Kỹ thuật trồng nấm năng suất cao lê vệ hồng (chủ biên), phạm mai thương, dương minh hào pdf

Tài liệu Kỹ thuật trồng lạc năng suất cao pdf

Tài liệu Kỹ thuật trồng lạc năng suất cao pdf
... Cách bón: + Vôi bột bót lót 1/2 trớc rạch hàng, 1/2 lại bón vào lúc vun gốc - Tới nớc vào rãnh cho lạc thấy hạn + Toàn lợng phân hoá học đợc trộn bón vào hàng rạch sẵn Phân chuồng bón sau Sau bón ... sạch, phơi dới nắng nhẹ đến vỏ lụa tróc đợc Bảo quản giống chum vại bao nilon nơi khô mát Thu hoạch lạc ...
 • 2
 • 294
 • 2

Kỹ Thuật Trồng Ngô Năng Suất Cao ppt

Kỹ Thuật Trồng Ngô Năng Suất Cao ppt
... phát triển suất bắp Thời kỳ tạo hột thời kỳ cần nhiều lân Với Kali cần nhiều thời kỳ tăng trưởng tích cực đến giai đoạn trổ cờ 2 .Kỹ thuật canh tác: 2.1.Sửa soạn đất:công tác sửa soạn đất trồng bắp ... trái tươi, suất cao 11-13 trái tươi/ha Ngoài có bắp Nếp Nù siêu dẽo công ty cổ phần DV Bảo Vệ Thực Vật An Giang nhiều nông dân chọn để trồng 2.3.Gieo xử lý giống: hột giống có độ nẩy mầm cao >90% ... khoảng cách với hàng 20-40 cm tùy theo đặc tính giống Mật độ trồng bắp thưa, phát triển tốt, cho trái to số hột/m lại nên suất hột không cao Trồng dầy bắp phun râu trễ bình thường từ 1-5 ngày làm hoa...
 • 5
 • 294
 • 0

nghiên cứu thời vụ và các biện pháp kỹ thuật trồng bông năng suất cao phù hợp với các vùng đồi núi ở lai châu

nghiên cứu thời vụ và các biện pháp kỹ thuật trồng bông năng suất cao phù hợp với các vùng đồi núi ở lai châu
... 15,6 ta/ha vi cho y F y ' lai thuan cao nhit li 3,642 trieu ddng/ha v i cao hon so vdi ddi chiing 518.000 ddng/ha d muc phan bdn P4 v i P5 cho nang suit cao hon nhung cho lai thuin d mirc trung ... trudng bdng VNOI-2 cd xu hudng ngin lai F F y Ket qui theo ddi cho thiy chieu cao ciy ty le thuan vdi thdi gian sinh trudng, d thdi vu gieo sdm 20/4 chilu cao ciy cao nhit dat 154cm Cic thdi vu gieo ... nang suit cao hon so vdi each gieo hang tir 0,2 - 0,4 ta/ha Gieo bdng d mat 5,5 van ciy/ha cho ning 38 ' F F suit cao nhit 16,6 - 17 ta/ha, cao hon so vdi ning suit d mat gieo cdn lai F f ^ r...
 • 83
 • 233
 • 0

Kỹ thuật trồng nấm rơm lãi cao pdf

Kỹ thuật trồng nấm rơm lãi cao pdf
... hình trồng nấm rơm nhà kín Theo ông Hải, diện tích nhà kín 18m2, sử dụng 600 bánh rơm (1 công rơm) 70 bọc meo, cho thu hoạch từ 170 – 180 kg nấm Bán 1,6 triệu đồng, lãi 1,3 triệu đồng Kỹ thuật trồng ... xem trồng nấm rơm nghề truyền thống họ Người có tuổi nghề 20 năm Ông Hai Beo ấp Qui II, xã Trung Kiên có kinh nghiệm trồng nấm rơm gần 15 năm nói : Tôi trồng công nấm (2.000m2) sử dụng ghe rơm ... quét dọn nhà kín, khử trùng vôi bột để trồng tiếp đợt sau Kỹ thuật trồng nấm nhà kín cho phép người trồng nấm sản xuất theo phương thức dây chuyền, đợt trồng 15 ngày (thời gian nhà kín) không...
 • 5
 • 844
 • 15

Kỹ thuật nuôi ong năng suất cao potx

Kỹ thuật nuôi ong năng suất cao potx
... chuồng gia súc Chia đàn tự nhiên Một phận ong thợ với ong chúa tách ra, bay để thành lập tổ ong Chia đàn ong tự nhiên thường làm giảm suất mật a Khi đàn ong chia đàn tự nhiên:     Điều kiện ... :Mật độ ong đông, ong chúa đẻ mạnh, cầu nhiều, thức ăn dự trữ thừa ong sống thùng qúa chật trội b Hiện tượng đàn ong trước chia đàn tự nhiên: Trước chia đàn vài tuần, ong xây nhiều lỗ tổ ong đực ... thường mũ chúa già ong chia đàn có có chúa ong chúa đẻ vào chia đàn Ong chia đàn từ - 11 sáng 14 - 16 chiều vào ngày đẹp trời Khi chia đàn, ong chúa cũ với qúa nửa số ong thợ số ong đực ăn no mật...
 • 5
 • 359
 • 1

Kỹ thuật nuôi ong năng suất cao docx

Kỹ thuật nuôi ong năng suất cao docx
... chuồng gia súc Chia đàn tự nhiên Một phận ong thợ với ong chúa tách ra, bay để thành lập tổ ong Chia đàn ong tự nhiên thường làm giảm suất mật a Khi đàn ong chia đàn tự nhiên:     Điều kiện ... :Mật độ ong đông, ong chúa đẻ mạnh, cầu nhiều, thức ăn dự trữ thừa ong sống thùng qúa chật trội b Hiện tượng đàn ong trước chia đàn tự nhiên: Trước chia đàn vài tuần, ong xây nhiều lỗ tổ ong đực ... thường mũ chúa già ong chia đàn có có chúa ong chúa đẻ vào chia đàn Ong chia đàn từ - 11 sáng 14 - 16 chiều vào ngày đẹp trời Khi chia đàn, ong chúa cũ với qúa nửa số ong thợ số ong đực ăn no mật...
 • 5
 • 290
 • 1

Điều tra hiện trạng sản xuất một số giống hoa hồng nhập nội và các biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng hoa hồng tại huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hoá

Điều tra hiện trạng sản xuất một số giống hoa hồng nhập nội và các biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng hoa hồng tại huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hoá
... khoa h c nụng nghi p - i Trích yếu luận văn Giới thiệu chung: 1.1 Tên đề t i: Điều tra trạng sản xuất số giống hoa hồng nhập nội v biện pháp kỹ thuật nhằm tăng suất, chất lợng hoa ... trạng sản xuất số giống hoa hồng nhập nội v biện pháp kỹ thuật nhằm tăng suất, chất lợng hoa hồng huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá Tr ng i h c Nụng nghi p H N i - Lu n Th c s khoa h c nụng nghi p ... sở điều tra v đánh giá đợc thực trạng sản xuất, xu phát triển hoa hồng, rõ nguyên nhân hạn chế - Nghiên cứu số đặc tính nông, sinh học số giống hoa hồng nhập nội - Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật...
 • 148
 • 274
 • 0

Nghiên cứu kỹ thuật giâm hom và xây dựng mô hình trồng rừng năng suất cao cho 3 dòng bạch đàn đã được chọn lọc PNCTIV; PIVCT3 và PNCT4

Nghiên cứu kỹ thuật giâm hom và xây dựng mô hình trồng rừng năng suất cao cho 3 dòng bạch đàn đã được chọn lọc PNCTIV; PIVCT3 và PNCT4
... KỸ THUẬT GIÂM HOM VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG RỪNG NĂNG SUẤT CAO CHO DÒNG BẠCH ĐÀN ĐÃ ĐƯỢC CHỌN LỌC PNCTIV, PNCT3 PNCT4 Mã số: 137 .12.RD HĐ-KHCN BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ: ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG MÔ HÌNH RỪNG ... VIỆN NGHIÊN CỨU CÂY NGUYÊN LIỆU GIẤY Phụ lục ĐỀ TÀI CẤP BỘ NĂM 2012 TÊN ĐỂ TÀI: NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT GIÂM HOM VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG RỪNG NĂNG SUẤT CAO CHO DÒNG BẠCH ĐÀN ĐÃ ĐƯỢC CHỌN LỌC PNCTIV, ... 5812.50 1 937 .50 24.56 0.000 30 139 .74 38 2 78.90 35 952.24 38 5 31 966.45 10655.48 191.18 0.000 21178.89 38 0 55. 73 531 45 .33 38 3 16. 13 5 .38 2.10 0.099 9 73. 50 38 1 2.56 989. 63 384 39 339 .09 131 13. 03 14.56...
 • 69
 • 217
 • 0

Nghiên cứu kỹ thuật trồng nấm Linh chi đỏ (Ganoderma Lucidum) trên mạt cưa cao su

Nghiên cứu kỹ thuật trồng nấm Linh chi đỏ (Ganoderma Lucidum) trên mạt cưa cao su
... liệu thu bảng cho thấy, cấy chuyển chi u cao đạt khoảng 4cm, sau cấy chuyển trồng đất 15 ngày tuổi đạt chi u cao 8,92cm, sau 30 ngày chi u cao đạt 20cm Sau chi u cao phát triển chậm dần, giai đoạn ... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU 3.1 Vật liệu - Vật liệu sử dung nghiên cưu giống hoa cúc nhà vườn chuyên trồng hoa Nhật Thủy, thành phố Đà Lạt cung cấp - Địa điểm nghiên cưu: Trại ... 3-4cm trồng sang sang luống đất khác để theo dõi sinh trưởng phát triển Cs Cp = x 100 Ct Cp: Ty lệ % sống sau 10 ngày trồng Cs: Số sống sau ngày cấy chuyển Ct: Tổng số trồng - Chi u cao cây: Chi u...
 • 38
 • 1,859
 • 3

nghiên cứu kỹ thuật trồng nấm linh chi đỏ trên mạt cưa cao su

nghiên cứu kỹ thuật trồng nấm linh chi đỏ trên mạt cưa cao su
... tế cao Hiểu lợi ích nấm Linh chi đem muốn nghiên cứu để biết rõ loại nấm quý Nội dung đề tài Nghiên cứu kỹ thuật trồng nấm Linh chi đỏ (Ganoderma Lucidum) mạt cưa cao su Từ điều trình bày trên, ... mục tiêu đề tài là: Nghiên cứu kỹ thuật trồng nấm Linh chi đỏ (Ganoderma lucidum) mạt cưa cao su Khảo sát tốc độ phát triển lan tơ nấm Linh chi So sánh tốc độ lan tơ nấm Linh chi giống hạt lúa ... Chí Minh nên việc nghiên cứu trồng Linh cho mạt cưa dễ dàng Thành phần mạt cưa chủ yếu thành phần từ cao su  Trong hai thí nghiệm dùng mạt cưa cao su tươi mạt cưa cao su bổ sung phụ gia cám gạo,...
 • 59
 • 1,201
 • 18

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh lạc đạt năng suất cao trên đất cát ven biển huyện nghi xuân, tỉnh hà tĩnh

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh lạc đạt năng suất cao trên đất cát ven biển huyện nghi xuân, tỉnh hà tĩnh
... tồn trên, tiến h nh thực đề t i: "Nghi n cứu số biện pháp kỹ thuật thâm canh lạc đạt suất cao đất cát ven biển huyện Nghi Xuân, tĩnh H Tĩnh mục tiêu, yêu cầu đề tài 2.1 Mục tiêu Xây dựng kỹ thuật ... 26 1.4 Kết nghi n cứu biện pháp kỹ thuật tăng suất lạc giới v việt nam 1.4.1 Kết nghi n cứu chọn tạo giống 27 27 1.4.1.1 Kết nghi n cứu giới 27 1.4.1.2 Kết nghi n cứu chọn tạo giống lạc nớc 29 ... nghi n cứu phân bón 31 1.4.2.1 Kết nghi n cứu phân bón giới 31 1.4.2.2 Kết nghi n cứu phân bón Việt Nam 35 1.4.3 Kết nghi n cứu thời vụ 39 1.4.4 Kết nghi n cứu mật độ trồng lạc 40 1.4.5 Kết nghi n...
 • 113
 • 495
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: kỹ thuật trồng lúa năng suất caokỹ thuật trồng tiêu năng suất caokỹ thuật trồng lạc năng suất caokỹ thuật trồng ngô năng suất caokỹ thuật trồng bắp năng suất caokỹ thuật nuôi ong năng suất caokỹ thuật trồng nấm rơm lê duy thắngkỹ thuật trồng nấm tai mèo mộc nhĩ từ mùn cưa cao su đóng bịch pptxkỹ thuật trồng nấm lịnh chikỹ thuật trồng nấmkỹ thuật trồng nấm rơmkỹ thuật trồng nấm nhĩhướng dẫn kỹ thuật trồng nấmtài liệu kỹ thuật trồng nấmsổ tay kỹ thuật trồng nấmBÀI TẬP TIẾNG ANH 12 HAYGiáo án KHTN 7 Vnen môn Sinh họcBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô lý THUYẾT HÀNH VI của NGƯỜI sản XUẤT và NGƯỜI TIÊU DÙNGBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô, cấu TRÚC THỊ TRƯỜNG, CẠNH TRANH và độc QUYỀNTÀI LIỆU THAM KHẢO QUAN NIỆM của hồ CHÍ MINH về CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAMFactors influencing the adoption of internet banking a case study in ho chi minh cityGiải pháp phát triển thương hiệu mủ cao su tại tập đoàn công nghiệp cao su việt nam đến năm 2020Nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt namTác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán việt namVận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh bình dươngHÓA HỮU CƠ Chuong 3: CƠ CHẾ PHẢN ỨNGTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ nội DUNG ôn tập môn KINH tế vĩ mô, SAU đại họckiếm tiền online với sms.vnCÁC MẪU CÂU GIAO TIẾP TIẾNG ANH CÔNG SỞ KHÔNG THỂ BỎ QUATỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2017TỔNG HƠP CÁC KINH NGHIỆM PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANHTỰ HỌC TIẾNG ANH VĂN PHÒNG VÀ GIAO TIẾP KINH TẾTỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ P1TÌNH HUỐNG LÊN LỊCH CUỘC HỌP TRONG HỘI THOẠI TIẾNG ANH KINH TẾ“Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng đa lộc
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập