THi thử THPTQG môn hóa

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ THPTQG MÔN HÓA

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ THPTQG MÔN HÓA
... mòn hóa học B xảy týợng ãn mòn ðiện hóa học C lúc ðầu xảy týợng ãn mòn ðiện hóa học sau ðó xảy thêm týợng ãn mòn hóa học D *lúc ðầu xảy týợng ãn mòn hóa học sau ðó xảy thêm týợng ãn mòn ðiện hóa ... Oxi hóa axetanđehit O2 (xúc tác Mn2+, t), hay dung dịch Br2, Cu(OH)2 NaOH nóng tạo sản phẩm oxi hóa axit axetic; (4) Oxi hóa fomanđehit dung dịch AgNO NH3 dư hay Cu(OH)2 NaOH dư sản phẩm oxi hóa ... ứng oxi hóa - khử A B C *3 D Câu 22 Phát biểu sau sai? A CrO3 oxit axit B Cr(OH)3 tan dung dịch NaOH C *Cr tan dung dịch NaOH loãng tạo muối Cr(II) D Br2 oxi hóa CrO2- thành CrO42- môi trường...
 • 6
 • 304
 • 3

Đề thi thử THPTQG môn Hóa THPT Lê Hồng Phong 2015

Đề thi thử THPTQG môn Hóa THPT Lê Hồng Phong 2015
... 1,56 B 57,6 1,76 C 67,2 1,7 D 48 1,76 Đáp án Tuyensinh247 cập nhật sau, em ý theo dõi Nguồn: THPT Hồng Phong - Phú Yên ... Hãy cho biết tượng xảy ra? A có khí bay lên có kết tủa trắng xuất sau tan phần B có kim loại Zn xuất C có khí bay lên có kết tủa trắng xuất D có khí bay lên có kết tủa trắng xuất sau tan hoàn ... dung dịch H2SO4 loãng đun nóng, vì: A Tạo khí không màu hóa nâu không khí, dung dịch có màu xanh B Tạo kết tủa có màu vàng C Tạo khí không màu hóa nâu không khí, dung dịch có màu vàng D Tạo khí có...
 • 8
 • 240
 • 2

Đề thi thử THPTQG môn Hóa - THPT Đoàn Thượng năm 2015

Đề thi thử THPTQG môn Hóa - THPT Đoàn Thượng năm 2015
... phản ứng với X la A 0,75 B 1,392 C 1,215 D 1,475 Câu 28: X la tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala, Y la tripeptit Val-Gly-Val Đun nóng m gam hỗn hợp X va Y có tỉ lệ số mol nX : nY = : với 780 ml dung ... 23: Polime poli(vinyl clorua) la sản phẩm trùng hợp monome nao sau đây? A CN-CH=CH2 B CH2=CH2 C C6H5-CH=CH2 D CH2=CH-Cl Câu 24: Dung dịch NaOH phản ứng với tất cả các chất dãy nao sau đây? ... C6H5OH, HCOOH B C6H5NH2, C2H5NH2, HCOOH C CH3NH2, C2H5NH2, H2N-CH2-COOH D CH3NH2, C2H5NH2, HCOOH Câu 39: Dung dịch axit acrylic (CH2=CH-COOH) không phản ứng với chất nao sau đây? A Cu(OH)2 B...
 • 7
 • 108
 • 0

Đề thi thử THPTQG môn Địa - THPT Đinh Tiên Hoàng năm 2015

Đề thi thử THPTQG môn Địa - THPT Đinh Tiên Hoàng năm 2015
... nghiệp, thi ́u việc làm vẫn còn gay gắt: Năm 2005, tỉ lệ thất nghiệp cả nước là 2,1%, tỉ lệ thi ́u việc làm là 8,1% 0,5 - Ở thành thi tỉ lệ thất nghiệp 5,3%, tỉ lệ thi ́u ... nước ta: 1,0 - Lao động nước ta dồi 42,53 triệu người (chiếm 51,2%) Mỗi năm tăng thêm triệu lao động 0,25 - Người lao động cần cù, sáng tạo có kinh nghiệm sản xuất phong phú 0,25 - Chất lượng ... vực có vốn đầu tư nước 14,2 18,8 b) Vẽ biểu đồ - Yêu cầu: 2,0 + Vẽ biểu đồ thi ch hợp nhất là biểu đồ tròn (bán kính năm sau lớn năm trước) + Vẽ chính xác, có chú giải và...
 • 5
 • 91
 • 0

Đề thi thử MTCT môn hoá

Đề thi thử MTCT môn hoá
... Câu 5(4 điểm): Cho hỗn hợp hai chất hữu chức hoá học.Khi đót cháy hoàn toàn 27,2 gam hỗn hợp phải dùng vừa hết 33,6 lít O2 thu 29,12 lít CO2.Các...
 • 5
 • 243
 • 7

Đề thi thử ĐH môn Hoá

Đề thi thử ĐH môn Hoá
... sáng.Bọt khí thoát bề mặt Cu B Lá Cu bị ăn mòn nhanh.Dung dịch bình chuyển dần sang màu xanh Bóng đèn pin sáng Bọt khí thoát bề mặt Zn C Lá Cu bị ăn mòn nhanh Bóng đèn pin sáng Bọt khí thoát bề mặt ... dễ dàng với axit HCl C MgCl2 nóng chảy nhiệt độ tương đối thấp D A, B, C Câu 29: Dùng hai thuốc thử phân biệt kim loại Al, Fe, Cu ? A H2O dung dịch HCl B Dung dịch NaOH dung dịch HCl C Dung dịch ... bình suốt không màu D Lá Zn bị ăn mòn nhanh Dung dịch bình bị vẩn đục Bóng đèn pin sáng Bọt khí thoát bề mặt Cu Câu 42: Cho 50 gam hỗn hợp bột oxit kim loại gồm ZnO, FeO, Fe 2O3, Fe3O4, MgO tác...
 • 4
 • 221
 • 8

Đề thi thử ĐH môn hóa 2011 - Trường THPT Phan Châu Trinh

Đề thi thử ĐH môn hóa 2011 - Trường THPT Phan Châu Trinh
... Trong chất sau: CH2=CH-OOCCH3,C2H4, CO2, C2H5OH, CH3CHO, số chất phù hợp với X A B C D Câu 31: Xét chất hữu sau: (1) propanal; (2) propan-2-on; (3) propenal; (4) prop-2-in-1-ol Số chất tác dụng ... thức chung A CnH2n-3CHO (n  4) B CnH2n-7CHO (n  6) C CnH2n-2CHO ( n  3) D CnH2n-1CHO ( n  2.) HẾT -Thí sinh sử dụng bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học máy tính ... electron hóa trị 3d44s2 B Các nguyên tố có số điện tích hạt nhân 19, 24, 29 có số electron hóa trị 4s1 C Nguyên tố chu k 5, nhóm VIIA có electron hóa trị 5s25p5 D Nguyên tố có electron hóa trị...
 • 4
 • 247
 • 10

Thi thử ĐH môn hóa năm 09 - 10

Thi thử ĐH môn hóa năm 09 - 10
... polime: [-CH2-CH(CH3)-CH(C6H5)-CH 2-] n là: A.2-Metyl-3-phenylbuten-2 B 2-Metyl-3-phenylbuten-1 C.Propilen stiren D.Tất sai Câu33:Một hiđrocacbon mạch hở A tác dụng với HCl sinh 2-Clo-3-metylbutan.Tên ... chế H2S phản ứng từ chất: D-Khí H2 D.Kết A- CuS B-PbS Câu30:Khí SO2là chất có tính: A-Khử,oxi hóa, oxit axit C-Khử tính oxi hóa C-Ag2S D- FeS B-Khử , oxit axit D-Oxi hóa oxit axit Câu31:Một hỗn ... ứng SO2 O2? A-40% B-75% C-80% D-60% Câu 46:Hòa tan 64 g Cu 100 ml dd H2SO4 98% (d=1,8 g/ml).Biết phản ứng xảy hoàn toàn.Tính khối lợng muối CuSO4.5H2O thu đợc A-468g B-80 g C- 280g D-225g Câu47:Isopren...
 • 6
 • 174
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN HÓA SỐ 2

ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN HÓA SỐ 2
... sai Câu 21 Nhiệt phân muối Cu(NO3 )2, sản phẩm phản ứng thu đợc là: A Cu + NO2 + O2 B Cu(NO3 )2 + O2 C CuO + NO2 + O2 D CuO + NO2 Câu 22 Phản ứng xảy ra: Fe + Cl2 FeCl A B Cl2 + 2KI 2KCl + I ... dịch NaOH B H2 , O2 , dung dịch NaOH C H2 , O2 , dung dịch NaF D H2 , dung dịch NaOF Câu 32 Số êlectrôn nguyên tố có số hiệu 15, 20 , 35 lần lợt là: A 3e, 2e, 5e B 5e, 2e, 7e C 3e, 2e, 7e D Kết ... 27 Trong dãy chất: HCl; HClO; HClO2; HClO3; HClO4; số oxi hóa clo lần lợt là: A -1; +1; +2; +3; +4 C -1; +2; +3; +4; +5 B -1; +1; +3; +5; +7 D -1; +4; +5; +7; +3 Câu 28 X nguyên tử có chứa 12...
 • 6
 • 185
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN HÓA SỐ 3

ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN HÓA SỐ 3
... cao nhât +3, số oxi hóa âm thấp -3 B Số oxi hóa dơng cao nhât +5, số oxi hóa âm thấp C Số oxi hóa dơng cao nhât +3, số oxi hóa âm thấp D Số oxi hóa dơng cao nhât +5, số oxi hóa âm thấp -3 Câu 28 ... êlectron A 29, 36 , 29 B 29, 36 , 31 C 29 ,36 , 27 Câu 37 Số oxi hóa N đợc xếp theo thứ tự tăng dần nh sau: A NO < N2O < NH3 < NO3B NH3 < N2 < NH4+ < NO < NO2 C NH3 < N2 < NO2- < NO < NO3- D NH3 < N2O< ... < NO3Câu 38 Sắp xếp thứ tự tính tăng dần bazơ CH3CH2NH2 , NH3, C6H5NH2 A CH3CH2NH2 < NH3 < C6H5NH2 B NH3 < C6H5NH2 < CH3CH2NH2 C CH3CH2NH2 < C6H5NH2 < NH3 D C6H5NH2 < NH3 < CH3CH2NH2 Câu 39 Trong...
 • 6
 • 187
 • 0

De thi thu tn mon hoa k12-he BTVH-yt2

De thi thu tn mon hoa k12-he BTVH-yt2
... hin tng c l : A.Dung dch có mu vng nht B Dung dch có mu xanh C.Dung dch có mu tớm D.Dung dch sut 23 phân bit SO2 v CO2 ngi ta dựng thuc th l: A Dd Ca(OH)2 B Dd NaCl C Nc Brụm D H2O 24 Dùng thu c ... 0,1 mol NaCl điện cực trơ Thể tích khí thu đợc catôt là: A 1,12 lít B 2,24 lít C 3,36 lít D lít 33 Cho 5,4 gam kim loại M tác dụng hết với dd HNO3 loãng thu đợc 4,48 lít khí NO đktc M là: A Al ... fomic, axit axetic? A quỳ tím B Na C CaCO3 D Cu(OH)2 25 Để trung hoà 4,44 gam axit cacboxylic X ( thu c dãy đồng đẵng axit axetic) cần 60 ml dd NaOH 1M CTPT axit X là: A HCOOH B CH3COOH C C3H7COOH...
 • 2
 • 117
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thi thử thptqg môn hóađề thi thử đh môn hóađề thi thử đh môn hóa 2014đề thi thử tn môn hóa 12đề thi thử đh môn hóa 2012đề thi thử đh môn hóa 2011đề thi thử đh môn hóa 2011 thpt amsterdam hanoiđề thi thử đh môn hóa 2013đề thi thử đh môn hóa 2012 có đáp ántuyen tap de thi thu dh mon hoa 2011de thi thu dh mon hoa khoi b nam 2011de thi thu dh mon hoa 2011de thi thu dh mon hoa 2011 co dap ande thi thu dh mon hoa 2011 co loi giaiđề thi thử đh môn hóa 2013 có đáp ánQUẢN lý GIÁO dục kỹ NĂNG SỐNG CHO học SINH TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG CHƯƠNG mỹ a, hà nộiNghiên cứu điều trị tuỷ răng hàm lớn thứ nhất, thứ hai hàm dưới có sử dụng trâm protaper và máy x smartNhận xét đặc điểm lâm sàng, x – quang và kết quả xử trí chấn thương nhóm răng cửa vĩnh viễn hàm trênNhận xét thực trạng sâu răng sớm và mối liên quan với thói quen nuôi dưỡng ở trẻ 36 71 tháng tuổi tại trường mầm non x20, thanh xuân, hà nội năm 2014Thực trạng bệnh sâu răng, viêm lợi và kiến thức, thái độ, thực hành vệ sinh răng miệng ở sinh viên điều dưỡng năm thứ nhất và thứ 3 trường cao đẳng y tế hà nộiĐÀO tạo NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ hà nộiNghiên cứu áp dụng thang điểm chẩn đoán viêm ruột thừa cấp trẻ em tại bệnh viện nhi trung ươngNhận xét biến đổi một số cytokine trong viêm phổi nặng ở trẻ dưới 5 tuổiNghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật ung thư biểu mô dạ dày 1 3 trên và tâm vị tại bệnh viện việt đức giai đoạn 2010 2013giai toan olimpic lop 4Đề thi tiếng nhật JTEST AD 107ĐỊNH DANH CÁC bộ PHẬN CỦA đồ vật BẰNG CÁC từ NGỮ THUỘC TRƯỜNG NGHĨA CHỈ bộ PHẬN cơ THỂ NGƯỜIKHẢO sát NHÓM bài CA TRONG lễ hội ĐANGZ KRUOS (ĐANG KHÙA) của NGƯỜI MÔNG ở tủa CHÙA – điện BIÊNNGHIÊN cứu THƠ CHỮ hán của NGUYỄN THÔNGTANG CA của NGƯỜI MÔNG đỏ xã mùn CHUNG, HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH điện BIÊNVẤN đề địa lý – LỊCH sử TRONG tác PHẨM GIA ĐỊNH THÀNH THÔNG CHÍ và sử học bị KHẢONGHIÊN cứu BIỂU HIỆN GEN GP5 của VIRUS gây hội CHỨNG rối LOẠN SINH sản và hô hấp ở lợn (PRRS) TRÊN tế bào THUỐC lá và hạt đậu TƯƠNGTỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XÊMINA TRONG GIẢNG dạy học PHẦN PHƯƠNG PHÁP dạy học TOÁN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO dục TIỂU họcCambridge practice tests for IELTS 2Cambridge practice tests for IELTS 6
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập