Bài tập lớn học về cung cấp điện

Bài tập lớn thiết kế cung cấp điện

Bài tập lớn thiết kế cung cấp điện
... Trang Bài tập lớn cung cấp điện 1.2Các nội dung tính toán thiết kế chủ yếu Xác định phụ tải tính toán phân xưởng toàn nhà máy Thiết kế mạng điện hạ áp cho phân xưởng sửa chữa khí Thiết kế mạng điện ... 36 Bài tập lớn cung cấp điện Chương IV: Thiết kế mạng cao áp cho toàn nhà máy 4.1.Đặt vấn đề Việc lựa chọn sơ đồ cung cấp điện ảnh hưởng lớn đến tiêu kinh tế kỹ thuật hệ thống Một sơ đồ cung cấp ... chọn phương án cấp điện an toàn phải tuân theo điều kiện sau; + Đảm bảo chất lượng điện Tạ Quang Kỳ– Lớp Đo Lường2_K49 Trang 27 Bài tập lớn cung cấp điện + Đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện tính liên...
 • 68
 • 107
 • 0

Bài tập dài hệ thống cung cấp điện pptx

Bài tập dài hệ thống cung cấp điện pptx
... sut Q cung cp cho h tiờu dựng in khụng nht thit phi ly t ngun Vỡ vy trỏnh truyn ti mt lng cụng sut Q khỏ ln trờn ng dõy, ngi ta t gn cỏc h tiờu th in cỏc mỏy sinh Q (t in, mỏy bự ng b,) cung ... ó chn tha 2.1.3 Chn aptomat v gúp cho t phõn phi T phõn phi gm u vo v u Trong ú u cung cp cho t ng lc cũn mt u cung cp cho t chiu sỏng Tra (PL IV.18 - TL1) chn t phõn phi Simens ch to cú kớch ... trng hn c ghộp thnh cỏc nhúm nh nhn in t t theo s liờn thụng d dng thao tỏc v tng thờm tin cy cung cp in Ti cỏc u vo v ca t u t cỏc aptomat lm nhim v úng ct, bo v quỏ ti v ngn mch cho cỏc thit...
 • 28
 • 610
 • 17

Bài tập dài hệ thống cung cấp điện

Bài tập dài hệ thống cung cấp điện
... kế hệ thống cấp điện cho nhà máy Tính toán bù công suất phản kháng cho hệ thống cung cấp điện nhà máy Thiết kế chiếu sáng cho phân xưởng sửa chữa khí 1.3 Các tài liệu tham khảo Hệ thống cung cấp ... THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN + Thiết kế chi tiết cho phương án chọn 3.2 Vạch phương án cung cấp điện Trước vạch phương án cụ thể cần lựa chọn cấp điện áp hợp lý cho đường dây tải điện từ hệ thống nhà ... TBATT ) nhận điện từ hệ thống về, hạ xuống điện áp 10 kV sau cung cấp cho trạm biến áp phân xưởng ( TBAPX ) B 1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 hạ điện áp từ 10 kV xuống 0,4 kV để cung cấp điện cho phân...
 • 49
 • 308
 • 1

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BẢO VỆ CUNG CẤP ĐIỆN

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BẢO VỆ CUNG CẤP ĐIỆN
... sáng có cực ? Tại ? B Một số câu hỏi chuẩn bị cho bảo vệ tốt nhgiệp môn Cung Cấp Điện Dây dẫn mạng điện hạ áp thường chọn theo điều kiện nào? sao? (Tại dây dẫn mạng điện phân xưởng chọn người ta ... Quang thông đèn sợi đốt phụ thuộc vào yếu tố ? Để tăng quang thông, có cách ? Tại không dùng đèn huỳnh quang phân xưởng sản xuất ? Có nên cung cấp điện cho thiết bị chiếu sáng từ tủ động lực không ... điện biến điện áp sơ đồ mạng cao áp ? Tại phải dùng biến điện áp có cuộn tam giác hở ? Khi dùng biến điện áp có cuộn tam giác hở ? IV Tính toán bù công suất phản kháng Đối với hệ thống điện, bù...
 • 4
 • 821
 • 35

TỔNG HỢP CÁC BÁO CÁO KHOA HỌC VỀ CUNG CẤP ĐIỆN CỦA BỘ MÔN HỆ THỐNG ĐIỆN (ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI)

TỔNG HỢP CÁC BÁO CÁO KHOA HỌC VỀ CUNG CẤP ĐIỆN CỦA BỘ MÔN HỆ THỐNG ĐIỆN (ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI)
... bỏo khoa hc giai on 2007-2012 B mụn H thng in - i hc Bỏch Khoa H Ni 111 eBook for You Tng hp cỏc bi bỏo khoa hc giai on 2007-2012 B mụn H thng in - i hc Bỏch Khoa H Ni 112 Tng hp cỏc bi bỏo khoa ... bq_khanh-htd@mail.hut.edu.vn B mụn H thng in, Khoa in, Trng i hc Bỏch khoa H Ni S 1, i C Vit, H Ni 76 B mụn H thng in - i hc Bỏch Khoa H Ni 99 eBook for You Tng hp cỏc bi bỏo khoa hc giai on 2007-2012 Prediction ... Tng hp cỏc bi bỏo khoa hc giai on 2007-2012 B mụn H thng in - i hc Bỏch Khoa H Ni 107 eBook for You Tng hp cỏc bi bỏo khoa hc giai on 2007-2012 B mụn H thng in - i hc Bỏch Khoa H Ni 108 eBook...
 • 120
 • 277
 • 1

bài tập lớn về cung cấp điện

bài tập lớn về cung cấp điện
... đến bậc cao hệ thống cung cấp điện theo điểm nút tính toán lưới điện 1000 V Mục đích tính toán phụ tải điện điểm nút nhằm chọn tiết diện dây dẫn lưới điện cung cấp, phân phối điện áp, chọn số lượng ... thống cấp điện cho nhà máy Tính toán bù công suất phản kháng cho hệ thống cung cấp điện nhà máy Thiết kế chiếu sáng cho phân xưởng sửa chữa khí 1.3Các tài liệu tham khảo Hệ thống cung cấp điện ... điện, cấp điện có dự phòng) Các phân xưởng sản xuất theo dây truyền cấp điện theo tiêu chuẩn loại Còn số phân xưởng phân xưởng sửa chữa khí, phận phòng ban kho tàng cấp điện loại 3(cho phép điện) ...
 • 20
 • 109
 • 0

Bài tập về cung cấp điện

Bài tập về cung cấp điện
... phát Q đẻ tự túc phần toàn nhu cầu tiêu thụ Q xí nghiệp, làm giảm lượng Q truyền tải lưới điện cung cấp cho xí nghiệp Thiết bị để phát Q thường dùng lưới điện là máy bù và tụ bù Máy bù,...
 • 4
 • 134
 • 0

Bài Tập Lớn Thiết Kế Thị Trường Điện đại học điện lực

Bài Tập Lớn Thiết Kế Thị Trường Điện đại học điện lực
... Bài Tập Lớn Thiết Kế Thị Trường Điện Sinh Viên : Trần Anh Tuấn Lớp D6_QLNL Trang Bài Tập Lớn Thiết Kế Thị Trường Điện Câu 2: Tính toán giá điện công suất huy động nhà máy xét đến sơ đồ lưới điện ... đồ lưới điện vẽ lại : Sinh Viên : Trần Anh Tuấn Lớp D6_QLNL Trang 11 Bài Tập Lớn Thiết Kế Thị Trường Điện Sinh Viên : Trần Anh Tuấn Lớp D6_QLNL Trang 12 Bài Tập Lớn Thiết Kế Thị Trường Điện Dựa ... Trang Bài Tập Lớn Thiết Kế Thị Trường Điện Lợi nhuận tổ máy: tổ = -100 ($/h) ,tổ = -100 ($/h),tổ = 5235,15 ($/h) Sinh Viên : Trần Anh Tuấn Lớp D6_QLNL Trang 10 Bài Tập Lớn Thiết Kế Thị Trường Điện...
 • 13
 • 436
 • 2

Bài tập lớn học kỳ Tư Tưởng Hồ Chí Minh Phân tích quan điểm về xây dựng nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân

Bài tập lớn học kỳ Tư Tưởng Hồ Chí Minh Phân tích quan điểm về xây dựng nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân
... nhà, nấu ăn Chủ tịch nước phân công làm đày tớ cho dân Quan điểm nhà nước thể quyền làm chủ nhân dân: Quan điểm xây dựng nhà nước thể quyền làm chủ nhân dân nhà nước dân, dân, dân Quan điểm thể ... cuối kỳ: Phân tích quan điểm xây dựng nhà nước thể quyền làm chủ nhân dân MỤC LỤC MỞ BÀI NỘI DUNG 1 Quan niệm làm chủ nhà nước kiểu Hồ Chí Minh Quan niệm nhà nước thể quyền làm chủ nhân dân a Nhà ... Nhóm 07 Bài tập lớn cuối kỳ: Phân tích quan điểm xây dựng nhà nước thể quyền làm chủ nhân dân Chí Minh quan niệm dân ủy thác cho phải phục vụ nhân dân, tức làm đày tớ cho nhân dân Hồ Chí Minh nói:...
 • 8
 • 165
 • 0

Bài tập lớn học kỳ hôn nhân

Bài tập lớn học kỳ hôn nhân
... tài “Kết hôn có yếu tố nước – Một số vấn đề lý luận thực tiễn” làm tập lớn học kỳ môn Luật hôn nhân gia đình NỘI DUNG 1.Một số vấn đề lý luận kết hôn có yếu tố nước 1.1 Khái niệm kết hôn có yếu ... tịch) điều kiện kết hôn, phải tuân theo quy định Điêu 9, Điều 10 Luật hôn nhân gia đình Việt Nam điều kiện kết hôn trường hợp cấm kết hôn Điều 103 Luật hôn nhân gia đình không quy định giải xung ... khoản Điều Luật hôn nhân gia đình năm 2000: “Kết hôn việc nam nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định pháp luật điều kiện kết hôn đăng ký kết hôn Tiếp đó, khoản 14 Điều Luật hôn nhân gia đình...
 • 22
 • 436
 • 1

Xây dựng hệ thống bài tập hóa học về kinh tế, xã hội và môi trường ở trường Trung học phổ thông

Xây dựng hệ thống bài tập hóa học về kinh tế, xã hội và môi trường ở trường Trung học phổ thông
... dạy hóa học trường THPT CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HOÁ HỌC VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH THPT 2.1.Nguyên tắc xây dựng hệ thống tập hoá học kinh tế, hội môi trường trường ... trường trường phổ thông chọn đề tài “XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG” Nhằm mục đích xây dựng ý thức bảo vệ môi trường em học sinh đồng ... có nội dung kinh tế, hội, môi trường dạy học hóa học Tích hợp vấn đề kinh tế, hội môi trường dạy học hóa học Sử dụng hệ thống tập có nội dung kinh tế, hội môi trường Dựa vào bảng kết...
 • 124
 • 1,711
 • 16

Bài tập lớn điều khiển truyền động điện

Bài tập lớn điều khiển truyền động điện
... tính tự nhiên Quá trình khởi động kết thúc Khi động hoạt động nhấn nút dừng D động dừng lại Khi động hoạt động có dòng điện lớn chạy qua động ,qua hệ số biến dòng dòng điện chạy vào Relay có giá ... le trung gian điều khiển công tắc tơ K T2,T3,T4,T5,T6 : rơ le trung gian tương ứng điều khiển công tắc tơ 1G,2G,3G,4G,5G 4.Chương trình điều khiển dạng LAD: Giả sử thời gian khởi động t=20s,thời ... 2: Lập sơ đồ nguyên lý điểu khiển cấp tốc độ động không đồng Rotor dây quấn có công suất lớn có đổi chiều quay .Điều khiển theo nguyên tắc thời gian Lập sơ đồ điều khiển PLC Trả lời I Tư xây dựng...
 • 20
 • 786
 • 4

Bài tập lớn học kỳ Luật Hình sự Việt Nam

Bài tập lớn học kỳ Luật Hình sự Việt Nam
... sản người khác phạm tội mà có luật hình Việt Nam , Tạp chí luật học, số 5/ 2004, trang Vi Thị Hồng Duyên MSSV : 351953 Bài tập lớn học kỳ Luật Hình Việt Nam module ĐỀ BÀI SỐ A chủ kiêm lái xe chở ... học kỳ Luật Hình Việt Nam module DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ luật hình nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1999 Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Hình Việt Nam (tập 1,2) NXB Công ... pháp luật nhà làm luật, quan chức cần phải phát huy trách nhiệm, nghĩa vụ lớn lao để xây dựng Nhà nước pháp luật Việt Nam ngày tốt đẹp Vi Thị Hồng Duyên MSSV : 351953 Bài tập lớn học kỳ Luật Hình...
 • 11
 • 2,341
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: bài tập môn hệ thống cung cấp điệnbài tập dài hệ thống cung cấp điệnbài tập dài thiết kế cung cấp điệnbài tập dài thiết kế cung cấp điện cho một xã nông nghiệpbài tập về cung cấp điệnbài tập hoá học về điện libao cao thuc tap co ly thuyet ve cung cap dienbài tập hóa học về sự điện licác bài tập hóa học về sự điện libài tập lớn học kì luật học so sánhbài tập hóa học về sắtbài tập lớn bảo vệ bờ biểnbài tập lớn điều khiển truyền động điệntài liệu về cung cấp điệncác dạng bài tập hóa học về kim loạiXây dựng website hỗ trợ học tiếng anh trực tuyến cho trường tiểu học thị trấn yên lập – phú thọXây dựng hệ thống website đặt món ăn trực tuyến cho chuỗi cửa hàng BBQ thái nguyênKhảo sát ảnh hưởng của sự chuyển động của các node mạng đến hiệu suất của một số giao thức định tuyến trong mạng MANETXây dựng hệ thống phân phối nội dung số cho nền tảng androidoXây dựng module quản lý công tác và phân công công việc cho website quản lý của bộ môn mạng truyền thông – khoa công nghệ thông tinXây dựng ứng dụng hỗ trợ quảng bá du lịch trên địa bàn tỉnh thái nguyên trên nền tảng androidThiết kế mạch đồng hồ số sử dụng vi điều khiển AT89C51Nghiên cứu xây dựng chương trình quản trị quan hệ khách hàng cho công ty cổ phần công nghệ DKT tại hà nộiTrang bị điện và truyền thông trong mô hình hệ thống hồi lưu nước nóng dân dụngĐiều khiển hệ thống trộn polymer sử dụng PLC trong nhà máy sản xuất núi pháoLập trình điều khiển và giám sát mô hình hệ thống hồi lưu nước nóng dân dụngThiết kế hệ thống điều khiển cho cầu trục phòng thực hành thí nghiệm tự động hóa trường đh CNTTTTde thi thu vao lop 10 mon ngu van truong thcs bo lyThiết kế và thi công hệ thống xe tự cân bằngỨng dụng vi xử lý galileo 2 0 trong đo và hiển thị tốc độ động cơ bước trên LCDcXây dựng hệ thống thu thập dữ liệu từ xa qua mạng điện thoại di độngThiết kế mạch điều khiển led matrix 8x16, led đơn, phím bấm sử dụng bộ vi xử lý intel galileo 2 0de thi vao lop 10 mon van tinh tien giang 2014 2015Nghiên cứu công nghệ hybrid của ô tô và ứng dụng cho xe máyXây dựng hệ thống các bài kiểm tra, chẩn đoán hệ thống điện động cơ toyota 4GR FSE” được thực hiện nhằm mục đích
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập