chuong 4 Không gian Compact

Tài liệu Toán ứng dụng - chương 4: Không gian vecto pdf

Tài liệu Toán ứng dụng - chương 4: Không gian vecto pdf
... - Tính chất khơng gian véctơ 1) Véctơ khơng 2) Phần tử đối xứng véctơ x 3) 0x = Với vectơ x thuộc V số   K : 4)   5) -x = (-1 )x I Định nghĩa ví dụ ... - Ví dụ Trong khơng gian véctơ V cho hai họ M  { x , y , z } M  {x  y  z , 2x  y - z , 3x  y  z } a Chứng minh M ĐLTT tính M1 ĐLTT b Chứng minh M1 ĐLTT tính M ĐLTT ... tuyến tính x y Khi ta chứng minh M2 tập sinh khơng gian véctơ V Trường hợp z khơng tổ hợp tuyến tính x y Khi ta chứng minh M2 khơng tập sinh khơng gian véctơ V Thật vậy, ta chứng minh M2 khơng sinh...
 • 51
 • 331
 • 0

Tài liệu Toán ứng dụng - chương 4: Không gian vecto(tt) docx

Tài liệu Toán ứng dụng - chương 4: Không gian vecto(tt) docx
... khơng gian sinh M? III Tổng giao hai không gian - Cho F G hai khơng gian K-kgvt V Định nghĩa giao hai khơng gian Giao hai khơng gian ... F II Không gian - Ví dụ 1 1  F   A  M 2[ R]| A    0 2 2  Chứng tỏ F khơng gian M2[R] Tìm sở chiều F II Không gian ... Vậy M phụ thuộc tuyến tính II Không gian - V K-kgvt Kg F Tậpcon F Tập F phép tốn V K- kgvt F II Không gian ...
 • 33
 • 184
 • 1

Tài liệu Chương 4. KHÔNG GIAN EUCLIDE pdf

Tài liệu Chương 4. KHÔNG GIAN EUCLIDE pdf
... span{u1 , u ,, u k } = span{v1 , v ,, v k },k  1,2, ,n 4.2 .2 Quá trình trực giao- trưc chuẩn hóa Gram – Schmidt Trong không gian Euclide Vcho hệ vectơ đltt u1 , u ,, u n  Quá trình trực ... chuẩn hóa Gram – Schmid 4.2 .1 Hệ trực giao – Hệ trực chuẩn Định nghĩa 1:Trong KG Euclide, hai vectơ u v gọi trực giao, ký hiệu u v,  u, v   Định nghĩa 2: Giả sử V KG Euclide Ta gọi hệ u1 , ... nghĩa 4: Cho (V, < , >) – KG Euclide Góc hai vectơ u, v V cho công thức: ^ cos(u, v) :  u, v  u.v Bất đẳng thức Cauchy – Schwars (BĐT C-S): Cho (V, < , >) – KG Euclide Khi u, v V | u, v...
 • 4
 • 380
 • 4

Chương 4. KHÔNG GIAN EUCLIDE doc

Chương 4. KHÔNG GIAN EUCLIDE doc
... span{u1 , u ,, u k } = span{v1 , v ,, v k },k  1,2, ,n 4.2 .2 Quá trình trực giao- trưc chuẩn hóa Gram – Schmidt Trong không gian Euclide Vcho hệ vectơ đltt u1 , u ,, u n  Quá trình trực ... chuẩn hóa Gram – Schmid 4.2 .1 Hệ trực giao – Hệ trực chuẩn Định nghĩa 1:Trong KG Euclide, hai vectơ u v gọi trực giao, ký hiệu u v,  u, v   Định nghĩa 2: Giả sử V KG Euclide Ta gọi hệ u1 , ... nghĩa 4: Cho (V, < , >) – KG Euclide Góc hai vectơ u, v V cho công thức: ^ cos(u, v) :  u, v  u.v Bất đẳng thức Cauchy – Schwars (BĐT C-S): Cho (V, < , >) – KG Euclide Khi u, v V | u, v...
 • 4
 • 309
 • 11

Chương 4: KHÔNG GIAN VECTƠ pptx

Chương 4: KHÔNG GIAN VECTƠ pptx
... hạn vectơ, vectơ không phụ thuộc tuyến tính (ii) v V, {v} độc lập tuyến tính v 4.1 Khái niệm không gian vectơ 4.1.1 Định nghĩa Ta nói tập hợp V không gian vectơ trường K hay K _ không gian vectơ, ... – v3 4.3.2 Định nghĩa: Họ vectơ v1, v2, , không gian vectơ V trường K gọi phụ thuộc tuyến tính , tồn vô hướng 1, 2, ., n tất không, cho 1v1 + 2v2 + .+ nvn= Họ vectơ không phụ tuyến tính gọi họ ... Cho V không gian vectơ trường K v, v1, v2, v3, … , phần tử V Ta nói vectơ v tổ hợp tuyến tính vectơ v1, v2, v3, , tồn vô hướng v= 1v1 + 2v2 + .+ 1,...
 • 4
 • 72
 • 0

Chương 4: KHÔNG GIAN VECTƠ (TT) doc

Chương 4: KHÔNG GIAN VECTƠ (TT) doc
... Số chiều không gian vectơ V ký hiệu là: dimV Không gian vectơ có số chiều hữu hạn gọi không gian vectơ hữu hạn chiều Không gian vectơ tìm vô số vectơ độc lập tuyến tính gọi không gian vectơ vô ... lý: (về sở không toàn vẹn) Trong không gian vectơ hữu hạn chiều, họ độc lập tuyến tính bổ túc thành sở 4.6 Tổng không gian 4.6.1 Định lý: Cho V K – không gian vectơ, W1 W2 hai không gian V Khi ... Không gian vectơ V K gọi n chiều, tồn n vectơ độc lập tuyến tính không tồn họ độc lập tuyến tính chứa nhiều n vectơ Vậy, số chiều không gian vectơ số tối đại vectơ độc lập tuyến...
 • 8
 • 317
 • 2

Bài giảng Đại số tuyến tính (ĐH Bách khoa Tp.HCM) Chương 4 Không gian vec tơ (tt):

Bài giảng Đại số tuyến tính (ĐH Bách khoa Tp.HCM) Chương 4 Không gian vec tơ (tt):
... dạng tọa độ Hai phép tốn bản: cộng hai vectơ nhân vectơ với số, V phức tạp Theo tính chất tọa độ, ta thấy phép tốn giống hồn tồn Rn Suy cấu trúc khơng gian vectơ V hồn tồn giống Rn Chứng minh V Rn ... V hạng M = m M tập sinh V hạng M = dim(V) hạng M = dim(V) = số vectơ M hạng M = hạng M thêm vectơ x Chiều kgian M = hạng M II Không gian ... độc lập tuyến tính Þ dim( F Ç G ) = Vậy E sở III Tổng giao hai không gian Ví dụ Cho F G hai khơng gian R4, với x1  x2  x3  x4  ...
 • 33
 • 183
 • 0

Bài giảng đại số tuyến tính chương 4 (không gian véctơ) lê xuân đại

Bài giảng đại số tuyến tính chương 4 (không gian véctơ)  lê xuân đại
... lập tuyến tính tối đại M N độc lập tuyến tính véctơ M tổ hợp tuyến tính véctơ N Định nghĩa Hạng hệ véctơ K -kgv E số véctơ độc lập tuyến tính tối đại TS Xuân Đại (BK TPHCM) CHƯƠNG 4: KHÔNG GIAN ... lập tuyến tính) TS Xuân Đại (BK TPHCM) CHƯƠNG 4: KHÔNG GIAN VÉCTƠ TP HCM — 2011 19 / 37 Cơ sở số chiều không gian véctơ Cơ sở số chiều không gian véctơ Vậy, B ∪ {x} ⊂ F độc lập tuyến tính số ... độc lập tuyến tính tối đại M N độc lập tuyến tính véctơ M tổ hợp tuyến tính véctơ N Định nghĩa Hạng hệ véctơ K -kgv E số véctơ độc lập tuyến tính tối đại Nếu M = {0} coi hạng M TS Xuân Đại (BK...
 • 64
 • 44
 • 0

KHÔNG GIAN MÊTRIC - Tập compact, không gian compact.pdf

KHÔNG GIAN MÊTRIC - Tập compact, không gian compact.pdf
... 2.1 Liên hệ với tập đóng Nếu A tập compact không gian metric A tập đóng Nếu A tập compact, B ⊂ A B đóng B tập compact 2.2 Hệ có tâm tập đóng Họ {Fi : i ∈ I} tập X gọi họ có tâm với tập hữu hạn J ... Định lí (Ascoli - Arzela) Tập A ⊂ C[a,b] (với metric hội tụ đều) compact tương đối A bị chặn điểm đồng liên tục [a, b] Bài tập Bài 1 Cho X không gian metric compact, {Fn } họ tập đóng, khác rỗng, ... Trong không gian metric X, mệnh đề sau tương đương: Tập A ⊂ X compact Từ dãy {xn } ⊂ A lấy dãy hội tụ phần tử thuộc A 2.3 Tiêu chuẩn compact Rn Trong không gian Rn (với metric thông thường), tập...
 • 7
 • 6,405
 • 138

BÀI TẬP CHƯƠNG IV. KHÔNG GIAN VECTƠ

BÀI TẬP CHƯƠNG IV. KHÔNG GIAN VECTƠ
... 2, −1,1, 2) Tìm điều kiện x,y,z,t,u để vectơ a = ( x, y, z , t , u ) thuộc không gian 11 Tìm sở số chiều không gian vectơ 12 Tìm sở số chiều không gian vectơ U + V , U ∩ V với: a U = (1, 2,1), ... kiện x,y,z,t để vectơ u = ( x, y, z , t ) thuộc không gian b a1 = (1, −1,1,0), a2 = (1,1,0,1), a3 = (2,0,1,1) Tìm điều kiện x,y,z,t để vectơ u = ( x, y, z , t ) thuộc không gian c a1 = (1, −1,1, ... lại c Tìm tọa độ vectơ x = −2u1 + 3u2 − u3 sở (v) Chứng minh tập hợp: a b { B = {( x, y, z , t ) ∈ } A = ( x, y, z ) ∈ / x − y + z = không gian 4 / 2x − y + z = x − t = } không gian ⎧ ⎡ a −b...
 • 3
 • 797
 • 19

Tài liệu CHƯƠNG 4. THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN ppt

Tài liệu CHƯƠNG 4. THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN ppt
... tháng SLOC Dӵ án 23 32 45 17 6050 Dӵ án 12 59 26 23 8300 Dӵ án 11 83 32 13300 Dӵ án 21 62 18 5900 Dӵ án 10 44 45 17 3300 Dӵ án 28 44 28 68 38990 Dӵ án 21 74 10 38600 Dӵ án 66 27 19 12760 Dӵ án ... Hҵng ÿӃn chӛ nhà tài trӧ cӫa khҷng ÿӏnh ѭӟc lѭӧng ÿѭӧc dùng ÿӇ ÿánh giá tiӅm lӵc cӫa dӵ án ѭu tiên nguӗn lӵc dӵ án cho 24 tháng tӟi Sau ÿó Hҵng hӓi nhà 66 tài trӧ cӫa xem liӋu dӵ án có phҧi ÿѭӧc ... thӡi gian cӕ ÿӏnh rҩt lӟn khiӃn cho thӡi hҥn tháng không thӇ Sau hoàn tҩt mӝt ÿánh giá kӻ lѭӥng, Hҵng ÿã cung cҩp cho nhà tài trӧ mӝt ѭӟc lѭӧng sӱa lҥi 12 ÿӃn 14 tháng cho dӵ án ѬӞC LѬӴNG THӠI GIAN...
 • 19
 • 407
 • 1

Tài liệu chương 3 Không gian tín hiệu và điều chế pdf

Tài liệu chương 3 Không gian tín hiệu và điều chế pdf
... trễ T b vào hai nhánh điều chế BPSK sơ đồ điều chế 3. 11 Sơ đồ điều chế đợc gọi OQPSK (Offset QPSK: QPSK dịch thời) đợc cho hình 3. 13 89 Chng Khụng gian tớn hiu v iu ch Hình 3. 13 Sơ đồ điều chế OQPSK ... nhị phân đầu vào điều chế với xác suất lỗi ký hiệu cực tiểu 88 Chng Khụng gian tớn hiu v iu ch Hình 3. 11 Sơ đồ khối hệ thống QPSK a) Điều chế QPSK; b) GiảI điều chế QPSK quán 3. 8 Điều chế OQPSK ... s thỡ iu ch c gi l iu ch s Chơng Không gian tín hiệu điều chế 42 Chng Khụng gian tớn hiu v iu ch 3. 1 Điều chế số Khi phát luồng số kênh vô tuyến, cần phải điều chế luồng số sóng mang (thờng hàm...
 • 107
 • 403
 • 2

Tài liệu Đại số tuyến tính - Chương 3 Không gian tuyến tính và ánh xạ tuyến tính ppt

Tài liệu Đại số tuyến tính - Chương 3 Không gian tuyến tính và ánh xạ tuyến tính ppt
... 28 31 36 36 44 48 51 55 đại số Sách dùng cho sinh viên tr-ờng Đại học xây dựng sinh viên tr-ờng Đại học, Cao đẳng kĩ thuật Ch-ơng Không gian tuyến tính ánh xạ tuyến tính 3. 1 Không gian tuyến tính ... x Không gian tuyến tính K - c gọi không gian véctơ tr-ờng K Nếu K tr-ờng số thực, V R - c gọi không gian tuyến tính thực, K tr-ờng số phức, V C - c gọi không gian tuyến tính phức Ví dụ 3. 1.1 ... LụC Không gian tuyến tính ánh xạ tuyến tính 3. 1 Không gian tuyến tính 3. 1.1 Định nghĩa không gian tuyến tính 3. 1.2 Không gian 3. 2...
 • 66
 • 887
 • 5

1 khu vườn với 4 "không gian" pptx

1 khu vườn với 4
... 5 Không gian dành cho bữa tối Không gian dành cho bữa sáng Với cách trí đơn giản với vài ghế gỗ gấp màu đỏ bàn tròn thích hợp cho việc dùng bữa sáng đón nắng, đón gió ... dành cho việc nghỉ ngơi không gian nhỏ gọn, phù hợp với ghế salon dài có đệm màu nâu đỏ Phòng khách trời Phòng khách không gian vuông vắn vườn Những ghế màu nâu trầm ấm đem lại vẻ đẹp yên bình...
 • 5
 • 159
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai tap khong gian compacttrắc nghiệm chương 4 trung gian tài chínhkhông gian mêtric tập compact không gian compact pdf§4 không gian mêtric đây đủ§4 không gian liên thôngkhông gian compact ia phngkiểm tra chương 4 oxi không khíchương 3 phiuongw pháp tạo độ trong không giankhông gian 4 bậc tự dobài giảng chương 6 tạo các đường và mặt phức tạp trong không gian và mặtchuông tin nhắn iphone 4 không kêuhình học không gian 11 chương 2bài tập hình học không gian 11 chương 1hình học không gian 12 chương 1hình học không gian lớp 11 chương 2Ảnh hưởng của thể chế đến quyết định đầu tư và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt Namnghiên cứu ứng dụng áp suất cao trong công nghệ thực phẩmĐồ án đọng cơ đốt trongKế hoạch kinh doanh khu vui chơi trẻ em Kool Kidz tại Thủ Đứcdự án trà sữa miteaSKKN HOANH LOP 3 2017DAP AN TOAN BANG a 2017Marcelo fernandes- Statistic for business and EconomicsĐồ án trung tâm tư vấn tâm lý LGBT COME OUTTÌM HIỂU VÀ THỰC TẬP VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚPGiải pháp phát triển kinh tế tư nhân tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng BìnGiải pháp tăng cường cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Vietcombank chi nhánh Đà NẵnNâng cao năng lực cạnh tranh của các công ty chứng khoán việt nam astractTổ chức hạch toán kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổng cục địa chất và khoáng sản việt namastractHoàn thiện công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà NẵnHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình ĐịnHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á, chi nhánh Đăk LăHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - Chi nhánh Đà NẵngHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay trung, dài hạn đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập