Hệ thống hóa về Phâu thuật bụng

HỆ THỐNG HOÁ VỀ MẶT LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

HỆ THỐNG HOÁ VỀ MẶT LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
... I: Hệ thống hoá mặt luận hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm I Những vấn đề phương pháp tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất 1 Chi phí sản xuất ... hình sản xuất giản đơn, sản xuất một loại sản phẩm, khối lượng sản phẩm lớn, sản phẩm dở dang không đáng kể Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm sản phẩm = Giá thành sản phẩm ... tài: "Công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm" doanh nghiệp Đề tài bao gồm phần: Phần I: Hệ thống hoá mặt luận hoạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Phần II: Mô...
 • 29
 • 199
 • 0

Bài 38 Hệ thống hóa về hidrocacbon

Bài 38 Hệ thống hóa về hidrocacbon
... Ÿˆ7vಲxˆ—/`Êû&7~dDÌcó[û;’üđỈỉ.†€KĨ:ì g>Õ‹ơ [iõpŽŸ¡DüýLì6ªJ‰ƯO KÞ·2ðK¨øh“đỉ%Íl  rQai÷ÃþâßK äÁ Âí:T@õỉ½8r(‹%Äc‹fÏísK§™É4 38 QÄÜpáĐ9† ¤÷˜òf9ª„‰N1Ûû¿¸·ù»n#Q›]Ìb43§¬y¥´‡Ÿnosi'ós¼ªù,*P¬fS ß[@‹`ZX뵩nžà¡`Ÿ6èWåÌš.xÄơc•°6W¦ƯM01T]ȯÚè ... {­¤0ƒL¡ä™‡gᢤ—ÍžỊ  Page 33 Sheet1 Page 34 Sheet1 Page 35 Sheet1 Page 36 Sheet1 Page 37 Sheet1 Page 38 Sheet1 êó?¶T“•Çˆ.N–/¤ÙỉˆÐ(R ØÀ Page 39 Sheet1 Page 40 Sheet1 Page 41 Sheet1 Page 42 ...
 • 42
 • 1,269
 • 7

hệ thống hóa về hiđrocacbon

hệ thống hóa về hiđrocacbon
... HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON Hiđrocacbon no (Ankan, xicloankan) Lý tính Hóa tính Phản ứng Phản ứng cộng Phản ứng trùng hợp Phản ứng tách Phản ứng oxi hóa không ... cộng Phản ứng trùng hợp Phản ứng tách Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn Phản ứng oxi hóa hoàn toàn Điều chế Hiđrocacbon không no (Anken, ankađien, ankin) - Trạng thái vật lý: ………………… - Tính ... ………………….trong dung môi hữu - Khi phân tử khối tăng dần: nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy …………… Hiđrocacbon thơm ...
 • 4
 • 3,010
 • 79

Tiết 54: Hệ thống hoá về H.C (Ban cơ bản).

Tiết 54: Hệ thống hoá về H.C (Ban cơ bản).
... chuyển hóa H.C +H2 - Hs chi thí dụ Ni,t -H2 Ankan -H2 Ni,t +H2 Anken Pd/PbCO3 +H2 Ankin Ni,t * Thí dụ: tách...
 • 2
 • 250
 • 1

Hệ thống hóa về hidro cacbon

Hệ thống hóa về hidro cacbon
... Ankan HC no Xicloankan Anken HIDROCACBON HC không no Ankadien Ankin HC thơm Đồng đẳng benzen Các HC thơm khác SO SÁNH CẤU TẠO VÀ HÓA TÍNH CÁC LOẠI HC Ankan Anken CnH2n+2 CnH2n ... phiên 120o SO SÁNH CẤU TẠO VÀ HÓA TÍNH CÁC LOẠI HC Ankan Phản ứng đặc trưng Phản ứng Anken Cộng Oxi hóa Trùng hợp Thế askt CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl Khó SO SÁNH CẤU TẠO VÀ HÓA TÍNH CÁC LOẠI HC Ankin ... SO SÁNH CẤU TẠO VÀ HÓA TÍNH CÁC LOẠI HC Ankan Phản ứng xt C2H6 → C2H4 + H2 chuyển t 1500 C hóa HC với 2CH4 lln C2H2+ 3H2 o o Anken Ni C2H4 + H2 → C2H6 to SO SÁNH CẤU TẠO VÀ HÓA TÍNH CÁC LOẠI HC...
 • 15
 • 452
 • 8

hệ thống hóa về hidrocacbon

hệ thống hóa về hidrocacbon
... phiên 120o SO SÁNH CẤU TẠO VÀ HÓA TÍNH CÁC LOẠI HC Ankan Phản ứng đặc trưng Phản ứng Anken Cộng Oxi hóa Trùng hợp Thế askt CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl Khó SO SÁNH CẤU TẠO VÀ HÓA TÍNH CÁC LOẠI HC Ankin ... SO SÁNH CẤU TẠO VÀ HÓA TÍNH CÁC LOẠI HC Ankan Phản ứng xt C2H6 → C2H4 + H2 chuyển t 1500 C hóa HC với 2CH4 lln C2H2+ 3H2 o o Anken Ni C2H4 + H2 → C2H6 to SO SÁNH CẤU TẠO VÀ HÓA TÍNH CÁC LOẠI HC ... trưng Aren - Cộng, oxi hóa, trùng hợp - Thế H lk ≡ đầu mạch KL Thế H nối ≡ đầu mạch KL Phản ứng NH3 HC≡CH + Ag2O → AgC≡CAg↓+ H2O - Dễ - Khó cộng - Bền với tác nhân oxi hóa Thế H −Cl, −Br, −NO2...
 • 14
 • 366
 • 3

Đề tài " HỆ THỐNG HOÁ VỀ MẶT LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM " doc

Đề tài
... viết đề tài: "Công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm" doanh nghiệp Đề tài bao gồm phần: Phần I: Hệ thống hoá mặt luận hoạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ... hạch toán kế toán Công ty .20 Kết luận PHẦN I HỆ THỐNG HOÁ VỀ MẶT LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM ... I: Hệ thống hoá mặt luận hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm I Những vấn đề phương pháp tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất 1 Chi phí sản xuất...
 • 32
 • 96
 • 0

Hệ thống hóa về tính quy luật của hiện tượng di truyền pot

Hệ thống hóa về tính quy luật của hiện tượng di truyền pot
... phân ly, tổ Gen nằm Điều truyền X quy định di hợp cặp nhiễm sắc đoạn không khiển tỷ lệ liên kết truyền chéo, thể tương đồng tương đồng đựccái với giới gen Y quy định tính di truyền trực tiếp Chúc ... tổ alen đồng hợp Di loài giao phối, Nhân đôi, phân ly, tổ Tỷ lệ 1:1 truyền tỷ lệ đực:cái xấp xĩ hợp cặp nhiễm sắc nghiệm giới tính 1:1 thể tương đồng số lượng lớn cá thể Di Tính trạng gen Nhân ... cặp nhiễm sắc thể Các gen không Tính trạng trì tương đồng phân ly tác động riêng số lượng độc lập rẽ sản xuất Một gen chi phối Phân ly, tổ hợp cặp Biến dị nhiều tính trạng nhiễm sắc thể tương...
 • 2
 • 254
 • 2

Tiết 55. Hệ thống hóa về hidrocacbon

Tiết 55. Hệ thống hóa về hidrocacbon
... Created by ongdolang D.3,2 HỆ THỐNG VỀ HIDROCACBON Các loại hiđrocacbon CTPT, đặc điểm cấu tạo phân tử Viết đồng phân, gọi tên Tính chất hóa học Điều chế chuyển hóa loại hidrocacbon Ứng dụng Created ... RH no Ankan Xicloankan Anken HIDROCACBON RH không no Ankadien Ankin Ankylbenzen RH thơm RH thơm khác Created by ongdolang I HỆ THỐNG HÓA VỀ HIDROCACBON • Nhóm + 3: Điền thông tin phần ... phản ứng hoàn thành dãy chuyển hóa sau C2H6 C2H4 C2H2 Điền vào ô trống để thực chuyển hóa sau Ankan Anken Ankin Created by ongdolang II SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CÁC LOẠI HIDROCACBON -H2,to,xt Ankan +H2,Ni,to...
 • 20
 • 259
 • 3

Hệ thống hóa về hidrocacbon - GVG Bắc Ninh

Hệ thống hóa về hidrocacbon - GVG Bắc Ninh
... - Phn ng oxi húa - Phn ng cng - Phn ng trựng hp - Phn ng oxi húa - Phn ng cng - Phn ng th H ca ank-1-in - Phn ng oxi húa - Phn ng th - Phn ng cng - Phn ng oxi húa nhỏnh ankyl - Anken, ankin cú ... CnH2n-2 (n 2) - Ch cú liờn - Cú mt - Cú mt c im liờn kt ụi liờn kt ba kt n- liờn kt (1 + 2) (1+1) C-C, C-H phõn t CnH2n-6 (n 6) - Cú vũng benzen:phng, cú liờn kt ụi liờn hp kớn, bn - Trong hidrocacbon ... Phn ng - Phn cng th ng - Phn ng - Phn ng th H ca cng ank-1-in - Phn ng oxi - Phn ng húa nhỏnh oxi húa ankyl Ankan Tớnh cht húa hc Anken Ankin Ankylbenzen - Phn ng th halogen - Phn ng tỏch - Phn...
 • 21
 • 119
 • 0

Hệ thống hóa về hidrocacbon -CB

Hệ thống hóa về hidrocacbon -CB
... no Anken Ankin Ankađien Hiđrocacbon thơm khác Ankylbenzen Bài 38 - Tiết 55: HỆ THỐNG HOÁ VỀ HIĐROCACBON I HỆ THỐNG HOÁ VỀ HIĐROCACBON CTTQ Đặc điểm cấu tạo Đồng phân Tính chất vật lý ANKAN CnH2n+2 ... kiện có? C6H6(benzen) (2) CH4 (1) (3) C2H2 (5) (4) C2H4 (6) C2H6 (8) C6H5Cl (7) C2H5Cl II MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HIĐROCACBON Ankin b Từ sơ đồ em rút nhận xét gì? +H2, Pd/PbCO3,t0 +H2 dư ,t0,Ni ... thức cấu tạo A là: A CH2=C(CH3)-CH3 B CH2=CH-CH2-CH3 C CH3-C(CH3)=C(CH3)-CH3 D D CH3-CH=CH-CH3 VỀ NHÀ: - Làm tập 1, 2, 3, 4, SGK trang 172 - Học chuẩn bị 39: Dẫn xuất halogen ...
 • 7
 • 222
 • 0

Hệ thống hóa về hiđrocacbon

Hệ thống hóa về hiđrocacbon
... thủy phân + Tách H2 từ hiđrocacbon no + Nhiệt phân CH4 Al4C3 + Tách H2O từ ancol Tách H2 từ hiđrocacbon no - Điều chế C6H6: trime hóa C2H2 HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON Hiđrocacbon no (Ankan, ... Lý tính Phản ứng Phản ứng cộng Phản ứng trùng hợp Hóa tính Phản ứng tách Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn Phản ứng oxi hóa hoàn toàn Điều chế Hiđrocacbon không no (Anken, ankađien, ankin) - Trạng ... ………………….trong dung môi hữu - Khi phân tử khối tăng dần: nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy …………… Hiđrocacbon thơm ...
 • 3
 • 135
 • 0

Hệ thống hóa về hidrocacbon Hóa 11

Hệ thống hóa về hidrocacbon  Hóa 11
... I HỆ THỐNG HĨA VỀ HIĐROCACBON HIĐROCACBON HIĐROCACBON HIĐROCACBON HIĐROCACBON NO KHƠNG NO THƠM CƠNG THỨC ... CnH2n-2 CnH2n-6 Ankan Xicloankan Anken Ankandien Ankin Aren n≥1 n ≥3 n ≥2 n ≥3 n ≥2 n≥6 II So sánh hóa tính cấu tạo loại hiđrocacbon Ankan Anken Ankin Aren Khó Thế ntử H nối ba ion KL(I) CH≡CH + ... 3CH≡CH CH2=CH2 CH3 –CH3 CH3 –CH2Cl + HCl to,C Br + Br2 To,Fe + HBr Bài tập Bài tập nhận biết Có hóa chất sau: dd AgNO3/NH3, dd KMnO4, Brom, quỳ tím, dd NaOH, bột sắt làm để phân biệt n-hexan,...
 • 27
 • 91
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống hóa về hiđrocacbonhệ thống định vị phẫu thuật thần kinhbài 38 hệ thống hóa về hidrocacbonhệ thống quản lý phẫu thuật thủ thuậtquy định về rà soát hệ thống hóa văn bảnnghiên cứu khái quát về sản xuất điện năng và làm mát máy phát tuabin hơi đi sâu hệ thống hòa đồng bộhệ thống hóa các qui định về quản lý kiểm soát thu báncác phương án về hệ thống hạ tầng kỹ thuậthệ thống hoá một số điều cần ghi nhớ về nội dung chính nhân vật của các bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm những người quả cảmbảng hệ thống hoá kiến thực về truyện và kí hiện đại đã họchoạt động 3 hệ thống hóa kiến thức về sự tồn tại của không khíkiến thức củng cố hệ thống hoá các kiến thức và các khái niệm hoá học về chất nguyên tố hoá học đơn chất hợp chất những đơn chất và hợp chất cụ thểtự động hoá hệ thống bảo vệ catot bằng dòng điện ngoàiôn tập và hệ thống hóa các kiến thức về bảng biểu thức đại số đơn thức đa thứchệ thống hóaĐô thị tiên yên (quảng ninh) quá trình hình thành và biến đổiBáo cáo môn luật thương mại quốc tế hiệp định thương mại dịch vụ gats 1994 (nội dung báo cáo trên lớp được 2,63đ)báo cáo luật hình sự phần riêng CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TOÀN CÔNG CỘNG, TRẬT TỰ CÔNG CỘNGGiáo án Địa lí lớp 10 (ban cơ bản) Bài 32 Tiết 1: Địa lí các ngành công nghiệpchăn nuôi bồ câu và chim cútde cuong benh do roi loan dinh duongtai lieu o nhiem khong khiThuc tap vi sinh vat thu yHoàn thiện công tác quản lý quy hoạch và xây dựng theo quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (tt)Báo cáo chuyên đề virus bệnh đậu mùaGrammar adjectivesmột số biện pháp giúp trẻ học tốt môn khám phá khoa họccác kĩ năng và kế hoạch lấy chứng chỉ sư phạmKhả năng sinh trưởng của hai dòng gà TP2 và TP4 ở thế hệ 6 (LV tốt nghiệp)Trắc nghiệm Tâm lý học GRETÁC ĐỘNG CỦA TRỊ LIỆU HÀNH VI NHẬN THỨC ĐẾN HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÓ RỐI LOẠN LO ÂU DỰA TRÊN ĐỊNH HÌNH TRƯỜNG HỢPPhương pháp nghiên cứu tâm lý lâm sàng Handbook of research methods in clinical psychologyPhương pháp nghiên cứu khoa học phát triển Handbook of research methods in developmental scienceBài dịch bản chất của tài chính doanh nghiệpBài dịch môn tài chính doanh nghiệp chính sách cổ tức
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập