Định hướng quản lý tổng hợp vùng bờ biển bắc bộ trần đức thạnh (chủ biên) và các tác giả khác pdf

Quy hoạch lập kế hoạch quản tổng hợp vùng bờ vịnh hạ long, quảng ninh xác định các định hướng chiến lược cho quản tổng hợp vùng bờ vịnh hạ long

Quy hoạch và lập kế hoạch quản lý tổng hợp vùng bờ vịnh hạ long, quảng ninh xác định các định hướng chiến lược cho quản lý tổng hợp vùng bờ vịnh hạ long
... mụi trng vnh H Long" Mt s d tho: quy ch qun vnh H Long, quy ch BVMT tnh Qung Ninh, k hoch thc hin Ngh quyt 41-TW/NQ ca B Chớnh tr Quy hoch tng th phỏt trin kinh t xó hi TP H Long n 2010 ... Qung Ninh ti k hp th - khoỏ X v "Mt s ch trng, gii phỏp tng cng cụng tỏc qun BVMT Qung Ninh n nm 2010" Quyt nh s 3783/Q-UB ngy 22/10/2003 ca UBND tnh Qung Ninh v/v "quy ch tm thi v qun lý, ... tng cng cho cỏc mc tiờu dõn sinh v phỏt trin kinh t Chớnh vỡ vy, mi quan tõm v cỏc ti vựng b a dng v phc hn nhiu so vi nhng vựng khỏc Vùng bờ mặt tự nhiên Môi trờng biển Vùng bờ cần quản Hoạt...
 • 42
 • 169
 • 1

Quy hoạch lập kế hoạch quản tổng hợp vùng bờ vịnh hạ long, quảng ninh xác định tầm nhìn chiến lược cho quản vùng bờ vịnh hạ long

Quy hoạch và lập kế hoạch quản lý tổng hợp vùng bờ vịnh hạ long, quảng ninh xác định tầm nhìn chiến lược cho quản lý vùng bờ vịnh hạ long
... tng cng cho cỏc mc tiờu dõn sinh v phỏt trin kinh t Chớnh vỡ vy, mi quan tõm v cỏc ti vựng b a dng v phc hn nhiu so vi nhng vựng khỏc Vùng bờ mặt tự nhiên Môi trờng biển Vùng bờ cần quản Hoạt ... l khú khn cho thnh ph C cu s dng t t dựng cho nụng nghip chim t l nh, ch khong 2-8%, ch yu dựng cho trng lỳa hoc cõy n qu lõu nm t v t c dng chim khong 43% H Long, ch yu c s dng cho xõy dng, ... cu Bói Chỏy s c xõy dng m bo giao thụng thụng sut cho Thnh ph v ton tnh Qung Ninh cng nh cho khu vc phớa Bc éo Tun Chõu l o ln nht nm vnh H Long, ó cú ng giao thụng ni vi t lin Ngy 27/12/1993,...
 • 28
 • 368
 • 1

Quy hoạch lập kế hoạch quản tổng hợp vùng bờ vịnh hạ long, quảng ninh xác định các kế hoạch hành động ưu tiên tiền khả thi trong quản tổng hợp vùng bờ vịnh hạ long

Quy hoạch và lập kế hoạch quản lý tổng hợp vùng bờ vịnh hạ long, quảng ninh xác định các kế hoạch hành động ưu tiên tiền khả thi trong quản lý tổng hợp vùng bờ vịnh hạ long
... Long xác định Chiến lược QLTHVB bao gồm toàn thành phố Hạ Long phía đất liền toàn vịnh Bãi Cháy vịnh Hạ Long phía biển Hình Vùng bờ vịnh Hạ Long Thành phố Hạ Long thủ phủ tỉnh Quảng Ninh, cách ... dụng TNTN vùng bờ Đề xuất sơ đồ phân vùng sử dụng vùng bờ xây dựng quy định sử dụng liên quan Lập hoàn thi n kế hoạch phân vùng sử dụng tổng hợp vùng ven bờ - Triển khai kế hoạch phân vùng - Phân ... Tính ưu tiên kế hoạch hành động xem xét để lồng ghép với kế hoạch ngắn, trung dài hạn tỉnh/thành phố, ngành liên quan Các kế hoạch hành động nghiên cứu tính khả thi: sở lực kỹ thuật, người khả...
 • 70
 • 225
 • 0

Ứngs dụng GIS trong quản tổng hợp vùng bờ tỉnh quảng nam

Ứngs dụng GIS trong quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh quảng nam
... – GIS cho vùng bờ tỉnh Quảng Nam, tiềm ứng dụng việc quản tổng hợp vùng bờ Quảng Nam Việc xây dựng CSDL – GIS (bao gồm hệ thống đồ thông tin nguồn ) vùng bờ Quảng Nam xử tổng hợp sở kết ... quan đến QLTH vùng ven bờ tỉnh Quảng Nam (hình 8) Ứngs dụng GIS Quản tổng hợp vùng bờ tỉnh Quảng Nam – HVTH : Lê Văn Phước – MS: 91226002  Các tài liệu, báo cáo, dự án, đề tài có tỉnh nơi khác ... (hình 11) 12 Ứngs dụng GIS Quản tổng hợp vùng bờ tỉnh Quảng Nam – HVTH : Lê Văn Phước – MS: 91226002 13 Ứngs dụng GIS Quản tổng hợp vùng bờ tỉnh Quảng Nam – HVTH : Lê Văn Phước – MS: 91226002...
 • 15
 • 429
 • 0

Quy hoạch lập kế hoạch quản tổng hợp vùng bờ vịnh hạ long, quảng ninh đánh giá chi phí lợi ích mở rộng theo 3 tuyến vùng bờ vịnh hạ long

Quy hoạch và lập kế hoạch quản lý tổng hợp vùng bờ vịnh hạ long, quảng ninh đánh giá chi phí lợi ích mở rộng theo 3 tuyến vùng bờ vịnh hạ long
... 22 3. 3 .3 Một số vấn đề môi trờng ngành than 23 3 .3. 4 Kết tính chi phí- lợi ích mở rộng ngành Than 24 nhận xét- kết luận 28 Tài liệu tham khảo 30 Mở đầu Vùng bờ Vịnh Ha Long ... phân tích hệ thống: 2.2 Tiếp cận phơng pháp phân tích chi phí lợi ích mở rộng Kết phân tích chi phí lợi ích mở rộng theo tuyến số ngành kinh tế địa bàn nghiên cứu 10 3. 1 Ngành ... tính chi phí lợi ích mở rộng theo tuyến khảo sát tuyến thuộc vùng bờ bao gồm tuyến Vịnh, tuyến bờ biển tuyến nằm cách bờ biển khoảng 5km Trên tuyến lựa chọn điểm mà có ngành trọng điểm vùng Qua...
 • 31
 • 224
 • 0

Quy hoạch lập kế hoạch quản tổng hợp vùng bờ vịnh hạ long, quảng ninh đánh giá môi trường tổng thể vùng bờ vịnh hạ long

Quy hoạch và lập kế hoạch quản lý tổng hợp vùng bờ vịnh hạ long, quảng ninh đánh giá môi trường tổng thể vùng bờ vịnh hạ long
... nớc ven bờ vịnh Hạ Long năm 1998 36 36 Bảng 34 Chlorophyll-a nớc ven bờ vịnh Hạ Long năm 2004 38 Bng 35 Thc vt phự du nc 39 Bng 36 ng vt phự du nc Bảng 37 Diện tích rừng ngập mặn Quảng Ninh 39 ... tng th vựng b vnh H Long Điều cho thấy đánh bắt cá mức loại lới kéo đáy, thông dụng vùng biển Quảng Ninh Những bãi tôm, cá truyền thống nh bãi cá Cửa Lục bãi cá vịnh Hạ Long có biến động lớn ... vùng vịnh Hậu RNM có vai trò lớn khía cạnh sinh thái môi trờng Việc suy giảm RNM vùng vịnh Hạ Long đồng nghĩa với việc bãi ơng, bãi đẻ Nhim v Quy hoch v lp K hoch QLTHVB vnh H Long - Qung Ninh...
 • 58
 • 233
 • 1

Quy hoạch lập kế hoạch quản tổng hợp vùng bờ vịnh hạ long, quảng ninh đề xuất các giải pháp chính trong kế hoạch thực hiện chiến lược quản tổng hợp vùng bờ vịnh hạ long

Quy hoạch và lập kế hoạch quản lý tổng hợp vùng bờ vịnh hạ long, quảng ninh đề xuất các giải pháp chính trong kế hoạch thực hiện chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ vịnh hạ long
... Động Thực vật Quốc tế Uỷ ban nhân dân Rạn san hô Trung tâm ứng dụng Tiến Khoa học, Công nghệ Môi trờng Quảng Ninh Giới hạn cho phép Kim loại nặng Tiêu chuẩn Việt Nam Ban Quản vịnh Hạ Long ... vựng b vnh H Long Vựng b vnh H Long c xỏc nh Chin lc QLTHVB bao gm ton b thnh ph H Long v phớa t lin v ton b vnh Bói Chỏy v vnh H Long v phớa bin Hỡnh Vựng b vnh H Long Thnh ph H Long l th ph ... chung ti vựng ven b 3) Thiu cỏc quy nh phự hp v qun lý, bo v v khai thỏc hp cỏc ti nguyờn ven bin 4) Nng lc ti chớnh, k thut v qun qun lý, bo v v khai thỏc hp ti nguyờn ven bin cũn yu 5)...
 • 39
 • 359
 • 2

Quy hoạch lập kế hoạch quản tổng hợp vùng bờ vịnh hạ long, quảng ninh mục tiêu sử dụng lãnh thổ vùng bờ vịnh hạ long

Quy hoạch và lập kế hoạch quản lý tổng hợp vùng bờ vịnh hạ long, quảng ninh mục tiêu sử dụng lãnh thổ vùng bờ vịnh hạ long
... qun lõu di v n nh Xây dựng mục tiêu quản sử dụng lnh thổ QLTHVB vịnh Hạ Long 4.1 Tm nhỡn cho QLTHVB vnh H Long Phỏt trin phng phỏp QLTHVB tr thnh mt cụng c qun v mụ, a mt khuụn kh qun ... 17 C s lun v lp k hoch QLTHVB 18 3.1 Mc tiờu ca K hoch QLTHVB 18 3.2 Cỏc nguyờn tc ch dn 19 Xây dựng mục tiêu quản sử dụng lãnh thổ QLTHVB vịnh Hạ Long 20 4.1 ... Bng 2: xut phõn b trỏch nhim c quan QLTHVB Vnh H Long Chức quản môi trờng Chính sách, chiến lợc, lập kế hoạch đạo Các tiêu chuẩn môi trờng tiêu chí bảo tồn Quan trắc môi trờng phân tích phòng...
 • 42
 • 274
 • 0

Quy hoạch lập kế hoạch quản tổng hợp vùng bờ vịnh hạ long, quảng ninh thử đánh giá năng lực tải môi trường vùng bờ vịnh hạ long

Quy hoạch và lập kế hoạch quản lý tổng hợp vùng bờ vịnh hạ long, quảng ninh thử đánh giá năng lực tải môi trường vùng bờ vịnh hạ long
... Dấu vào khoảng 12-13% Nhim v Quy hoch v lp K hoch QLTHVB vnh H Long - Qung Ninh Bỏo cỏo chuyờn : ỏnh giỏ nng lc ti mụi trng vựng b vnh H Long Mực nớc dâng bão Đối với vùng ven bờ vịnh Hạ Long, ... JICA đề nghị vùng ven bờ Khu Di sản Kết quan trắc môi trờng năm 2002-2004 Sở Tài nguyên Môi trờng tỉnh Quảng Ninh (bảng đến 13) thực cho thấy: Chất lợng nớc bãi tắm, khu du lịch vịnh Hạ Long đạt ... tỉnh Quảng Ninh đạt 12,9%, tăng 0,25% so với năm 2003 (12,65%) Đây năm liên tiếp tỉnh Quảng Ninh đạt GDP 12% (bng 1) Bảng 1: GDP tỉnh Quảng Ninh từ 2000-2003 TT GDP Đvị tính 2000 2001 2002 2003 Giá...
 • 53
 • 295
 • 0

Quy hoạch lập kế hoạch quản tổng hợp vùng bờ vịnh hạ long, quảng ninh tính chỉ số bền vững cho vùng bờ vịnh hạ long

Quy hoạch và lập kế hoạch quản lý tổng hợp vùng bờ vịnh hạ long, quảng ninh tính chỉ số bền vững cho vùng bờ vịnh hạ long
... vùng bờ Vịnh Hạ Long phận đề tài Quy hoạch lập kế hoạch quản tổng hợp vùng bờ vịnh Hạ Long Viện Kinh tế Quy hoạch Thuỷ sản chủ trì Mục tiêu chuyên đề áp dụng số số phát triển bền vững giới để ... định tiêu phát triển ; - Bớc 6: Xây dựng số đánh giá tính bền vững vùng bờ Vịnh Hạ Long 2.2.2 Đánh giá độ bền vững vùng bờ vịnh Hạ Long Vùng bờ Vịnh Hạ Long (khu vực nghiên cứu) có chiều dài 13 ... Long dựa sở số phát triển bền vững Mỹ, Canada, EU số số đợc xây dựng nớc Mục đích : Sử dụng số số phát triển bền vững có để thử nghiệm đánh giá tính bền vững vùng bờ Vịnh Hạ Long Bộ số có mảng...
 • 21
 • 302
 • 2

Quy hoạch lập kế hoạch quản tổng hợp vùng bờ vịnh hạ long, quảng ninh tổng quan về các nguyên tắc phân vùng chức năng sử dụng vùng bờ vịnh hạ long

Quy hoạch và lập kế hoạch quản lý tổng hợp vùng bờ vịnh hạ long, quảng ninh tổng quan về các nguyên tắc phân vùng chức năng sử dụng vùng bờ vịnh hạ long
... dụng nguyên tắc phân vùng vùng bờ vịnh Hạ Long Việc phân vùng chức sử dụng nguồn lợi hệ sinh thái vùng bờ vịnh Hạ Long tiến hành dựa vào việc áp dụng nguyên tắc chung phần thông tin thực tế vùng ... sử dụng không gian vùng bờ quy hoạch - Tham vấn biên giới / phạm vi vùng bờ quy hoạch - Tham vấn vùng bờ phân chia chức sử dụng xem có hợp không sách, luật lệ quản dự kiến áp dụng vùng phân ... với chức bảo tồn quan trọng khu vực di sản giới nên việc phân vùng chức vùng bờ vịnh Hạ Long cần áp dụng 03 nguyên tắc phân vùng trình bày phần nguyên tắc chung Áp dụng nguyên tắc này, vùng bờ Hạ...
 • 24
 • 368
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: quản lý tổng hợp vùng bờ nguyến bá quý chương 1quy hoạch và lập kế hoạch quản lý tổng hợp vùng bờ vịnh hạ long quảng ninh đánh giá chi phílợi ích mở rộng theo 3 tuyến vùng bờ vịnh hạ long pdfđịnh nghĩa quản lý tổng hợp đới bờchiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ đà nẵngquản lý tổng hợp vùng bờ là gìđánh giá chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh quảng namquan ly tong hop vung bomột số định hướng quản lý tổng hợp tài nguyên nước ở việt namvien canh chien luoc quan ly tong hop vung bo vinh ha longchien luoc va ke hoach quan ly tong hop vung bo vinh ha long quang ninhde xuat mo hinh quan ly tong hop vung bo co su tham gia cua cong dongphạm vi của quản lý ven bờ quản lý tổng hợp vùng bờ ví dụphạm vi của quản lý ven bờ quản lý tổng hợp vùng bờ ưu điểmphạm vi của quản lý ven bờ quản lý tổng hợp vùng bờ nhược điểmbài học và vận dụng quản lý tổng hợp vùng bờ icm trong thực tếTiểu luận những ứng dụng của ngành dược trong việc điều chế thuốc cao áp huyết luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpĐề tài Đổi mới nội dung chương trình môn học Giáo dục Thể chất của trường Trung cấp Y tế Hà Giang theo hướng đào tạo hướng dẫn viên thể dục thể thao cơ sở bản làngĐề tài Kỹ năng giao tiếp của sinh viên dân tộc ít người trường Cao đẳng Sư Phạm Yên BáiBảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của đền Độc Cước, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh HóaĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp sử dụng nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúcQuản lý chất lượng bê tông nhà cao tầng CT27A3, khu đô thị thành phố giao lưu hà nộiNghiên cứu đề xuất mô hình quản lý chất lượng xây dựng công trình tuyến thoát lũ cứu nạn vượt sông kỳ lộ, huyện đồng xuân, tỉnh phú yênHoàn thiện công tác quản lý an toàn lao động tại dự án pandora thanh xuân hà nội luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý xây dựngcâu hỏi phát triển năng lực môn Địa khối 7NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÔNG CỤ ĐO KIỂM VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DI ĐỘNG 4G (LTE)NHẬN DẠNG HÀNH VI NGƯỜI DÙNG TỪ DỮ LIỆU CỦA CẢM BIẾN CỦA ĐIỆN THOẠI THÔNG MINHPhân cụm đa mô hình và ứng dụng trong phân đoạn ảnh viễn thámPHÂN CỤM THÔ CỦA DỮ LIỆU TUẦN TỰPHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHUYỂN ĐỘNG DỰA TRÊN ĐẶC TÍNH CỦA MẮT NGƯỜI ĐỐI VỚI THÀNH PHẦN XÁM TRONG VIỆC LOẠI BỎ DƯ THỪA VỀ MẶT THỜI GIAN CỦA MÃ HÓA VIDEO MJPEGTUYỂN tập 19 đề THI HK1 môn TIẾNG VIỆT lớp 1 THEO VNEN có HDTÌM HIỂU MỘT SỐ GIẢI THUẬT TÌM KIẾM CỘNG ĐỒNG TRONG MẠNG XÃ HỘI VÀ ÁP DỤNG VÀO BÀI TOÁN KHAI PHÁ QUY TRÌNHTRÍCH XUẤT Ý ĐỊNH NGƯỜI DÙNG MUA HÀNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP SUY LUẬN CÁC MÔ HÌNHXÂY DỰNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ SINH CA KIỂM THỬ CẶPĐề xuất mô hình tổ chức tại ban quản lý các dự án nông nghiệp thủy lợi hà nộiSKKN: Rèn luyện năng lực cảm thụ, phân tích văn học cho học sinh lớp 9
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập