Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa - Mẫu số 05 - VT

Biên bản kiểm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa
... BTC) Đơn vị: Bộ phận: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ (sản phẩm, hàng hoá) Năm: Tài khoản tên kho Tên quy cách nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ (sản phẩm, hàng hoá) Đơn vị tính: Chứng tù Số ... sổ TSCĐ - Lợi thơng mại Cộng số phân bổ hàng năm Công ty liên kết B - Chênh lệch giá trị hợp lý giá trị ghi sổ TSCĐ Lợi thơng mại Cộng số phân bổ hàng năm Công ty liên kết C - Chênh lệch giá trị ... chênh lệch phát sinh Khi mua khoản đầu t vào công ty liên kết Số tt Nội dung phân bổ Tổng số chênh lệch Thời gian khấu hao (phân bổ) Năm Năm Năm A B Công ty liên kết A - Chênh lệch giá trị hợp...
 • 4
 • 9,755
 • 100

Slide bài giảng môn kế toán công: Chương 3: Vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Slide bài giảng môn kế toán công: Chương 3: Vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
... nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa  …… Tài khoản 155- Sản phẩm, hàng hóa SDCK Có tài khoản cấp 2: -TK 1551 – Sản phẩm -TK 1552 – Hàng hóa Kế toán sản phẩm, hàng hóa  Nhập kho sản phẩm ... 662 Kế toán sản phẩm, hàng hóa  Nhập kho hàng hóa mua cho hoạt động SXKD Nợ TK 1552 Nợ 311 (3113) Có TK 111, 112, 331 (3311) - Thuế nhập - Thuế TTĐB Kế toán sản phẩm, hàng hóa  Xuất kho sản phẩm, ... dụng vật liệu, dụng cụ Xác định giá thực tế vật liệu, dụng cụ nhập kho  Gía thực tế vật liệu, dụng cụ nhập kho tự SX toàn chi phí để SX vật liệu, dụng cụ  Gía thực tế vật liệu, dụng cụ thu hồi...
 • 30
 • 924
 • 0

KẾ TOÁN VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA potx

KẾ TOÁN VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA potx
... hạch toán = Giá hạch toán tồn ĐKỳ +Giá H Toán nhập kho kỳ Nếu tự sản xuất: nguyên giá tính tổng chi phí bỏ để sản xuất vật hàng hoá II Kế toán chi tiết Vật liệu, Công cụ dụng cụ, sản phẩm, hàng ... sách kế toán: Các chứng từ cần sử dụng: Phiếu nhập, xuất, Hoá đơn GTGT, HĐ bán lẻ, biên kiểm nghiệm, phiếu báo Vtư lại cuối kỳ, bảng kê VTư hàng hoá Các loại sổ sách sau: Thẻ kho, thẻ kế toán ... bảng luỹ kế nhập, xuất, tồn * Các phương pháp kế toán chi tiết: Phương pháp thẻ song song, PP sổ đối chiếu, phương pháp sổ số dư Theo hình thức kê khai khác mà DN sử dụng phương pháp kế toán khác...
 • 10
 • 178
 • 0

Chương 4 Kế toán vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (Môn Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp)

Chương 4 Kế toán vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (Môn Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp)
... s ng i n v 20 H CH TOÁN 152 111,112,331 111,112,331, 3113 661,662,635,… 46 1 ,46 2 ,46 5 ,44 1 3118 Có TK008,009 46 1, 46 2 341 5212 5118 3318 3371 661,662,635,… 21 3/19/20 14 H CH TOÁN 152 111,112,331 ... 22 toán biên lai n ch c p 66121 111,112,331 ,46 1… 152 312 3371 23 toán n ch bán 531 111,112,… 631 152 111, 112, 311 312 33 34 4212 43 1 ,46 1 3331 24 3/19/20 14 H CH TOÁN CÔNG C , D NG C NG T H CH TOÁN ... chi ho t ng s nghi p, chi theo t hàng c a Nhà c & chi phí s n xu t, cung ng, d ch v c 41 h ch toán 643 631 111,112, 241 3,331 661 3113 635 153 T ghi N TK005 42 14 ...
 • 14
 • 115
 • 0

Mẫu số 8.1 Mẫu Biên bản nghiệm thu vật tư, thiết bị công nghệ thông tin docx

Mẫu số 8.1 Mẫu Biên bản nghiệm thu vật tư, thiết bị công nghệ thông tin docx
... thiết bị tổ chức quan nhà nước có thẩm quyền công nhận vật tư, thiết bị công nghệ thông tin lắp đặt dự án nêu hồ sơ dự thầu trước đưa vào thi công Về thông số kỹ thu t vật tư, thiết bị công nghệ thông ... thiết bị công nghệ thông tin so với thông số kỹ thu t ghi hợp đồng hồ sơ thiết kế thi công trước đưa vào thi công IV KẾT LUẬN: - Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu - Yêu cầu sửa chữa yêu ... Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật Quyết định nghiệm thu NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU, MẪU BIỂU GIÁM SÁT THI CÔNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 2699/QĐ-BTC ngày...
 • 3
 • 6,243
 • 40

Mẫu biên bản kiểm thư viện

Mẫu biên bản kiểm kê thư viện
... lý TN VN Mẫu vật quặng Bản đồ địa lý Châu Bản đồ tự nhiên Châu Bản đấCác đới kiểu KH Cá Bản đồ nớc Châu Bản đồ TN Đông Nam Bản đồ KT Đông Nam Bản đồ (Trống) Châu Bản đồ DS mật độ DS Bản đồ KT ... KT chung Châu Bản đồ TN- KT khu vực Đông Bản đồ TN- KT khu vực Đông Nam Bản đồ TN Việt Nam Bản đồ KH Việt Nam Bản đồ đất Việt Nam Bản đồ động vật thực vật Bản đồ hành Việt Nam Bản đồ địa lý TN ... mạng điện nhà Mẫu vật: Vẽ kỹ thuật: Các khối đa diện Khối hình trục tròn ống trục bổ đôi Vật liệu khí- KL đen, mầu, phi KL Vật liệu không TĐ Bảng vật liệu dẫn điện Bảng vật liệu dẫn từ Bảng loại...
 • 30
 • 6,979
 • 12

Biên bản kiểm thiết bị Vật lý 6

Biên bản kiểm kê thiết bị Vật lý 6
... 2009 - 2010 Bộ TN dãn nở nhiệt chất rắn Bộ TH Vật (HS) Bộ tranh Vật Bộ tranh nhựa Vật Giỏ nhựa Duyệt Trưởng ban 6 6 11 12 6 11 6 3 6 6 12 6 11 6 1 Nhóm trưởng Thành viên Thư ký ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Đèn cồn TN nở khối nhiệt chất rắn Băng kép Vòng nung...
 • 2
 • 1,552
 • 25

Biên bản kiểm thiết bị vật lí 7

Biên bản kiểm kê thiết bị vật lí 7
... NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM KÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT BỘ PHẬN: VẬT LÝ (Điện học) Vào lúc ….… ngày ….… tháng ….… năm ….… Tại phòng Thiết bị Trường THCS ………………… Chúng gồm thành ... NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM KÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT BỘ PHẬN: VẬT LÝ (Quang học) Vào lúc ….… ngày ….… tháng ….… năm ….… Tại phòng Thiết bị Trường THCS ……………… Chúng gồm thành ... 3……………………………………… Cùng kiểm tài sản phận sau: TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tên tài sản Thước dẹp nhựa Bút thử điện Thanh thủy tinh Mảnh nhôm mỏng Đũa nhựa Mảnh phim nhựa Bảng lắp điện...
 • 4
 • 1,725
 • 27

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA SỰ CỐ CÔNG TRÌNH doc

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA SỰ CỐ CÔNG TRÌNH doc
... NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN (ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu) a) Chủ đầu tư lập báo cáo cố xảy công trình thi công xây dựng; b) Chủ sở hữu chủ quản lý sử dụng lập báo cáo xảy công trình sử dụng, ... thác Các thành phần tham gia lập biên khác gồm: - Nhà thầu thi công xây dựng : (người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu) - Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình : (người đại diện theo pháp ... công trình : (người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu) - Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình : (người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu) - Các thành phần khác, có PHẦN...
 • 3
 • 3,109
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: biểu 14 bảng kê vật tư công cụ sản phẩm hàng hóabiên bản kiểm kê vật tư công cụtên nhãn hiệu quy cách phẩm chất vật tư dụng cụ sản phẩm hàng hoámẫu biên bản kiểm kê vật tư hàng hóatải mẫu biên bản kiểm kê vật tưbiên bản kiểm kê vật tưbiên bản kiểm kê vật tư sản phẩm hàng hóabiên bản kiểm kê vật tư hàng hoábiên bản kiểm kê vật tư theo quyết định 48biên bản kiểm kê vật tư theo quyết định 15sổ chi tiết vật liệu dụng cụ sản phẩm hàng hóatổng hợp chi tiết vật liệu dụng cụ sản phẩm hàng hóabiểu 11 sổ chi tiết vật liệu dụng cụ sản phẩm hàng hóamẫu biên bản kiểm nghiệm vật tưmẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư theo quyết định 15Ảnh hưởng của muối nacl tới sinh trưởng và hàm lượng proline của ngô ở giai đoạn cây conNghiên cứu quy trình vi nhân giống lan hồ điệp mãn thiên hồng (doritaenopsip)Nâng cao chất lượng dạy học kiến thức hóa sinh học ở chương trình THPTNhững thủ thuật dạy phần “warm up” trong môn tiếng Anh 8, 9 nhằm gây hứng thú học tập cho hoc sinh trước khi vào bài họcPhát triển đội ngũ giảng viên trường đại học sư phạm thể dục thể thao hà nội theo hướng chuẩn hóaBai tap ky thuat so ung dung de 12Quản lí hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật ở các trường mầm non huyện hoài đức, thành phố hà nộiQuản lý dạy học tại trường tiểu học đền lừ quận hoàng mai, thành phố hà nội theo định hướng đổi mới giáo dục tiểu họcQuản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường trung học cơ sở liên việt, huyện xín mần, hà giang trong bối cảnh hiện nayrobot dò đường mobile robotCông Thức Thống Kê Kinh DoanhĐào tạo nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Bioseed Việt Nam(LV thạc sĩ)Nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của công chức tại Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh Nam Định (LV thạc sĩ)Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán kiểm toán đại học tài chính ngân hàngXÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ TÀI LIỆU CỦA CÁN BỘ VĂN THƯ TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞTích hợp các vấn đề liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong dạy học môn Lịch sử lớp 7, lớp 9 ở Trường THCSSử dụng kiến thức liên môn vào giảng dạy phần văn bản nhật dụng trong Ngữ văn 8 ở Trường THCSMột số biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trường THCS Nga VănLuận văn thạc sỹ NN: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất mô hình sản xuất theo hướng nông nghiệp sinh thái ở thành phố thái nguyênnghiên cứu tổng hợp và đặc trưng hydrotanxit trên cơ sở các thành phần oxyt kim loại và ứng dụng cho quá trình decacboxyl hóa dầu dừa tạo hydrocacbon xanh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập