Giáo án toán 6 vnen năm học 2015 2016(phần chuẩn bị của giáo viên)

Giáo án Toán 6 cả năm học

Giáo án Toán 6 cả năm học
... HS làm ?1 - Gọi HS lấy VD câu a VD: 18 6 24 6 Tổng 18 + 24 = 42 6 6 Tổng + 36 = 42 36 6 30 6 6 Tổng 30 + 24 = 54 Tổng 21 + 35 = 56 24 7 6 21 6 7 35 7 - Qua VD em có nhận xét ? * Nhận ... sử dụng SGK Bài 34: 1 364 + 4578 = 5942 64 53 + 1 469 = 7922 5421 + 1 469 = 68 90 3124 + 1 469 = 4593 1534 + 217 + 217 + 217 = 2185 Dạng toán nâng cao: - GV đưa tranh nhà toán học Gauxơ, Bài tập: giới ... 16 = 125 = (125 8) = 1000 = 2000 - Gọi HS lên bảng làm tập 37 b) áp dụng tính chất phân phối phép nhân với phép cộng: Bài 37: 19 16 = (20 - 1) 16 = 20 16 - 16 = 320 - 16 = 304 46 99 = 46...
 • 203
 • 370
 • 4

Đáp án Toán 6 HKI năm học 2011-2012

Đáp án Toán 6 HKI năm học 2011-2012
...  32  36 :0,25đ ƯC(180;108) = {1; ; ; ; ; ; 12 ; 18 ; 36} :0,25đ Vậy ước chung lớn 15 số 180 108 là: 18 36 :0,25đ Bài 5: (2,25đ) Vẽ hình :0,25đ A O B C x A :0,25đ :0,25đ Vì OB < OC (6cm < 9cm) ... OA + AC = OC nên AC = 6cm b) Vì OA < OB (3cm < 6cm) nên điểm A nằm O B suy OA + AB = OB nên AB = 3cm a) :0,25đ AB  BC  AC Vậy B trung điểm đoạn thẳng AC :0,25đ :0,25đ Bài 6: (1đ) 2a + = 2a –...
 • 2
 • 54
 • 0

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP 10 ĐỀ ÔN LUYỆN VÀ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 5 THI LÊN LỚP 6 CHUYÊN NĂM HỌC 20132014 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG.

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP 10 ĐỀ ÔN LUYỆN VÀ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 5 THI LÊN LỚP 6 CHUYÊN NĂM HỌC 20132014 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG.
... phát triển tài liệu: CHUN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP 10 ĐỀ ƠN LUYỆN VÀ ĐÁP ÁN MƠN TỐN DÀNH CHO HỌC SINH LỚP THI LÊN LỚP CHUN NĂM HỌC 2013-2014 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG Chân trọng cảm ơn! ... http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=19 65 8 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13 060 300 25 CHUN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP 10 ĐỀ ƠN LUYỆN VÀ ĐÁP ÁN MƠN TỐN DÀNH CHO HỌC SINH LỚP THI LÊN LỚP CHUN NĂM HỌC ... + 16 + 16 + 16 + 16 + 16 + 16 + 16 + + 16 1 1 1 1 1 1 = 16 +( 16 + 16 )+( 16 + 16 + 16 + 16 )+( 16 + 16 + 16 + 16 + 16 + 16 1 1 + 16 + 16 ) = 16 + 16 + 16 + 16 1 = 16 + + + Câu 2: điểm Số có bốn...
 • 46
 • 199
 • 0

Giáo án vật lý 6 HKI năm học 2015

Giáo án vật lý 6 HKI năm học 2015
... kết luận Rút kết luận: cho phần SGK ghi BÀI Khi vật đẩy kéo vật kia, ta nói vật tác GV: 11 Vật Trường THCS Năm học: 2014- 2015 dụng lực lên vật HĐ2: Phương chiều lực (5 phút) - GV: cung cấp ... bốn người sống 400N x người = 160 0N GV: 35 Vật Trường THCS - Yêu cầu làm C6 - Làm việc cá nhân hoàn thành C6 Năm học: 2014- 2015 nhỏ trọng lượng bê tông (2000N) C6: Ví dụ: - Kéo xi măng lên cao ... bay Đáp án biểu điểm Câu Nội dung GV: Điểm 47 Vật Trường THCS Năm học: 2014- 2015 Cách đo thể tích vật rắn không thấm nước bình tràn: Khi vật rắn không bỏ lọt bình chia độ thả chìm vật vào...
 • 48
 • 56
 • 0

giao an toan 6 ( ca nam)

giao an toan 6 ( ca nam)
... 20 16 19 = 16 ( 20 – 1) = 16 20 – 16 - Học sinh khác chất = 320 – 16 = 304 vấn bạn trình bày cách làm 46 99 = 46 (1 00 – 1) = 46 100 – 46 (dựa sở = 460 0 – 46 = 4554 ?) 35 98 = 35 (1 00 ... = (1 4 : 2) (5 0 2) = 100 = 700 16 25 = ( 16 : 4) ( 25 4) = 100 = 400 b) 2100 : 50 = (2 100 2) : (5 0 2) = 4200 : 100 = 42 1400 : 25 = (1 400 4) : (2 5 4) = 560 0 : 100 = 56 c) 132 : 12 = (1 20 ... 35 + 98 = (3 5 – 2) + (9 8 + 2) = 33 + 100 = 133 - Học sinh làm theo nhóm 46 + 29 = ( 46 – 1) + (2 9 + 1) bảng sau đọc = 45 + 30 = 75 kỹ ví dụ + Bài tập 49 /24 321 – 96 = (3 21 + 4) – ( 96 + 4) - Học...
 • 221
 • 454
 • 8

Giáo an toán 6 cả năm

Giáo an toán 6 cả năm
... tin hớng dẫn làm tập 37 Bài 37 SGK 16. 19 = 16. (20-1) = 16. 20 16. 1 = 320 16 = 304 46. 99 = 46. (100-1) = 46. 100 46. 1 = 460 0 46 = 4554 Bài 56. SBT a 2.31.12 + 4 .6. 42 + 8.27.3 = 24.31 + 24.42 + 24.17 ... { 19 76; 1977;1978; ;2004;2005} có: A phần tử B 30 phần tử C 29 phần tử D 28 phần tử 3)Giá trị luỹ thừa bằng: A B C D.8 4)Cách tính là: A 62 .67 = 61 4 B 62 .67 = 69 C .62 .67 = 369 D .62 .67 = 361 4 5)Cách ... ) a) 62 :4 + = 36 :4 + 25 = + 50 = 27 + 50 = 77 ( ) b ) 5.4 18 = (5 16 - 18 ) = ( 80 - 18 )= 2 .62 = 124 + Làm ?2 (sgk -32 ) Tìm x N a ) (6x -39 ):3 = 201 6x -39 = 60 3 6x = 60 3 +39 6x = 64 2...
 • 213
 • 260
 • 3

giao an toan 6. ca năm cuc chuan

giao an toan 6. ca năm cuc chuan
... GV cho HS làm – Bài tập: HS bài: SGK trang 106 Bài tập SGK trang 106 - Làm tập SGK trang 106 Bài tập SGK trang 106 - Làm tập SGK trang 106 Hoạt động 2: Quan hệ ba điểm thẳng hàng - GV vẽ hình ... sinh làm tập 15 SGK SGK trang 109 trang 109 Nội dung ghi bảng - Vẽ đường thẳng Xem Sách Giáo khoa Nhận xét : Có đường thẳng đường thẳng qua hai điểm A B Bài tập: 15 SGK trang 109 Hoạt động 2: Tên ... lưu ý II - Quan hệ ba điểm thẳng đối ba điểm A , B , C hàng : - Trong ba điểm thẳng hàng có điểm nằm hai điểm lại ? - GV gọi vài HS nêu lại nhận xét GV yêu cầu HS làm tập 10: SGK trang 106 GV...
 • 9
 • 197
 • 0

Giáo án toán 6 cả năm

Giáo án toán 6 cả năm
... trống câu sau:Qua quan sát H6.5 vµ 6. 6(sgk) GV gọi vài HS nhắc lại kết luận cuối GV giới thiệu phần em chưa biết cho HS 5/.Dặn dò : - Về nhà làm tập : từ 6. 1 đến 6. 13 sách tập - Chuẩn bò : xem ... 11.5(sbt) Tãm t¾t: m=1,6kg V=1200-192=1108cm3=0,001108m3 D=? d=? Gi¶i: Khèi lỵng riªng cđa g¹ch lµ:D=m/V=1 ,6/ 0,001108=1 960 ,8(kg/m3) Träng lỵng riªng cđa g¹ch:d=10D=10.1 960 ,8=1 960 8(N/m3) So¹n ngµy:13/11/2011 ... hường lực kéo 4/Củng cố luyện tập: °Ròng rọc có cấu tạo nào? Có loại ròng rọc? BT 16. 2:Đáp án B BT 16. 3:Đáp án A 5/Hướng dẫn học nhà: *Bài cũ: Học , hoàn chỉnh tập VBT -Đọc em chưa biết *Bài...
 • 122
 • 292
 • 0

Giao an toan 6 ca nam 4 cot

Giao an toan 6 ca nam 4 cot
... 1 36 2 42 02 a) 1 36 + 42 0 ⇒ 1 36 + 42 02 b) 62 5 – 45 0 / b) 62 5 2 45 0 2 c) 1.2.3 .4. 5 .6 + 42(62 5 – 45 0) 2 / d) 1.2.3 .4. 5 .6 – 35 c) 1.2.3 .4. 5 .6 2 42  ⇒ 1.2.3 .4. 5 .6 + 42  / d) 1.2.3 .4. 5 .6 ... 31 24+ 1 46 9 = 45 93 tính 15 34+ 217+217+217 = 2185 1 3 64 +45 78 = 5 942 64 53+1 46 9 = 7922 542 1+1 46 9 = 68 90 31 24+ 1 46 9 = 45 93 15 34+ 217+217+217 = 2185 Hoạt động 2: Củng cố HS:Các tính chất phép cộng :Giao hoán, ... 1,1,2;3;5;8;13;21; 34; 55 1;1;2;3;5;8;13;21; 34; 55;89; 144 233;377 Dạng 3: Sử dụng máy tính bỏ túi Bài 34c SGK 1 3 64 +45 78 = 5 942 64 53+1 46 9 = 7922 Gọi nhóm tiếp sức dùng 542 1+1 46 9 = 68 90 máy tính thực phép 31 24+ 1 46 9 ...
 • 192
 • 461
 • 3

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán trường THCS An Đà, Hải Phòng năm học 2015-2016 (Lần 1)

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán trường THCS An Đà, Hải Phòng năm học 2015-2016 (Lần 1)
... tung Giải toán cách lập phương trình hệ phương trình Biết rằng, theo quy định tốc độ tối đa xe đạp điện 25 km/h Hai bạn Tuấn Hoa học trường nội trú, hôm hai bạn xuất phát lúc để từ trường đến ... ========Hết======== HƯỚNG DẪN CHẦM ĐỀ THI THỬ LẦN I Trắc nghiệm: Mỗi câu 0,25đ Câu Đáp C D B A C B án II Tự luận Nội dung Bài 1: 2,0 điểm ( D ) x + x x + − ( x − 1) x − A= : x −1 x −1 x +1 x + x ... hoành độ giao điểm x - 2015x + a2 - = (1) Đường thẳng (d) parabol (P) cắt hai điểm nằm hai phía trục tung PT (1) có hai nghiệm phân biệt trái dấu ⇔ ac = 1.(a − 1) < ⇔ a < ⇔ a < ⇔ −1 < a < Vậy với...
 • 5
 • 200
 • 0

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán trường THCS An Đà, Hải Phòng năm học 2015-2016 (Lần 1)

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán trường THCS An Đà, Hải Phòng năm học 2015-2016 (Lần 1)
... tung Giải toán cách lập phương trình hệ phương trình Biết rằng, theo quy định tốc độ tối đa xe đạp điện 25 km/h Hai bạn Tuấn Hoa học trường nội trú, hôm hai bạn xuất phát lúc để từ trường đến ...  3 a  b3  b  c  c  a  Với số a, b, c dương abc = ========Hết======== HƯỚNG DẪN CHẦM ĐỀ THI THỬ LẦN I Trắc nghiệm: Mỗi câu 0,25đ Câu Đáp án C D B A C B II Tự luận Nội dung Bài 1: 2,0 điểm ... hoành độ giao điểm x - 2015x + a2 - = (1) Đường thẳng (d) parabol (P) cắt hai điểm nằm hai phía trục tung PT (1) có hai nghiệm phân biệt trái dấu  ac  1.(a  1)   a   a   1  a  Vậy với...
 • 5
 • 145
 • 1

Giáo án công nghệ 8 năm học 2015 2016

Giáo án công nghệ 8 năm học 2015 2016
... chi tiết lỗ ren - Công dụng chi tiết - Dùng để lắp với trục GV: - 28- Giáo án: Công Nghệ Trường THCS Năm học: 2015 - 2016 cọc lái (xe đạp) Tổng Kết học: (3’) - Đọc lại vẽ ren Công việc nhà (1’) ... chất học kim dể gia công nhiệt độ mềm loại thường dùng ? (HS Khá đồng dẻo khó gia công – Giỏi) GV: - 42- Giáo án: Công Nghệ Trường THCS Năm học: 2015 - 2016 - Nhận xét, nói thêm ý nghĩa tính công ... dũa phải kẹp chặt - Không dùng dũa cán cán vỡ - Không thổi phoi, tránh phoi bắn vào mắt Giáo án: Công Nghệ Trường THCS Năm học: 2015 - 2016 - Không thổi phoi, tránh phoi bắn vào mắt Củng cố: (3’)...
 • 77
 • 1,853
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: giáo án toán 6 phần hình họcgiáo án toán 6 cả năm 2 cotgiáo án toán 6 cả năm 3 cộtgiao an toan 6 phan so hocgiáo án toán 6 phần số họcgiáo án toán 6 vnende thi dap an mon tieng viet nam hoc 20154 15 mối liên hệ giữa năm học với sự hài lòng của sinh viêngiáo án môn thể dục lớp 4 theo mô hình vnen năm học 2013 2014 và 2014 2015giáo án toán 6 hình học chương 2 bài 9giáo án toán 6 hình học chương 2 bài 8giáo án toán 6 hình học chương 2 bài 7giáo án toán 6 hình học chương 2 bài 6giáo án toán 6 hình học chương 2 bài 4giáo án toán 6 hình học chương 2 bài 3Tình Hình Phát Triển Con Người Và Nguồn Nhân Lực Ở Khu Vực Đồng Bằng Sông Cửu LongCác Chiến Lược Và Chính Sách Của Trung Quốc Nhằm Thúc Đẩy Đổi Mới Giáo Dục Đại Học Và Đào Tạo Nhân Công Tay Nghề Cao“ kế toán thuế GTGT tại công ty xuất nhập khẩu và công nghệ xây dựng đại việtKế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH một thành viên phân đạm và hóaKế toán nguyên vật liệu tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng dương bảo minhKế toán thuế GTGT tại công ty TNHH thương mại dịch vụ hoàng linhKế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển công nghệ AICTHỰC tế CÔNG tác kế TOÁN THUẾ GTGT tại CÔNG TY cổ PHẦN kỹ THUẬT bàn TAY VIỆTTHỰC TRẠNG CÔNG tác kế TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH kết QUẢ bán HÀNG tại CÔNG TY TNHH SXTM ÁNH hàoHD cài phần mềm xem camera SipiemHD Xem camera YooSee trên điện thoạibài tập kiểu mảng xâu tin họcBÀI tập lý THUYẾT về PHẢN ỨNG hóa họcBài tập ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn toán năm học 2015 2016632 cau trac nghiem mon sinh lop 11CÁC DẠNG bài tập và đề CƯƠNG ôn hóa THPT THEO CHUYÊN đềBÀI tập PHẢN ỨNG hạt NHÂNDE CUONG HOC KY 1 2013 2014đề ktra vật lý 15 phút khối 11HDC sinh học lớp 12
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập