Tài liệu bồi dưỡng sinh học 9 cấp tỉnh tham khảo (1)

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG SINH HỌC 8

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG SINH HỌC 8
... khiển hoạt động Điều hòa hoạt động quan quan vận động sinh dưỡng trình trao đổi chất Câu Hệ thần kinh sinh dưỡng Cấu tạo: Hệ thần kinh sinh dưỡng gồm phân hệ: phân hệ thần kinh giao cảm phân hệ ... biên + Các dây thần kinh li tâm đến quan sinh dưỡng qua hạch thần kinh sinh dưỡng gồm sợi trước hạch sợi sau hạch + Điều khiển, điều hòa hoạt động quan sinh dưỡng - Khác nhau: Giao cảm Trung ương: ... thay đổi a Cơ chế điều hòa hóa học ( sinh nhiệt) Nguồn sinh nhiệt chủ yếu thể phản ứng oxi hóa chất sống Khi nhiệt độ môi trường giảm, người chủ động tăng cường trình sinh nhiệt: tăng cường độ trao...
 • 33
 • 3,148
 • 7

Tài liệu bồi dưỡng hình học 9

Tài liệu bồi dưỡng hình học 9
... bất đẳng thức (1) • Các bất đẳng thức hình học túy Trong phần trình bày bất đẳng thức hình học “thuần túy” theo nghĩa chứng minh cần kiến thức đơn giản hình học mà dùng đến thứ “cao siêu” phương ... bày sơ lược phép biến hình cách đơn giản dễ hiểu Cho hai hình H H ' điểm O mặt phẳng Khi ta nói phép vị tự tâm O biến tỉ số k > biến hình H thành hình H ' với điểm M thuộc hình H tồn điểm M ' thuộc ... cho trước hình gồm tất điểm thoả mãn tính chất Lời giải toán tìm tập hợp điểm gồm có hai phần - Chứng minh điểm có tính chất cho thuộc hình H (hình kết toán) - Chứng minh tất điểm hình H có tính...
 • 17
 • 534
 • 3

Tài liệu bồi dưỡng hóa học 9

Tài liệu bồi dưỡng hóa học 9
... BaCO3 + 2HCl = BaCl2 + CO2 + H2O Email: mai.tanduc 198 1@gmail.com Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học GV: Mai Tân Đức Bài Dùng phương pháp hoá học phân biệt chất rắn sau: Na2CO3, CaCO3, CaSO3, PbSO4, ... dung dịch trên: - Cốc có kết tủa trắng sau tan dần Al(NO3)3 Email: mai.tanduc 198 1@gmail.com Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học GV: Mai Tân Đức 2Al(NO3)3 + 3Ba(OH)2 = 2Al(OH)3 + 3Ba(NO3)2 2Al(OH)3 + ... Fe(III) Mg(II) Cu(II) Cr(III) Co(II) Ni(II) Pb(II) Na Email: mai.tanduc 198 1@gmail.com GV: Mai Tân Đức Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học K Ca H2 Cl2 NH3(khai) H2S SO2 CO2 CO CO NO2 =Cr2O7 =MnO4 Cr2O4...
 • 20
 • 661
 • 1

Tài liệu bồi duỡng sinh học 10 NC

Tài liệu bồi duỡng sinh học 10 NC
... nc - Trong nc ỏ cỏc liờn kt H luụn bn vng v khong cỏch gia cỏc phõn t nc xa hn nờn khong trng rng hn Trong nc thng, cỏc liờn kt H luụn c b góy v tỏi to liờn tc, khong trng nh nờn nc ỏ nh hn nc ... CO2, ru etylic B Sinh trng v sinh sn vi sinh vt Cõu1a Phõn bit s sinh trng ca vi sinh vt nuụi cy liờn tc v nuụi cy khụng liờn tc? b Mt loi vi khun nhng iu kin n nh cú kh nng sinh sn theo kiu ... phõn t nc d dng liờn kt vi phõn t phõn cc khỏc hũa tan chỳng Cõu 2: Gii thớch tớnh phõn cc v cỏc mi liờn kt phõn t nc T ú hóy cho bit: - Ti nhn li cú th ng v chy trờn mt nc? - Ti nc ỏ li ni nc thng?...
 • 49
 • 1,550
 • 1

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG SINH học lớp 8

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG SINH học lớp 8
... xạ sinh dưỡng: + Noron trung gian ( liên lạc) tiếp xúc với noron trước hạch sừng bên chất xám + Đường li tâm phản xạ sinh dưỡng gồm noron tiếp giáp hạch sinh dưỡng Cấu tạo hệ thần kinh sinh dưỡng: ... động hệ thần kinh sinh dưỡng - Hệ thần kinh vận động liên quan đến hoạt động vân hoạt động có ý thức - 41 - - Hệ thần kinh sinh dưỡng điều hòa hoạt động quan sinh dưỡng quan sinh sản ( quan nội ... đổi mặt lí học hóa học không? Thời gian qua thực quản nhanh ( 2-4 giây) nên xem thức ăn không biến đổi mặt hóa học học Thực chất biến đổi lí học thức ăn khoang miệng gì? Biến đổi lí học khoang...
 • 56
 • 92
 • 1

Tài liệu ôn thi đại học môn vật lý tham khảo (1)

Tài liệu ôn thi đại học môn vật lý tham khảo (1)
... Câu 13) Một vật dao động điều hoà có phương trình: x = Asin( t + ) cm gốc thời gian chọn A Lúc vật có li độ x = -A B Lúc vật qua VTCB theo chiều dương C Lúc vật có li độ x = A D Lúc vật qua VTCB ... Câu 14) Một vật dao động điều hoà theo phương trình: x = Asin t gốc thời gian chọn lúc nào? A Lúc vật có li độ x = -A B Lúc vật có li độ x = A C Lúc vật qua VTCB theo chiều dương D Lúc vật qua VTCB ... trình li độ vật : x = 4sin(5 t t=1,5s vật qua li độ x =2 cm lần sau ? A lần B lần 12 12 N) D.Một giá trị khác N) )cm Vận tốc vật đạt giá trị cực đại vào 24 C lần Câu 51) Phương trình li độ vật : x...
 • 19
 • 60
 • 0

Sưu tầm đề học sinh giỏi sinh học 8 cấp huyện tham khảo (1)

Sưu tầm đề học sinh giỏi sinh học 8 cấp huyện tham khảo (1)
... THI HỌC KÌ II MÔN: SINH HỌC LỚP THỜI GIAN :45 PHÚT MA TRẬN Chủ đề kiến thức Nhận biết KQ TL Thông hiểu KQ TL Câu-Bài Chủ đề C1 0,5 đ C3 0,5 đ C7 C8,C9 Câu-Bài Điểm Câu-Bài Chủ đề Điểm C4, ... THI HỌC KÌ II MÔN: SINH HỌC LỚP THỜI GIAN :45 PHÚT MA TRẬN CÂU HIỂU Đ Chương KQ BIẾT TL KQ C1 C7,4 Chương 10 C9,12 Chương 11 C11 TỔNG C2 0,5 0,5 C13 1 C5 0,5 3,5 C10 0,5 C8 0.5 1,5 C14 0,5 3,5 ĐỀ ... làm tổ trứng thụ tinh THI HỌC KÌ II MÔN: SINH HỌC LỚP THỜI GIAN :45 PHÚT MA TRẬN Chủ đề kiến thức Chương VII Nhận biết KQ TL Câu Đ ChươngVIII Câu Chương...
 • 12
 • 93
 • 0

tài liệu bồi dưỡng toán học sinh giỏi lớp 5

tài liệu bồi dưỡng toán học sinh giỏi lớp 5
... hiệu HS giỏi 1/4 tổng số HS cuả lớp em Số lại đạt HS nhiều 1/2 số HS lớp 12 em Tính : a) Số HS lớp 5A a) Số HS giỏi lớp 5A Lớp 5B có số HS giỏi nhiều 1 /5 số HS lớp em Số HS lại nhiều ẵ số HS lớp ... Một số toán Tính nhanh tổng sau: a) 75 18 19 13 + + + + + 100 21 32 21 32 75 18 + 21 + 100 75 25 + 21 + 100 100 b) + 21 +5 21 +2 =4 + +5 5 = + + = 14 19 + 32 32 + 32 6: a) -1 10 x x +5 =1 +1+1=3 ... ngày ăn lại cho 45 người : 10 x 45 = 450 (ngày) Số người sau tăng : 45 + = 50 (người) Vì số gạo đủ ăn cho 45 người 10 ngày nên người ăn số gạo thời gian : 10 x 45 = 450 (ngày) Vậy 50 người ăn số...
 • 16
 • 942
 • 11

100 bài tập Turbo Pascal lớp 8 - tài liệu bồi dưỡng cho học sinh giỏi môn tin học dành cho học sinh THCS pptx

100 bài tập Turbo Pascal lớp 8 - tài liệu bồi dưỡng cho học sinh giỏi môn tin học dành cho học sinh THCS pptx
... thực môn Lần môn tin học đưa vào dạy học trường THCS nên tài liệu bồi dưỡng cho học sinh giỏi dành cho học sinh THCS chưa có Đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng trường, tập tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi ... ngày tốt Rất nhiều học sinh, phụ huynh học sinh, lãnh đạo trường muốn thân, mình, học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi môn tin học (Kỳ thi tin học trẻ, Kỳ thi học sinh giỏi lớp ) tính mẻ, hấp ... 100 tập Turbo Pascal GIỚI THIỆU TÓM TẮT TẬP TÀI LIỆU Sự cần thiết: Các trường THCS có xu hướng dạy môn tự chọn tin học thay cho chủ đề tự chọn mà sở vật chất phục vụ cho việc dạy học môn học...
 • 71
 • 4,350
 • 44

Tài liệu ôn thi hsg sinh học 9 cấp tỉnh (hay)

Tài liệu ôn thi hsg sinh học 9 cấp tỉnh (hay)
... sinh hc m bo n nh vt cht di truyn qua cỏc th h - u l c ch sinh hc m bo vt cht di truyn c trỡ n nh qua cỏc th h c th v t bo sinh vt *Khỏc nhau: Nguyờn phõn - L hỡnh thc sinh sn ca cỏc t bo sinh ... t, t bo phụi, t bo sinh dc s khai (t bo mm sinh dc), - Gm ln phõn bo - NST t nhõn ụi ln kỡ trung gian v phõn li ln kỡ sau Gim phõn - L hỡnh thc sinh sn ca t bo sinh dc thi kỡ chớn - Cú ln ... cỏc th h sinh vt cú hỡnh thc sinh sn hu tớnh + Gúp phn to ngun bin d t hp phong phỳ nhng sinh vt cú hỡnh thc sinh sn hu tớnh - l nguyờn liu chớnh cho chn ging v tin húa Lu ý: - T bo sinh Tinh,...
 • 70
 • 3,891
 • 21

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG ÔN HỌC SINH GIỎI MÔN GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY THCS

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG ÔN HỌC SINH GIỎI MÔN GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY THCS
... Quy trỡnh bm phớm -1 329 64 ấn = Sau ấn a b = Máy c 1051 329 ấn - = ấn x -1 = Máy 64 Cứ bấm tiếp tục đến máy th ì cho ta kết a = 7; b = - Cho hc sinh luyn 12246 =5+ 2107 1+ Tỡm cỏc s t nhiờn ... ny giỏo viờn phi luyn c cho hc sinh bm kt qu phi ỳng, khụng c phộp ui theo kt qu ca ỏp ỏn - Vi nhng hc sinh mi ụn, giỏo viờn nờn bt u t nhng biu thc n gin hc sinh chỏn nn - Cú th chia nh dng ... tng hu hn : - õy l dng bi thng gp nhng nm gn õy, v l dng bi hc sinh thng lỳng tỳng khụng nh cụng thc hoc cỏch bin i - Vi dng bi ny hc sinh phi nm c kin thc k nng v mt toỏn hc ( khụng th dựng mỏy...
 • 36
 • 267
 • 0

tai lieu boi duong VAT LI 9 GV cap II

tai lieu boi duong VAT LI 9 GV cap II
... 10000 N/m3 ; dd = 90 00 N/m3 b Nếu ống có chiều dài l = 60cm phải đặt ống để rót dầu vào đáy ống c Tìm lượng dầu chảy ống trạng thái câu b, người ta kéo lên đoạn x Bài tập 19: Trong chậu đựng ... xuống đoạn 6cm Tính khoảng dịch chuyển pít tông lớn Bỏ qua ma sát b Để nâng vật lên có trọng lượng 90 00 N lên cao 12 cm phải tác dụng lực vào pít tông nhỏ có độ lớn ? Phải nén lần ? Giải tập a Tìm ... tông lớn pít tông nhỏ lần nâng vật Ta có : F = S f s + Khi nâng vật lên đều: F = P s s f = F = P = 90 00 = 150 N S S 60 + Mỗi lần nén pít tông nhỏ, pít tông lớn dịch chuyển lên đoạn H = 0,1cm Vây...
 • 50
 • 75
 • 2

BỘ ĐỀ BỒI DƯỠNG SINH HỌC 9 - 2010

BỘ ĐỀ BỒI DƯỠNG SINH HỌC 9 - 2010
... vỡ gen II nhân đôi _ Đề THI CHọN HọC SINH GIỏI Năm học 2007 - 2008 môn thi : sinh học - lớp Thời gian làm : 120 phút ( không kể thời gian giao đề ) Câu I : ( 1,5 điểm ) Thế di truyền ... trội hoàn toàn so với lông trắng chân thấp ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM HỌC 200 7-2 008; MÔN SINH HỌC Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) I LÝ THUYẾT Câu (1,5 điểm) Quá trình thu ... trạng 9: 3:3:1 suy F2 có 16 kiểu gen→F1 cho giao tử→ F1dị hợp hai cặp gen.(AaBb) (1.0đ) Sơ đồ lai: F1xF1 : GF1: F2 : AaBb x AaBb (0.25đ) AB,Ab,aB,ab AB,Ab,aB,ab (0.25đ) 9A-B-(9hạt vàng trơn) 3A-bb(3hạt...
 • 13
 • 232
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu bồi dưỡng sinh học 8tài liệu bồi dưỡng hóa học 9tài liệu bồi dưỡng sinh học 10tài liệu bồi dưỡng hóa học lớp 9tài liệu bồi dưỡng sinh 9tài liệu bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy sáng tạo giải quyết vấn đề để khơi dậy và rèn luyện và phát triển năng lực tự học tự nghiên cứuTHỰC TẬP KHẢO SÁT BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNGTHỰC TẬP KHẢO SÁT BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNGEbook Bí mật trong tiêu đề Hướng dẫn đặt tiêu đề hấp dẫn người xemQUY TRÌNH BẢO DƯỠNG DUY TU SÂN BAY DÂN DỤNG VIỆT NAMNghiên cứu hệ thống vận tải và phân phối thuốc 3 Curcumin của Bacterial cellulose lên men từ nước vo gạo định hướng sử dụng qua đường uốngNghiên cứu ổn định nền đường đắp trên nền đất yếu gia cố bằng cọc xỉ than từ nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà VinhNghiên cứu phương pháp trích chọn đặc trưng ảnh xây dựng hệ thống phục vụ điểm danh và đánh giá thái độ học tập của sinh viênNghiên cứu sử dụng tro bay từ Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải gia cố cấp phối thiên nhiên làm móng đường tại tỉnh Trà VinhTNXH hoa Lop 3 bai 54 thúNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc Berberin của màng Bacterial cellulose lên men từ nước vo gạo định hướng sử dụng qua đường uốngNghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh vật chịu mặn để xử lý môi trường nền đáy tại Khu vực Âu Thuyền Thọ Quang, thành phố Đà Nẵnghệ thống cảm biến nhiệt độ ( đồ án hệ thống đo nhiệt độ phòng)Chapter 1b Predicate Logic Discrete Structure for Computing (CO1007)Chapter 2 Proving Methods Discrete Structure for Computing (CO1007)Chapter 3 Sets and Functions Discrete Structures for Computer Science (CO1007)BAI DAY PHAN BIET HINH TRÒN, VUONG100 cau trac nghiem dia ly lop 11PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN KINGS FINGERđề hsg tỉnh thcs (11)TỔNG HỢP LÝ THUYẾT, BÀI TẬP HÌNH HỌC 11
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập