THi thử THPTQG môn hóa

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ THPTQG MÔN HÓA

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ THPTQG MÔN HÓA
... mòn hóa học B xảy týợng ãn mòn ðiện hóa học C lúc ðầu xảy týợng ãn mòn ðiện hóa học sau ðó xảy thêm týợng ãn mòn hóa học D *lúc ðầu xảy týợng ãn mòn hóa học sau ðó xảy thêm týợng ãn mòn ðiện hóa ... Oxi hóa axetanđehit O2 (xúc tác Mn2+, t), hay dung dịch Br2, Cu(OH)2 NaOH nóng tạo sản phẩm oxi hóa axit axetic; (4) Oxi hóa fomanđehit dung dịch AgNO NH3 dư hay Cu(OH)2 NaOH dư sản phẩm oxi hóa ... ứng oxi hóa - khử A B C *3 D Câu 22 Phát biểu sau sai? A CrO3 oxit axit B Cr(OH)3 tan dung dịch NaOH C *Cr tan dung dịch NaOH loãng tạo muối Cr(II) D Br2 oxi hóa CrO2- thành CrO42- môi trường...
 • 6
 • 412
 • 3

Đề thi thử THPTQG môn Hóa THPT Lê Hồng Phong 2015

Đề thi thử THPTQG môn Hóa THPT Lê Hồng Phong 2015
... 1,56 B 57,6 1,76 C 67,2 1,7 D 48 1,76 Đáp án Tuyensinh247 cập nhật sau, em ý theo dõi Nguồn: THPT Hồng Phong - Phú Yên ... Hãy cho biết tượng xảy ra? A có khí bay lên có kết tủa trắng xuất sau tan phần B có kim loại Zn xuất C có khí bay lên có kết tủa trắng xuất D có khí bay lên có kết tủa trắng xuất sau tan hoàn ... dung dịch H2SO4 loãng đun nóng, vì: A Tạo khí không màu hóa nâu không khí, dung dịch có màu xanh B Tạo kết tủa có màu vàng C Tạo khí không màu hóa nâu không khí, dung dịch có màu vàng D Tạo khí có...
 • 8
 • 358
 • 5

Đề thi thử THPTQG môn Hóa - THPT Đoàn Thượng năm 2015

Đề thi thử THPTQG môn Hóa - THPT Đoàn Thượng năm 2015
... phản ứng với X la A 0,75 B 1,392 C 1,215 D 1,475 Câu 28: X la tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala, Y la tripeptit Val-Gly-Val Đun nóng m gam hỗn hợp X va Y có tỉ lệ số mol nX : nY = : với 780 ml dung ... 23: Polime poli(vinyl clorua) la sản phẩm trùng hợp monome nao sau đây? A CN-CH=CH2 B CH2=CH2 C C6H5-CH=CH2 D CH2=CH-Cl Câu 24: Dung dịch NaOH phản ứng với tất cả các chất dãy nao sau đây? ... C6H5OH, HCOOH B C6H5NH2, C2H5NH2, HCOOH C CH3NH2, C2H5NH2, H2N-CH2-COOH D CH3NH2, C2H5NH2, HCOOH Câu 39: Dung dịch axit acrylic (CH2=CH-COOH) không phản ứng với chất nao sau đây? A Cu(OH)2 B...
 • 7
 • 149
 • 0

Đề thi thử THPTQG môn Địa - THPT Đinh Tiên Hoàng năm 2015

Đề thi thử THPTQG môn Địa - THPT Đinh Tiên Hoàng năm 2015
... nghiệp, thi ́u việc làm vẫn còn gay gắt: Năm 2005, tỉ lệ thất nghiệp cả nước là 2,1%, tỉ lệ thi ́u việc làm là 8,1% 0,5 - Ở thành thi tỉ lệ thất nghiệp 5,3%, tỉ lệ thi ́u ... nước ta: 1,0 - Lao động nước ta dồi 42,53 triệu người (chiếm 51,2%) Mỗi năm tăng thêm triệu lao động 0,25 - Người lao động cần cù, sáng tạo có kinh nghiệm sản xuất phong phú 0,25 - Chất lượng ... vực có vốn đầu tư nước 14,2 18,8 b) Vẽ biểu đồ - Yêu cầu: 2,0 + Vẽ biểu đồ thi ch hợp nhất là biểu đồ tròn (bán kính năm sau lớn năm trước) + Vẽ chính xác, có chú giải và...
 • 5
 • 127
 • 0

Đề thi thử MTCT môn hoá

Đề thi thử MTCT môn hoá
... Câu 5(4 điểm): Cho hỗn hợp hai chất hữu chức hoá học.Khi đót cháy hoàn toàn 27,2 gam hỗn hợp phải dùng vừa hết 33,6 lít O2 thu 29,12 lít CO2.Các...
 • 5
 • 314
 • 7

Đề thi thử ĐH môn Hoá

Đề thi thử ĐH môn Hoá
... sáng.Bọt khí thoát bề mặt Cu B Lá Cu bị ăn mòn nhanh.Dung dịch bình chuyển dần sang màu xanh Bóng đèn pin sáng Bọt khí thoát bề mặt Zn C Lá Cu bị ăn mòn nhanh Bóng đèn pin sáng Bọt khí thoát bề mặt ... dễ dàng với axit HCl C MgCl2 nóng chảy nhiệt độ tương đối thấp D A, B, C Câu 29: Dùng hai thuốc thử phân biệt kim loại Al, Fe, Cu ? A H2O dung dịch HCl B Dung dịch NaOH dung dịch HCl C Dung dịch ... bình suốt không màu D Lá Zn bị ăn mòn nhanh Dung dịch bình bị vẩn đục Bóng đèn pin sáng Bọt khí thoát bề mặt Cu Câu 42: Cho 50 gam hỗn hợp bột oxit kim loại gồm ZnO, FeO, Fe 2O3, Fe3O4, MgO tác...
 • 4
 • 244
 • 8

Đề thi thử ĐH môn hóa 2011 - Trường THPT Phan Châu Trinh

Đề thi thử ĐH môn hóa 2011 - Trường THPT Phan Châu Trinh
... Trong chất sau: CH2=CH-OOCCH3,C2H4, CO2, C2H5OH, CH3CHO, số chất phù hợp với X A B C D Câu 31: Xét chất hữu sau: (1) propanal; (2) propan-2-on; (3) propenal; (4) prop-2-in-1-ol Số chất tác dụng ... thức chung A CnH2n-3CHO (n  4) B CnH2n-7CHO (n  6) C CnH2n-2CHO ( n  3) D CnH2n-1CHO ( n  2.) HẾT -Thí sinh sử dụng bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học máy tính ... electron hóa trị 3d44s2 B Các nguyên tố có số điện tích hạt nhân 19, 24, 29 có số electron hóa trị 4s1 C Nguyên tố chu k 5, nhóm VIIA có electron hóa trị 5s25p5 D Nguyên tố có electron hóa trị...
 • 4
 • 272
 • 10

Thi thử ĐH môn hóa năm 09 - 10

Thi thử ĐH môn hóa năm 09 - 10
... polime: [-CH2-CH(CH3)-CH(C6H5)-CH 2-] n là: A.2-Metyl-3-phenylbuten-2 B 2-Metyl-3-phenylbuten-1 C.Propilen stiren D.Tất sai Câu33:Một hiđrocacbon mạch hở A tác dụng với HCl sinh 2-Clo-3-metylbutan.Tên ... chế H2S phản ứng từ chất: D-Khí H2 D.Kết A- CuS B-PbS Câu30:Khí SO2là chất có tính: A-Khử,oxi hóa, oxit axit C-Khử tính oxi hóa C-Ag2S D- FeS B-Khử , oxit axit D-Oxi hóa oxit axit Câu31:Một hỗn ... ứng SO2 O2? A-40% B-75% C-80% D-60% Câu 46:Hòa tan 64 g Cu 100 ml dd H2SO4 98% (d=1,8 g/ml).Biết phản ứng xảy hoàn toàn.Tính khối lợng muối CuSO4.5H2O thu đợc A-468g B-80 g C- 280g D-225g Câu47:Isopren...
 • 6
 • 201
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN HÓA SỐ 2

ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN HÓA SỐ 2
... sai Câu 21 Nhiệt phân muối Cu(NO3 )2, sản phẩm phản ứng thu đợc là: A Cu + NO2 + O2 B Cu(NO3 )2 + O2 C CuO + NO2 + O2 D CuO + NO2 Câu 22 Phản ứng xảy ra: Fe + Cl2 FeCl A B Cl2 + 2KI 2KCl + I ... dịch NaOH B H2 , O2 , dung dịch NaOH C H2 , O2 , dung dịch NaF D H2 , dung dịch NaOF Câu 32 Số êlectrôn nguyên tố có số hiệu 15, 20 , 35 lần lợt là: A 3e, 2e, 5e B 5e, 2e, 7e C 3e, 2e, 7e D Kết ... 27 Trong dãy chất: HCl; HClO; HClO2; HClO3; HClO4; số oxi hóa clo lần lợt là: A -1; +1; +2; +3; +4 C -1; +2; +3; +4; +5 B -1; +1; +3; +5; +7 D -1; +4; +5; +7; +3 Câu 28 X nguyên tử có chứa 12...
 • 6
 • 201
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN HÓA SỐ 3

ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN HÓA SỐ 3
... cao nhât +3, số oxi hóa âm thấp -3 B Số oxi hóa dơng cao nhât +5, số oxi hóa âm thấp C Số oxi hóa dơng cao nhât +3, số oxi hóa âm thấp D Số oxi hóa dơng cao nhât +5, số oxi hóa âm thấp -3 Câu 28 ... êlectron A 29, 36 , 29 B 29, 36 , 31 C 29 ,36 , 27 Câu 37 Số oxi hóa N đợc xếp theo thứ tự tăng dần nh sau: A NO < N2O < NH3 < NO3B NH3 < N2 < NH4+ < NO < NO2 C NH3 < N2 < NO2- < NO < NO3- D NH3 < N2O< ... < NO3Câu 38 Sắp xếp thứ tự tính tăng dần bazơ CH3CH2NH2 , NH3, C6H5NH2 A CH3CH2NH2 < NH3 < C6H5NH2 B NH3 < C6H5NH2 < CH3CH2NH2 C CH3CH2NH2 < C6H5NH2 < NH3 D C6H5NH2 < NH3 < CH3CH2NH2 Câu 39 Trong...
 • 6
 • 208
 • 0

De thi thu tn mon hoa k12-he BTVH-yt2

De thi thu tn mon hoa k12-he BTVH-yt2
... hin tng c l : A.Dung dch có mu vng nht B Dung dch có mu xanh C.Dung dch có mu tớm D.Dung dch sut 23 phân bit SO2 v CO2 ngi ta dựng thuc th l: A Dd Ca(OH)2 B Dd NaCl C Nc Brụm D H2O 24 Dùng thu c ... 0,1 mol NaCl điện cực trơ Thể tích khí thu đợc catôt là: A 1,12 lít B 2,24 lít C 3,36 lít D lít 33 Cho 5,4 gam kim loại M tác dụng hết với dd HNO3 loãng thu đợc 4,48 lít khí NO đktc M là: A Al ... fomic, axit axetic? A quỳ tím B Na C CaCO3 D Cu(OH)2 25 Để trung hoà 4,44 gam axit cacboxylic X ( thu c dãy đồng đẵng axit axetic) cần 60 ml dd NaOH 1M CTPT axit X là: A HCOOH B CH3COOH C C3H7COOH...
 • 2
 • 135
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thi thử thptqg môn hóađề thi thử đh môn hóađề thi thử đh môn hóa 2014đề thi thử tn môn hóa 12đề thi thử đh môn hóa 2012đề thi thử đh môn hóa 2011đề thi thử đh môn hóa 2011 thpt amsterdam hanoiđề thi thử đh môn hóa 2013đề thi thử đh môn hóa 2012 có đáp ántuyen tap de thi thu dh mon hoa 2011de thi thu dh mon hoa khoi b nam 2011de thi thu dh mon hoa 2011de thi thu dh mon hoa 2011 co dap ande thi thu dh mon hoa 2011 co loi giaiđề thi thử đh môn hóa 2013 có đáp ánLet''''s go 1 students book - 3 editionHướng dẫn sử dụng Geo Slope 2007 full bài tập thực hànhBảng mã lỗi và phương án sửa chữa máy nén khí trục vít piston HitachiBÀI GIẢNG - Quản trị học (Bùi Thị Nga)_unprotectedGiáo trình kế toán tài chính – PGS.TS Nghiêm Văn LợiTÀI LIỆU - Toán kinh tế - HV Tài Chính (Bài giảng Bài tập Đề thi tham khảo)Tổng hợp các dạng bài tập ôn thi công chức thuế năm 2017 có hướng dẫn và lời giảiThực trạng và hiệu quả can thiệp nâng cao năng lực chăm sóc trẻ sơ sinh ở bệnh viện huyện, trạm y tế xã tỉnh đắk lắk, 2013 2016Dây chuyền trộn chiết rót và đóng nắp chai sử dụng PLC s7 300 và WinCCNghiên cứu kết quả phẫu thuật cắt đại tràng nội soi điều trị ung thư đại tràng trái (tt)Quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầngQuan hệ giữa xã hội với tự nhiên và vấn đề bảo vệ môi trườngTiểu luận phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến, vận dụng trong tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trườngNghiên cứu lựa chọn biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chuyên môn đối với vận động viên của Trung tâm TDTT Quân độiLuyện bài đọc hiểu tiếng Anh ôn thi THPT Quốc giaBan Thuyet minh DABT1Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm BHXH HISĐề cương ôn tập triết 2Đề cương triết 2Microsoft powerpoint 2010
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập