Ban thuyet minh bao cao tai chinh

Bản thuyết minh báo cáo tài chính của công ty cổ phần du lịch và thương mại vinpearl.pdf

Bản thuyết minh báo cáo tài chính của công ty cổ phần du lịch và thương mại vinpearl.pdf
... tỉnh Quảng Nam, Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Vinpearl với Công ty Cổ phần Thương mại - Du lịch - Đầu tư Cù Lao Chàm số đối tác khác thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Vinpearl Hội ... phần Du lịch Việt Nam Đà Nẵng (sở hữu 837.550 cổ phần mệnh giá 10.000 VND /cổ phần) chiếm 29% Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam TP HCM (sở hữu 308.700 cổ phần mệnh giá 10.000 VND /cổ phần) ... TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Các khoản tiền tương đương tiền Công ty nắm giữ không sử dụng Công ty cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Nghiệp Việt Nam (INBank) Để đảm bảo Công ty Cổ phần...
 • 21
 • 916
 • 0

Bản thuyết minh báo cáo tài chính của tổng công ty cổ phần xây dựng điện việt nam.pdf

Bản thuyết minh báo cáo tài chính của tổng công ty cổ phần xây dựng điện việt nam.pdf
... đầu tư tài dài hạn (d) Cộng (a) Chi tiết đầu tư vào Công ty 31/12/2008 sau: Công ty CP Xây Dựng Điện VNECO Công ty CP Xây Dựng Điện VNECO Công ty CP Xây Dựng Điện VNECO Công ty CP Xây Dựng Điện ... 12 Công ty Cổ Phần Du Lịch Xanh Nghệ An Công ty CP Đầu tư Xây dựng Điện MÊCA VNECO Công ty CP Tư vấn & Xây dựng VNECO Công ty CP Du Lịch Xanh Huế CTy ĐT & PT Phong Điện Miền Trung (*) Công ty ... pháp nhân Công ty CP xây dựng điện VNECO - Trang 18 - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM Địa chỉ: Số 223 Trần Phú, P Phước Ninh, Q Hải Châu, TP Đà Nẵng BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ tài kết...
 • 23
 • 643
 • 1

Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất

Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất
... cỏc chớnh sỏch ti chớnh v hot ng Cỏc bờn cú liờn quan vi Cụng ty c trỡnh by phần thuyt minh Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 13 CễNG TY C PHN ALPHANAM ... TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 14 ... TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh 15 ...
 • 11
 • 283
 • 1

Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Bản thuyết minh báo cáo tài chính
... () () () () () () S d cui nm Giỏ tr cũn li ca TSC vụ hỡnh - Ti ngy u nm - Ti ngy cui nm * Thuyt minh s liu v gii trỡnh khỏc: 11- Chi phớ xõy dng c bn d dang: Cui nm - Tng s chi phớ XDCB d dang: ... h tng Giỏ tr cũn li ca bt ng sn u t - Quyn s dng t - Nh - Nh v quyn s dng t - C s h tng * Thuyt minh s liu v gii trỡnh khỏc: - 13- u t di hn khỏc: Cui nm u nm - u t c phiu - u t trỏi phiu ... phớ vt mc bỡnh thng - D phũng gim giỏ hng tn kho Nm Nm trc Cng 29- Doanh thu hoạt động tài (Mó s 21) - Lói tin gi, tin cho vay - Lói u t trỏi phiu, k phiu, tớn phiu - C tc, li nhun...
 • 22
 • 221
 • 0

Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Bản thuyết minh báo cáo tài chính
... ca TSCVH - Ti ngy u nm - Ti ngy cui nm ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) * Thuyt minh s liu v gii trỡnh khỏc 11- Chi phớ xõy dng c bn d dang: - Tng s chi phớ XDCB d dang Trong ú ... BS u t - Quyn s dng t - Nh - Nh v quyn s dng t - C s h tng S u nm Tng nm Gim nm S cui nm - Thuyt minh s liu v gii trỡnh khỏc: - 13- u t di hn khỏc: - u t c phiu - u t trỏi phiu - u t tớn phiu, ... kho - Cỏc khon chi phớ vt mc bỡnh thng - D phũng gim giỏ hng tn kho Cng 29- Doanh thu hoạt động tài (Mó s 21) - Lãi tiền gửi, tiền cho vay - Lãi đầu t trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu - Cổ tức,...
 • 11
 • 321
 • 0

bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp quý 3 năm 2012x

bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp quý 3 năm 2012x
... riêng, hạch toán phụ thuộc Báo cáo tài tổng hợp toàn Công ty lập sở tổng hợp Báo cáo tài đơn vị trực thuộc Doanh thu số dư đơn vị trực thuộc loại trừ lập Báo cáo tài tổng hợp Tiền tương đương tiền ... tính Số năm khấu hao loại tài sản cố định hữu hình sau: Loại tài sản cố định Số năm Máy móc thiết bị 03 – 07 Phương tiện vận tải, truyền dẫn 10 – 13 Thiết bị, dụng cụ quản lý 03 – 04 Tài sản ... liên quan năm trình bày thuyết minh số VII.1 V THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP Tiền khoản tương đương tiền (*) Tiền gửi có kỳ hạn không 03 tháng...
 • 7
 • 187
 • 1

Bản thuyết minh báo cáo tài chính công ty cổ phần thiết bị bưu điện

Bản thuyết minh báo cáo tài chính công ty cổ phần thiết bị bưu điện
... ghi nhn cỏc khon u t vo cụng ty con, cụng ty liờn kt: theo phng phỏp giỏ gc Cỏc khon phõn phi li nhun m cụng ty m nhn c t s li nhun ly k ca cụng ty sau ngy cụng ty m nm quyn kim soỏt c ghi vo ... Theo thu sut thụng thng thu sut thu TNDN hin hnh (25%) ỏp dng cho cụng ty m v thu sut thu TNDN 20% ỏp dng cho cụng ty (Cụng ty PDE) V- Thụng tin b sung cho cỏc khon mc trỡnh by Bng cõn i k toỏn ... c chuyn giao cho ngi mua + Cụng ty khụng cũn nm gi quyn qun lý hng hoỏ nh ngi s hu hng hoỏ hoc quyn kim soỏt hng hoỏ + Doanh thu c xỏc nh tng i chc chn + Cụng ty ó thu c hoc s thu c li ớch t...
 • 16
 • 434
 • 8

Bản thuyết mình báo cáo tài chính

Bản thuyết mình báo cáo tài chính
... hng tn kho Cng Nm 869,750,192 ( ) 869,750,192 Nm trc ( ) 29- Doanh thu hoạt động tài (Mó s 21) - Lãi tiền gửi, tiền cho vay - Lãi đầu t trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu - Cổ tức, ... tỷ giá ó thc hin - Lói chờnh lch t giỏ cha thc hin - Lãi bán hàng trả chậm - Doanh thu hoạt động tài khác Cộng Nm Nm trc 30- Chi phớ ti chớnh (Mó s 22) - Lói tin vay - Chit khu...
 • 14
 • 212
 • 0

Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp giữa Niên Bộ

Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp giữa Niên Bộ
... Thành phố Nha Trang BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 Bản thuyết minh Báo cáo tài tổng hợp niên độ (tiếp theo) Tăng, giảm tài sản cố định hữu ... Thành phố Nha Trang BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 Bản thuyết minh Báo cáo tài tổng hợp niên độ (tiếp theo) Tăng, giảm tài sản cố định vô ... 1,211,241,151,257 Tài sản cố định chấp để đảm bảo cho khoản vay Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Khánh Hòa (xem thuyết minh số V.24) Bản thuyết minh phận hợp thành phải đọc với báo cáo tài tổng hợp PDF...
 • 21
 • 184
 • 0

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM
... đầu tư tài dài hạn (d) Cộng (a) Chi tiết đầu tư vào Công ty 31/12/2008 sau: Công ty CP Xây Dựng Điện VNECO Công ty CP Xây Dựng Điện VNECO Công ty CP Xây Dựng Điện VNECO Công ty CP Xây Dựng Điện ... pháp nhân Công ty CP xây dựng điện VNECO - Trang 18 - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM Địa chỉ: Số 223 Trần Phú, P Phước Ninh, Q Hải Châu, TP Đà Nẵng BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ tài kết ... 12 Công ty Cổ Phần Du Lịch Xanh Nghệ An Công ty CP Đầu tư Xây dựng Điện MÊCA VNECO Công ty CP Tư vấn & Xây dựng VNECO Công ty CP Du Lịch Xanh Huế CTy ĐT & PT Phong Điện Miền Trung (*) Công ty...
 • 23
 • 239
 • 0

Mẫu bản thuyết minh báo cáo tài chính

Mẫu bản thuyết minh báo cáo tài chính
... () - Gim khỏc () S d cui nm Giỏ tr cũn li ca TSC vụ hỡnh - Ti ngy u nm - Ti ngy cui nm * Thuyt minh s liu v gii trỡnh khỏc: 11- Chi phớ xõy dng c bn d dang: - Tng s chi phớ XDCB d dang: Trong ... t - Quyn s dng t - Nh - Nh v quyn s dng t - C s h tng S u nm Tng nm Gim nm S cui nm * Thuyt minh s liu v gii trỡnh khỏc: - 13- u t di hn khỏc: - u t c phiu - u t trỏi phiu - u t tớn phiu, ... thng - D phũng gim giỏ hng tn kho Cng Nm ( ) Nm trc ( ) 29- Doanh thu hoạt động tài (Mó s 21) - Lói tin gi, tin cho vay - Lói u t trỏi phiu, k phiu, tớn phiu - C tc, li nhun c...
 • 13
 • 630
 • 1

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
... hữu hình: 09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính: Nguyên giá TSCĐ thuê tài Số dư đầu năm - Thuê tài năm - Mua lại TSCĐ thuê tài - Tăng khác - Trả lại TSCĐ thuê tài - Giảm khác Số dư cuối ... khu vực địa lý) theo quy định Chuẩn mực kế toán số 28 Báo cáo phận”(2): ……………… 5- Thông tin so sánh (những thay đổi thông tin báo cáo tài niên độ kế toán trước): ……………………………………………………………………………… ... lại cuối năm 24- Tài sản thuê Cuối năm Đầu năm (1)- Giá trị tài sản thuê - TSCĐ thuê - Tài sản khác thuê (2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu tương lai hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy...
 • 12
 • 173
 • 1

Tài liệu BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý II năm 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM pptx

Tài liệu BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý II năm 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM pptx
... cụng ty nhm thu li ớch t hot ng ny u t vo cụng ty liờn kt Cụng ty liờn kt l cụng ty m Cụng ty m cú nh hng ỏng k m khụng phi di hỡnh thc cụng ty hay cụng ty liờn doanh (thụng thng l cỏc cụng ty ... 75% Công ty CP đầu t Số Đại cổ Việt- Hai Bà PT hạ tầng Trng- Hà Nội vinaconex Alphanam 5.2 Danh sỏch Cụng ty liờn kt c phn ỏnh Bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp ch s hu Quyn biu quyt Tờn Cụng ty ... 91% 91% 65% Cụng ty C phn Alphanam Si Gũn S 2, ng D52, P.12, Tõn Bỡnh, TP H Chớ Minh 92% 92% 92% Cụng ty C phn Alphanam MT ng s 2, Khu Cụng nghip Hũa Khỏnh, Nng 82% 82% 90% Cụng ty liờn doanh Fuji...
 • 11
 • 263
 • 1

Tài liệu Bản thuyết minh báo cáo tài chính Công ty CP xây lắp bưu điện Hà Nôị ppt

Tài liệu Bản thuyết minh báo cáo tài chính Công ty CP xây lắp bưu điện Hà Nôị ppt
... 14 Cổ tức Bản thuyết minh phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP BƯU ĐIỆN HÀ NỘI Địa chỉ: 51 Phố Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Thành phố Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý ... góp vốn Bản thuyết minh phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP BƯU ĐIỆN HÀ NỘI Địa chỉ: 51 Phố Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Thành phố Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý ... doanh kỳ Bản thuyết minh phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP BƯU ĐIỆN HÀ NỘI Địa chỉ: 51 Phố Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Thành phố Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý...
 • 16
 • 202
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: download mẫu bản thuyết minh báo cáo tài chínhmẫu bản thuyết minh báo cáo tài chính 2011mẫu bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2011mẫu bản thuyết minh báo cáo tài chính b09 dnntải mẫu bản thuyết minh báo cáo tài chínhbản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2011nội dung của bản thuyết minh báo cáo tài chínhbiểu mẫu bản thuyết minh báo cáo tài chínhnội dung bản thuyết minh báo cáo tài chínhmẫu biểu bản thuyết minh báo cáo tài chínhphương pháp lập bản thuyết minh báo cáo tài chínhbản thuyết minh báo cáo tài chính bằng tiếng anhbản thuyết minh báo cáo tài chính tiếng anhmẫu bản thuyết minh báo cáo tài chính mới nhấtcách lập bản thuyết minh báo cáo tài chínhMỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ AN NINH PHI TRUYỀN THỐNGBảo Tạng Tùng ThưChương Trình Giáo Dục Phát Triển Kinh Tế - Tăng Thu NhậpSKKN Ứng Dụng Phương Pháp Tọa Độ Vectơ, Tọa Độ Điểm Vào Việc Giải Bất Đẳng Thức, Phương Trình, Bất Phương Trình, Hệ Phương TrìnhKinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhơn Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng NghiêmFactors Affecting Travel Decision Making A Study of the Credibility of Online Travel-related Information in VietnamGIÁ TRỊ CƠ BẢN CỦA KHU DI TÍCH TRUNG TÂM HOÀNG THÀNH THĂNG LONGGiảm nghèo bền vững và trợ giúp các đối tượng yếu thế ở Hà Nội Những vấn đề đặt ra và giải pháp hoàn thiệnBài Giảng Cấu Trúc Máy TínhMBA theory of financial risks from statistical physics to risk management, cambridgeHiệu năng của hệ thống tìm phương sử dụng anten không tâm pha bất đối xứngHigh Sensitive Enzyme Based Glucose Sensor Using Lead Sulfide NanocrystalsThe portable MBA in strategythpt chuyen phan boi chau nghe an mon hoa hoc lan 1 nam 2017 file word co loi giai chi tiếtBộ đề trắc nghiệm luyện thi THPT quốc gia 2017 Khoa học xã hội (tập 1)Tiêu chuẩn máy nông lâm nghiệp và thủy lợi đánh giá rung động của máy phương pháp đo trên các bộ phận không quay tại hiện trườngQuyết định ban hành quy chế quản lý chương trình xây dựng mô hình chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn miền núi giai đoạn từ nay đến năm 201Hệ thống sấy thùng quayHải thượng y tông tâm lĩnh tập 1 tập 2Giúp học sinh lớp 1 giữ vở sạch rèn chữ đẹp
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập