT TAY[Cao học Kinh tế đầu tư] Kích cầu đầu tư - Lý luận và thực tiễnNhu cầu tin tại thư viện trường đại học trần quốc tuấnSự tiếp nhận đối với hàng không giá rẻ của khách hàng việt nam (nghiên cứu trường hợp công ty cổ phần hàng không viet jet – hãng hàng không viet jet air)Suy luận logíc và vai trò của nó trong các giai đoạn tố tụng hình sự ở việt nam hiện nayTác động của chủ nghĩa dân tộc đối với liên minh châu âu từ năm 2004 đến nay
Đăng ký
Đăng nhập