Giáo án VNEN lớp 3 tuần 1

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 1

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 1
... Tính HS nối tiếp lên bảng làm - Ghi bảng - Cả lớp làm bảng a, × + 13 2 5x3+ 13 2 =15 + 13 2 b, 32 : + 10 6 =14 7 c, 20 × : 32 :4 +10 6=8 +10 6 =11 4 20x3:2 =60:2 =30 - Nhận xét, sửa - HS đọc yêu cầu, quan sát ... cầu tập - Lớp làm bảng con, chữa bảng lớp 36 7 + 12 5 93 + 57 487 + 13 0 16 8 + 5 03 - Đọc tóm tắt toán Thùng 1: 12 5 l Thùng 2: 13 5 l Cả hai: l Bài giải: C¶ hai thïng cã sè lÝt lµ: 12 5 + 13 5 = 260( ... 12 – = - Ta lấy 12 – = ? - Viết nhớ vào hàng chục số trừ 3 2 =1 - Thêm = 2, nhận thấy - = ? - Viết 4–2=2 – = ? Viết 432215 = 217 Vậy 432215 = ? 2 .3 Giớithiệu phép trừ 627 – 1 43 627 – 14 3...
 • 55
 • 909
 • 11

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 10

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 10
... kết GV lớp nhận xét, bổ sung 2) Tính: 12 20 86 3) >> 2m 20cm…2m 25cm > < ? 4m 50cm…450cm 6m 60cm…6m 6cm = 6×5 49 : = - 96 8m 62cm…8m 60cm 3m 5cm 30 00cm 1m 10cm…110cm *Bài 2: Củng cố giải toán hai ... 12 tháng 11 năm 2014 Tiết 1: Toán Bài 27: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG HAI PHÉP TÍNH (TIẾT 1) Tiết 2: Tiếng Việt Bài 10B: THƯƠNG NHỚ QUÊ HƯƠNG (TIẾT 3) Tiết 3: Tiếng ... 1: Tiếng Việt Bài 10C: GẮN BÓ VỚI QUÊ HƯƠNG (TIẾT 3) Tiết 2: Tự nhiên xã hội CÁC THẾ HỆ TRONG GIA ĐÌNH VÀ HỌ HÀNG CỦA EM (T3) -Tiết 3: Toán Bài 28: EM ĐÃ...
 • 11
 • 1,498
 • 16

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 2

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 2
... Cả lớp làm bảng a, × + 1 32 5x3+ 1 32 =15+ 1 32 b, 32 : + 106 =147 c, 20 × : 32 :4+106=8+106 =114 20 x3 :2 =60 :2 N¨m häc 20 14 – 20 15 51 Cao ThÞ Liên - Trêng TiĨu häc Th¹ch Châu - Nhận xét, sửa Bài 2: Đã ... 4 2= 2 4 32 21 5 = 21 7 627 – 1 43 = 480 - Đọc yêu cầu làm bảng chữa bảng lớp − 541 129 −− 422 − 564 21 5 114 − - C¶ líp lµm vµo vë, em lªn b¶ng - HS đọc đề bài, làm vào Hai bạn :33 5tem; Bình: 128 ... 845 – 21 9 537 - 1 63 760 - 32 5 - Gäi HS lªn b¶ng lµm, c¶ líp lµm bµi vµo vë Bµi 2: §iỊn sè thÝch hỵp vµo « trèng b¶ng sau 909 – 747 Sè bÞ trõ 836 418 625 Sè trõ 409 34 5 177 1 23 325 HiƯu 1 82 2 73 456...
 • 52
 • 582
 • 10

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 3

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 3
... Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? -Bài toàn thuộc dạng toán học? - Chấm chữa Bài 2: - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? - Chấm chữa Bài 3: a - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi ... ®éng d¹y häc: Giáo viên Học sinh Kiểm tra cũ - Những cử cô giáo BÐ làm em - HS đọc “Cô giáo tí hon” - Khoan thai, đánh vần, thích thú? - Tìm hình ảnh đáng yêu đám - Khúc khích đánh vần theo ... - NhËn xÐt, bỉ sung 3. Củng cố – dặn dò - Nhận xét dặn dò 30 ’; 21h 55’ - Đọc đề 16h ; 16h30’ ; 13h 25’ 16 giê t¬ng øng víi giê (A,B) 16 giê 30 t¬ng øng víi giê rìi(C, G) 13 giê 25 t¬ng øng víi...
 • 59
 • 1,599
 • 17

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 4

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 4
... kiĨm tra 40 Bµi 1: (4 ®iĨm) mçi phÐp tÝnh ®óng ®ỵc GV chép đề lên bảng diĨm Bài1 Đặt tính tính KÕt qu¶: 7 43 ; 31 7; 816; 270 32 7 + 41 6= 561 - 244 = 46 2 + 35 4 = 726 – 45 6 = Bài §· Khoanh vào 1 /3 chÊm ... Đặt tính råi tính - Chữa bảng lớp 41 5 + 41 5 ; 2 34 + 43 2 ; 36 2 + 37 0 - Nhận xét, sửa - HS đọc yêu cầu Bài Tìm x X x =32 (thừa số chưa biết) - X thµnh phÇn gì? X : =4 (số bò chia chưa biết) Tscb ... Sè nä c¸ch sè d¬n vÞ - HS làm vë, chữa bảng a.12,18, 24 ,30 ,36 ,42 , 48 b.18,21, 24, 27 ,30 ,33 ,36 - Học thuộc bảng nhân 6, ôn lại bảng nhân học TiÕt 4: tËp viÕt Bµi: ¤n ch÷ hoa C – Cưu Long I.Mơc tiªu:...
 • 44
 • 1,590
 • 29

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 5

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 5
... Nhìn bảng nêu lại - HS làm bảng 47 25 28 × 3 ×6 94 75 168 - Làm vào vở: 18 99 36 × 3 × 72 297 142 - HS đọc đề toán Cuộn: 35 m cuộn: …m? Bµi gi¶i cn dµi sè m lµ: 35 × = 70 (mÐt) §¸p sè: 70 mÐt - ... là: 1 /5 35 là: 1/6 54 là: - HS đọc đề Cã: 40 m v¶i Bán 1 /5 số vải §· b¸n:…m? - HS giải vào – chữa bảng - Số chia cho tổng số phần - Ôn chuẩn bò TiÕt 4: sinh ho¹t líp N¨m häc 2014 – 20 15 75 Cao ... lấy vào 2 ,5 ô đánh dấu gấp ngược lại từ điểm O vừa đánh dấu - Cùng góc vừa lấy vào 2 ,5 ô ta lấy 2 ,5 ô ta lấy vào 1ô gấp tiếp từ ô đến điểm vừa đánh dấu Cắt cách - Từ hình tam giác đánh dấu điểm...
 • 46
 • 1,219
 • 18

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 6

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 6
... cắt, dán năm cánh - Gấp, cắt, dán năm cánh cờ đỏ vàng Các cánh tương đối Hình dán tương đối phẳng, cân đối 68 Năm học: 2014 - 2015 Cao Thị Liên – Trường TH Thạch Châu II CHUẨN BỊ: - Mẫu cánh cờ ... năm cánh Giấy thủ công hình vuông cạnh 8ô Bước2: Cắt vàng năm cánh theo đường kẻ Bước3: Dán vàng năm cánh vào tờ giấy màu đỏ để cờ đỏ vàng Hoạt động nhóm *H 3: Học sinh thực hành cắt, dán vàng ... Tiết 3: Tiếng Việt 67 Năm học: 2014 - 2015 Cao Thị Liên – Trường TH Thạch Châu EM LÀ CON NGOAN, TRÒ GIỎI (T3) Tiết 2: Thủ công CẮT, DÁN NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG(T2)...
 • 48
 • 1,241
 • 18

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 7

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 7
... nhân *Bài 1: Tính 7x5= 7x9= 7x3= 4x7= 7x2= 2x7= 8x7= 6x7= 7x1= 7x8= 9x7= 5x7= *Bài 2: Đặt tính tính 25 x 67 x 36 x 54 x *Bài 3: Một lớp học xếp thành hàng, hàng có học sinh Hỏi lớp học có học sinh ... Thủ cơng GẤP, CẮT, DÁN BƠNG HOA(T1) I.MỤC TIÊU: - Biết cách gấp, cắt, dán bơng hoa - Gấp, cắt, dán bơng hoa II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Mẫu bơng hoa cánh, cánh, cánh - Giấy, kéo, hồ dán III ĐỒ DÙNG DẠY ... bơng hoa cánh, cánh + Dán hình bơng hoa - HS thực hành GV theo dõi, hướng dẫn thêm C Hoạt động ứng dụng : - GV nhận xét học, dặn dò HS Thứ Năm, ngày 23 tháng 10 năm 2014 Buổi sáng: 75 Năm học: 2014-2015...
 • 12
 • 1,088
 • 14

Giáo án toán lớp 3 tuần 3

Giáo án toán lớp 3 tuần 3
... Sáng Thứ ba ngày 28 tháng năm 2006 Toán Ôn tập giải toán I- Mục tiêu: - Củng cố giải toán nhiều hơn, Giới thiệu toán tìm phần nhiều - Rèn kĩ giải toán có lời văn II- Đồ dùng dạy- học: Bảng ... 1569, 2412, 7119, 9656, 5 23, 402, 1017, 1207 +BT2: Kết lần lợt là: 626 ( d 1), 904 ( d 2), 630 ( d 3) , 700 ( d 4) -1 HS đọc BT3 -Lớp tìm hiểu bài, phân tích toán giải toán, chữa ĐS: 128 vận động ... số đợt *3, Phơng hớng tuần +Duy trì tốt nề nếp +Xếp hàng vào lớp tốt, đồng phục đầy đủ +Thi đua học tốt chào mừng ngày 8 /3 26 /3 + Tiếp tục thu nộp tiền điện, tiền học kì + Tập văn nghệ 31 ...
 • 31
 • 626
 • 2

giáo án chiều lớp 3-tuần 3

giáo án chiều lớp 3-tuần 3
... Nhơn - - Giáo án Lớp TOÁN LUYỆN TẬP NHÂN CHIA TRONG BẢNG NHẬN DẠNG HÌNH THỰC HÀNH ĐO ĐOẠN THẲNG I Mục tiêu: - Củng cố hệ thống hoá bảng nhân2, 3, 4, giải toán lên quan đến phép nhân ... học Hồ Chơn Nhơn - - Giáo án Lớp TOÁN LUYỆN TẬP I Mục tiêu: Luyện thực phép cộng, phép trừ số có chữ số ( không nhớ có nhớ lần ) Vận dụng vào giải toán có lời văn ( có phép cộng phép ... - Lớp theo dõi nhận xét - Đọc đề Củng cố dặn dò :Nhận xét họcVề nhà chuẩn bị học tiết sau "Ôn tập bảng nhân" Trường Tiểu học Hồ Chơn Nhơn - - Giáo án Lớp HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP...
 • 8
 • 420
 • 0

giáo án chiều lớp 3- tuần 4

giáo án chiều lớp 3- tuần 4
... Tiểu học Hồ Chơn Nhơn - Giáo án Lớp Ngày soạn: 19/9/2009 Ngày giảng: Thứ năm ngày 24 tháng năm 2009 TIẾNG VIỆT LUYỆN TẬP BÀI TẬP LÀM VĂN TUẦN 2, TUẦN I.Mục tiêu: - Củng cố cách viết ... 135 + 205 = 340 ( m ) tốn theo u cầu Đáp số: 340 m đường em lên bảng làm lớp làm Nhận xét, chấm Cũng cố, dặn dò: Nhận xét học, học Trường Tiểu học Hồ Chơn Nhơn - Giáo án Lớp thuộc bảng ... tập gấp lại hình cho đẹp - Chuẩn bị tiết sau "gấp, cắt, dán ngơi năm cánh cờ đỏ vàng" Trường Tiểu học Hồ Chơn Nhơn - Giáo án Lớp ...
 • 9
 • 334
 • 0

giáo án toán lớp 3 - tuần 4

giáo án toán lớp 3 - tuần 4
... HS làm bài: - HS làm vào nháp + HS lên bảng x + 27 = 45 + 27 = 72 80 : 13 = 40 13 = 27 Giáo án lớp 3- Tuần - GV nhận xét - Lớp nhận xét bạn Bài 4: Yêu cầu HS giải đợc toán có lời - HS nêu yêu ... chia đoạn - HS nối tiếp đọc đoạn - HS giải nghĩa từ - Đọc đoạn nhóm: - HS đọc theo N4 14 Giáo án lớp 3- Tuần - Đọc đồng Tìm hiểu bài: - Lớp đọc đồng văn * Lớp đọc thầm đoạn1: - K2 mát dịu sáng; trời ... nhóm thắng - Bớc 2: - HS chơi nh hớng dẫn 13 Giáo án lớp 3- Tuần - Các nhóm nhận xét sản phẩm - GV nhận xét IV: Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị sau Thứ năm ngày 23 tháng năm 2010...
 • 21
 • 455
 • 3

GIAO AN MT LOP 3 TUAN 1-8 CO HINH

GIAO AN MT LOP 3 TUAN 1-8 CO HINH
... tranh HS quan sát tranh trả lời câu Hoạt động 1: a)Xem tranh ( Tranh Đôi bạn ) hỏi GV hỏi: Tranh - Tranh vẽ chất liệu sáp vẽ màu,bút bạn Phương Liên vẽ chất liệu gì?bạn tranh vẽ? - Trong tranh ... tranh vẽ gì? - Hai bạn tranh đọc sách GV hỏi: Hai bạn tranh làm - Trong tranh bạn sử dụng màu GV hỏi: Em kể màu sử dụng xanh, đỏ, cam, vàng… tranh? - Học sinh nêu cảm nghĩ GV hỏi: Em thích tranh ... rõ không? Bây tập quan sát tranh Tiếng đàn bầu họa sĩ Sĩ Tốt Hoạt động 1: Xem tranh Tiếng đàn bầu GV treo tranh GV hỏi:Tên tranh tên họa sĩ? GV hỏi:Tranh vẽ người? GV hỏi: Anh đội hai em bé làm...
 • 22
 • 346
 • 0

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập