Đồ án môn học Xử lý khí thải

Đồ án môn học xử khí thải lò hơi với lượng nhiên liệu tiêu thụ 250kg dầu FO1h

Đồ án môn học xử lý khí thải lò hơi với lượng nhiên liệu tiêu thụ 250kg dầu FO1h
... TÀI LIỆU THAM KHẢO SVTH: GVHD: Đồ án môn học Xử khí thải nhà máy A lượng nhiên liệu tiêu thụ 250 kg dầu FO/1 h DANH MỤC HÌNH SVTH: GVHD: Đồ án môn học Xử khí thải nhà máy A lượng nhiên ... 38 Đồ án môn học Xử khí thải nhà máy A lượng nhiên liệu tiêu thụ 250 kg dầu FO/1 h 3.2 TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ MỘT THIẾT BỊ XỬ LÝ SO2 – THÁP ĐỆM SVTH: GVHD: 39 Đồ án môn học Xử khí thải ... 31 Đồ án môn học Xử khí thải nhà máy A lượng nhiên liệu tiêu thụ 250 kg dầu FO/1 h CHƯƠNG ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ, TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ MỘT THIẾT BỊ XỬ LÝ SO2 3.1 ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ...
 • 79
 • 133
 • 0

Đồ án môn học Xử khí thải

Đồ án môn học Xử lý khí thải
... tính chất thải, lựa chọn, tính toán thiết kế hệ thống xử khí thải công suất 12000 m3/h, đạt tiêu chuẩn sau xử cột B quy chuẩn QCVN 19 : 2009/BTNM Đồ án môn học Xử khí thải -Xử khí SO2 ... Tiền_MSSV:0150020239 ĐH01-KTMT2 Page 14 Đồ án môn học Xử khí thải -Xử khí SO2 GVHD: T.S Trần Tiến Khôi Hình 7: Sơ đồ hệ thống Xử SO2 sữa vôi ( Trang 95- Ô nhiễm không khí xử khí thải, tập 3-Trần Ngọc ... Tiền_MSSV:0150020239 ĐH01-KTMT2 Page 15 Đồ án môn học Xử khí thải -Xử khí SO2 GVHD: T.S Trần Tiến Khôi Hình 8: Sơ đồ hệ thống xử SO2 Amoniac ( Trang 100- Ô nhiễm không khí xử khí thải, tập 3-Trần Ngọc...
 • 53
 • 81
 • 0

đồ án môn học xử khí thải

đồ án môn học xử lý khí thải
... Trang 25 Đồ án môn học : Xử khí thải Huấn Giáo viên hướng dẫn : Th.S Nguyễn Đình * Tổn thất toàn hệ thống: Δpht = Δpdo + ∑ ∆p tb ∑ ∆p tb (kg/m2) : tổng tổn thất áp suất thiết bị xử khí hệ ... chõ Lò nấu đồng 1300 850 1000 1100 tC = tT (0C) Mùa đông Mùa hè 20 34,9 Bảng 10 – Nhiệt độ tính toán lò Sinh viên thực : Lê Hoàng Sơn - Lớp 04MT Trang 11 Đồ án môn học : Xử khí thải Huấn Mùa ... - Lớp 04MT Kết (Kcal/h) Trang 12 Đồ án môn học : Xử khí thải Huấn 14,4 Giáo viên hướng dẫn : Th.S Nguyễn Đình 860 12384 Bảng 12 - Tính toán toả nhiệt thắp sáng 3.2.4 Toả nhiệt đông điện Công...
 • 26
 • 36
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC XỬ CHẤT THẢI THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ KHÍ CACBON MONOXIT

ĐỒ ÁN MÔN HỌC XỬ LÝ CHẤT THẢI THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ CACBON MONOXIT
... II.1 NHIỆM VỤ THIẾT KẾ: - Thiết kế tháp hấp thụ khí thải chứa khí CO II.2 CÁC THÔNG SỐ CỦA KHÍ THẢI: II.2.1 Các thông số khí thải đầu vào: - Công suất xử : 10.000 m3/h - Khí thải ban đầu chứa ... CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO ù m â ï û ù ûi ØI LIE U THAM KHA O [1] Ô nhiễm không khí xử khí thải tập 1- GS Trần Ngọc Chấn-NXB Khoa học kỹ thuật [2] Ô nhiễm không khí xử khí thải tập 3- GS ... đổi nhiệt khí- lỏng (3) Tại đây, khí thải làm lạnh lần NH3 lỏng Khí thải khỏi (3) tách ẩm bình tách ẩm silicagel (4) làm lạnh lần khí sau tháp thiết bò trao đổi nhiệt khí- khí (5) Khí thải dẫn tiếp...
 • 36
 • 962
 • 7

Đồ án môn học Xử Nước Thải

Đồ án môn học Xử Lý Nước Thải
... cho xử nước thải chăn nuôi heo công suất 500m 3/ngđ Không áp dụng cho nước thải ngành khác Chất thải rắn khí không tính đến đồ án GVHD: ThS Nguyễn Xuân Hoàn Trang Đồ án môn học Xử Nước Thải ... Sơ đồ khái quát sau sở lựa chọn mô hình xử thích hợp GVHD: ThS Nguyễn Xuân Hoàn Trang Đồ án môn học Xử Nước Thải Lớp ĐHMT1 Hình 2.1: Sơ đồ tổng quát xử nước thải giàu chất hữu sinh học ... tâm đến vấn đề xử nước thải chăn nuôi GVHD: ThS Nguyễn Xuân Hoàn Trang Đồ án môn học Xử Nước Thải Lớp ĐHMT1 Nhiều nhà nghiên cứu Trung Quốc tìm nhiều công nghệ xử nước thải thích hợp...
 • 69
 • 285
 • 9

Tài liệu Đồ án môn học - Xử khí Clo pptx

Tài liệu Đồ án môn học - Xử lý khí Clo pptx
... loại B - Hiệu suất xử thiết bò 90% Các số liệu tự chọn: - Nhiệt độ pha khí HCl: 300C - Nhiệt độ nước : 300C - p suất khí : 1at O F N III.1.2 Yêu cầu thiết kế: Thiết kế hệ thống xử khí thải ... NGHỆ 10 TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO ĐỒ ÁN MÔN HỌC III.1 YỀU CẦU THIẾT KẾ: III.1.1 Đầu đề số liệu cho Các số liệu ban đầu cho thiết kế sau: - Năng suất 5000 m3/h - Đạt tiêu chuẩn khí thải ... nhiễm - Lắp đặt hệ thống xử ô nhiễm (lắng , lọc , hấp thụ hấp phụ , phân hủy sinh học ) M O U R IT O I.3.1 Cơ Sở Thuyết Của Quá Trình Xử Khí Độc Hại : Gồm phương pháp : - Hấp thụ chất khí...
 • 36
 • 521
 • 0

Tài liệu Đồ án môn học - Xử chất thải docx

Tài liệu Đồ án môn học - Xử lý chất thải docx
... KHAO Đồ án môn học xử chất thải Hình 6: Sơ đồ công nghệ tháp hấp thụ CO trình sản xuất amoniăc lỏng 13 TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO Đồ án môn học xử chất thải III.4 - - - - THUYẾT ... THAM KHAO Đồ án môn học xử chất thải TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Ô nhiễm không khí xử khí thải tập 1- GS Trần Ngọc Chấn-NXB Khoa học kỹ thuật [2] Ô nhiễm không khí xử khí thải tập 3- GS Trần ... vò (đồng) (đồng) Số lượng Đơn vò TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO Đồ án môn học xử chất thải TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO Đồ án môn học xử chất thải KẾT LUẬN Ưu điểm : - Tính...
 • 38
 • 314
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC XỬ NƯỚC THẢI pdf

ĐỒ ÁN MÔN HỌC XỬ LÝ NƯỚC THẢI pdf
... pháp học - Phương pháp hóa học - Phương pháp hóa – - Phương pháp sinh học MỘT SỐ SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM Công nghệ xử nước thải dệt nhuộm nước Công nghệ xử nước thải ... nhuộm nước Công nghệ xử nước thải dệt nhuộm giới Công nghệ xử nước thải dệt nhuộm sợi Hà Lan Song chắn rác Thiết bị lắng bùn Bể điều hòa Bể sinh học Bể keo tụ Thiết bị xử bùn Công nghệ xử ... làm tăng BOD, COD nguồn nước Độ màu cao lượng thuốc nhuộm dư vào nước thải gây màu cho dòng tiếp nhận CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM Về nguyên xử lý, nước thải dệt nhuộm áp dụng...
 • 142
 • 526
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC XỬ NƯỚC THẢI NƯỚC CẤP XỬ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TINH BỘT MÌ

ĐỒ ÁN MÔN HỌC XỬ LÝ NƯỚC THẢI NƯỚC CẤP XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TINH BỘT MÌ
... Giai đoạn xử hố giai đoạn xử độc lập xử với phương pháp học, hố học, sinh học cơng nghệ xử nước thải hồn chỉnh Những phương pháp hố thường áp dụng để xử nước thải : keo ... Đồ Án Mơn Học Xử Nước Thải Nước Cấp GVHD: Nguyễn Xn Hồn Nội Dung Thực Hiện  Nghiên cứu sở thuyết  Thu thập phương án xử nước thải ngành sản xuất tinh bột  Phân tích ... xuất tinh bột ta nhận thấy xử nước thải phương pháp sinh học hiệu - Do số BOD, COD đầu vào cao nên phương án phù hợp Nhóm Thực Hiện: 13 Trang 34 Đồ Án Mơn Học Xử Nước Thải Nước Cấp GVHD:...
 • 77
 • 305
 • 1

ĐỒ ÁN MÔN HỌC XỬ NƯỚC THẢI TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI HEO

ĐỒ ÁN MÔN HỌC XỬ LÝ NƯỚC THẢI TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI HEO
... nghệ xử nước thải chăn nuôi heo công nghiệp đưa số kiến nghị sau: Công nghệ xử nước thải chăn nuôi công nghiệp tiến hành sau: (1) xử học: lắng 1; (2) xử sinh học: bắt đầu sinh học ... cho xử nước thải chăn nuôi heo công suất 500m 3/ngđ Không áp dụng cho nước thải ngành khác Chất thải rắn khí không tính đến đồ án GVHD: ThS Nguyễn Xuân Hoàn Trang Đồ án môn học Xử Nước Thải ... Ý loại nước thải giàu Nitơ Phospho nước thải chăn nuôi heo phương pháp xử thông thường đạt tiêu chuẩn cho phép hàm lượng Nitơ Phospho nước sau xử Công nghệ xử nước thải chăn nuôi giàu...
 • 70
 • 535
 • 2

Đồ án môn học xử chất thải docx

Đồ án môn học xử lý chất thải docx
... NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY THỦY SẢN SVTH: Nguyễn Thái Anh 23 Đồ án mơn học xử chất thải GVHD: Lê Ngọc Thư I PHÂN TÍCH CƠNG NGHỆ XỬ LÝ , LỰA CHỌN QUY TRÌNH XỬ LÝ TỐI ƯU I.1 So sánh xử kỵ ... Phương pháp xử sinh học – Quy trình kị khí hiếu khí kết hợp Xử học UASB Aeroten Lắng II Xử bùn cặn Phương pháp xử sinh học – Quy trình ứng dụng bể sinh học mẻ Xử học SBR Xử bùn cặn ... Phương pháp xử sinh học – Quy trình kị khí kết hợp bể lọc sinh học SVTH: Nguyễn Thái Anh 32 Đồ án mơn học xử chất thải Xử học UASB GVHD: Lê Ngọc Thư Bể lọc sinh học Bể lắng Xử bùn cặn...
 • 70
 • 132
 • 0

đồ án môn học xử nước thải

đồ án môn học xử lý nước thải
... Giai đoạn xử hố giai đoạn xử độc lập xử với phương pháp học, hố học, sinh học cơng nghệ xử nước thải hồn chỉnh Những phương pháp hố thường áp dụng để xử nước thải : keo ... vận tốc cho vào nước thải 2.3.PHƯƠNG PHÁP HĨA HỌC Nhóm Thực Hiện: 13 Trang 18 Đồ Án Mơn Học Xử Nước Thải Nước Cấp GVHD: Nguyễn Xn Hồn Các phương pháp hố học dùng xử nước thải gồm có : ... thống tiêu nước sơng bổ sung cho nước nguồn 2.4.2 Xử nước thải phương pháp sinh học điều kiện nhân tạo  Bể lọc sinh học Nhóm Thực Hiện: 13 Trang 22 Đồ Án Mơn Học Xử Nước Thải Nước Cấp...
 • 77
 • 163
 • 0

Đồ án môn học xử khi HCL trong môi trường

Đồ án môn học xử lý khi HCL trong môi trường
... 5939-1995), hiệu suất xử thiết bò đạt 90% , ta chọn thiết bò xử dùng trường hợp HẤP THỤ O F N I H O U M X G N R IT O N A TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHƯƠNG i i : HẤP ... ứng xảy môi trường kiềm (đầy đủ vôi ) cho chất canxi hypoclorit , canxi clorua nước TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO ĐỒ ÁN MÔN HỌC Ưu điểm : Ca(OCl)2 + 4HCl = CaCl + 4HClO Ca(OH)2 + 2HCl = ... PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ Trong phương pháp , để xử lượng khí HCl nhà máy điện phân NaOH-CL2 thải phương pháp thường sử dụng hấp thụ hấp phụ Hấp thụ hidro clorua nước thực thiết bò khác Hiệu xử phụ...
 • 36
 • 602
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đồ án môn học xử lý ảnhđồ án quá trình xử lý khí thải lò đốt rác công nghiệpđồ án môn vi xử lýmẫu đồ án môn học nguyên lý kế toánđồ án môn học nguyên lý kế toánđồ án môn học quản lý dự án phần mềmđồ án tốt nghiệp xử lý nước thải sinh hoạtđồ án môn học nguyên lý máymôn học xử lý nước thải nước cấp ngân hàng câu hỏiđồ án tính toán xử lý nước thải tại tổng công ty giấy việt namđồ án tính toán xử lý khí h2sdo an cong nghe xu ly nuoc thai cong suat 12000hướng dẫn thiết kế đồ án môn học nguyên lý máyđồ án môn học vi xử lýđồ án xử lý khí thải coChỉ đạo các tổ chuyên môn ở trường trung học phổ thông dạy học theo tiếp cận năng lực (LV thạc sĩ))GIA CONG PRO 2Giải pháp tăng cường kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thuỷ sản và nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại nuôi trồng thuỷ sản (NTTS) huyện Thanh TrìCẮT LỚP VI TÍNH ĐỘNG MẠCH PHỔI, BS. Phan Nhân Hiển ,Khoa CĐHA- BV ĐHYHNLuyện thi IOE quốc gia cực khó pdfPHRASAL VERB THÔNG DỤNGphương pháp giải nhanh Chuyên đề hình học tọa độ oxyz13 đề thi thử THPT quốc gia chọn lọc môn toán 2017Đề tài phân tích đấu giá quốc tế và hoạt động đấu giá quốc tế tại Việt NamĐề tài thực trạng và giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của công ty cổ phần thi công cơ giới và dịch vụSáng tạo toán học tập 3phúc lợi trong doanh nghiệpĐánh giá tác động của việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng đến đời sống và việc làm của người dân khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ AnNhững bài làm văn tiêu biểu 11Tuyển tập 20 năm đề thi olympic 30 tháng 4 ngữ vănHướng dẫn học và làm bài ngữ văn 11Tuyen tap 40 de thi dai hoc mon vat ly 2017Các điều kiện cần thiết để áp dụng thành công khuôn khổ chi tiêu trung hạn tại thành phố hồ chí minh nghiên cứu điển hình ngành giáo dụcHoàn thiện công tác quản trị đội ngũ công chức kho bạc nhà nướcThe impact of perceived leadership styles on organizational commitment
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập